Ajax-loader

Varga Katalin könyvei a rukkolán


Varga Katalin - Szerelem, ​ötödíziglen
..ismertem ​egy hetvenéves asszonyt. Egy Pest alatti kis falu szélső házában lakott, tizenhárom macska társaságában, és szerény kis nyugdíját kártyavetéssel egészítette ki. Lakásában megsárgult képek, a képekről álmatag férfiak és boszorkányos szemű asszonyok bámultak rám; az asszony valamikori családja. Nem volt hihetetlen, hogy ez a még mindig kecsesen mozgó asszony valamikor egy nagy nevű férfi karján jelent meg a lóversenytéri kilátón, az Operaházban, hogy a barna árnyalatú képeken ábrázolt férfiak és nők a tizenhatodik századi várvédő elődeikhez mérték könyörtelenül mélyülő szegénységüket és elpusztíthatatlannak látszó, valójában halálra ítélt ábrándjaikat. A különös az volt, hogy ennek az asszonynak nem volt több titka...

Varga Katalin - A ​zöld torony
Három ​hetedikes úttörő, Zsuzsa, Zoltán és Péter kiskoruk óta elválhatatlan jóbarátok. Van egy közös titkuk: a félig mesés, félig valóságos romvár, a zöld torony, ahol a Világ Titka rejtezik: itt fognak ők is berendezkedni, és romantikus kalandok várnak rájuk. A költői képzeletű Zoltán építi legbuzgóbban közös ábrándvilágukat, mígnem az osztályukban feltűnik az igézően szép szőke Szilvia, és felrobbantja a baráti hármast. A zöld torony egyre inkább elveszti varázsát, és végül a visszavonhatatlanul eltűnt gyermekkor jelképévé válik, de a válságtól megzökkent barátság, úgy tűnik, még egyszer helyreállhat, most már komolyabb és érettebb formát öltve.

Varga Katalin - Micsoda ​esztendő!
Halló! ​Halló! Itt az Umbra beszél! Tíz Fakanál őrs, jelentkezz! Itt az Umbra beszél! A titkos bolygón megismerkedhetem egy fáraóval, egy főpappal, egy királyfival, kilenc múzsával, valamint Quintusszal, a római ifjúval. Itt az Umbra beszél! Tíz Fakanál őrs, jelentkezz! Mik a további teendőim? Kérem az utasításokat! Itt az Umbra beszél! Minden holdtöltekor adásban vagyok! Aki hallja, adja át! Jelszó: MICSODA ESZTENDŐ! Halló! Halló! Itt a Tíz Fakanál őrs! Umbra, jelentkezz! Az időskálát elkészítettük! Kérjük a bemérési adatokat! Minden holdtöltekor adásban vagyunk! A Nobel-csontot megszereztük. A kulturális versenyről, közbejött akadályok miatt, lemaradtunk. Júliusban vándortáborban leszünk. Umbra, jelentkezz! Holdtöltekor ott is adásban leszünk! Aki hallja, adja át! Jelszó: MICSODA ESZTENDŐ!

Varga Katalin - Özvegy ​a keresztelőn
Az ​Özvegy a keresztelőn egy nemzedék regénye. Azé a korosztályé, melyet a mai szóhasználat öszekapcsol a "fényes szellők" nemzedékével. De Varga Katalin nemcsak a népi kollégistákról szól, hanem mindazokról a velük egyidőben indult fiatalokról, akiket történelmünk meghatározó korszaka a felszabadulás utáni forradalmi átalakulás élcsapatává avatott, akik egy új társadalmi rend létrehozásának gyönyörű feladatát érezhették magukénak, a világformáló cselekvés lehetőségét. Varga Katalinnak sikerült az ábrázolt korosztály és korszak nosztalgia színezte "hősi képét" a megélt valósággal szembesíteni és a lassan történelmivé érő távlatokba beállítani. Regényének következetesen megvalósított lényege: az ellenpontozás. A pátosszal szembe az iróniát, a mítosszal szembe az empíriát, a neofita szólamokkal szembe a történelmi tapasztalat józan bölcsességét állítja. Színe és fonákja mindig egyszerre van jelen könyvében. Hol halk iróniával, hol leleplező szatírával, hol megrázó tragédiák sorozatával érzékelteti az elmúlt néhány évtized emberpróbáló idejét. Az Özvegy a keresztelőn azonban egy pillanatra sem válik "történelmi leckévé", példázattá. Az író egy asszony sorsának és tragédiájának leírására vállalkozott, akit a történelem meglódított és kényszerpályára dobott. De Beke Anna nem vette át a kívülről diktált sebességet. A józan ész és a vele született tisztesség minduntalan olyan kérdéseket adott szájába, amelyek kimondása lefékezte, meg- és félreállította pályáján, hogy aztán a családi tragédia, férje gyógyíthatatlan betegsége, majd halála hosszú évekre háttérbe szorítsa benne az immár nemcsak kérdezni, de felelni is tudó ember valamennyi önmegvalósító szándékát.

