Ajax-loader

Tóth László könyvei a rukkolán


Zsinkó Erzsébet - Tóth László - ÉKSZER - matematika munkafüzet
Általános iskola 5. osztálya számára.

Tóth László - Gyógynövény- és drogismeret (Farmakognozia)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Zahola Tamás - Géprajz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herdovics Mihály - Komka Gyula - Tóth László - A sertéstartás és -takarmányozás gépesítése
Könyvünk a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) fejlesztési munkái: a szemes termények szárítása, a takarmánykészítés, a sertéstartás gépesítése és technológiai vizsgálatai alapján került összeállításra.

Tóth László - Alternatív energiaellátási rendszerek az agrárgazdaságban
A könyv az energiagazdálkodás leglényegesebb területeit - szükséges mértékig elméleti összefüggéseket is, de leginkább gyakorlati szempontokból fontos megoldásokat - tárgyalja. Bemutatja általában az energiatermelést, az energiaátalakítást, a települések energiaellátásában fontos megoldásokat, az energiamegtakarítás lehetőségeit és az energiatárolás főbb kérdéseit. Kiemelten foglalkozik a mezőgazdasági termelés során előállítható, vagy annak melléktermékeként keletkező energiahordozók - mint például a biomassza és biogáz - előállításával, az energia kinyerésével és felhasználásával, de részletesen tárgyalja a geotermikus energia, napenergia, szélenergia és a mesterségesen előállított tüzelőanyagok felhasználásának kérdéseit a termálvíz hőszivattyúzásától a tüzelőanyag-cellás villamos autó működtetéséig. A kötetet ajánljuk az energiagazdálkodással, a vidék- és településfejlesztéssel, a megújuló energiaforrásokkal, a mező- és környezetgazdálkodással foglalkozó szakembereknek és az e területen munkálkodó beruházóknak egyaránt. De hasznos segédeszköz a mérnöki tanulmányokat folytató egyetemi hallgatóknak, valamint a felnőtt szakirányú képzésben résztvevő szakembereknek is.

Tóth László - Az ellopott nagymama
Ez gyönyörűen illusztrált mesekönyv a József Attila-díjas Tóth László legnépszerűbb meséinek áttekintő összefoglalása. Lenyűgöző, kaleidoszkopikus képe annak a színes mesevilágnak, képi és nyelvi teremtőerőnek és nem lankadó kísérletező kedvnek, mely a szerző több mint három és fél évtizedes gyermekirodalmi munkásságát jellemzi.

Tóth László - Határsértők
A József Attila-díjas író új kötete emlékező esszéket, vallomásokat tartalmaz mestereiről, írói mintáiról, a 20. század második felének magyar irodalmáról, irodalmi világáról s íróiról.

Tóth László - Olasz nyelvkönyv
A sok és különféle olasz nyelvkönyv után, bizonyos fokig újat és egyénit óhajtunk nyújtani, ezért tartjuk szükségesnek e módszertani bevezetőt. Fokozatos haladással fölépített könyvünk, a következő módszertani lépéseket fogja magában foglalni: -először, a nyelvtani szabály közlése, -másodszor, képletszerű, példával való illusztrálása, -harmadszor, néhány etnikailag jellegzetes közmondásban, vagy bizonyító értékű irodalmi, zsurnalisztikai, anekdótaszerű példában való fölismertetése és rögzítése, -negyedszer, a nyelvtani szabály tős-gyökeres szólásmódokban, italianizmusokban való szemléltetése, amivel egyszersmind zárul is az úgynevezett receptív rész.

Tóth László - Átváltozás
A neves költő három és fél évtizedes lírai termésének eddigi legteljesebb összefoglalása. A már kötetekben megjelent anyagok mellett jó néhány újdonságot is tartalmaz, továbbá rendhagyó módon tartalmazza költészetének recepcióját, olvasói-kritikusi értelmezését, illetve annak változásait is az időben.

