Ajax-loader

Tóth László könyvei a rukkolán


Zsinkó Erzsébet - Tóth László - ÉKSZER - matematika munkafüzet
Általános iskola 5. osztálya számára.

Tóth László - Gyógynövény- és drogismeret (Farmakognozia)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Zahola Tamás - Géprajz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herdovics Mihály - Komka Gyula - Tóth László - A sertéstartás és -takarmányozás gépesítése
Könyvünk a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) fejlesztési munkái: a szemes termények szárítása, a takarmánykészítés, a sertéstartás gépesítése és technológiai vizsgálatai alapján került összeállításra.

Tóth László - Alternatív energiaellátási rendszerek az agrárgazdaságban
A könyv az energiagazdálkodás leglényegesebb területeit - szükséges mértékig elméleti összefüggéseket is, de leginkább gyakorlati szempontokból fontos megoldásokat - tárgyalja. Bemutatja általában az energiatermelést, az energiaátalakítást, a települések energiaellátásában fontos megoldásokat, az energiamegtakarítás lehetőségeit és az energiatárolás főbb kérdéseit. Kiemelten foglalkozik a mezőgazdasági termelés során előállítható, vagy annak melléktermékeként keletkező energiahordozók - mint például a biomassza és biogáz - előállításával, az energia kinyerésével és felhasználásával, de részletesen tárgyalja a geotermikus energia, napenergia, szélenergia és a mesterségesen előállított tüzelőanyagok felhasználásának kérdéseit a termálvíz hőszivattyúzásától a tüzelőanyag-cellás villamos autó működtetéséig. A kötetet ajánljuk az energiagazdálkodással, a vidék- és településfejlesztéssel, a megújuló energiaforrásokkal, a mező- és környezetgazdálkodással foglalkozó szakembereknek és az e területen munkálkodó beruházóknak egyaránt. De hasznos segédeszköz a mérnöki tanulmányokat folytató egyetemi hallgatóknak, valamint a felnőtt szakirányú képzésben résztvevő szakembereknek is.

Tóth László - Az ellopott nagymama
Ez gyönyörűen illusztrált mesekönyv a József Attila-díjas Tóth László legnépszerűbb meséinek áttekintő összefoglalása. Lenyűgöző, kaleidoszkopikus képe annak a színes mesevilágnak, képi és nyelvi teremtőerőnek és nem lankadó kísérletező kedvnek, mely a szerző több mint három és fél évtizedes gyermekirodalmi munkásságát jellemzi.

Tóth László - Határsértők
A József Attila-díjas író új kötete emlékező esszéket, vallomásokat tartalmaz mestereiről, írói mintáiról, a 20. század második felének magyar irodalmáról, irodalmi világáról s íróiról.

Tóth László - Olasz nyelvkönyv
A sok és különféle olasz nyelvkönyv után, bizonyos fokig újat és egyénit óhajtunk nyújtani, ezért tartjuk szükségesnek e módszertani bevezetőt. Fokozatos haladással fölépített könyvünk, a következő módszertani lépéseket fogja magában foglalni: -először, a nyelvtani szabály közlése, -másodszor, képletszerű, példával való illusztrálása, -harmadszor, néhány etnikailag jellegzetes közmondásban, vagy bizonyító értékű irodalmi, zsurnalisztikai, anekdótaszerű példában való fölismertetése és rögzítése, -negyedszer, a nyelvtani szabály tős-gyökeres szólásmódokban, italianizmusokban való szemléltetése, amivel egyszersmind zárul is az úgynevezett receptív rész.

Tóth László - Átváltozás
A neves költő három és fél évtizedes lírai termésének eddigi legteljesebb összefoglalása. A már kötetekben megjelent anyagok mellett jó néhány újdonságot is tartalmaz, továbbá rendhagyó módon tartalmazza költészetének recepcióját, olvasói-kritikusi értelmezését, illetve annak változásait is az időben.