Varga Katalin - Cérna ​Peti
Én ​nem jártam óvodába, mivel kicsi, vézna voltam, s apu és anyu nagyon féltett. A nagymama vigyázott rám, amikor apu és anyu dolgozott. Nagymama nagyon szeretettem engem és mindenben segítségemre volt. Reggelenként megmosdatott. Én nagyon szerettem volna egyedül mosakodni, mint a szomszéd gyerekek, de a nagymama azt mondta: egy kisgyereknek jobb, ha mosdatják, mert a kisgyerek gyakran kilocsolja a kőre a vizet, eláztatja a szappan, maszatosan hagyja a nyakát. És különben is: egy kisgyerek sokkal, de sokkal lassabban mosdik, mintha segítenek neki, s így könnyen meghűlhet.

Varga Katalin - Legyél ​te is Bonca!
"Bence ​elindult megkeresni a Boncákat. Rengeteg Boncával találkozott. Vidám Boncával, unalmas Boncával, faesztergályos Boncával, madaras Boncával, oroszlános Boncával és az ördög tudja, hogy hányféle Boncával. Találkozott Bálinttal, a festővel is. Néküle sohasem találta volna meg az igazi Boncát, vagyis a barátját.\" A Barátom Bonca című regény hősei: Nagy Vadász és miszter Doolettle, azaz Bence és Andris újabb izgalmas afrikai vadászaton vesznek részt, miközben régi barátaikat is felkeresik. Az ismerős Boncáknál egy különös kislánnyal találkoznak, akinek egyelőre fogalma sincs a boncaságról... Sok minden történik Nórával, amíg belátja, hogy barátok nélkül unalmasan telnek a napok.

Varga Katalin - Bence ​könyve: vasárnap
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Katalin - Mágnespatkó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Katalin - Kisbence ​vasárnapja
Varga ​Katalin verses meséje egy igazi vasárnap története. Anya főz, Apa takarít, közös kirándulás az Állatkertbe, és közös játék. Bence nagyon jól érzi magát ezen a szép napon.

Varga Katalin - Kislányom, ​édesem
Jovankából ​Johanna lett. Apából, a kedves, okos magyar újságíróból eltűnt szerb hadifogoly; Kertész Mártából, a zárda legjobban tanuló, leghithűbb növendékéből deportált zsidó. Egy tizenhárom éves kislány körül felborul az élet. A közeli szomszédok feljelentik őket, egy ismeretlen szeplős férfi viszont segít apát megkeresni. Aki nem tud magyarul, magyarnak vallja magát, aki elbújik a pince mélyén, az hisz a szabadságban; és anya, a mindig vidám, okos pedagógus hol hazudik, hol váratlanul pofon üti Jovankát. A második világháború otthont, tájat, lelket feldúló iszonyatát tárja fel a lebilincselően izgalmas, lüktetően drámai és érzelmekben gazdag regény. Varga Katalin verseiben, gyerekeknek írott vidám történeteiben, a hallatlanul népszerű Gőgös Gúnár Gedeonban és Mosó Masa mosodájában bebizonyította, hogy ismeri és szereti a gyerekeket. Első ifjúsági regényével azt bizonyítja be, hogy emberszámba veszi őket, és kíméletlen őszinteséggel szól hozzájuk a felnőttvilág súlyos kérdéseiről. A regényt Zsoldos Vera művészi ihletésű, finom vonalú rajzai díszítik.

