Ajax-loader

Berkes Péter könyvei a rukkolán


Berkes Péter - Tied ​a világ
Mit ​tegyen a tehetséges, nagy karrier előtt álló fiatal mérnök, ha azt hiszi, hogy az ő hibájából halt meg egy nála jóval jelentéktelenebb ember? Felettesei nem kérik számon tőle az ügyet, sőt arra biztatják, hogy maga se csináljon problémát belőle. Ő azonban elutasítja azt a szemléletet, amely értékkülönbséget lát a sikeres, sok adottsággal megáldott és az egyszerű, ráadásul megrekedt, félrecsúszott emberi élet között. Lelkiismeretére hallgat, és vállalja a kockázatot, hogy magasba ívelő pályája esetleg megtörik. Az író sokrétűen, árnyaltan, izgalmasan ábrázolja a fiatalember konfliktusát és a körülötte élő különböző embertípusokat.

Berkes Péter - A ​Bánya Réme
Mit ​rejt vajon egy lezárt bánya, amelyben többé már nem fejtenek? Egy bánya, amely messze kígyózik a föld mélyében, s átnyúlik az országhatár alatt is? Ki merészel behatolni örök éjszakájába, s mit keres ott? S végül ki a rém, akivel odalent találkozik? Izgalmas nyomozás során bomlanak ki ezek a rejtélyek Berkes Péter regényében, mely olyan kiskamaszokról szól, akik véletlenül találkoznak a Nagy Kalanddal, és sok könnyelműséggel, de komoly helytállással vetik bele magukat. A lebilincselő kalandos könyvet Szőnyi Gyula illusztrálta

Berkes Péter - Távoli ​hegyek felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berkes Péter - Ördöglyuk
Gács ​Lajos tizedes összeroncsolt testtel fekszik a kórházi ágyon. Tiszta tudat és önkívületi állapot határán lebegve, mozdulatlanságra kárhoztatva sajátos módon elemzi gondolataiban mindazt, ami vele történt, egész korábbi életét a határőrségnél eltöltött éveket. Lázasan, türelmetlenül kutatja a valódi okot, ami őt a szakadékba taszította. A halál torkából alighogy visszajött ember türelmetlenségével, szeszélyes túlzásával mindent és mindenkit pőrére vetkőztet. Az édes felelőtlenség és egoizmus mezsgyéjén lavirozó fiatalemberrel, hajdani önmagával szemben különösen kegyetlen. Nem tudja, nem is akarja ráilleszteni a hős fogalmát, ami pedig az adott helyzetben kétséget kizáróan megilletné őt. Gács Lajos azonban már nem elégszik meg a részigazsággal, valódi értékkel méri a dolgokat ezért túl a testi fájdalmakon is rettenetesen gyötrődik. Berkes Péter egy detektívregény izgalmával, de szinte tudományos hitelességgel, modern művészi eszközökkel ábrázolja ezt az önfeltáró "nyomozást".

Berkes Péter - Országházi ​nézelődő
A ​honalapítástól mintegy évezredig nem volt igazi otthona a magyarok országgyűléseinek. Igaz: igény se igen volt rá. Honfoglaló őseink magától értetődő természetességgel tartották nemzetgyűléseiket istenük szabad ege alatt - a legelsőket (Anonymus szerint) a mai Ópusztaszer környékén. A cammogó századok során a mindenkori uralkodók s a mindenkori rendek hatalmi játékaiban is másodlagos volt a - hol érdemi, hol csupán reprezentatív-protokolláris szerepet játszó - országgyűlések helyszíne. Kiválasztásuknál alighanem pillanatnyi kényelmi, legföljebb presztízsszempontok döntöttek. Nincs hát abban semmi csodálni való, hogy ezer év országgyűléseit tucatnyi helységnév kíséri, s közöttük csupán Székesfehérvár, Pozsony, majd a hozzánk legközelebbi időkben Buda dicsekedhet többszöri vagy huzamos vendéglátással.

Berkes Péter - Emberek ​és légiósok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berkes Péter - Az ​a két esztendő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berkes Péter - Tolvaj ​Janó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berkes Péter - Tűz! ​Tűz!
Ugye ​te is akartál már tűzoltó lenni? Ugye te is megrémülsz, ha értesülsz róla kigyulladt egy bérház? De ugye téged is vonz a tűznek, ennek a "kétarcú hatalmasságnak" a látványa? A tűz otthonaink melengetője, a technikai folyamatok nélkülözhetetlen része - de ugyanúgy otthonunk fölperzselője, életünk megrontója is lehet. A tűzoltóság nagyon nehéz és izgalmas munkájáról, kialakulásának történetéről szól ez a könyv. Jó lenne, ha hasznosan lapozgatnád, és megfogadnád a tűzzel való bánás fontos szabályait.

