Ajax-loader

Horváth József könyvei a rukkolán


Horváth József - A ​lehallgatástól a kihallgatásig
"A ​Katonai Főügyészség által folytatott nyomozás megállapította,... Pallagi Ferenc r. vezérőrnagy, belügyminiszterhelyettes és dr. Horváth József r. vezérőrnagy csoportfőnök azt viszont tudta, hogy a III/III. Csoportfőnökség működése részben Alkotmány - és törvény ellenessé vált. Ennek ellenére nem intézkedtek a végett, hogy ez a gyakorlatban megszűnjék, mulasztásuk eredményeként a Belügyminisztérium egyik jelentős egységének működésével kapcsolatban a közvélemény bizalma olyannyira megrendült, hogy a csoportfőnökséget meg kellett szüntetni. Ezáltal mindketten elkövették a BTK 361. paragrafusa/1/ bekezdés szerint minősülő, a szolgálatra jelentős hátránnyal járó elöljáróiról intézkedés elmulasztásának bűntettét." Horváth József könyve: a Katonai Főügyészség fenti vád megállapításait dolgozza fel és a "legilletékesebb" szemszögéből ad választ a vád kérdéseire.

Horváth József - Gazdálkodási- vállalkozási és szervezési ismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth József - Angol-magyar ​diáklevelezés
Célunk ​elsősorban a diáklevelezőknek adott segítség.

Horváth József - Íráspedagógiai ​tanulmányok
A ​kötetben az idegen nyelvű szövegalkotás elméleti és gyakorlati szempontjait veszi sorra a szerző. Több mint húsz éves egyetemi oktatói és kutatói tapasztalataira építve fejti ki azokat az érveket, melyek az íráspedagógia folyamatorientált megközelítésében váltak koherens, elméletileg megalapozott rendszerré. A fejezetek kitérnek az idegen nyelvi íráspedagógia kutatásának módszereire éppúgy, mint azokra a lehetőségekre és problémákra, melyek az oktatói munkában jelentkeznek. Külön fejezet ad számot a plágium szövevényes problematikájáról és a szerző által javasolt megoldási alternatívákról.

Horváth József - A ​Solanum-géncentrumok gazda-vírus kapcsolatai: rezisztenciavizsgálatok ex situ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth József - A ​tábornok vallomása
Figyeltünk, ​lehallgattunk, behatoltunk, jeleztük, jelentettünk + A cég Kádárékat is veszélyeztette + Rákosi leveleit előbb olvastam, mint a címzettek + A Fekete Könyvből töröltem Rajnai Sándor nevét + Ikon-ügy a moszkvai olimpián + Embereink felküzdötték magukat a szamizdatkészítés őrhelyeire, de Demszky Gábor gyakran lóvátett bennünket + Monoron a tanácskozók vitték be magukkal lehallgatókészülékünket + Pozsgayt ösztönöztem, hogy legyen jelen Lakitelken + Páneurópai Piknik: Ne lőjetek! + Duna-gate-előzmény: fegyveres FIDESZ-SZDSZ szervezkedés, vagy balos provokáció? + A végzetes Duna-gate. "... évtizedeken át tudtuk, hogy ha Aczél György 'kér' valamit, az a legszigorúbb parancsok közé tartozik"

Horváth József - A ​háború titkos csatái
Jelenkorunk ​látszólagos békéje közepette régóta háború dúl, méghozzá a negyedik generációs formájában. Ezt a küzdelmet még nem a fegyverekkel vívják, hanem a média segítségével, a közvélemény befolyásolásával teremtik meg az iszlám alapú új világot, szüntetik meg a hagyományos nemzetállamokat, próbálják eltüntetni a keresztény értékrendet és kultúrát. Ezeknek a hadműveleteknek a kulisszatitkaiba nyújt betekintést Horváth József tábornok, a Polgári Elhárítás és a Katonai Titkosszolgálat volt műveleti főigazgató helyettese.