Varga Katalin - Három ​évszak
A ​pályakezdés derű ihletétől legutóbbi kötetének, a Gyász és gyönyörnek töprengő nyugtalanságáig, a vallomás és számvetés kényszeréig hosszú utat tett meg Varga Katalin, a költő. Így jött létre lírai életműve, így születtek meg a külső és belső idő hol egybeolvadó, hol egymástól elszakadó hullámaiban az árnyéktalan virágzás, az önfeledt-játékos szerelem, a "fényes szelek" ígéret-emlékeivel egyre távolodó ifjúság, a szülés, majd az örömöt és nyűgöt egyaránt ránk kényszerítő család, a baljóslatú szorongások, embert féltő aggodalmak, egy halálos betegség okozta páros szenvedés, a sorsvállalás, a gyász, a magány, a mitologikussá táguló személyes számadás és a nemzedéki önvizsgálat teljes hitelű állapotrajzai, vallomásciklusai. A három évszak válogatás a költőnő lírai életművéből: utolsó ciklusa új, kiadatlan verseket gyűjt egybe, köztük a Korónisz napja című hosszabb, összegző költeményt.

Varga Katalin - Barátom, ​Bonca
Bence ​(aki Nagy Vadásznak hívja magát) lement a parkba, és találkozott miszter Doolittle-lal. Bence imádja az oroszlánokat, elefántokat, gazellákat, afrikai expedícióra, valamint a Viktória-tó lecsapolására készül. Mint kiderült, Miszter Doolittle szintén. Barátság volt ez első látásra ... csakhogy Bence elfelejtette megkérdezni új barátja igazi nevét. Hogy mamája a találkozást elhiggye, elnevezte őt Boncának. És ekkor indult a Bonca-keresés. Talált is Bence mindenféle Boncát: vidámat, unalmasat, madarasat. Végül a barátját is, akit igazából nem is Boncának, hanem Mihók Andrisnak hívtak. És ettől kezdve a Boncaság már valami mást jelent...

Varga Katalin - A ​kesztyű
A ​kis erdei állatok egy kesztyűt találnak és beköltöznek. Hogy ezután mi történik ? Varga Katalin ( Mosó Masa Mosodája, Gőgös Gúnár Gedeon stb. ) verses meséjét Radvány Zsuzsa rajzai teszik még kedvesebbé

Varga Katalin - Az ​égig érő karácsonyfa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Katalin - Én, ​te, ő
A ​Gőgös Gúnár Gedeon és a Mosó Masa mosodája a kisiskolások százezreinek szerzett gyönyörűséget kedves, mulatságos meséivel és verseivel, miközben észrevétlenül a helyesírás szabályaira tanította őket. A népszerű írónő könyve most nagyobb, nyolc-tíz évese gyerekekhez fordul; Pitt és Patt, a bohócikrek, és Dínó meg Dóró, a két cirkuszi oroszlán izgalmas és mulatságos kalandjain vezeti végig a kis olvasókat, melyek során bejárják a szófajok szigeteit. A szavak hercegének birodalma ez, ahol az ármányos Kalamona gyakorta bajt kever, de talpraesett hőseink újdonsült barátaik segítségével túljárnak a varázsló eszén; kalandjaik során pedig meghitt ismeretséget kötnek a szófajokkal és a szavak toldalékaival. A vidám nyelvtani ismeretszerzés a fordulatos meséken és a mulatságos verseken túl érdekes rejtvények, fejtörők teszik szórakoztatóvá. Görög Júlia pompás rajzok sokaságával elevenítette meg az írónő elképzelte mesevilágot.