Süli Attila - Hermann Róbert - Ács Tibor - Németh György - Jankó Annamária - Kedves Gyula - Vajda László - Tóth Orsolya - Tóth László - Klinghammer István - Tóth Ágoston honvéd ezredes, a katona és a térképész 1812-1889
2012-ben az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítást és konferenciát szervezett a 19. századi katonai térképészet és a hadászat tudósa, illetve az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc jeles ezredese, Tóth Ágoston születésének 200. évfordulóját ünnepelve – A polihisztor térképész címmel. Jelen kötet gazdagon illusztrálva fűzi össze a konferencia előadásait, Tóth Ágoston 1848–1849-es leveleit és jelentéseit, illetve a kiállítási katalógust, bemutatva a tudós sokszínű életművét.

Fülöp Gábor - Jován Dániel - Tóth László - A ​gyepgazdálkodás gépei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Az ​ellopott nagymama
Ez ​gyönyörűen illusztrált mesekönyv a József Attila-díjas Tóth László legnépszerűbb meséinek áttekintő összefoglalása. Lenyűgöző, kaleidoszkopikus képe annak a színes mesevilágnak, képi és nyelvi teremtőerőnek és nem lankadó kísérletező kedvnek, mely a szerző több mint három és fél évtizedes gyermekirodalmi munkásságát jellemzi.

Tóth László - A ​képességstruktúrák és az iskolai teljesítmény
.. ​ennek a kötetnek a célja éppen az, hogy megismertesse az olvasót az iskolai teljesítmény alapjául szolgáló képességek pszichológiai sajátosságaival, egy-egy specifikus teljesítmény megvalósulásának érdekében szervezõdõ képesség-együttesek összetevõivel. Ha ezt a kötetet áttanulmányozzuk, nem lesz kétségünk afelõl, hogy a pszichológia eme ágának mûvelõi milyen sokat tettek és tesznek annak érdekében, hogy a képességekrõl való tudásunk mind szélesebb legyen, és ezeket az ismereteket a gyakorlat szolgálatába lehessen állítani.”

Tóth László - Közlekedésünk ​európai mértékkel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Éjjelenként ​a semmivel avagy A tett nélküli színhelyek
Tóth ​László 1949-ben született, Budapesten. Gyerekkorát a csehszlovákiai Izsán töltötte, Komáromban érettségizett, majd főiskolai tanulmányokkal, utóbb többféle foglalkozással próbálkozott. Volt újságíró, szerkesztő, dramaturg és szabadúszó. 1986-tól Magyarországon él. A hatvanas évek második felében kezdett publikálni; szerepelt a fiatal csehszlovákiai költők 1970-ben megjelent Egyszerű éjszaka című antológiájában. A verseken kívül írt irodalmi publicisztikát, színházi és irodalomkritikát, színháztörténeti tanulmányokat, műfordítással is foglalkozik. Művei: A hangok utánzata (versek, 1971), Ithakából Ithakába (versek, 1975), Átkelés (versek, 1977), Ákombákom (mese, 1980), Vita és vallomás (interjúk, 1981), Az áldozat (dráma, 1982), Istentelen színjáték (versek, 1983), Lyuk az égen (gyermekversek és mesék, 1985), Ötödik emelet, avagy Éden bugyrai (versek, 1985). Tóth László válogatott versei a vonzás és választás variációinak hatnak. A választott szülőföld tárgyi valósága és érzelmi kötése mögött, azzal párban, úgy sejlik fel a tágabb világ a maga időtlen mítoszaival, ahogy a szerelemben a búcsúzás, a dolgok mélyén a beléjük érzett tartalom, a tettel helyén a cselekvés lehetetlensége, a szövetségek úgy foszlanak szét, akár a gyerekkor, a nyelvek keverednek és kiválnak - egyszerre oldódnak-sodródnak a különféle, gyakran ellentétes elemek, akár a szép emlékezetben.

Tóth László - Honti Vince - Környezetkímélő ​energiaforrás a szélmotor
A ​szél energiáját már ősidők óta hasznosítja az emberiség. Napjainkban a vitorláshajók és a régi, helyreállított szélmalmok emlékeztetnek erre a láthatatlan, de befogható energiára. A településektől távoli helyeken is lehet vizet kiemelni a kutakból, sőt villamos energia is termelhető a hangtalan és a környezetet nem szennyező szélmotorokkal. Működésük feltétele a viszonylag állandó és közel egyenletes eljárás. Bár olyan egyenletes szélre, mint a tengerparton, Magyarországon nem lehet számítani, mégis olyan energiaforrás a mezőgazdaságnak, a kisgazdaságoknak, a tanyáknak, amiről érdemes tudni és kipróbálni.