Berkes Péter - Erősebbek ​lettünk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berkes Péter - Bezzeg ​a Töhötöm!
A ​6/b-nek veszett hírét költi Magdi néni, az osztályfőnöknő, aki aztán rossz idegeire való tekintettel nyugdíjba is vonul. Utóda, Éva néni, a bájos, ifjú hölgy, a sok ijesztegetéstől rémülten, állandóan a Töhötöm utcai iskolásokat állítja példaképül a máskülönben egyáltalán nem komisz, hanem valójában nagyon is kedves, jó eszű, sőt tehetséges kölykök elé. Az érzékeny gyerekek úgy érzik, itt valami nincsen rendben, s elhatározzák, hogy helyreállítják a becsületüket: zenei vetélkedőre hívják ki a híres töhötömösöket. De itt kezdődik ám csak a galiba! Megdöbbentő és megható dolgok derülnek ki viharos gyorsasággal. Sikerül-e a híres, sőt hírhedt osztálynak tanúbizonyságot tennie kiválóságáról? Erről szól ez a nagyon szellemes, pergő cselekményű regény.

Berkes Péter - Égi ​utazók
Az ​űrhajózás története

Berkes Péter - Várható ​időjárás
"A ​Meteorológiai Intézet jelenti. Várható időjárás ma estig..." -halljuk a bemondó jól ismert hangját, ha reggel kinyitjuk a rádiót. De mi is a meteorológusok munkája? Miért és hogyan figyeli az ember a szél járását, a felhők keletkezését s a természet számtalan más, titokzatos működését - erről szól ez a szépen illusztrált képeskönyv.

Berkes Péter - SOS ​- szobafogság!
Odakinn ​tombol a nyár, a 12 éves Csaba Marci pedig "önnemesítő szellemi programot" teljesít konok és dúsgazdag nagynénje lakásának szobafogságában. Persze nem sokáig tűri...

Berkes Péter - Hét ​fehér boríték
Balázs ​leeresztette a térképtáskát. Mosolygott. Szörnyű, ha mosolyog. A derű tulajdonképpen mindig is idegen volt tőle. Ijesztő, ha mosolyog. Ledobta a térképtáskát a földre. A másolópapír a kezében maradt. Összehajtogatta kettőbe, háromba, négybe, nyugodt mozdulattal kettészakította, egészen apró fecnikre szaggatta, a "VI. számú parancs"-ot. Ott volt a halom fecni a nyitott tenyerén. Orrom elé tartotta a tenyerét, teljes erőből belefújt, a papírdarabkák az arcomba csapódtak. A testemet szorító görcs az öklömbe szaladt. De nem volt időm ütni. Balázs elkapta a nyakamat, magához rántott, beleordított a fülembe: -Átadom a parancsnokságot! . Eltaszított magától. Lassan hátrálni kezdett, oldalazott, mögém került. Finta mellett állt meg. Éppen Finta mellett. Aztán még mielőtt bármit tehettem, vagy akár csak gondolhattam volna, elnyelte őket az erdő.

Berkes Péter - A ​fűre lépni veszélyes!
András-major ​maga a csoda! Van itt minden: jó levegő, csönd, erdő koszorúzta bércek, kies búvóhelyek az üdülő hatalmas parkjában, teniszpályák a labda szerelmeseinek. Maga a csoda - lenne. De akad itt más is: tiltó táblák özöne ("Vigyázat! Viperaveszély! A fűre lépni tilos!"), bezárt kapuk, s ami a legriasztóbb: egy, a gondosan ápolt gyerekparadicsomot féltékeny szigorral őrző Cerberus: Gercse, a gondnok. Ebbe az idilli és mégis tilalomfákkal határolt birodalomba csöppent bele a Dénes család: mama, papa meg a két fiú. És mi sem természetesebb, mint hogy ki-ki a maga fantáziájának megfelelően elindul megkeresni a felhőtlen nyaralásba vezető "kiskaput". Berkes Péter, több ifjúsági regény szerzője, szikrázó humorral, áradó iróniával hömpölyögteti legújabb írásának cselekményét - hisszük, hogy újabb sikerek felé! A kötethez Sajdik Ferenc készített szellemes illusztrációkat.

Berkes Péter - Az ​ország háza
1880. ​"Az országgyűlés mindkét házát befogadó, állandó országházának a főváros ötödik kerületében lévő Tömő-téren építése elrendeltetik." 1882. Nemzetközi pályázatot hirdetnek az országház tervezésére. 1883. Steindl Imre, a műegyetem építészprofesszora megbízást kap a végleges terv elkészítésére. 1885. október 12. Az építés kezdete, az első kapavágás napja. 1902. "Felépült Magyarország legszebb és legnagyobb hivatalháza. A világ nevezetes épületeinek sorában tartják számon. Akadnak, akik hazánkról amúgy nem tudnak sokat, de erről a házról hallottak már." Berkes Péter népszerű ifjúsági írónk ezúttal az Országház regényét írta meg. Színesen, fordulatosan mesél az építés, majd az épület történetéről. Arról, mi zajlott és mi zajlik a kőcsipkés tornyok alatt, ami pedig nem más, mint a magyar történelem. E könyv elolvasása után, ha ellátogatunk a Parlamentbe, ismerősként üdvözöl bennünket az épület ezernyi csodája. A ritkaságnak számító felvételeket, amelyek eddig ismeretlen részleteket is bemutatnak, Markovics Ferenc készítette. A fotók újdonságukkal, művészi színvonalukkal méltó kiegészítői a szövegnek.