Süli Attila - Hermann Róbert - Ács Tibor - Németh György - Jankó Annamária - Kedves Gyula - Vajda László - Tóth Orsolya - Tóth László - Klinghammer István - Tóth Ágoston honvéd ezredes, a katona és a térképész 1812-1889
2012-ben az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítást és konferenciát szervezett a 19. századi katonai térképészet és a hadászat tudósa, illetve az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc jeles ezredese, Tóth Ágoston születésének 200. évfordulóját ünnepelve – A polihisztor térképész címmel. Jelen kötet gazdagon illusztrálva fűzi össze a konferencia előadásait, Tóth Ágoston 1848–1849-es leveleit és jelentéseit, illetve a kiállítási katalógust, bemutatva a tudós sokszínű életművét.

Tóth László - Szélcsengő
Tóth László 1945-ben született Ómoravicán (Stara Moravica, ma Bácskossuthfalva). Így vall önmagáról: - A téglagyárban születtem, Moravicán, a Molnár - féle, akkor már államosított gyár szakszervezetének termében , a biliárdasztalon. Azért választották ezt a ezt a szülés helyének, mert ez a zöld posztós golyópálya volt a legkeményebb sima felület, ahová anyámat felfektethették szülni. Szüleim mindketten szakképzett téglaégetők voltak, és csak a termelőmunkában hittek. Ezt vallották: mindig hasznosan cselekedni, újat teremteni mások és mindannyiunk hasznára. Moravicán jártam általános iskolában, Szabadkán voltam gimnazista, majd az Újvidéki Egyetem Jogi Kara következett. Pontosan ötven évvel ezelőtt vettek fel a Magyar Szóba, a munka ünnepén, de akkor már nekem három munkaévem volt a téglagyárban tűzmesterként. Nyaranta négy hónapot dolgoztam a téglagyártásban, innen kerültem a szerkesztőségbe, és így van ma két szerelmem: a Téglagyár ês a Szerkesztőség. - Írni az újságba! Mégpedig a Magyar Szóba! Ez volt az én életcélom, és ha az ember imád valamit csinálni, akkor ez jelenti számára az igazi boldogságot. Írni sohasem tanultam, de szervezni, megmozgatni és ( olvasói) célokat egyeztetni nagyon szerettem, és így vallom, hogy a téglagyár ( sajnos ma már szinte sehol sincs), a Forum ház meg a szerkesztőség az én otthonom marad örökre.

Tóth László - Honti Vince - Környezetkímélő ​energiaforrás a szélmotor
A ​szél energiáját már ősidők óta hasznosítja az emberiség. Napjainkban a vitorláshajók és a régi, helyreállított szélmalmok emlékeztetnek erre a láthatatlan, de befogható energiára. A településektől távoli helyeken is lehet vizet kiemelni a kutakból, sőt villamos energia is termelhető a hangtalan és a környezetet nem szennyező szélmotorokkal. Működésük feltétele a viszonylag állandó és közel egyenletes eljárás. Bár olyan egyenletes szélre, mint a tengerparton, Magyarországon nem lehet számítani, mégis olyan energiaforrás a mezőgazdaságnak, a kisgazdaságoknak, a tanyáknak, amiről érdemes tudni és kipróbálni.

Pocsai Judit - Tóth László - Csöndes ​kertek
Könyvünk ​a temetőbe járókhoz, azokhoz szól, akik valakit elvesztettek, akik valakit gyászolnak, akiknek ezt a valakit már csak egy sír, egy hant jelképezi. Mit tegyünk, hogy ez a sír méltó legyen ahhoz, aki alatta nyugszik, méltó legyen hozzánk, akik kijárunk oda, és méltó legyen érzelmeinkhez, amelyek gondolatainkat mindig újra odaiszik ahhoz a sírhoz. Könyvünkben a néprajzkutató és a kertész mondja el, ami mondanivalója van a temetőkkel kapcsolatban.

