Ajax-loader

Geréb László könyvei a rukkolán


Geréb László - Búvár ​Kund
Búvár ​Kundról, Árpád-házi Béla herceg híres vitézéről szól Geréb László romantikus kisregénye. A legrégibb források megörökítették nevezetes tettét: ő süllyesztette el 1051-ben Henrik német császár dunai élelmiszer-szállító hajóit, és ezzel megpecsételődött a Magyarországra törő német hadak sorsa. Geréb László a fennmaradt kevés adatból a kort jól ismerő történész biztonságával kelti életre Búvár Kund alakját. Fordulatos, izgalmas, mégis egyszerű cselekménnyel, néhány szereplővel kitűnően tudja felidézni István király országát, az egykori embereket, munkájukat, hadviselésüket, szokásaikat.

Geréb László - Galamb ​Miska kalandjai
A ​komáromi postán A szikra kipattan. A torlaszon A Pilvaxban Petőfi otthonában A nagy nap Színházban és színház után Nincsen többé robot Táncsics Összeveszünk Az első honvédek Petőfi a századosom Szeptemberi napok Tűzkeresztség A határon Paraszttestvérem, a granicsár Megyek a sereg után Újra otthon Isaszegnél Az aradi várban Leszámolás Az örökmécses A szerző zárószava

Geréb László - A ​parasztgenerális
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Geréb László - Béni ​János útja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Geréb László - Égő ​világ
"Dübörgés ​támad. Növekedve, mint a közelgő mennydörgés, a villámok meg-meglibbenő fényében tízezer lovas halad, gyorsan sötéten, zárt tömegben. Vizesen fénylő bőrsisakok, kengyel mellé tűzött, lobogós kopják, szaporán ügető, apró lovak. Tűzcsóva hull egy szalmakazalba. A láng tovafut a szérűn. Jajveszékelő emberek kúsznak elő a putrikból. Aztán minden elnémul, csak a láng falja ropogva a putrik nádtetejét. A látóhatáron sorra gyúlnak ki a falvak. Egy tömény halad délre. Tízezer ló és lovas zárt tömegben. Dübörög a föld, mint a közeledő mennydörgés..." 1241 - Ég a világ. A tatárok elözönlik Magyarországot. A mohi pusztán a magyar sereg háromnegyede elhullott. Fut a király - és a könyv hőse, a Párizsban végzett magyar deák is visszamarad, hogy feltartóztassa a királyt üldöző tatár csapatot. A király megmenekül és a deák is, hogy a nagy pusztulás után újjáépülő országban az építés harcosa legyen. A tatárjárásról, a feudális anarchiától szétzüllött középkori Magyarországról, az újjáépítés megindulásáról szól Geréb László legújabb történelmi regénye.

Geréb László - Ákos ​vitéz útja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Geréb László - A ​magyar középkor költészete
A ​rövid terjedelmű könyv a teljesség igénye nélkül igyekszik bemutatni a középkori magyar líra fontosabb állomásait, olyan források is megtalálhatóak benne, melyek napjainkban is kuriózumnak számítanak. Geréb László nemcsak válogatta, de fordította is ezeket a műveket, melyek a magyar irodalom és ezzel együtt a magyar szellemtörténet kiemelkedő kordokumentumai is, hiszen a magyar nép önmagáról való gondolkodásának hű tükrei.

Kollekciók