Ajax-loader

Vezda János könyvei a rukkolán


Vezda János - Rendőrviccek
A ​gyerek hazajön az iskolából, és meséli az apjának: - Papa, tudok egy rendőrviccet. - De fiam, én is rendőr vagyok. - Nem baj, majd lassan mondom. - Miért tesz a rendőr éjszakára az éjjeli szekrényre egy üres poharat meg egy vízzel telit? - Mert vagy szomjas lesz, vagy nem. A részeg kilép a kocsmából, és imbolyogva, szabálytalan helyen elindul keresztbe az úttesten, egy autó majdnem elüti. A rendőr rászól: - Menjen csak vissza! - Visszamennék én, de már egy vasam sincs!

Sebestyén Gábor - Vezda János - Aztán ​gyorsan meghal...
"... ​a nő már halott volt, amikor benzinnel leöntötték s megégették - nézett föl papírjai közül Paraizs. - De a tettest, sajnos, nem sikerült elfogni. A másik csoport ma is ezen az ügyön dolgozik. - Így van, tehát nem árt, ha velük is felveszitek majd a kapcsolatot - folytatta az alezredes. - Vigh László családi élete rendezett, felesége szintén a Regina bárban dolgozott, egy felnőtt fiuk van, aki hivatásos katona Sopronban. Nem tudják, hogy Vighnek voltak-e nőkapcsolatai... De van még itt egy igen figyelemreméltó dolog, amit talán az elején kellett volna elmondanom. A penzió átvizsgálása során Vigh szobájában, az asztalon egy félbehagyott levélre akadtak... - "Kedves K.! Szeretnélek emlékeztetni rá, hogy akinek fáj valami, az nem felejt" - olvasta a mondatot szenvtelenül Ádám. - Hű a nemjóját! - kiáltott fel Paraizs. - Ez aztán a sejtelmes szöveg. De mintha már hallottam volna valahol ezt a mondást."

Vezda János - Csala Károly - Gyilkosság ​a bányában
Miután ​a holttestet kőtörmelékkel gondosan befedte, Solymosi higgadtan latolgatni kezdte esélyeit. Arra a megállapításra jutott, hogy Bacsó valószínűleg elmesélte feleségének a közös kirándulásuk tervét. Ezzel az asszony sorsa is megpecsételődött. A mindenre elszánt ember a dunakeszi lakásban leütötte, majd egy ott talált kendővel megfojtotta a 47 éves Bacsónét. A házban nem sokáig időzött, csupán az asztalon heverő aranyékszereket vette magához, majd az asszony holttestét egy takaróba csavarta, és Sződ külterületén, egy homokbányában eltemette. - Természetesen segítek magunknak a holttestek felkutatásában - fejezte be beismerő vallomását Solymosi Gyula. Bár éjfél körül járt az idő, a nyomozás vezetői haladéktalanul összeállították a helyszíni szemle-bizottságot, amely először a sződi homokbányához indult. - Sanyikám, telefonálj a barlangi mentőknek - szólt az osztályvezető dr. Mérő főhadnagynak -, hogy vonuljanak ki Szokolyára, mert több mint valószínű, szükség lesz a segítségükre. Mondd meg a vezetőjüknek, Garamvölgyi Lacinak, hogy amint végzünk Sződön, indulunk mi is oda.

Vezda János - Felejtsük ​el egymást!
".... ​Körülnézett, s amikor már bizonyos volt benne, hogy senki sem lehet a közelben, fürdőnadrágra vetkőzött, majd magára öltötte a könnyűbúvár-felszerelést. Épp az utcai ruháját akarta a már megszokott helyre rejteni, amikor melléje lépett egy fiatalember, akiről csaknem azt hitte, hogy a földből nőtt ki. - Ugyebár dr. Schirovnik Zoltán úrhoz van szerencsém? - Miért érdekes ez? Egyáltalán kicsoda maga? - kérdezte, s hangjából egyaránt érződött a meglepetés és a felháborodás. Telihold volt, így láthatta, hogy a fiatalember valamit tart a kezében, s nagyon úgy tűnt, hogy az a valami nem más, mint egy pisztoly. Aztán, ahogy egy kicsit elfordította a fejét, látta, hogy még egy férfi áll ott, tőle mintegy öt lépésnyire, s annak is van valami a kezében. - Schirovnik úr! Most sajnos meg kell szoknia, hogy többnyire mi kérdezünk. Kérem, öltözzön vissza utcai ruhába, s jöjjön velünk. Bízom abban, hogy nem fog hangoskodni, segítségért kiabálni, mert az hiszem, maga örülne a legkevésbé, ha most netán mások is ide jönnének , arról nem is beszélve, hogy közöttük esetleg rendőrök is lennének. A nálunk levő pisztolyok miatt viselkedik, nem lesz semmi bántódása. És most, kérem, öltözködjön, ha lehet, minél gyorsabban! A főosztályvezető nem tudta, kik ezek ketten, csak azt mérte fel, hogy egyértelműen erőfölényben vannak. Miközben visszacsomagolta búváröltözékét és mágra szedte ruháját, azon töprengett, hogy azok vajon mit tudhatnak róla. Mert fellépésükből az egyértelműen látszott, hogy valamit tudnak. Igen, de mit? Talán a kémkedéséről? Vagy magáról a kincsről? S egyáltalán, hogy kerültek ezek ide, amikor ő mindig meg szokta nézni, hogy követik-e, s eddig még soha nem volt semmi baj..."