Árvai Zoltán - Csala Péter - Fár Attila Gergő - Kopacz Botond - Novák István - Reiter István - Tóth László - Silverlight ​4
Webes ​alkalmazásokat fejleszteni már az internet gyermekkorában is kihívás volt, ám amíg korábban egy webes alkalmazás alapvetően egy böngészőben használható honlapot jelentett, a mai alkalmazásaink már kiléptek a böngésző kereteiből, és önálló életre kelve kápráztatnak el bennünket multimédiás képességeikkel - a háttérben a webet használva. A feladatok változásával együtt újabb és újabb technológiák, fejlesztőeszközök jelentek meg. Ez a könyv azt tűzte ki célul, hogy a Microsoft Silverlight 4 technológiáját mutatja be, hozzásegítve a szakmai közösséget ahhoz, hogy magyar nyelven juthasson el hozzá az alapok elsajátítását biztosító információkhoz. A könyv egy tömör áttekintést ad a Silverlight 4 képességeiről, segít megérteni szemléletmódját, felhasználási lehetőségeit. Nem törekszik minden részlet aprólékos elmagyarázására, inkább azokat a gyakorlati tapasztalatokat igyekszik átadni, amelyek segítségével a technológia birtokba vehető. Az egyes fejezetek egymásra épülnek abban a tekintetben, hogy az első fejezettől az utolsóig folyamatosan feldolgozhatók, de azok mégsem tankönyvszerűen íródtak — inkább egy felhasználói csoport kötetlen összejövetelének hangulatát hordozzák. A szerzők szándékosan választották ezt a megközelítési módot, hogy közvetlenebb kapcsolatot teremtsenek olvasóikkal.

Barcza Gedeon - Tóth László - Tanulj ​sakkozni
A ​sakkozás az utolsó évtizedekben hatalmas fejlődésen ment keresztül. A változás nem csupán annak a következménye, hogy a sakkozók száma megsokszorozódott, hanem annak is, hogy a sakk tanításának s módszeres gyakorlásának színvonala állandóan emelkedik... hangsúlyozzuk, a kezdők számára, hogy e könyv tanulmányozásánál a tábla mindig előttük legyen. A lépéseket és a hadállásokat jegyezzék le...értsék meg az olvasók a bábok jelentőségét és szerepét a küzdelem minden szakaszában, főleg a gyalog-és kevésbábos végjátékokban.

Tóth László - A ​boszorkány porszívója
Lebilincselő ​meseregény sziporkázó nyelvi leleményekkel, jóízű humorral, ízig-vérig mai történet, valóságos, hús-vér alakokkal, a képzelet és a mese varázslatos világában. A József Attila-díjas Tóth László színes-eleven-varázslatos gyermeki világot teremtve meséli Kiskata, Julijul és a csodálatos porszívóján száguldó jóságos boszorkány, Dörzsi-Mörzsi izgalmas kalandjait.

Kiss Viktória - Komlós Péter - Könczei György - Hernádi Ilona - Hegedűs Valéria - Laki Ildikó - Tóth László - A ​nemzetközi és hazai fogyatékospolitika 21. századi körképe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - A ​Szélördög
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Zsuzsanna - Tóth László - TELC ​Angol B2
A ​tesztkönyv a B2-es szintű vizsgákra és a középfokú nyelvvizsgára való felkészülésben segít, továbbá gyakorlásra, információszerzésre és vizsgáztatók képzésére is használható. A könyv a vizsgaközpont munkatársai és vizsgáztató tanárok együttműködésével készült, és a magyarországi vizsgakövetelményeknek megfelelően íródott.

Tóth László - A ​magyar királyi honvédség egyenruhái 1926-1945
Igazi ​szakkönyv, a maga műfajában úttörő, az első összefoglaló viselettörténeti munka a két világháború közötti magyar fegyveres erők egyenruházatáról. Látványos és reprezentatív kiállítása mindenben megfelel a XXI. század igényeinek, bátran felveheti a versenyt a hasonló jellegű külföldi szakmunkákkal is. A könyv első része viselettörténeti tanulmány, sokéves – levéltári, múzeumi – kutatómunka eredménye, közel száz , eddig publikálatlan archív fényképpel kiegészítve. A második részben olvasóink háromszáznál is több színes felvételen láthatják viszont a megelevenedett magyar katonai viselettörténetet. A képek kizárólag eredeti, teljes öltözeteket mutatnak be élő modelleken, így nem csak azt tudhatjuk meg, milyenek voltak a korszak egyenruhái, felszerelési cikkei, hanem azt is, miként viselték ezeket, milyen összképet nyújtott egy gyalogos, pilóta, huszár, folyamőr vagy egy tüzér. Láthatjuk a Honvédség tisztikarát és legénységét társaságban, kimenőn, szolgálatban, gyakorlaton és a fronton, téli és nyári ruházatban, teljes felszereléssel, megelevenedik apáink, nagyapáink ifjúsága, a snájdig magyar katonatiszt és a keleti front poklában küzdő baka. 90 archív fotó, 460 színes fotó (tárgyfotók és öltözeti képek összesen).

