Ajax-loader

Koltay-Kastner Jenő könyvei a rukkolán


Koltay-Kastner Jenő - Magyar-olasz nagyszótár II. - K-ZS
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koltay-Kastner Jenő - Juhász Zsuzsana - Magyar-olasz szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Zsuzsanna - Koltay-Kastner Jenő - Magyar-olasz ​szótár / Vocabolario ungherese-italiano
Az ​új magyar-olasz kéziszótár a korábbi, Koltay-Kastner Jenő-féle nagyszótár anyagára épülve és ezt az anyagot korszerűsítve a mai nyelvállapotot tükröző legmodernebb szóállományt tartalmazza. Szótárunk elsősorban a hazai olaszul tanuló, olasz nyelvet használó, nyelvvizsgára készülő közönségnek készült. A több mint 60 ezres címszóállományú szótárban jelentős szerephez jut a gazdasági, társadalmi és technikai változásokat követő szakszókincs, s nagy hangsúlyt fektettünk az élőnyelvi példák bemutatására. Helyet kapnak a szótárban a mai magyar és olasz nyelvbe újonnan bekerült, gyakran használt idegen eredetű szavak is.

Juhász Zsuzsanna - Koltay-Kastner Jenő - Magyar-olasz ​kisszótár
Több ​mint negyven év után most jelenik meg először új Magyar-olasz kisszótár. Az elmúlt időszak hatalmas gazdasági, társadalmi és technikai változásai természetes módon magukkal hozták a szókincs változását is. A szótár e változásokat követi: mai nyelvállapotot tükröző címszóállományával és élőnyelvi példaanyagával biztos támpontot nyújt nemcsak a kezdő nyelvtanulóknak, hanem azoknak is, akik már túljutottak a nyelvtanulás első lépcsőfokain. A szótár sajátossága az is, hogy a szócikkek minden eddiginél több nyelvtani információt tartalmaznak, ezzel segítve a szavak mondatba fűzését, az aktív nyelvhasználatot. A szócikkek áttekinthető, világos szerkezetűek, tipográfiájuk megkönnyíti a szótárban való gyors eligazodást.- 24 000 címszó- mai nyelvállapotot tükröző szókészlet és példaanyag- mondatalkotást segítő információk megadása, rendhagyóságok jelzése- stiláris és szakrendi minősítések- áttekinthető, világos szócikkszerkezet- szótárhasználatot könnyítő tipográfia- Függelékben nyelvtani táblázatok

Kollekciók