Ajax-loader

B. Traven könyvei a rukkolán


A_taliga
elérhető
2

B. Traven - A ​taliga
A ​taliga a már említett Mahagoni-ciklus első kötete de önmagában is lezárt egész. A huszadik század elején a Diaz-diktatúra idejében időszakában játszódik Mexikóban akárcsak Traven legtöbb regénye. Egy nagybirtokos fincájáról indul el Andreu Ugaldo, a főhős. A fiatal indián elszakad szüleitől, akiket a többi peonhoz hasonlóan röghöz köt a feudalizmus bilincseinél súlyosabb rabiga, az adósság, amely a földesúr boltjában halmozódik, mert többszörös áron írják terhére a másutt be nem szerezhető, de nélkülözhetetlen és - pénz híján - hitelbe vásárolt árut. A földbirtokos vejénél, egy kisvárosi kereskedőnél tanul meg Andreu írni-olvasni, pénzzel bánni, majd amikor gazdája kártyán elveszti, a kisváros után a nagy országot is megismeri - a taliga mellett: carrateróvá lesz, ökrök vonta kordékaravánokkal vándorol, és élettársra is talál. Kemény sorsán keresztül, az aprólékos leírást szatirikus ábrázolással és lírai hangvétellel váltva mutatja be Traven a mexikói falu és kisváros életét, egész társadalmát, a spanyol eredetű uralkodóosztály korruptságát, az indiánok folklórkincsét.

B. Traven - Akasztottak ​lázadása
Traven ​életművének egyik legjelentősebb alkotása Mexikóban játszódik, a huszadik század első évtizedében. Szereplői a fakitermelésre szegődött nincstelen nyomorultak, akik embertelen körülmények között dolgoznak, hogy soha meg nem fizethető adósságaikat törlesszék. Közöttük dolgozik Cándido, az indián paraszt is, aki kölcsönszerzésre kényszerült, hogy feleségét tisztességgel eltemethesse; így került a monteriára, ahol a vadon élővilága is kevésbé veszedelmes, mint a munkafelügyelők. A gyötrelmek és megaláztatások azonban nem tudják megtörni az embereket; az akasztottak, a kikötéssel járó kínokon edzett munkások puszta kézzel támadnak hajcsáraikra, emberi méltóságuk kivívásáért.

B. Traven - Makrancos ​hölgy Mexikóban
Elbeszéléseinek ​világa ugyanaz mint regényeié: szinterük Mexikó, szereplőik mexikói fehérek és indiánok, a mai Latin-Amerika páriái s egykori nagy királyok, a hódító spanyolok leigázottjai, s napot, holdat teremtő, mítikus hősök. Traven írásait a nagy kaland igézete hatja át, mely ott él valamennyiünk lelkében; egy elpusztult civilizáció dzsungelmélyéről fel-felvilannó emlékének bűvölete s a huszadik századi Mexikó sokféle szinből kikevert, szélsőséges és különös életének leküzdhetetlen vonzása jellemzi.

B. Traven - A ​halálhajó
"A ​halálhajó Traven első regénye, 1926-ban közölte folytatásokban egy német napilap, aztán kötet formájában világszerte közkedvelt olvasmánnyá lett. Két ízben filmet is készítettek belőle. A regény egy tengerész kalandos életének első személyben elmondott története. A tengerész véletlenül lemarad a hajóról igazoló papírok nélkül, és a bürokrácia lelketlensége sehol sem ismeri el az igazát; csempészhajóra kényszerül. Sok humorral és iróniával beszéli el tragikomikus kalandjait, amelyek a nyugati államok bonyolult nacionalizmusát és a rongyosoktól való egyöntetű félelmét tükrözik."

B. Traven - Embervásár ​Mexikóban
Az ​Embervásár Mexikóban (a hatkötetes Mahagóni-sorozat egyik kötete) az emlékezetes Díaz-diktatúra korszakát eleveníti fel. A kormányzat kifelé igyekezett a demokrácia látszatát kelteni, belül az országban azonban dühöngött a despotizmus. A kormányzó, a jegyző, a katonaság, a kereskedő, a földbirtokos és a montériák ügynöke lábbal tiporta a "szabad" indián parasztok jogait. Egy lényeges dolgot azonban kifelejtettek számításukból; az egyes indiánt meg lehetett ugyan téveszteni, el lehetett pusztítani a montériákon, de az indián közösségek fölött őrködött a sok évezredes hagyomány, s ez a hagyomány dacolt a hatalom képviselőinek minden jogtiprásával.