Varga Katalin - Diószeghy Csaba - Hűtésbefizetés ​avagy a szuggesztiók szerepe a mindennapi orvosi gyakorlatban
A ​pszichológus és az intenzív szakorvos szerzőpáros azokat az ismereteket és módszereket foglalja össze, amelyek segítenek felismerni, illetve lehetőség szerint elkerülni a negatív szuggesztiókat, sőt, kihasználni azt, hogy a betegek fokozottabban érzékenyek környezetük szuggesztív hatásaira - szerencsére a segítő, gyógyító, előrevivő szuggesztiókra is. A könyv bemutatja e betegekre jellemző módosult tudatállapot legfontosabb ismérveit, és részletesen jellemzi azt a "munkamódot", amelyet a pácienseknél feltételezhetünk, megadva a legfőbb szabályokat arra nézve, hogy a mindennapi orvosi gyakorlat negatív szuggesztiói helyett hogyan alakíthatók ki pozitív szuggesztiók. A negatív szuggesztiók ugyanis ártalmasak. Jobban, mint gondolnánk. A pozitívak viszont hatékonyabbá tehetik a szomatikus orvoslást, amely lehetőség a legtöbb gyógyító szakember esetében messze nincs kihasználva. Egyelőre...

Varga Katalin - Tündérek ​éjszakája
Mi ​történik, ha Békakirályfi egy olyan kútba kerül, ahol sohasem akadhat rá a meséje szerint a királylány? Ha Macskacicó nem jut ahhoz a három különlegességhez, amivel elnyerhetné egy királyfi kezét és általa megszabadulhatna macskabőrétől? Ha Tövisdisznókirályfi merő szívességből lemond az őt megszabadító lehetőségről? Egyáltalán: kik ők? Mifélék? Kicsoda Földanya, Tűzkirály, Vízanya? Hogyan élnek? Mit csinál Pirkadat hercege, Déli bábi, Szürkülethercegnő, Éjkirálynő? Varga Katalin új, tíz-tizenhárom éves gyerekeknek írt, fordulatokban gazdag meselovagregénye, miközben megismertet bennünket Tövisdisznóval, a buzgó kislovag, Macskacicó, a csefes királylány kalandjaival, a Tündérvilágnak elsősorban azokat az úgymond teremtő tündérlényekké. A lég, a föld, a víz, a tűz-elemek alakjainak a világa ez, ahol megszabott rend szerint, egymás területén nem sértve cselekszenek. Az írónő megtartva a mesealakok lényegét, e világ egységét, a humor szemüvegén keresztül mutatja be az ugyancsak általános szent-ivánnapi ünnep köré bonyolított, saját ihletésű ízig-vérig mai, mai fogalmakkal társított, lebilincselő történet.

Varga Katalin - Kisbence
Kisbence ​éppen olyan kisfiú, mint te: kék szemű, szőke hajú, s az óvodában kiscsoportos… Varga Katalin népszerű gyerekkönyvének bevezető sorait még ma is sokan kívülről fújják. Mesehősének, Kisbencének története egykor nevetésre fakasztott gyereket és felnőttet egyaránt. A hajdani olvasó Kisbencével együtt tanulta meg, hogy miért nem lehet vendég a házigazda, mikor lesz az ember fóka, és hogy milyen a jó óvodás. A kötet most új illusztrációkkal, ám humorából, tanulságaiból mit sem veszítve, a nosztalgia jegyében lát ismét napvilágot.

Varga Katalin - Madzag ​és a világ
Miért ​nem lehet egy kiscsirkét vízben megfürdetni? Megbarátkozhat egy kiskutya egy sünnel? Egy nyullal? Egy kismacska egy mókussal? Milyen házőrzes. Miért nem szabad Mirci cicának kisrigót fogni? Miért indul Samu, a vadkacsa ősszel délre? Mik azok az égtájak?Ebben a műben a főszereplők megismerkednek közvetlen környezetükkel, a baromfiakkal, malacokkal, borjúval, és más állatcsaládokkal. Varga Katalm - a Gőgős gúnar Gedeon és a Mosó Masa mosodája című, nagysikerű könyvek írója - a közelmúltban megjelent - és ugyancsak nagysikerű Madzag és cimborái című könyvének folytatásaként megírta a Madzag és a világ-ot. A mindvégig mulatságos, a képekkel szorosan összefüggő rövid történetek, pergő párbeszédek játékosan magyarázzák el azon ismereteket amelyekről az óvodai foglalkozásokon is szó esik. A könyvet Radvány Zsuzsa kedves rajzai teszik élvezetessé.

