Ajax-loader

Lányi Gusztáv könyvei a rukkolán


Lányi Gusztáv - Lélek(tan) ​és politika
A ​modern polgári demokráciákban a politizáló ember lélektani megismerése - a politika hatékony és eredményes művelése okán is - megkerülhetetlen feladattá vált. Magyarországon nemkülönben egyre inkább valóságos és piaci igény támad a politika pszichológiai megismerésére. Ám éppen ezek a valóságos piaci kényszerek vetik fel Magyarországon (is) azt a kérdést, hogy egyáltalán mi a politikai pszichológia. Magyarországon ugyanis a politikai pszichológia új tudomány: hiányoznak a szakemberek, még nem alakultak ki az általánosan elfogadott, közös ismeretanyagot hordozó intézményes fórumok és keretek, nincsenek tankönyvek, kézikönyvek, folyóiratok A Lélek(tan) és politika c. kötet ezért egy olyan "propedeutika" - alapozó bevezetés -, amely a politikai pszichológia diszciplináris gondjait tekinti át. a politikai pszichológia nemzetközi és hazai tudománytörténeti összefüggései mellett részletesen taglalja azon tudományelméleti és tudományszociológiai kereteket, amelyekben a pszichológia a politikatudomány egyenrangú interdiszciplináris kapcsolatában hatékony eszköz lehet a politikai gyakorlat optimalizálásában. A Lélek(tan) és politika ezért olyan írás, amit haszonnal forgathatnak mind a politika, mind a pszichológia szakértői - különösen akkor, ha egymással szót szeretnének érteni. Ezért leginkább kitüntetett "célcsoport": a politológia, a szociológia és a pszichológia szakos egyetemi hallgatók. Hiszen közülük kerülnek ki majd azok a szakemberek, akik Magyarországon is valóban művelni fogják a politikai pszichológiát.

Lányi Gusztáv - Politikai ​pszichológia – politikai magatartásvizsgálatok
A ​politizáló ember megismerése számos tudomány segítségével történik. A pszichológia ezek közül az egyik - e vitakötet szerzői, bár különböző módokon, de hasonló elkötelezettséggel amellett érvelnek, hogy a pszichológia nélkül szegényebb lenne a politikatudomány is.

Kollekciók