Németh András - Tóth László - Halálos ​tavasz a Balkánon
Századunk ​tragikus története a Balkánon kezdődött, s talán ott is fejeződik be. A búcsúzó utolsó évtized legdrámaibb jugoszláviai eseményeit olvasmányosan tárgyaló, sok újdonsággal szolgáló, lebilincselő ismeretterjesztő könyv összefoglalja mindazt, ami a NATO-légicsapások 78 napja alatt történt. A szerzők a szemtanú hitelességével mutatják be az egykori kommunista apparátcsik, Szlobodan Milosevics hadseregét és rendőrségét, amelyek a fegyvertelen polgári lakosság elűzésével, falvak felgyújtásával, "etnikai tisztogatással", tömeges kivégzésekkel "szereztek dicsőséget". A szerzők meggyőző erővel bizonyítják, hogy a civilizált világ, a demokráciák sikeresen képesek szembeszállni a diktatúrával.

Tóth László - Gyógynövények, ​drogok, fitoterápia
Mit ​nevezünk drognak? A drog a gyógynövény hatóanyagot tartalmazó, szárítással tartósított része, amelyet (vagy amelyből előállított készítményt) gyógyítás céljára használunk. Ez a könyv átfogó, sokoldalú ismereteket ad a gyakorlatban dolgozó gyógyszerészek, orvosok számára, de eredményesen tudják alkalmazni a benne leírtakat az egyetemi hallgatók és bárki, aki drogokkal kívánja gyógyítani magát. Mindeddig e tárgyban egyetlen olyan magyar nyelvű könyv sem jelent meg, amely az utóbbi években egyre gyakrabban használt drogokat, illetve más földrészeken régebb óta alkalmazott és napjainkra Magyarországon szintén használatossá vált drogokat is ilyen alaposan ismertetné; amely útmutatást adna a készítmény elkészítésének és alkalmazásának hogyanjáról.

Baráz Csaba - Borbáth Péter - Ferenc Attila - Kecskés Dóra - Sasvári János - Schmotzer András - Tóth László - Dél-Heves ​természeti és kulturális értékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Telc ​English B2 vizsgafelkészítő könyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Az ​utolsó idők
Az ​Utolsó Idők! Tóth László vagyok, egy ember! Sem több, sem kevesebb. Aki ezt a könyvet olvassa, Alapjaiban dől össze minden természet feletti tudományos meggyőződése. E könyv feltárja az igazságot, Halálról, Istenről, Jézusról! A természet feletti Erőkről, bebizonyítom e könyvben mi az amiben éltek. És mi az ami befolyásolja életetek. Megmutatom benne a Biblia rejtélyét. Megismerhetitek mindazt, ami ezután jön. Azt a véres valóságot, ami eddig elképzelés volt. A világvége! Mikor?! És Hogyan! Tudom sokak el fogtok engem ítélni! Lesznek közöttetek olyanok is, akik megköveztek majd! Azt mondom, aki belölem iszik, az örökké oltja szomját.

Tóth László - Nagy ​teljesítményű fejőberendezések üzemeltetése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Gyakorlatok ​a pszichológia tanításához
Aki ​az elmúlt tíz évet az oktatásban töltött e, tapasztalhatta, hogy nagyot fordult a világ kereke. Egy évtized ugyan nem nagy idő, mégis e rövid időszak alatt komoly változások történtek a magyar oktatásban. Új szemlélet honosodott meg az oktatás teljes vertikumában, melyet "kompetencia-alapú" jelzővel illetünk. Az alapszakos és mesterszakos képzés bevezetésével kétciklusúvá vált a felsőoktatás, továbbá – hogy saját szakterületünkről szóljunk – a pszichológia (igaz, más néven) ismét jelen van a középfokú oktatásban. Jelentik-e ezek a változások, hogy az eddig tanított pszichológiai ismeretek aktualitásukat vesztették? Aligha. Ami korunkban új követelményként jelentkezik a pszichológiával szemben (de más tárgyakkal szemben is), az a tanítás hogyanja. A kompetencia-alapú oktatás ugyan nem teszi félre a pszichológiai kutatások nyomán felhalmozódó elméleti ismereteket, azonban a gyakorlat felé kíván nyitni, és ez nem hagyható figyelmen kívül a pszichológia oktatásában sem.

