Ajax-loader

dr. Sági Judit könyvei a rukkolán


Járosi Péter - dr. Madár Péter - dr. Sági Judit - dr. Schepp Zoltán - dr. Sóvágó Lajos - Szabó Zoltán - dr. Szebellédi István - ifj. dr. Zeller Gyula - Pénzügyek ​alapjai
BUDAPESTI ​GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR RÉSZÉRE

dr. Sági Judit - Bankügyletek gyakorlati ismeretei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

dr. Sági Judit - Banktan
A ​"Banktan" című könyv a főiskolai és egyetemi intézményekben tanuló, ezen belül különösen a B.A. képzés és a felsőfokú szakképzés hallgatói számára íródott. A könyv ajánlható még azoknak, akik szakterületük vagy érdeklődési körük szerint foglalkoznak a banküzem valamely területével. A bevezető rész a banküzemet a mai európai trendek által diktált feltételrendszerben helyezi el. A kiadvány bemutatja a banküzemi működés keretein belül a hitelintézetek alapításának és működésének felügyeleti szempontból is értékelhető feltételrendszerét, a prudens működés alapelveit ismerteti. Külön foglalkozik a banki szervezettel és hatáskörökkel, illetve a banküzem működési kockázatával és ennek kezelésével. A szerző a műben áttekinti a hitelintézetek által végezhető passzív, aktív és semleges bankügyleteket. Ezeknek a fejezeteknek a tartalma kevésbé az ügyletek bemutatása, mint inkább annak a magyarázata: - miként valósul meg a banki forrásszerzés, - milyen feltételekkel vállal a hitelintézet kötelezettséget és utána milyen követeléskezelési technikákat alkalmaz, továbbá - hogyan bonyolítja a gazdaság fizetési forgalmának jelentős részét, és végül - milyen típusú vagyonkezelést végez. Foglalkozik azokkal a sajátosságokkal, amelyek a hitelintézeti szolgáltatások szűkebb körét kínáló szakosított és szövetkezeti hitelintézetek működését és szolgáltatói szerepét jellemzik. A könyv utolsó részében kapott helyet a fogalomtár.

Kollekciók