Vezda János - Kicsike ​nem tér vissza
Már ​jó egy órája kalandozhattak, élvezték egymást és az erdő friss illatát, amikor Klári rémülten sikoltott fel: - Szentséges szűzanyám, odanézz, Gabi! A fiú a kétségbeesett lány keze irányába nézett, és elszörnyedt a látványtól. Az egyik bozótosból egy jellegzetesen merev kéz nyúlt ki. Klári nem mert közelebb menni, Gabi hajtotta szét az ágakat és így megláthatták a kéz gazdáját is. Arcán fordulva feküdt, nyakán hangyák és más bogarak mászkáltak.

Sebestyén Gábor - Vezda János - A ​szépségszalon titka
"Ki ​a levágott kar tulajdonosa: Mit tud az Interpol? 'Az ifjabb Bodolay nevét 1971-ben jegyezték fel a montreali rendőrségen. Nőket futtatott egy hirhedt negyedben, s az egyik kábítószer ügyletbe keveredett ...' Mi van a borpincében? '... titkos laboratórium működik , ... Az előállított termék pedig nem lehet más, mint kábítószer.' ..."

Bende Ibolya - Vezda János - Oltványi Tamás - Schmidt Attila - Zombori Attila - Gyilkosság ​a villában
"A ​lakásban mintha vihar söpört volna végig, mindent összegyúrt a tettes. A fiókok kirángatva, a szekrényajtók nyitva... A holttest vérbe fagyva, összegyűrt ruhában fekszik a konyha mélyén. Feje letakarva... Németh őrnagy töprengve nézi a véres testet: - Hadas, nézd csak meg! A főhadnagy főnöke mellé lép! - Hol láttál hasonlót? - Havasné... Minden ugyanúgy történhetett, mint a Havas-tanyán. A ruha felgyűrve, a feje letakarva... És mindenütt vér... A lakás feldúlva. Németh a biztosítókhoz fordul: - Hány óra körül szokta az újságot bedobni a művésznő postaládájába? - Amikorra ideérek. Nyolc óra körül. Hadas sorba rakja a lapokat. A legrégebbi július 17-i. - Tehát vagy tizenhetedikén kora reggel, vagy egy nappal előbb ölték meg Bory Máriát. - Találtatok ékszert vagy pénzt? - kérdezi Németh a lakást átkutató nyomozóktól. - Nem. Semmit. Ha volt, elvitte a tettes."

Krenner István - Vezda János - Nagyon ​taxis viccek
A ​taxis elüt egy kakast a külvárosban. Megáll, majd a kertben szorgoskodó gazdához fordul. -Kedves uram, nagyon sajnálom, hogy elgázoltam a kakasát! Hogyan pótolhatnám a veszteségét? -Semmi probléma. A kert végében azon a szemétdombon kell minden reggel négy óra húsz perckor kukorékolnia. A többit meg beszélje meg a tyúkokkal.

Vezda János - Guillotine, ​Monsieur
- ​Uram, telefonja van. - Nem megmondtam, hogy senkinek nem vagyok itthon! - Mit csináljak, uram, ez nem hagyja abba, nem hagyja abba, nem hagyja abba, nem hagyja ab... - Szervusz főnök, itt Maszlavi. Ne haragudj, hogy zavarlak, de azonnal be kell jönnöd. - Sejtettem! Miért? - Egy nőt elgázolt a vonat. - Maszlavi, a közlekedési balesetek nem hozzánk tartoznak... - Igen főnök, csakhogy ez a nő már halott volt, amikor a sínekre került. És még valami: a nőnek nincs feje - akár csak annak a két hónappal ezelőttinek.

Kollekciók