Ajax-loader

Gál Béla könyvei a rukkolán


Gál Béla - Gál Béla - Biológia ​12.
A ​könyv amellett, hogy teljes értékű gimnáziumi alaptankönyv, az emelt szintű érettségi anyagát is tartalmazza. A tipográfiailag jól elkülönített emelt szintű részek elhagyásával kapott szöveg is összefüggő, így a könyveket azok a tanulók is jól használhatják, akik az alapkövetelményeknek kívánnak megfelelni.

Gál Béla - Gál Béla - Biológia ​12.
A ​könyv amellett, hogy teljes értékű gimnáziumi alaptankönyv, az emelt szintű érettségi anyagát is tartalmazza. A tipográfiailag jól elkülönített emelt szintű részek elhagyásával kapott szöveg is összefüggő, így a könyveket azok a tanulók is jól használhatják, akik az alapkövetelményeknek kívánnak megfelelni.

Gál Béla - Szigetvár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gál Béla - Biológia ​10.
A ​szakközépiskolai biológiatanítás fő célja, hogy a tanulókban olyan természetszemléletet és biológiai tudatot alakítson ki, mellyel tájékozódni tudnak az őket körülvevő világban és megértik saját felelősségüket testi és lelki egészségük, valamint környezetük megóvásában. A kilencedikes tankönyv a földi élővilág változatosságát, sokféleségét, a bioszféra szerveződési szintjeit, törvényeit mutatja be. Megláttatja az élővilág egységét, országainak eltérő szerveződési szintjét, evolúcióját, élőlényeinek testfelépítését és működését. Feltárja a környezet - szervezet - életmód, valamint a felépítés és működés oksági összefüggéseit.

Gál Béla - Dr. Kánitz József - Dr. Németh Endre - Szécsi Szilveszter - Kovács László - Biológiai ​tesztek középiskolásoknak
A ​Biológia tesztek középiskolásoknak 5220 kérdést tartalmaz, többnyire a tanulók által jól ismert kérdéstípusok formájában. Ezek között dominál a többszörös választás, a négyféle asszociáció és a relációanalízis, mert szerettük volna a lexikális tudás lemérése mellett az összefüggések ismeretét is számonkérni ill. gyakorolni. A tankönyvek fejezeteit követi a tesztgyűjtemény. Általában 50 kérdéses feladatlapokat alakítottunk ki, melyet a jól felkészült tanuló 30-40 perc alatt megoldhat. A fejezetek első két, gyakran három feladatlapja A-B-/C/ csoportos dolgozat megírására készült, arra is felhasználható. A többi kérdéscsoport egymástól független, nem épülnek egymásra.

Gál Béla - Gondolkodtató ​biológia
A ​kötet az egyetemi-főiskolai felvételi vizsgára való felkészítés és felkészülés fáradságos munkáját szeretné megkönnyíteni. Az utóbbi évek tapasztalatai azt igazolják, hogy az írásbeli felvételi vizsgákon is a lexikális tudás mérését szolgáló feladatok rovására egyre inkább a problémamegoldó gondolkodás készségének mérése kerül előtérbe, mely viszont kellő gyakorlással ugyanúgy elsajátítható és fejleszthető, mint a tényszerű tudás. Ennek érdekében a könyv elsősorban ilyen jellegű, gondolkodtató kérdéseket tartalmaz.

Gál Béla - Gál Viktória - Biológia
A ​könyv elsődlegesen az érettségi vizsgára való felkészülés segítésére készült. Minden középiskolában szereplő témához tartalmaz olyan teszt- és esszéfeladatokat, amelyek az érettségin is előfordulhatnak. A kiadvány mind a tanórai mind pedig az egyéni tanuláshoz is használható, hiszen a témák végén megtalálhatók a feladatmegoldások. Az egy-egy témához tartozó számos feladat a tananyag egészét felöleli, annak minden részletére kiterjed. Így felhasználható a tananyag feldolgozása során is, de segítséget nyújthat az ellenőrzés feladatainak összeállításakor is. A könyv végén található összefoglaló táblázatok pedig a tananyag rendszerezését segítik.

Gál Béla - Biológia ​11.
A ​könyv amellett, hogy teljes értékű gimnáziumi alaptankönyv, az emelt szintű érettségi anyagát is tartalmazza. A tipográfiailag jól elkülönített emelt szintű részek elhagyásával kapott szöveg is összefüggő, így a könyveket azok a tanulók is jól használhatják, akik az alapkövetelményeknek kívánnak megfelelni.

Gál Béla - Szécsi Szilveszter - Németh Endre - Dr. Kánitz József - Kovács László - Biológiai ​feladatok középiskolásoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gál Béla - Molnár Imre - Szigetvár ​és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók