Ajax-loader

Grigorij Fedoszejev könyvei a rukkolán


Grigorij Fedoszejev - A ​Medve-szurdok
Csobogó ​patakok, ködös mocsarak és zúgó cirbolyafenyők vidékén, szürkésfehér sziklák, meredek szakadékok közt tudományos kutatók vizsgálják a szépséges Szibéria világát. Az egyik tudományos munkatárs hűséges kísérőre lel Páskában, az eleven, huncut, de csupa szív falusi lurkóban. A derék kislegény nagypapája pedig ennek a dúsgazdag, de már veszélyeztetett természeti környezetnek az egyik leghivatottabb védelmezője, elszánt őrzője, az erdők és vadak óvásának apostola. Milyen csodálatos élményekben részesíti ez a lombsusogásos, dámvadbőgéses föld ezt a három természetszerető embert? Hogyan neveli a bölcs, öreg paraszt bácsi lelkes utánpótlásnak az unokáját? Erről szól ez a gyöngéd kézzel megalkotott írás, amely egyszerű, halk hangon énekli meg a rengetegek és tajgák mindennapi életét.

Grigorij Fedoszejev - A ​Jambuj gonosz szelleme
A ​Jambuj hegység barátságtalan, kopár sziklái között egymás után tűnnek el nyomtalanul az emberek: expedíciósok, cobolyvadászok, nomád evenk pásztorok. A tajga őslakóinak hiedelme szerint Hargi, a gonosz szellem pusztította el őket, mert nem tűri, hogy birodalmában háborgassák. Az egymást követő titokzatos események még a felvilágosult, tudományos magyarázatot kereső 20. századi embert is zavarba ejtik. Végül persze minden titokra fény derül, s az olvasó megbarátkozik Szibéria nomád pásztoraival, a tiszta szívű, talpig becsületes emberekkel.

Grigorij Fedoszejev - Élet ​a tajgán
Amikor ​egy könyv embernemlakta helyekre vezeti el az olvasót, az útleírások egyéb értékei mellett mindig többletet is ad, az úttörő felfedezés izgalmas érzését. Ilyen érzéssel olvashatjuk Fedoszejev Szibéria ismeretlen tájairól írt könyvét. Írásának legnagyobb erénye, hogy az olvasó a természettel vívott harcnak szinte részesévé válik, s e kemény küzdelemben ismerkedünk meg Szibéria páratlan természeti szépségeivel, állat- és növényvilágával, az ott élő emberek szokásaival, életfelfogásával és sajátos érzelmi életével. Fedoszejev expedíciójának célja: egy jóformán ismeretlen világ tudományos felmérése, hegycsúcsok magasságának megállapítása, folyók forrásvidékének felkutatása, a népsűrűség megállapítása, a helyi sajátosságok felderítése, egyszóval a pontos térkép elkészítéséhez szükséges adatok beszerzése. Az író a köznapi élet bemutatásával azonban egyben rendkívül olvasmányossá is teszi beszámolóját, ősi legendák kelnek új életre, különös szokások honosodnak meg még az expedíció-tagok életében is. Aki szívesen kalandozik el egy szakavatott, érdekes egyéniségű, jó megfigyelőképességgel rendelkező vezető kíséretével ilyen messze távoli világba, az tudással gyarapodva fogja Fedoszejev írását.

Kollekciók