Varga Katalin - Árpa ​és gödölye
Ádám ​és Éva ősrégi történetéről néhány versezet szól a Teremtés könyvében; az apokrif testamentumok többet őriznek mitoszukból. De ahány változat, annyi ellentmondás. Régészeti kutatások szerint nemcsak és nem is elsősorban azért, mert több összeolvadt törzs eredetmítoszát összegzik, hanem mert előző korok hagyatéka, a mezopotámiai népek mitológiájának kölcsönhatása is alakította-bonyolította a képet. Az Árpa és gödölye merít mindezekből a forrásokból, de nem történelmi regény, még kevésbé kultúrtörténeti mű. Egyszerűen: regény. A modern regényábrázolás eszközeivel eleveníti fel az ősszülők legendája mögött sejthető világot; hiedelmek, vágyak, emlékek mítosszá alakulását egy éppen nagycsaláddá, sőt törzzsé sokasodó embercsoport életében. Központi alakja, a történet narrátora: Éva. Éva "minden élők anyja", aki a legenda szerint harminc ikerpárt hozott a világra, aki letéteményese múltnak és jövőnek, Éden előttnek és Éden utánnak, anyja Hábelnek, a korán jöttnek és Káinnak, a későn születettnek, papnője, majd kitagadottja az új vallásnak. A történelmi pillanat - ha beszélhetünk pillanatról egy eredetmítoszban - a rabszolgatartó kultúra keletkezésének, felvirágzásának kora, ahol az öregek még őrzik a megszépített boldog aranykor, az egyenlőség emlékét. Vég és kezdet vagy talán újrakezdés tragédiája fogalmazódik meg tehát Ádám és Éva, Káni és Ábel ősrégi, mégis ismeretlen történetében, örök vágyak, küzdelmek, bukások ismerős-ismeretlen, igazmondó mítosza, és Éva szólamaként: az örök asszonyi sors, szerelem, anyaság, születés és halál öröme-fájdalma.

Szászné Csikós Klára - Varga Katalin - Segítőkészség
A ​szerzők könyvükkel gyakorlati segítséget szeretnénk nyújtani azon képességek, készségek megfigyeléséhez és fejlesztéséhez, amelyek alapvetően meghatározzák a gyermekek sikeres iskolai teljesítményét, a kultúrtechnikák elsajátítását. A kiadvány célja, hogy az iskolába lépő, az első, második osztályos tanulók és a részképesség-problémákkal küzdő alsó tagozatos gyermekek differenciált megfigyelését és fejlesztését segítse.

Varga Katalin - Vadállatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Katalin - Kiugrott ​a gombóc...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Katalin - Madzag ​és cimborái
Mi ​történik, ha egy kiskutya gyáva és egy kiscica szertelen? Mire jó a kutyaszimat? Hogyan fog a cica halat és egeret? Mi történik, ha a kutya-ikerpár és cica-ikerpár társaságába egy vadkacsa fióka is belecsöppen?

Varga Katalin - Segítek ​anyunak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Katalin - Az ​égő csipkefa
"Ezt ​a kötetet neked ajánlom, kisfiam, aki még meg sem voltál, amikor apád betegsége elkezdődött. Neked ma még a fehér mentőkocsi éppúgy játék, mint a csörömpölve zuhanó mankó. Te még nem érted, hogy a család, az orvosok és a barátok küzdelme-segítsége egy szörnyű folyamatot akar megállítani egy nagyon fiatal férfi gerincében. Mire felnősz, addigra mindez véget ér; apád újra egészséges lesz. És én szeretném, ha te is úgy látnád ezeket az éveket, ahogyan mi átéltük. Az emlékezés mindig átszínezi a múltat. De én nem akarom, hogy ezzel is az történjen. Szeretném, ha megértenéd, mindenkivel történhetnek tragédiák, de csak akkor ember az ember, ha hű tud maradni érzéseihez, eszméihez, vállalt sorsához - egyszóval önmagához."

