Ajax-loader

Arthur Miller könyvei a rukkolán


Arthur Miller - Kallódó ​emberek
"Gay ​Roslynra gondolt. Roslyn, meglehet, jól körülröhögi majd őket, hogy ennyit dolgoztak azért a pár rongyos dollárért, különösen, ha tekintetbe veszik a munkaidejüket meg a többi rejtett költséget. Ha Roslynt hallgatta, kétségei támadtak, keresett-e valaha akár csak egy centet is. - Roslyn sajnálná azt a csikót - mondta fennhangon. - Jobb, ha nem is szólunk róla. Perce kinyitotta a szemét, s fejét a háttámlán nyugtatva, kitekintett a hegyekre. - A francba is, hát nem konzerv-kutyaeledellel eteti a kutyuskáját? Gay rögtön megenyhült a fiú iránt. Elnevette magát. - Dehogynem. - Na, és mit gondol, mi van abban a konzervben? - Tudja, ne félj, hogy mi van benne. - Darált vadló, az van benne - mondta ki Perce, szinte csak magának. Némán autóztak tovább. - Ettől megyek én a falnak - dünnyögte."

Arthur Miller - A ​View from the Bridge
Set ​on the gritty Brooklyn waterfront, "A View from the Bridge" follows the cataclysmic downfall of Eddie Carbone, who spends his days as a hardworking longshoreman and his nights at home with his wife, Beatrice, and niece, Catherine. But the routine of his life is interrupted when Beatrice's cousins, illegal immigrants from Italy, arrive in New York. As one of them embarks on a romance with Catherine, Eddie's envy and delusion plays out with devastating consequences.

Arthur Miller - Incident ​at Vichy
In ​Vichy France, 1942, a group of men sit outside an office, waiting to be interviewed. The reason they have been pulled off the street and taken there is obvious enough. They are, for the most part, Jews. But how serious an offence this is, and how they are to suffer for it, is not clear, and they hope for the best. But as rumours pass between them of trains full of people locked from the outside and furnaces in Poland, and although they reassure themselves that nothing so monstrous could be true, their panic rises.

Arthur Miller - The ​Misfits
A ​story of four lost souls - the beautiful Roslyn who has never belonged to anyone or anthything, and three other misfits who roam the open land existing on the little money made from riding in rodeos - who meet in Reno to discover that freedom has its price, and the heart its rules.

Arthur Miller - Death ​of a Salesman
The ​story revolves around the last days of Willy Loman, a failing salesman, who cannot understand how he failed to win success and happiness. Through a series of tragic soul-searching revelations of the life he has lived with his wife, his sons, and his business associates, we discover how his quest for the "American Dream" kept him blind to the people who truly loved him. A thrilling work of deep and revealing beauty that remains one of the most profound classic dramas of the American theatre.

Arthur Miller - A ​bűnbeesés után / Alku
"A ​tettek következményei éppoly valóságosak, mint maguk a tettek, csak a tettek elkövetésekor ezt nem vesszük figyelembe" - írta egy tanulmányában Arthur Miller. A nagy amerikai drámaíró minden darabjában tetteket szembesít azok következményeivel. A felelősséget keresi, azt a pillanatot, amikor egy ember, életének bonyolult vonzásai és választásai közben, megsérti a magában hordozott erkölcsi világrendet, s attól kezdve hazudik önmagának. A bűnbeesés után-t a szerző magánélete, főként Marilyn Monroe-val kötött, szerencsétlen végű házassága ihlette, de a dráma nemcsak emberi leszámolás, hanem - kilencévi hallgatás után - első darabja egy új írói korszaknak, amelyben Miller tulajdonképpen egyetlen témáját: az ember döntéseinek morális felelősségét vizsgálja. Az Alku, a milleri életmű új alkotása, az alapvető emberi kapcsolatok kiindulópontjába: a családba vezet vissza. És a két testvér párharcában szakadatlanul jelen van az írónak az a makacs meggyőződése, hogy az életünk mélyén, múltbeli döntéseink mögött tetteink, érzéseink legalján egy érvényes, eleven, használható igazság rejlik, csak ki kell ásni a hazugság, az öncsalás, az illúziók és a múltunk romjai alól.