Horváth József - A ​"Nautica"
Horváth ​József hajóskapitány Pestszentimrén született 1947 tavaszán. Érettségije után, a "nagy árvíz" idején kezdte hajós pályáját. Különböző beosztásokban a MAHART szinte valamennyi hajótípusán dolgozott, míg 1975-ben belvízi fedélzeti tiszti vizsgát tett. 1977 tavaszától kapitány. 1983 telén nyert parancsnoki kinevezést a BUDA iskolahajóra. Itt fogant megg benne a gondolat, hogy a magyar hajós és tengerészképzés történetét megírja. Nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen e nagy múltú, sokrétű szakmai képzés feldolgozása nem kis feladat. Hosszú évek kutatómunkáját követően elkészült egy rész végre, mely az intézményesített tengerészképzés első, közel másfél évszázadát dolgozza fel. E másfélszáz év története az akkori magyar tengeri kijáróhoz, Fiume városához, a mai Rijekához kötődik. A mindenkori tengerészképző intézetnek otthont adó, dicső múltú kikötőváros évezredes történelme során sok uralkodó kegyét élvezte, szenvedte haragját, de mindenkor megmaradt annak, ami eredendően volt, Adria-parti olasz kereskedővárosnak. S ez igaz volt a magyar közigazgatás évtizedeire is. Igaz volt a városban működő tengerészeti iskola is, és rövid idő alatt igaz lett a hallgatókra nézve is. Mégis, minden olaszságuk ellenére mások voltak mint a többiek. Ők "fiumanok" voltak! Ennek figyelembe vételével próbálják meg elfogadni a dokumentumokból kihámozott, s itt leírt tényeket. A szerző reméli , hogy tengerhajózásunk jelenlegi sanyarú helyzetében munkája nem csak lélekmelengetőként, hanem tanulságul is fog szolgálni. A magyar tengerészképzés következő viharos ötven évét a következő, szerényebb kötet tartalmazza majd. Ha ez a munka tetszeni fog Önöknek, keressék kérem azt is egy év múlva.

Koródi László - Csepregi Pál - Horváth József - Kertészeti ​ismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Miklós - Szimon Miklós - Horváth József - Hajóportrék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes János - Pintér István - Szabó László - Horváth József - Az ​utolsó felvonás
A ​könyv, amelyet kezében tart az olvasó, riportkönyv. E riportsorozatban a magyar történelem legsötétebb korszaka elevenedik meg. A felnőttek nemzedéke máig is borzadva és szégyenkezve emlékszik vissza 1944 végzetes hónapjaira s a drámai gyorsasággal pergő eseményekre. De a kulisszák mögött történetekből viszonylag keveset ismer. Az egyszerű emberek elől sűrű függöny takarta el a budai Várat, a kormánypalotákat, a nyilas hadiszállásokat, a náci követség épületének termeit, a kínzókamrákat s a tragédia megannyi boszorkánykonyháját. S túl a kortársakon - azóta olvasóközönséggé serdült az ifjúság egy jelentős rétege, amely mit sem ismer e tragikus históriából. Márpedig érdemes megismernie. Az utolsó felvonás természetesen nem történelmi tanulmány, nem is az események krónikája. A riportázs eszközeivel él, a rohanó eseményeknek csak egy-egy drámai epizódját állítja reflektorfénybe. De azért arra törekszik, hogy az események és a párbeszédek tükrében, amelyeket jegyzőkönyvek, okmányok, vagy visszaemlékezések alapján rekonstruált, levéltárak, bírósági periratok, kancelláriai jegyzőkönyvek, s a kor más fellelhető forrásai segítségével állított össze - megmutassa a nagy egészet, az összefüggéseket is.

Horváth József - Növényvírusok, ​vektorok, vírusátvitel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth József - A ​III./III. Főnöke voltam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth József - Balatonlelle ​története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Horváth József - Angol ​nyelvkönyv VI.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Ferenc - Horváth József - Aiki ​Jujitsu
AA ​szamuráj harcművészet, mely az idők folyamán számos nevet kapott. Ezek közül a legismertebb talán a DAITO-RYU. A rendszer kifejlesztése a XI. században Shinra Yoshimitsu nevéhez fűződik. Évszázadokon át titokban tartott művészet volt, mely nemzedékről nemzedékre szállt. Az 1890-es évektől Sokaku Takeda az utolsó szamuráj, családon kívül tanítani kezdte. Leghíresebb tanítványa Morihei Ueshiba a későbbi Aikido megalapítója. Ma Magyarországon van egy ember, Horváth József, ki e művészetnek szakértője és Aiki-Ryu Jitsu néven gyakorolja.