Kiss Viktória - Komlós Péter - Könczei György - Hernádi Ilona - Hegedűs Valéria - Laki Ildikó - Tóth László - A ​nemzetközi és hazai fogyatékospolitika 21. századi körképe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barcza Gedeon - Tóth László - Tanulj ​sakkozni
A ​sakkozás az utolsó évtizedekben hatalmas fejlődésen ment keresztül. A változás nem csupán annak a következménye, hogy a sakkozók száma megsokszorozódott, hanem annak is, hogy a sakk tanításának s módszeres gyakorlásának színvonala állandóan emelkedik... hangsúlyozzuk, a kezdők számára, hogy e könyv tanulmányozásánál a tábla mindig előttük legyen. A lépéseket és a hadállásokat jegyezzék le...értsék meg az olvasók a bábok jelentőségét és szerepét a küzdelem minden szakaszában, főleg a gyalog-és kevésbábos végjátékokban.

Herdovics Mihály - Komka Gyula - Tóth László - A ​sertéstartás és -takarmányozás gépesítése
Könyvünk ​a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) fejlesztési munkái: a szemes termények szárítása, a takarmánykészítés, a sertéstartás gépesítése és technológiai vizsgálatai alapján került összeállításra.

Pocsai Judit - Tóth László - Csöndes ​kertek
Könyvünk ​a temetőbe járókhoz, azokhoz szól, akik valakit elvesztettek, akik valakit gyászolnak, akiknek ezt a valakit már csak egy sír, egy hant jelképezi. Mit tegyünk, hogy ez a sír méltó legyen ahhoz, aki alatta nyugszik, méltó legyen hozzánk, akik kijárunk oda, és méltó legyen érzelmeinkhez, amelyek gondolatainkat mindig újra odaiszik ahhoz a sírhoz. Könyvünkben a néprajzkutató és a kertész mondja el, ami mondanivalója van a temetőkkel kapcsolatban.

Tóth László - Tehetség-kalauz
A ​tehetség-kalauz nem a hagyományos értelembe vett tankönyv, hanem oktatási, továbbképzési és tájékozatási célokra összeállított kézikönyv. Elsődleges célja oktatási: segítséget kíván nyújtani a tanárképzés egyik kötelezően választható kurzusához, másrészt a pszichológusképzés Tehetségfejlesztés című specializációs alprogramjához. A Tehetség-kalauz az enciklopédiák szokásos felépítését követi. Az ábécé sorrendbe szedett szócikkek mindegyike egy-egy témakör rövid foglalatát tartalmazza.

Tóth László - Kísérletek ​a geometriai fénytanból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Várady Jenő - A ​lipicai ló Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Eszter - Thoma László - Tóth László - Bevezetés ​a szociológiába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Az ​olvasás pszichológiai alapjai
Hogyan ​lesz az olvasni nem tudó gyermekből olvasni jól tudó diák? Hogyan tanul meg olyan szimbólumrendszert, ami ismeretlen volt addig számára? Hogyan ismeri fel a szavakat és miképp érti meg a szövegeket? Mik azok a pszichológiai mechanizmusok, amelyek ebben az összetett folyamatban közreműködnek? Ezek az ismeretek hogyan segíthetik a pedagógusokat az olvasás tanításában és a szövegmegértési képesség fejlesztésében? A könyv ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kíván választ adni. Az olvasás elsajátításától a bonyolult szövegek megértéséig kalauzol. Sorra veszi mindazokat a fontosabb tényezőket, amik az olvasott szöveg megértésében szerepet játszhatnak. Célja egyfajta rendszerezésben bemutatni az olvasás szerteágazó jelenségkörének különböző területeit, tanulmányozni a pszichológiai kutatásokat, és e kutatások nyomán kirajzolódó a gyakorlatban is hasznosítható elvi megállapításokat. A kötet elsősorban pedagógusok számára készült. Azoknak, akiknek foglalkozásukból adódóan napi feladatuk az olvasás tanítása, az olvasáson keresztül történő tanulás előmozdítása. Valamint azoknak, akik a hatékonyabb munka érdekében többet szeretnének tudni az olvasás természetéről.