Varga Katalin - Tündérforgó
Varga ​Katalin, számos remek gyerekkönyv és ifjúsági regény, a híres Gőgös Gúnár Gedeon szerzője, új meseregényében az évszakok váltakozása köré csoportosítva, a tündérvilág és a természet csodáinak összefonódásáról ír. Jégsziget urának, Fényöregnek unokája, Jégherceg és Fenyőtündér kisfia, Lucián - aki arra készül, hogy a jövő évi karácsonyi ünnepségek főszereplője legyen - háromágú aranygyertyájával, a csilingelő aranydiókkal, hol rénszarvas vontatta szánon, hol táltoscsikó hátán, hol hattyúhintón beutazza tündérvilág, sok-sok szigetét. Részt vesz a négy napraforduló eseményein: a húsvéti tojásrakás, a Szent Iván éji tűzrakás, az őszi sárkányvadászat és a karácsony és karácsony utáni tündérünnepeken. Rengeteg kalandot él át, megismerkedik kedves manókkal és más híres meselényekkel. Az izgalmas kalandok közepette barátságok köt, hűséget, segítőkészséget, önfegyelmet jómodort tanul, és rengeteg ismeretet szerez. Az eseményekhez kapcsolódóan a világ legkülönbözőbb tájairól származó regék, mondák, hiedelmek ismertetését, átköltését illeszti be könyvébe az írónő. A 8-10 éves gyerekek számára ezek a betétek - a görög-római, skandináv-germán, finnugor, ázsiai és a magyar népi rege- és mondavilág motívumai- nemcsak érdekesek, hanem műveltségüket, világképüket is tágítják. Gyönyörűek a csodafákról, különleges tojásokról, aranyalmákról, bűbájos rózsákról, táltosokról, regelovakról, sárkányokról és legyőzőikről, s a csodaszarvasokról szóló történetek és rajzok. A könyvből kibontakoznak a különböző kultúrák mesevilágának meglepő összefüggései, rokonságuk, de különbözőségük is. A sok-sok színes képpel illusztrált mesebeli időutazás igaz és tartó élményt nyújt minden olvasójának.

Varga Katalin - Karácsony ​hava / Hófehérke karácsonya
Varga ​Katalin, a nagysikerű Gőgös Gúnár Gedeon és a Mosó Masa mosodája című, számtalan kiadást megért könyvek írója ezt a képeskönyvet elsősorban óvodáskorúaknak szánja, noha a kisiskolások is élvezni fogják. A két mese a kitűnő rajzolók segítségével úgy készült, hogy segítséget nyújtson az óvodai környezetismereti foglalkoztatásokhoz, de ugyanakkor a gyerek maga is, egyedül is forgathassa. A kevés szöveget könnyű fejben tartani, az ismeretek, fogalmak nagy részét a képek maguk is elmondják. Mert ismeretanyagot nyújt a fordulatokban gazdag Hófehérke-történet is, hiszen a legismertebb Grimm-meseszereplők bemutatása mellett a gyerekolvasó itt találkozik a tél természeti viszontagságaival, és azokkal a népi, karácsonyi szokásokkal, figurákkal, amelyek ebbe a mesevilágba természetesen beleilleszkedhettek. A gyerek nagyon szereti a saját magáról szóló történeteket és kedvenc meséinek folytatását. Ehhez kívánunk jó szórakozást!