B. Traven - Rabszolgák ​útja
A ​rabszolgák útja, az elnyomott, emberszámba sem vett mexikói indiánok rabszolgává válásának útja. Traven realista írói művészete a fakitermelő indiánok sorsán keresztül bemutatja egész Mexikót, sőt az egész kapitalista gazdálkodás rablójellegét, népellenességét. A társadalmi igazságot kereső művész eszközeivel leplezi le a kizsákmányolók embertelen, fasiszta módszereit, melyhez az egyház is segítőkezet nyújt. Traven az elnyomottak írója. Könyve, - melyben megrázó színekkel írja le az indiánok erőszakos toborzását az őserdei rabszolgamunkára, - detektívregénynél változatosabb és érdekfeszítőbb. Írói munkásságának egyik fénypontját jelenti ez a regény, amely most Keszi Imre fordításában végre a magyar olvasóközönség számára is hozzáférhető.

B. Traven - Az ​őserdő foglyai
Elegáns ​lakásaikba mahagóni bútort kívántak az urak New Yorkban, Londonban, Párizsban a századforduló idején. A nemes fát otthonuktól messzire űzött, az igavonó baromnál súlyosabban kiszipolyozott indiánok termelik ki a dzsungel mélyén, kimondhatatlan szenvedések között. Kit apja adósságának ledolgozására, kit más okból adnak el a monteriára, ahonnan élve nem szabadulhatnak, mert újdonsült gazdáik, a féktelen kapzsiságú Montellano-fivérek, mindenre elszánt hóhéraikon keresztül - gondoskodnak róla, hogy adósságukat soha le nem törleszthessék. A caobafa kitermelésének leírása, az egész mexikói élet legapróbb részleteinek valósághű ábrázolása, vérbő figurák sokoldalú jellemzése teszi nagy élménnyé a könyvet az olvasó számára, aki szinte sürgeti a kifejtést: a megkínzott indiánok forradalmi kitörését. A végkifejlés azonban a Mahagóni-sorozat két befejező részében következik.

B. Traven - A ​dzsungelből jött generális
B. ​Traven (1882?-1969) író. Elbeszéléseinek, regényeinek színtere mondhatni ugyanaz: Mexikó, a szereplők mexikói fehérek, indiánok, Latin-Amerika tipikus kiskirályai, forradalmárai, egykori királyai, a hódító spanyolok leigázottjai, misztikus, mítikus hősök. A "Makrancos hölgy Mexikóban" című novelláskötetének bevezetője ezt írja: ..."Traven írásait a nagy kaland igézete hatja át, mely ott él valamennyiünk lelkében; egy elpusztult civilizáció dzsungelmélyről fel-felvillanó emlékének bűvölete..." Az őserdő foglyai a Mahagóni c. hatkötetes regényciklusának hatodik, befejező része.

B. Traven - Aranyásók
Három ​elszánt, üres zsebű fickó nekivág a Sierra Madre rengetegének - aranyat keresni. Fáradozásukat siker koronázza, hónapok kitartó munkájával csinos vagyonkát kaparnak össze. De vajon eljut-e az arany a biztonságot jelentő városba? A sűrűben rablógyilkosok lapulnak, az utakon rendőrök, katonák kergetik a szerencsevadászokat. A magány és az arany megteszi a magáét: a három cimbora, aki élete árán is mentette volna társait, most egymás életére tör, hogy megszerezze a többiek részét is. Már feltűnik a távolban a város, hallani a vonat zakatolását, mely visszavezet a civilizált életbe, s ekkor váratlan fordulat következik... Traven legnépszerűbb regényeinek egyike, az 1927-ben írott Aranyásók, mely most új kiadásban jelenik meg, izgalmas történetben eleveníti meg a könnyű meggazdagodást remélő emberek életét, szépítetlen és könyörtelen sorsát.

