Ajax-loader

Conrad Ferdinand Meyer könyvei a rukkolán


Conrad Ferdinand Meyer - Gusztáv ​Adolf apródja
A ​svájci irodalom - Gottfried Keller melletti - legnagyobb alakja a költőként és prózaíróként egyaránt maradandót alkotó Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898) - akit Lukács György méltán nevez "a modern történelmi regény tulajdonképpeni klasszikusának", a "történelmi téma mint külön műfaj" kialakítójának és megteremtőjének - minden egyes prózai alkotását, zseniális regényremeklését, a Jürg Jenatscht csakúgy, mint összes elbeszéléseit, kivétel nélkül történelmi témáknak szentelte. Jelen kötetünkbe Meyernek azokat az elbeszéléseit válogattuk, amelyekben a történelmi téma valójában történelmi katonatéma, s mint ilyen, sorozatunkba, a világirodalom klasszikus katonaelbeszéléseit reprezentáló, Zrínyi-zsebkönyvekbe illeszkedik.

Conrad Ferdinand Meyer - A ​szent
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Conrad Ferdinand Meyer - Conrad ​Ferdinand Meyer válogatott versei
Svájc ​nagy költője legkiválóbb műfordítóinkat ihlette meg. Kosztolányi Dezső, Vargha Gyula, Radnóti Miklós, Rónay György, Sárközi György, Szabó Lőrinc műfordítói munkásságuk során ismételten visszatértek Conrad Ferdinand Meyer különös ízű, végtelenbe csendülő, tömörségükben annyiféle hangulatot variáló verseihez, úgy, hogy szinte magától kínálkozott az alkalom a Kétnyelvű Remekművek sorozatában e műfordításokból összeállítani a nagy lírikus első magyar antológiáját. A magyar olvasó jobbára csak mint regényírót ismerte eddig C. F. Meyert. Nemcsak irodalmi műveltségének tartozik azzal, hanem örökre szóló mély élményt nyer vele, hogy most elmerülhet költészetének válogatott s örök értékű kincseiben.

François Villon - Heinrich Heine - Conrad Ferdinand Meyer - Villon ​és a többiek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Conrad Ferdinand Meyer - Jürg ​Jenatsch
Conrad ​Ferdinand Meyer (1825-1898), svájci német költő, író. A Jürg Jenatsch a német parasztháborúk korának, háttérben a német reneszánsznak a remekmívű körképe. A mű egy népvezér útját és felemelkedését mutatja be mindaddig, amíg hatalomra jutva önkényúr lesz belőle, ami viszont bukását, pusztulását hozza magával. Általában ezt tartják a német realista történelmi regény nagy hatású kezdetének.

Conrad Ferdinand Meyer - Gustav ​Adolfs page / Gusztáv Adolf apródja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Conrad Ferdinand Meyer - Theodor Storm - Gustav ​Adolf apródja / Immensee
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Conrad Ferdinand Meyer - Az ​asszonybíró
A ​szerző 1885-ben megjelent történelmi témájú novellája, Az asszonybíró a középkorban játszódó, de minden sorában a tizenkilencedik század vívódó lelkületét tükröző, méltán világhírű elbeszélése.

Conrad Ferdinand Meyer - Jenatsch ​György / Borgia Angela / Pescara megpróbáltatása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Conrad Ferdinand Meyer - Gustav ​Adolfs page / Gusztáv Adolf apródja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Conrad Ferdinand Meyer - Gustav ​Adolfs Page
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Conrad Ferdinand Meyer - A ​barát násza és egyéb novellák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Conrad Ferdinand Meyer - Pescara ​megkísértetése
Sötét ​középkori várak, pompás renaissance paloták Conrad Ferdinand Meyer kisregényeinek és elbeszéléseinek színhelye. Áradó indulatok mozgatják és fordítják szembe egymással vagy önmagukkal a plasztikusan megformált, eleven hőseit. Az író a régmúlt idők kimagasló egyéniségeiben azonban mindig saját korának emberét festi, Thomas Becket és Henrik király drámai konfliktusában, Pescara önmagával vívott küzdelmében, Angela Borgia lángoló szerelmében a XIX. század kérdései tükröződnek. Conrad Ferdinand Meyer a XIX. századi svájci német irodalomnak - Gottfried Keller mellett - legkiemelkedőbb egyénisége. Műveit az őszinte humanizmus, az átélés mélysége és meggyőző ereje, s a klasszikus veretű művészi forma a világirodalom maradandó alkotásai sorába emeli.

Kollekciók