Arthur Miller - Jelenlét
A ​nagy drámaíró utolsó gyűjteménye: hat tökéletes elbeszélés. Egy tizenhárom éves fiú kutyakölyökre vágyik, s miután összegyűjtött egy kis pénzt, jelentkezik egy hirdetésre. Unatkozó középkorú asszony fogadja, aki mindörökre megváltoztatja a fiú életét, még ha az a kutyakölyök nem is lesz sokáig házi kedvenc. Egy amerikai zsidó sztepptáncos Közép-Európában turnézik a truppjával, s a budapesti német kultúrattasé meghívja Berlinbe - egyetlen fellépésre. Kiderül, hogy Hitler és vezérkara lesz a közönség. Hitler úgy gondolja, a sztepptánc fegyelme jó példát mutathatna a német népnek, és iskolát akar nyittatni hősünkkel. Aki bevallja, hogy zsidó, majd fejvesztve menekül - és hüledezve adja elő hihetetlen történetét az írónak. Egy ember vidéki birtokán (erdő, tavacska) váratlanul megjelenik egy hódpár, s mintha nem fognák föl, hogy a tó nem folyó, az egyik őrülten elkezdi felduzzasztani a vizet (zseniális elgondolással betömi a túlfolyót), és ijesztően döntögetik a fákat is. Az ember vadászt hív... Egy alkotói válságba került író úgy akarja visszanyerni kritikusai által "izmosnak, szexinek" nevezett ifjúkori stílusát, hogy egy vidékről New Yorkba fölkerült fiatal izomkolosszus lány csupasz bőrére írja novelláját. És így tovább. Meghökkentő, nosztalgikus, érzelmes írások, mintha egy öreg, mindent látott, bölcs ember a helyükre próbálná tenni a dolgokat, válogatva fontosak és jelentéktelenek között, ráébresztve bennünket, hogy az utólagos tapasztalatkincs birtokában mennyire átrendeződhetnek életünk egyes mozzanatai. Emlékezetes kötet, felejthetetlen élmény.

Arthur Miller - Gyújtópont
Arthur ​Millernek, a modern amerikai dráma világszerte ismert képviselőjének számos színpadi műve mellett mindössze három prózai írása született, melyek közül talán a legjobb e kötetben olvasható. Ahogy minden drámájának, e regénynek is lényegét alkotja a milleri alaptéma: a felelősség és bűnrészesség erkölcsi kérdése. Maradandó értékű ez a könyv, mert olyan kérdéssel foglalkozik, amely sajnos még napjainkban is időszerű.

Arthur Miller - Üvegcserepek
A ​legnevesebb amerikai drámaíró, a legjobb magyar fordító: Arthur Miller Üvegcserepek című drámája Ungvári Tamás fordításában! Miller pergő, izgalmas színpadi művet alkotott, mely olvasva is példátlan feszültséget sugároz. Sok gondolkodnivalót ad e kiválóan felépített, számos szimbolikus jelentésréteget hordozó dráma, Ungvári Tamás mesteri fordítása pedig híven adja vissza az eredeti mű szellemes szövegét. 1938. november Kristályéjszaka. A Hitler által felbujtott arctalan tömeg zsidó üzleteket foszt ki, zsinagógákba tör be, öregembereket kényszerít arra, hogy fogkefével sikálják az árja járdákat. Berlinben és más német nagyvárosokban bokáig érnek a rombolás üvegcserepei. Ugyanekkor egy jómódú zsidó házaspár Brooklynban éli mindennapi életét; épp moziba készülnek, amikor a csinos, kedves asszony - gondos feleség és szerető anya - hirtelen összeesik, és képtelen lábra állni. Hiába a vizsgálatok sora, betegségének fizikai okát nem lelik az orvosok. Arthur Miller darabjában e két esemény fonódik egymásba. A történelem majdhogynem láthatatlan, mégis mindent átható vezérvonalként van jelen a drámában; a szereplők életében ravasz dramaturgiával az Európában zajló borzalmak tükröződnek. Sylvia Gellburg paralízise tökéletesen szimbolizálja a bénultságot, a nácikkal szembeni tehetetlenséget és a zsidóság kiszolgáltatottságát azt, ahogy az emberek képtelenek voltak szembeszegülni Hitler minden erkölcsöt lábbal tipró gépezetével.

Arthur Miller - The ​Crucible
Based ​on historical people and real events, Arthur Miller's play uses the destructive power of socially sanctioned violence unleashed by the rumors of witchcraft as a powerful parable about McCarthyism.