Berkes Péter - Az ​öreg bánya titka
Lebilincselő ​rejtélyek nyomába eredhet az, aki követi e könyv hőseit kalandjaik során. Vajon mit rejt a lezárt bánya, amelynek járatai az országhatáron is átnyúlnak? És vajon ki a mélyben kísértő, titokzatos Rém? Néhány gyerek rettenthetetlen bátorsággal veti bele magát a nyomozásba, amely meglepő fordulatokat és valódi veszélyeket tartogat számukra. És mint minden jó detektívregényben, a végső nagy leleplezés itt igazi meglepetésként éri az olvasót.

Berkes Péter - Csukás István - Űrhajó ​az Orrbolygóról 1-2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berkes Péter - Kalapács ​koppan
A ​kalapács, a fúró, a fűrész, az olló sok más szerszámmal együtt mindennapos segítőtársunk. Berkes Péter írása nyomon követi, hogyan fejlesztette ki az ember mindentudó szerszámait az ősi kőbaltától a modern gépekig, amelyek a munkáját könnyítik, kezének ügyességét és erejét pótolják. A kitűnő könyvet Réber László vidám, színes rajzaival és technikatörténeti érdekességű ábrázolásokkal adjuk közre.

Berkes Péter - Hangország
Miért ​felesel Tihanyban a visszhangdomb? Miért halljuk a víz alatt a motorcsónak berregését, amikor a közeledő csónakot még nem is látjuk? Hogyan képes egész hangversenyt adni az önmagában néma hanglemez? Csodálatos világ a hangok birodalma. Berkes Péter Hangország című, második kiadásban megjelenő képeskönyve ebbe a titokzatos birodalomba vezeti el a kis olvasóit, akik e könyvből játékos könnyedséggel ismerkedhetnek meg a zenei hangok, zörejek keletkezésével, terjedésével és sok más érdekes jelenséggel.

Berkes Péter - Katonamesterség
Ez ​a könyv arról szól, hogyan készülnek föl mesterségükre, a haza védelmére néphadseregünk katonái. Hogyan dolgoznak a gépesített lövészek, a tüzérek... Színes és fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal.

Berkes Péter - Teknős ​Béla nem lesz béka
Ismered ​azt az érzést, hogy "jaj de nagyon unok mindent!"? Mit gondolsz, unatkoznak vajon az állatok is? Berkes Péter regényének hőse, Teknős Béla, a mocsári teknős unatkozik. Megunta a békaságot. Nem akar többé teknős lenni. Megunta a mocsarat, a társait, az egyhangú mindennapokat, még a mindig ugyanúgy jelentkező veszélyt is megunta. Teknős Béla más bőrébe akar bújni. Hogy kiébe, azt még nem tudja. Hát irány az Állatátformáló Állomás! És ekkor különös kalandok sorozata kezdődik. Kaméleon professzor bűvös barlangjában titokzatos lények nyüzsögnek: az átformáltak. Sok mindent megtapasztal a kis mocsári teknős, sok és nagy gyötrelmek árán végül is hőssé válik. Meg tudja menteni az egész Nagy Mocsarast. Cakó Ferenc, a kiváló grafikus merészen kíséri végig Teknős Bélát ezen az úton. Jó szórakozást!

Berkes Péter - A ​harmadik alternatíva
Mit ​tegyen egy fiatalember, ha úgy érzi, hogy választania kell az őszinteség és a hivatás között? Bezárkózhat-e tartósan egy magaépítette toronyba, amely legjobb társaitól is elkülöníti? Alkotó kedve és képessége megmaradhat-e légüres térben? A hivatásszeretete függetlenedhet-e a társadalomtól? Ilyen súlyos kérdésekkel kell megküzdenie Bartos Gábornak, a regény hősének, aki nem mindennapi erőfeszítések és belső válságok után jut el végül a helyes válaszig. Az író izgalmasan és hitelesen jeleníti meg a fiatal mérnökhallgató drámai konfliktusát, amelyben gy konkrét történelmi időszak problémáin túl mélyebb érvényű emberi, erkölcsi "alternatívák" is felvetődnek.

Berkes Péter - Utánam, ​srácok!
A ​lelátók népe reménykedve felüvöltött. Nem volt nagy nép, öt-hatszáz lelket ha számlált – annak is mintegy harmada felnõtt –, ám hangja kétakkora tábornak is becsületére vált volna. Tojásnak növögetni kezdtek tõle a szárnyai, mind gyorsabb és határozottabb mozdulatokkal terelte a focit Mezõhogyishívjákék kapuja felé...” Az idézetben említett srácról – legalábbis ebbõl a pár sorból – nem lehet tudni, hogy jól focizik vagy rosszul. Annak az olvasónak lesz igaza, aki gyanakvással figyeli hõsünket, Tojás ugyanis cserbenhagyja csapatát... A regény mégsem a sportról szól, hanem egy vidéki város kamaszainak szórakozásairól, kitervelt és véletlen kalandjairól, egymás közti nézeteltéréseikrõl.

Kollekciók