Balázs Béla - Fényes Imre - Géczy Barnabás - Horváth József - Mi ​az idő?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rayman János - Szabó Árpád - Horváth József - Gyümölcstermelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth József - A ​csurgói járás születése, megszűnése és újraindulása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth József - Munka- ​és környezetvédelem
A _Munka- ​és környezetvédelem_ c. tankönyv a Tankönyvmester Kiadó tankönyvcsaládjának egyik alapozó tankönyve. A könyv három témát dolgoz fel, ezek a munkavédelem, a tűzvédelem és a környezetvédelem. A munkavédelemnek olyan általános ismereteit tartalmazza, amelyek mind az iskolában, mind a tanműhelyben, de legfőképp a munkahelyen való figyelmes, körültekintő magatartásra vonatkoznak. Részletezi a munkabiztonság és a munkaegészségügy általános szabályait. A munkavédelemre vonatkozó speciális ismereteket a tankönyvcsalád további szakmai tankönyvei tartalmazzák, mindig az adott téma környezetében. A tűzvédelemről szóló rész leírja a tűzmegelőzés szabályait, és a keletkezett tűz oltásakor kötelező teendőket. Mindkét fejezet az érvényben lévő törvényi rendelkezések alapján íródott. A környezetvédelemről szóló rész az általános ismereteken kívül a magyarországi teendőkre hívja fel a figyelmet.

Horváth József - Angol-magyar ​diáklevelezés
Célunk ​elsősorban a diáklevelezőknek adott segítség.

Horváth József - A ​kísértet fogságában
Horváth ​József nyugalmazott rendőrtábornok felelős munkakörben, évtizedeken keresztül egy olyan fontos belügyi területen működött, amely egyik oszlopa volt az 1989. október 23-án végleg megszűnt pártállamnak. Ne várjuk államtitkok közlését tőle! Inkább családtörténet ez, jobban mondva egy budapesti munkásfiatal 1945 utáni életútja egy bizonyos belbiztonsági fegyveres testület soraiban - közlegénységtől tábornokig.

Forintos Kálmánné - Varga László - Horváth József - Angol ​8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth József - Bölcsészettörténet ​I.
A ​gondolatok történetének, azok fokozatos kialakulásának és fejlődésének az ismeret mindegyik terén meg van a maga jelentősége. Még az exakt tudományok körében is, ahol pedig teljesen kialakult fogalmakkal és gondolati műveletekkel van dolgunk, kiváló gonddal és nagy energiával igyekeznek felkutatni azokat az ösvényeket, amelyeken az emberi ész csodálatos eredményeihez eljutott. Még nagyobb jelentősége van a mult ismeretének a bölcsészetre nézve, már csak azért is, mert az egyes tudományok története a filozófiához, annak első kezdeteihez vezet bennünket. És ez nagyon természetes is, mert minden bölcsészeti rendszer egy-egy kisérlet az emberi tudvágyat érdeklő összes kérdések és problémák összefüggő tárgyalására s a tudományok és a gyakorlati élet követelményeit egyaránt kielégítő megoldására. S bár e kisérletek mindeddig sikertelenek maradtak, amin a feladat óriási körét és beláthatlan nehézségeit tekintve épen nem csodálkozhatunk: majdnem mindegyiknél találunk új és értékes gondolatokra, további nagy horderejű vizsgálódásoknak kiinduló pontjaira, amelyek ma is méltán tarthatnak igényt érdeklődésünkre s amelyeket igazi jelentőségük szerint csak eredeti alakjukban és összefüggésükben érthetünk meg és értékelhetünk.

Helen Davies - Horváth József - Kezdők ​eszperantó nyelvkönyve
A ​világhírű Usborne Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adjuk közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak.

Horváth József - Emberi ​jogok - jogszabályokban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Horváth József - Angol ​nyelvkönyv V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth József - Nemes János - Pintér István - Szabó László - Régi ​jó világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Siórétiné Gyepes Judit - Horváth József - Magyar-angol ​igevonzatok szótára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Forintos Kálmánné - Varga László - Horváth József - Angol ​8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth József - Egészségügyi ​alapismeretek
A ​tankönyv a Szociális gondozó szakképesítés 025/3.0/1851-06 Egészségügyi alapismeretek tananyagegységéhez íródott. A szociális gondozó és ápoló munkája során segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő emberek fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve a kliens életkorát, élethelyzetét, valamint egészségügyi állapotát. Az egészségügyi állapot megítéléséhez ismerni kell az emberi szervezet felépítését. Az anatómiai viszonyok áttekintése szükséges ahhoz, hogy a működés, a funkció világossá váljék. A betegségek létrejöttéhez meg kell ismerni a különböző kórokokat, valamint a megelőzés lehetőségeit. A gyógyítás mindennapi munkájának szerves részét képezik az alkalmazott gyógyszerek is. Tényleges munkájához a gondozónak és ápolónak rendelkeznie kell a megfelelő alapismeretekkel. A tankönyv az egészségügyi ismeretanyag három nagy alaptárgykörét (funkcionális anatómia, kórtani ismeretek, gyógyszertani ismeretek) tárgyalja.

Kollekciók