Arthur Miller - All ​My Sons
Joe ​Keller and Herbert Deever, partners in a machine shop during the war, turned out defective airplane parts, causing the deaths of many men. Deever was sent to prison while Keller escaped punishment and went on to make a lot of money. In a work of tremendous power, a love affair between Keller's son, Chris, and Ann Deever, Herbert's daughter, the bitterness of George Keller, who returns from the war to find his father in prison and his father's partner free, and the reaction of a son to his father's guilt escalate toward a climax of electrifying intensity. Winner of the Drama Critics' Award for Best New Play in 1947, All My Sons established Arthur Miller as a leading voice in the American theater. All My Sons introduced, themes that thread through Miller's work as a whole: the relationships between fathers and sons and the conflict between business and personal ethics.

Arthur Miller - Csúnyácska ​lány
Hosszú ​és termékeny pályafutása során Arthur Miller feltérképezte a jellegzetesen amerikai karakterek legrejtettebb aspektusait, és rábírta közönségét, hogy magára ismerjen a művek szereplőiben. A Csúnyácska lány című kisregénye egy olyan nő tökéletesen megrajzolt portréja, aki hosszas kutatás után végre rátalál önmagára; aki kitartó küzdelemmel képes megszabadulni attól a lelki tehertől, amelyet férje fullasztó elvárásai és saját külseje okoz számára. A két másik, a háború előtti és utáni Manhattanben játszódó novellával együtt e könyv tisztelgés az önmagát folyamatosan megújítani képes város előtt. A történetek - melyekben érezhető Miller klasszikus darabjainak precizitása, lelki emelkedettsége - mesteriek; középpontjukban mindig a becsület, a személyiség és az erkölcs áll.

Arthur Miller - After ​the Fall
Quentin ​is a successful lawyer in New York, but inside his head he is struggling with his own sense of guilt and the shadows of his past relationships. One of these an ill-fated marriage to the charming and beautiful Maggie, who went from operating a switchboard to become a self-destructive star - a singer everyone wanted a piece of. "After the Fall" is often seen as the most explicitly autobiographical of Arthur Miller's plays, and Maggie as an unflinching portrait of Miller's ex-wife Marilyn Monroe, only two years after her suicide. But in its psychological acuity and depth, and its brilliant, dreamlike structure, it is a literary, and not just biographical, masterpiece.

Arthur Miller - Kanyargó ​időben
"A ​világhírű amerikai drámaíró ... önéletírásában éppoly kiemelkedőt alkotott, mint színpadi műveiben. ... Miller életpályája a harmincas évek válságától a háborús éveken, a McCarthy-érán, a diákmozgalmakon, az enyhülés korán, a Beatleseken át a neokonzervatív fordulatig s napjainkig ível. Élete a kor dokumentuma ... anekdotázó kedve ugyanakkor mindvégig szórakoztató olvasmánnyá teszi a könyvet."

Arthur Miller - Drámák
A ​jelentős művészi teljesítmény egyik lényeges meghatározó tulajdonsága - írja Vajda Miklós Miller munkásságáról -, hogy benne az egyes művek, minden témabeli vagy formai eltérés és idegenség ellenére is, közös jegyeket hordozva egy irányba mutatnak. Valamiféle vaskövetkezetesség nyílt vagy rejtett működése folytán a valóság mintha számtalan arca közül mindig ugyanazzal fordult volna a művész felé. Témakör és stílusjegyek, művészi technika és életrajzi vonatkozások lehántható rétege mögött ott rejtőzik a művekben egy közös mag, egy írói alkat és egyéniség összetéveszthetetlen bélyege. Arthur Miller drámaírói teljesítménye is ilyenfajta következetességet hordoz magában, a darabok mindegyikében ott rejlik egy közös mag, az élet szemléletének bizonyos meghatározható, sajátos módja. A témában és a témák dramaturgiai kezelésében oly különböző darabokat legmélyebben és ezért legerősebben írójuk morális szenvedélye kapcsolja egymáshoz. Kivétel nélkül valamennyi darab egyfajta morális elkötelezettségből íródott, egy olyan fölfogás és írói alkat találkozásából, amely az élet sarkalatos erkölcsi dilemmáinak megmutatását nem egyszerűen színpadilag hatásosan kiaknázható írói lehetőségnek, hanem parancsnak, az író közösségi feladatának tartja. Miller szerint "a tettek következményei éppoly valóságosak, mint maguk a tettek, mégis, ezzel ritkán számolunk, amikor a cselekedetet elhatározzuk, sőt még reményünk sincs arra, hogy teljes mértékben számításba vehessük, hiszen a következményekről csak részleges tudomásunk lehet". Miller tulajdonképpen minden darabjában tetteket szembesít következményeikkel, erkölcsi alapon. A téma természete szerint a dráma vagy az idő hosszmetszetében, vagyis logikai, okozati sorrendben mutatja be a folyamatot a döntéstől a tetten át a következményekig (A salemi boszorkányok, Pillantás a hídról, Közjáték Vichyben), vagy a következmény szemszögéből visszanézve tárul föl teljes jelentésében, indítékaival a tett (Édes fiaim, Alku), néha pedig a kétféle módszer sajátságosan egybemosódik (Az ügynök halála, A bűnbeesés után).