Varga Katalin - Pszichológus ​etika
A ​kötet a pszichológusi etika világába kalauzolja el az olvasót. Az e témakör legfontosabb klasszikus területeit - titoktartás, kettős kapcsolat, tájékoztatáson alapuló beleegyezés, kutatásetika -, valamint néhány időszerûbbet - pszichológiai tanácsadás az interneten, tesztfelvétel a neten, a pszichológia oktatásának etikai kérdései, és így tovább - a mai pszichológiai gyakorlatot szem előtt tartva tárgyalja. A kötet magvát ugyanis azok az interjúk adják, amelyeket napjainkban, a legkülönfélébb terepeken dolgozó pszichológusok mondtak el, az ő gyakorlatukban felmerült etikai dilemmákról, illetve azok megoldásáról. Ezek a beszámolók izgalmas és szerteágazó képet festenek arról, milyen "tipikus", és néha milyen elképesztő etikai döntéseket várnak el szinte nap mint nap a pszichológustól. A kötet gyakorlati szemléletét tükrözi az is, hogy az egyes témakörök legfrissebb szakirodalmának rövid áttekintése mellett igyekszik közvetlen támpontokat adni a pszichológiai etikai dilemmák megoldásához. Ezzel is elősegítve a pszichológus szakemberek etikai érzékének, tudatosságának egész életen át tartó fejlődését.

Varga Katalin - Piskóta
A ​tó partján ül a százesztendős anyóka és Piskóta, aki rendes nevén Júlia. Várják a csónakot, ami majd átviszi Piskótát a legkisebbek szigetére, ahol a világ legapróbb fái, madarai, állatai és gyerekei élnek. No meg Kuszkó bácsi, akinek az apró termetű Piskóta egészen az orráig ér. De mi történik, ha Piskóta mégsem akarja megtalálni ezt a szigetet, ha közben kistestvére születik, ha közben megnő? Nos, ezt meséli el Varga Katalin régről ismert története új, színes rajzokkal a mai kisiskolások számára.

Varga Katalin - Suhai-Hodász Gábor - Szülés ​és születés
A ​szülés és születés eseményeit napjainkra oly mértékben "bekebelezte" az egészségügy, hogy szinte elfelejtjük, a szülés és születés nem kizárólag orvosi esemény. A "hivatalos" terhesgondozás és a medikalizált szülészet bár meghatározza napjaink gyakorlatát, azonban csak egyik lehetséges változata annak a mindennapi csodának, (a)hogy ember születik. Ez a könyv számos további megközelítést is körüljár: a magyar népi hagyományoktól a művészetekig, az apák érintettségétől az antropológiai megfigyelésekig, a szülés archetípusától a beavatási szertartásokig, hogy csak néhányat említsünk. A könyv így korántsem csak azok érdeklődésére tarthat számot, akik éppen gyereket várnak. Mindenki hasznos szempontokkal gazdagodhat, aki szeret egy jelenséget több oldalról szemügyre venni, a kézenfekvő dolgokat mégis megkérdőjelezni és azok mélyebb összefüggéseit átgondolni. Az olvasó eleinte talán elbizonytalanodik, hiszen egy jól megszokott, viszonylag jól ismert megközelítést kell egy időre félretennie, és elindulnia egy olyan kalandos utazásra e könyv oldalain, amely végén megszülethet saját új felfogása a szülés és születés eseményeiről, megerősödve néhány olyan gondolattal, amit talán már eddig is sejtett, érzett vagy tudott...

Varga Katalin - Bonca
Varga ​Katalin két kisregényét - Barátom Bonca és Legyél te is Bonca! - nyújtjuk át egy kötetben a kis olvasóinknak. Könyvünk főhőse Bence, a Nagy Vadász, akivel csodálatos dolgok történnek. Barátjával, aki magát miszter Doolittle-nek nevezi, afrikai expedíciót terveznek, és le akarják csapolni a Viktória tavat. Miszter Doolittle eltűnik. Bence elnevezi Boncának és keresésére indul. Eközben új barátokra lel, akiket mind Boncának nevez. Találkozik Madaras Boncával, aki már öreg, vak és madaraival él. Életre szóló barátságot köt Bálinttal, a festővel, aminek a könyv második részében igen nagy jelentősége lesz, amikor színre lép Madaras Bonca rokonsága, köztük a szomorú kislány, Nóra. Kaland, nagy képzelőerő, sokféle érzelem - leginkább az emberi jóság - jellemzi a hősöket, akiknek sora lenyűgöző történet során mindvégig ébren tartja az olvasó érdeklődését. A két könyv alapján néhány évvel ezelőtt nagy sikerű ifjúsági filmek készültek.

Kollekciók