Ajax-loader

Kisfaludi András könyvei a rukkolán


Kisfaludi András - Társasági ​jog
A ​modern piacgazdaságokban a gazdasági jellegű - termelő és szolgáltató - tevékenységek túlnyomó része társasági szervezeti keretek között zajlik. Az 1980-as évek végétől meginduló gazdasági és társadalmi rendszerváltozás keretében lezajlott átalakulási folyamatok eredményeképpen ma már Magyarországra is jellemző. A társaságok túlsúlya nemcsak a gazdálkodó egységek számszerű adatait illetően igaz, hanem még inkább a társaságok gazdasági potenciáljára vonatkoztatva. Ma már a nemzetgazdaságok és a globalizálódó világgazdaság elképzelhetetlen különböző formájú társaságok nélkül. Ráadásul ezek a társaságok többnyire nem is önmagukban fejtik ki tevékenységüket, hanem egymással összefüggő tevékenységi és szervezeti láncolatokon keresztül, tehát a társaságok bonyolult rendszert alkotva adják meg a gazdaság szerkezeti vázát. Részlet a könyvből

Kollekciók