James Jones - Arthur Miller - A ​pisztoly / Éjjeli műszak
Két ​nagy amerikai író James Jones és Arthur Miller egy-egy kisregényét kapja kézhez ebben a kötetben az olvasó. Közös bennük hogy mindkettő a második világháború alatt játszódik, Jonesé a csendes-óceáni fronton, Milleré a New York-i kikötőben. A Hawaii szigetén állomásozó amerikai katonaság a Pearl Harbor bombázását követő napokban elfoglalja védelmi állásait és felkészül a japánok partraszállására. A meddő várakozás felszültsége megbontja a valóság arányait, elmossa a háború valóságos okát és céljait, elszabadítja az emberek fantáziáját, s a szamurájkarddal közeledő ellenséget emberfeletti méretekre nagyítja: a Richard Mast közlegény tulajdonában maradt pisztoly birtoklása élet-halál kérdése lesz. Az éjjeli műszak hőse hajólakatos a hátországban, a háború feszültségeiből mit sem érez, csak egyéni sorsa érdekli úgy-ahogy, munkaidejét legszívesebben átaludná, de váratlan találkozása az igazi, emberi kötelességtudattal egész addigi életét meghazudtoló, példamutató felelősségvállalásra sarkallja.

Arthur Miller - Az ​ügynök halála
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arthur Miller - Drámaíró, ​színház, társadalom
Arthur ​Miller drámáit színházi élményként és olvasmányként egyaránt jól ismeri a magyar közönség. Az esszéíró Miller viszont csak a drámaíró révén létezik. Írásaiban egy minden irányban nyitott és befogadni kész ember hívja magával szellemi kalandra, együttgondolkodásra, vitára késztetve az olvasót. Ezekben az írásaiban dramaturgiai problémákon, a színház és a kultúra feladatain, az elődök munkáiból kiolvasható tapasztalatok érvényességén, az amerikai társadalom és általában a technológiai civilizáció ellentmondásain töpreng. A problémák, amelyekke foglalkozik, sarkalatos kérdései nemcsak az ő műveinek, hanem az egész kor drámaírásának, tágabb értelemben véve pedig az egész emberi társadalomnak. Ez a kötet Millernek ilyen témájú írásaiból - esszékből, tanulmányokból, interjúkból - ad jellemző válogatást.

Arthur Miller - Egy ​brooklyni fiú
Arthur ​Miller számos olyan kritikus hangvételű vagy mély gondolatokat tartalmazó esszét, cikket és tanulmányt írt, amelyekkel ugyanolyan mély hatást gyakorol olvasóira, mint darabjaival a színházak közönségére. E kötetben korábban kiadatlan - esetenként önéletrajz jellegű - munkáit gyűjtöttük össze, amelyek világosan, drámai kegyetlenséggel, időnként mérnöki precizitással domborítják ki a 20. század második felének bizonyos eseményeit. Az esszék némelyike megvilágítja a világot egykor és azóta is foglalkoztató történések meghökkentő hátterét, egyéb művei az egyre sikeresebbé váló író életének jeleneteit mutatják be. Miller érdekes, időnként sokkoló véleményt formált a világháborúról, a holokausztról, az antiszemitizmusról, az 50-es és 60-as években Kelet-Európában zajló eseményekről. Erősen foglalkoztatta, hogy a harcokból hősként vagy vesztesként hazatérő katonák hogyan képesek visszailleszkedni a civil hétköznapokba, megvizsgálta azt a hisztérikus antikommunizmust, amely bizonyos időszakban Amerikát

Kollekciók