Ajax-loader

Somló Katalin könyvei a rukkolán


Somló Katalin - Német ​írásbeli gyakorlatok - középszint
Kedves ​Kolléga! Kedves Érettségiző! Ön most a Nemzeti Tankönyvkiadó érettségi-sorozatának újabb kötetét tartja kezében. A gyakorlókönyv a középszintű érettségi vizsga négy írásbeli feladatából három részterületet dolgoz fel (nyelvhelyesség, olvasott szöveg értése, íráskészség). A feladatok megfelelnek az érettségi követelményeknek, és követik a vizsgaleírásban előírt paramétereket. Nemcsak a megadott témaköröket, szituációkat, kommunikációs helyzeteket és nyelvtani ismereteket tartottam szem előtt, hanem ügyeltem arra is, hogy az Oktatási Minisztérium dokumentációjában felsorolt feladattípusokra kellő gyakorlási lehetőséget nyújtsak. Autentikus szövegekkel dolgoztam, ami szintén teljes mértékben megfelel az új érettségi szellemiségének. A Nyelvhelyesség fejezet első, 200 itemből álló feladatsora feleletválasztós teszteket tartalmaz. A második szakasz változatos témájú lyukas szövegekhez készített feleletválasztós tesztekből, szövegkiegészítésekből, illetve szövegrekonstrukciókból áll. Az Olvasott szöveg értése fejezet hat különböző szövegértési feladatot tartalmaz. Típusonként 3-6 gyakorlatot foglal magába. Az Íráskészség fejezetben változatosságra törekedtem és arra, hogy a témák valóban érdekeljék a fiatalokat. A megválaszolandó levelek stffusa közel áll a mindennapi nyelvhasználathoz. A helyes használatot kívántam elősegíteni az egyes fejezetek előtt található rövid feladatleírásokkal, a könyv végén található megoldókulccsal, illetve javított mintalevelekkel. A Szerző

Somló Katalin - Abitraining ​Mittelstufe - Arbeitsbuch
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Krausz Piroska - Paizerné Tóth Tímea - Somló Katalin - Schrittweise ​1.
A ​könyv alapfokon foglalkoztatja azokat a fiatalokat - és felnőtteket is -, akik heti két-három órában ismerkednek a nyelvvel. A kedvébresztő alaptankönyvre a későbbiekben egy haladóknak szóló második kötet, majd szakmánként kiegészítő anyagok épülnek. A Schrittweise gyakorlatias és fiatalos szemléletű, az alapfokú nyelvvizsga követelményeit szem előtt tartó nyelvkönyv, amely jól áttekinthető szerkezetének, az egymásra épülő gyakorlatok rendszerének, a tömör magyar nyelvű nyelvtani magyarázatoknak és a hangkazettáknak köszönhetően nemcsak csoportos, hanem önálló tanulásra is alkalmas. A tizenkét fejezet azokat a témákat és élethelyzeteket öleli fel, amelyek a leggyakoribbak az idegen ajkúakkal való érintkezés során. Az egyéni tanulást segíti a leckék végén található, szófajonként tagolt egynyelvű és a tankönyv végén található kétnyelvű szójegyzék. A nyelvkönyv ajánlható az általános iskola, a szakközépiskola és szakmunkásképző intézetek tanulóinak.

Somló Katalin - Abitraining ​Mittelstufe
Milyen ​nyelvi szintnél használható az Abitraining Mittelstufe? - a középszintü érettségire készülőknek; - minden B1 szintű vizsgára készülőnek; - középhaladó nyelvtanulóknak. Mely tankönyvsorozatokhoz használható az Abitraining Mittelstufe? Start-Unterwegs sorozat Unterwegs Neu A része után, illetve azt kiegészitve, valamint bármilyen más sorozat B1 szintű részei mellett vagy utána. Milyen részekből áll az Abitraining Mittelstufe? - munkafüzet; - CD (tankönyvvel együtt kapható). A könyvről általában elmondható, hogy feladatai tipológiailag jól követik az érettségi vizsgaleírást - megjelenik minden olyan új feladattipus, ami az eddigi tanítási gyakorlatban ritkábban fordult elö - ugyanakkor változatosak és motiválók, nemcsak a célnyelvi problémamegoldást szolgálják, de a fiatalok érdeklödési körét is figyelembe veszik.

Somló Katalin - Tóth Tímea - Schrittweise ​2
- ​A Schrittweise 1 folytatása - fiatalok számára készült - kb. 200 órás tanulás alatt középhaladó szintű nyelvtudást ad - magyar nyelvű nyelvtani magyarázatokkal szolgál - csoportos és egyéni tanulásra alkalmas A könyv végén kétnyelvű szójegyzék található. A könyvhöz tartozik egy 60 perces kazetta, valamint egy középhaladó feladatgyűjtemény SCHRITTE 2 címmel.

Somló Katalin - Andreas Kentsch - Schrittweise ​3
A ​2001 novemberétől teljessé váló Schritweise sorozat 3 kötetből áll. Szerzői gyakorló (nyelv)tanárok, akik a kifejezetten alacsonyabb heti óraszámban (kb. 3 óra) tanuló középiskolások számára írták a fokozatosság elvét tükröző sorozatot, szem előtt tartva a kerettanterv követelményrendszerét. A sorozat 2. kötete eljuttatja a tanulót a középszintű, 3. kötete pedig az emelt szintű érettségiig, illetve a középfokú nyelvvizsgáig. Modern, beszélt nyelvi szókincset közvetít, alaposan gyakoroltatja, állandóan ismétli az egyes nyelvtani fogalomköröket. Valós élethelyzeteket tükröző dialógusokat, a fiatalokat érdeklő összefüggő szövegeket, fiatalos, karikatúraszerű rajzokat, a képleírás gyakorlását célzó fotókat egyaránt tartalmaz. Magyar nyelvű nyelvtani összefoglalói, leckénkénti aktivizálásra szánt szókincset tartalmazó szójegyzékek és a kétnyelvű szószedet megkönnyíti mind a tanár, mind a tanuló munkáját. A sorozathoz kapcsolódó "Schritte" feladatgyűjtemények nemcsak a lexikai és grammatikai ismeretek elmélyítését, de az egyes leckékhez rendelt (ön)ellenőrző feladatsorokat is tartalmaznak. A könyvekhez kapcsolódó hangkazetták a hallás utáni értés fejlesztését szolgálják.

Krausz Piroska - Paizerné Tóth Tímea - Somló Katalin - Schritte ​1.
A ​kötetet elsősorban azok használhatják, akik a Schrittweise vagy más alapfokú német nyelvkönyvből tanulnak, esetleg az alapfokú német nyelvvizsgára készülve fejleszteni kívánják német szókincsüket, nyelvtani tudásukat, illetve a már megszerzett ismereteiket ellenőrizni akarják.

Kollekciók