Nagy Zsuzsanna - Tóth László - TELC ​Angol B2
A ​tesztkönyv a B2-es szintű vizsgákra és a középfokú nyelvvizsgára való felkészülésben segít, továbbá gyakorlásra, információszerzésre és vizsgáztatók képzésére is használható. A könyv a vizsgaközpont munkatársai és vizsgáztató tanárok együttműködésével készült, és a magyarországi vizsgakövetelményeknek megfelelően íródott.

Bak János - Kelemen Zsolt - Tóth László - Szálastakarmányok ​betakarítása, tárolása és etetése
A ​könyv újabb kiadásába a szerző részletesen ismerteti a szálas- és tömegtakarmányok betakarítását, a szárítást, a takarmányok erjesztéses tartósítását, tárolását, illetve a szarvasmarhatartó telepeken való takarmányozást.

Tóth László - A ​Szélördög
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Telc ​English B2 vizsgafelkészítő könyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czakó József - Tóth László - A ​borjúnevelés technológiája
Az ​utóbbi években jelentős változások mentek végbe szarvasmarha-tenyésztésünkben. A hagyományos tartási, takarmányozási, tenyésztési és hasznosítási eljárásokat felváltották az ipari jellegű, specializálódásra törekvő nagyüzemi termelési rendszerek. A megváltozott termelési és tenyésztési célok természetszerűen magukkal hozták a borjúnevelés új módszereinek kialakulását: előtérbe kerültek az eltérő hasznosítás szerinti takarmányozás különféle változatai, az automatizálás, a műszaki-biológiai egység megteremtését szolgáló eljárások. A szerzők ennek a kérdéskörnek a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati felismeréseken alapuló ismeretanyagát adják most közre. Munkájuk fő fejezeteiben foglalkoznak a borjú táplálóanyag-szükségletével, a borjú fejlődését és növekedését befolyásoló tényezőkkel, az itatásos borjúnevelés, valamint a borjúhizlalás technológiájával, a borjak elhelyezésével, takarmányozásával és gondozásával, az egyes munkafolyamatok gazdaságos megszervezésével és gépesítési lehetőségeivel, a hazai termelési rendszerek borjúnevelési módszereivel: általában minden olyan tudnivalóval, amelynek elsajátítása nélkülözhetetlen feltétele az eredményes gyakorlati munkának.

Vas Zoltán - Fuisz Tibor - Privigyei Csaba - Tóth László - Hazai ​ragadozó madaraink felismerése, vedlése, kor-és ivarhatározása
MIT ​NYÚJT EZ A KÖNYV? Tartalmas, hasznos olvasmány bárkinek, akit lenyűgöz a ragadozó madarak szépsége, és szeretné felismerni ezeket a fenséges madarakat akár terepen a távcsövön át, akár gyűrűzőtáborokban! - 35 nappali ragadozó és 12 bagolyfaj - megbízható, terepen és múzeumi példányokon tesztelt határozóbélyegek - néhány újonnan bevezetett, eddig nem használt határozóbélyeg - részletes kor- és ivarhatározás - új kutatások eredményei a ragadozók vedléséről először olvasgatók magyar nyelven - a gyűrűzővizsga hivatalos felkészülési anyaga

Németh András - Tóth László - Halálos ​tavasz a Balkánon
Századunk ​tragikus története a Balkánon kezdődött, s talán ott is fejeződik be. A búcsúzó utolsó évtized legdrámaibb jugoszláviai eseményeit olvasmányosan tárgyaló, sok újdonsággal szolgáló, lebilincselő ismeretterjesztő könyv összefoglalja mindazt, ami a NATO-légicsapások 78 napja alatt történt. A szerzők a szemtanú hitelességével mutatják be az egykori kommunista apparátcsik, Szlobodan Milosevics hadseregét és rendőrségét, amelyek a fegyvertelen polgári lakosság elűzésével, falvak felgyújtásával, "etnikai tisztogatással", tömeges kivégzésekkel "szereztek dicsőséget". A szerzők meggyőző erővel bizonyítják, hogy a civilizált világ, a demokráciák sikeresen képesek szembeszállni a diktatúrával.

Kollekciók