B. Traven - Híd ​a dzsungelben
Mennyi ​titokzatosságot, érdekességet rejt magában a dzsungel! Vajon kik a lakói és hogyan élnek? A vadregényes környezet milyen hatással van az emberi természet kialakulására? Traven most megjelenő könyvében a dzsungel lakóinak élete, maga a dzsungel elevenedik meg. A cselekmény egy indián kisfiú halála köré fonódik. A szerző megható emléket állít az anyai szeretetnek, az egyszerű emberek összefogásának, segítőkészségének. Művészi erővel ecseteli az anya keservének mélységét; ezeket a lapokat nem lehet együttérzés és meghatódás nélkül olvasni. Felejthetetlenek az olyan festői jelenetek, mint például a nyomorúságos indián kunyhóban a gyertyák fényénél álló ravatal, vagy a keselyűktől kísért halottas menet. A könyvet az író "minden ország… minden teremetett lény anyáinak" ajánlja.

B. Traven - Aslan ​Norval
B. ​Traven’s last novel, first published in 1960 but never before released in English, features a larger-than-life heroine: Ms. Aslan Norval, an American millionairess with Hollywood roots and political schemes up her sleeve Though Aslan Norval is wealthy beyond measure and contentedly married to an aging businessman, she finds herself tormented with the desire to do something epic, something no man has dared to do: she decides to build a canal across the continental United States. With the help of an uncouth Korean War veteran—whom she appoints as her right-hand man and unlikely lover—she forms a public corporation. A congressional committee of investigators, prodded by lobbyists, tries to stop the venture; but the ensuing publicity arouses the civic-minded public, and “democratic process” insists that the canal be realized as a federal undertaking. Not only will the project relieve chronic unemployment and demobilize the armed forces, but it will also benefit the Atlantic and Pacific fleets, aid world shipping, and relieve the Cold War! Rediscovered after B. Traven’s death in 1969, _Aslan Norval_ is a hidden gem now unearthed—the final novel from the brilliant and beloved mind behind the cult classic _The Treasure of the Sierra Madre_—shedding new light on the life and work of a mysterious literary giant.

B. Traven - A ​gyapotszedők
"Kezem ​munkájának eredményét hordja király, elnök, milliomos..." - énekli Traven gyapotszedőmunkása, miközben kora hajnaltól késő éjszakáig hajladozik a trópusi napon. Furcsa, primitív világ ez, egyszerű emberek világa, akik nem ismernek egyebet, csak a munkát, illetve sokszor a munkanélküliséget és az éhezést. Életük, akár a dzsungel vadjaié: nyers és erőszakos, de színes és kalandos is. Mindig résen kell lenniök, mert aki ellanyhul, annak vége. A dzsungel törvénye az erősebb jogának alapján áll, aki gyenge: pusztuljon. Traven jól ismeri ezt a furcsa vad életet. Hosszú esztendők óta él Mexikó belsejében, néha hónapokra el-eltűnik, bejárja az őserdő rejtett indiántelepeit, a gyapotföldeket, a kisebb és nagyobb városok műhelyeit és tömegszállásait. Amit átélt, megírja; szépítés nélkül, változatlanul. Nem művész... több annál. A mai, nyugtalanvérű és szociális lelkiismeretű ember típusa. Minden könyve dokumentum és esemény.

B. Traven - A ​Fehér Rózsa
A ​Fehér Rózsa, amely ezúttal az Olcsó Könyvtár kötetei között új fordításban jelenik meg, méltán biztosít helyet Travennek ebben a népszerű sorozatban. Legsikerültebb műveinek egyike ez. A történet keretében egy ősei módján élő mexikói indián-paraszt kerül szembe a San Franciscó-i részvénytársasági elnökkel, aki kinyújtja kezét az indián földje alatt rejlő olaj után. A Szerző elénk tárja az ismeretlen nép szokásait, megvilágítja a külföldi petróleumtársaság által igába törni próbált ország viszonyait, a szembeszegülőket felőrlő, s ha kell legyilkoló nagyvállalat gépezetének működését. Egyúttal érezteti azonban: az olajfúrások új életformát hoznak az évszázadok óta mozdulatlan földekre, a múlt keretei közt megrekedt indián parasztok kifosztva és szenvedve olyan útra lépnek, amelyen jövőt formáló erővé, ipari munkásokká válnak.

Kollekciók