Tóth László - A ​képességstruktúrák és az iskolai teljesítmény
.. ​ennek a kötetnek a célja éppen az, hogy megismertesse az olvasót az iskolai teljesítmény alapjául szolgáló képességek pszichológiai sajátosságaival, egy-egy specifikus teljesítmény megvalósulásának érdekében szervezõdõ képesség-együttesek összetevõivel. Ha ezt a kötetet áttanulmányozzuk, nem lesz kétségünk afelõl, hogy a pszichológia eme ágának mûvelõi milyen sokat tettek és tesznek annak érdekében, hogy a képességekrõl való tudásunk mind szélesebb legyen, és ezeket az ismereteket a gyakorlat szolgálatába lehessen állítani.”

Tóth László - Tehetség-kalauz
A ​tehetség-kalauz nem a hagyományos értelembe vett tankönyv, hanem oktatási, továbbképzési és tájékozatási célokra összeállított kézikönyv. Elsődleges célja oktatási: segítséget kíván nyújtani a tanárképzés egyik kötelezően választható kurzusához, másrészt a pszichológusképzés Tehetségfejlesztés című specializációs alprogramjához. A Tehetség-kalauz az enciklopédiák szokásos felépítését követi. Az ábécé sorrendbe szedett szócikkek mindegyike egy-egy témakör rövid foglalatát tartalmazza.

Czakó József - Tóth László - A ​borjúnevelés technológiája
Az ​utóbbi években jelentős változások mentek végbe szarvasmarha-tenyésztésünkben. A hagyományos tartási, takarmányozási, tenyésztési és hasznosítási eljárásokat felváltották az ipari jellegű, specializálódásra törekvő nagyüzemi termelési rendszerek. A megváltozott termelési és tenyésztési célok természetszerűen magukkal hozták a borjúnevelés új módszereinek kialakulását: előtérbe kerültek az eltérő hasznosítás szerinti takarmányozás különféle változatai, az automatizálás, a műszaki-biológiai egység megteremtését szolgáló eljárások. A szerzők ennek a kérdéskörnek a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati felismeréseken alapuló ismeretanyagát adják most közre. Munkájuk fő fejezeteiben foglalkoznak a borjú táplálóanyag-szükségletével, a borjú fejlődését és növekedését befolyásoló tényezőkkel, az itatásos borjúnevelés, valamint a borjúhizlalás technológiájával, a borjak elhelyezésével, takarmányozásával és gondozásával, az egyes munkafolyamatok gazdaságos megszervezésével és gépesítési lehetőségeivel, a hazai termelési rendszerek borjúnevelési módszereivel: általában minden olyan tudnivalóval, amelynek elsajátítása nélkülözhetetlen feltétele az eredményes gyakorlati munkának.

Tóth László - Vita ​és vallomás
Tizenkét ​csehszlovákiai magyar író alkotóműhelyéről ad közelképet ez a hiányt pótló gyűjtemény. A Vita és vallomás - a beszélgetések szervezője és irányítója, Tóth László elképzelése szerint - tulajdonképpen "regény". Tizenkét "szereplőt" felsorakoztató "kerestes regény" , a csehszlovákiai magyar irodalom harmadvirágzásának "regénye". A beszélgetések során íróink, költőink saját egyénisége, gondolatvilága rajzolódik ki. Szerzők : Cselényi László, Csontos Vilmos, Dénes György, Dobos László, Duba Gyula, Gál Sándor, Gyökeres György, Rácz Olivér, Tóth László, Tőzsér Árpád, Turczel Lajos, Varga Imre, Veres János és Zalabai Zsigmond

Bak János - Kelemen Zsolt - Tóth László - Szálastakarmányok ​betakarítása, tárolása és etetése
A ​könyv újabb kiadásába a szerző részletesen ismerteti a szálas- és tömegtakarmányok betakarítását, a szárítást, a takarmányok erjesztéses tartósítását, tárolását, illetve a szarvasmarhatartó telepeken való takarmányozást.

Kollekciók