Ajax-loader

Mireisz László könyvei a rukkolán


Motyán Zoltán - Mireisz László - A magyar efemerida 1921-2030
Az Efemerida táblázat minden asztrológus elengedhetetlen kelléke, mely magában foglalja az elmúlt száz év bolygómozgásait. A magyar efemerida könyvben megtaláljuk a bolygók jel- és irányváltásának pontos idejét, a Holdfázisok pontos kezdetét, a kisbolygók és az állócsillagok adatait. A magyar efemerida több mint 1000 város geográfiai pozícióját, kivágható aszcendens órát, 12 db üres horoszkóp ábrát és még számtalan hasznos adatot és információt tartalmaz. A magyar efemerida táblázatok a hagyományos asztrológiai objektumok adatain kívül tartalmazzák a Lilith, a Chiron és a négy fő bolygó helyzeteit is. Az adatok a greenwichi éjfélre vannak kiszámítva.

Mireisz László - A ​Taoizmus és a Változások Könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mireisz László - A ​Változások Könyve örök igazságai
Ez ​a könyv a világ egyik legősibb szellemi kincsének, a Ji King-nek, a Változások könyvének a legrégibb hagyományokon alapuló, de mégis a mai kornak szóló feldolgozása. A hagyomány szerint a Ji King-et még a legendás Fu-hszí király nyilatkoztatta ki, mintegy 5000 évvel ezelőtt. Modern korunkban elsősorban mint jóskönyv lett ismertté, de a 64 jelből álló rendszer valójában a szellemi út egyik fontos eszköze. Mireisz László célja ennek a könyvnek a megírásával nemcsak az volt, hogy ismertesse az ősi szimbólumrendszert és annak használatát, hanem hogy a könyv hatékony segédeszköz lehessen mindenki számára a belső béke és az egyensúly megteremtéséhez a gyakorlatban is. De olyan kérdések megoldásában is, amelyet egyre gyakrabban tesz fel a modern ember: Mit tegyünk, hogy értelmes, szellemiekben gazdag és teljes életet éljünk? A Változások könyve örök igazságai jó támaszt nyújt mindazoknak, akik az áramlással összhangban mozogva egy olyan élet megvalósítására törekszenek, amelyben nemcsak saját magukat vezetik egy uraltabb, rendezettebb, kiegyensúlyozottabb és békésebb állapotba, hanem környezetüket és világukat is, hogy beteljesítsék az Ég Akaratát.

Mireisz László - Jógama
A ​jóga, a védikus világkép gyakorlati rendszere, több ezer éve őrzi azt a mélységes tudást, amely az ember önmaga feletti teljes uralmának megvalósításáról és a Teremtővel való egyesülésről szól. Ez a könyv összefoglalja a jóga szellemi hátterét, legfontosabb szellemi és fizikai gyakorlatait, az élettani alapokat, a légzéstechnikákat, testhelyzeteket, kéztartásokat és azokat a gyakorlati alapismereteket, melyek a jóga napjainkban való elsajátításához és alkalmazásához nélkülözhetetlenek.

Mireisz László - A ​taoizmus és a Ji King
A ​Ji King, azaz a Változások Könyve nemcsak a Nagy Szabályt foglalja magába, hanem a taoizmus teljes tanítását is, a Tao és a Tan lényegét. Ha átlátjuk a hexagramok közötti összefüggéseket, fel fogjuk ismerni a Tao működését is, a Tan univerzális voltát, a mindenre és mindenkorra kiterjedő egyetemes jellegét. Mireisz László célja ennek a könyvnek a megírásával egyrészt az volt, hogy ismertesse az ősi szimbólumrendszert és annak használatát, másrészt hatékony segédeszköz lehessen mindenki számára a belső béke és az egyensúly megteremtéséhez a hétköznapi élet gyakorlatában is.

Mireisz László - A ​Magyar Vallás
A ​Pogány mítosz címen induló sorozatban különböző szempontból szeretnénk feldolgozni mindazt, ami a magyarok pogány vallására vonatkozik, egy olyan világszemléletre, amely a nagy világvallásokhoz hasonló igénnyel adott és adhat ma is útbaigazítást a világban feladatát, lehetőségeit kereső ember számára. Pogány, mert az ősi, kereszténység előtti időkben keresi a megtartó erőt – és mítosz, mert a megjelenő művek bár nem minden esetben feleltethetők meg a történettudomány racionális állításainak, de üzenetük mégis igaz, sőt talán még igazabb. Szellemi-lelki forrásvidékünkön keresi a nyomokat ez a könyv, a sorozat első kötete is. A magyarok eredetét vagy-vagy alapon hirdető, egymással fenekedő tudományos vagy tudománytalan nézetekkel szemben a magyarok vallását vizsgálja, sőt a könyv alapállítása, hogy magyarnak lenni szellemi állapotot, hovatartozást jelent. Aki Mireisz László könyvét előítéletektől mentesen, mindenféle tanultságokat levetve, a tanulságokért, tanításként olvassa, felismeri benne az igét, az igazat. A magyar hagyomány Európa szívében megőrizte az ősi kelet legértékesebb elemeit. Ám nem csak külső forrásokból, hanem bensőnkből is emlékezhetünk az ismeretlen ősmúltra – valahogy úgy, ahogy legkiválóbb költőink tették, akiknek pogányos verseiből is válogatást közöl ez a kötet.

F. Várkonyi Zsuzsa - Mireisz László - Popper Péter - Önzés ​és csalódás
Szívesen ​vagy egyedül? Nem? Állandóan programokat szervezel? Azonnal szükséged van a háttérzenére, villogó képernyőre, folyton megszólaló telefonhívásokra? Menekülsz a csend elől? Nem vagy elég jó társaság saját magadnak? Az öngyűlölet mások gyűlöletét is elindítja benned. A bennünk rejtőző sötétségről, megvilágított személyiségünk árnyékáról szól a Mesterkurzus e kötetében a buddhista lelkész-filozófus Mireisz László, a klinikai pszichológus Várkonyi Zsuzsa és Popper Péter. Nem bántani akarnak, nem is vigasztalni. Csak helyet kínálnak az önmagukról szóló, sokszor keserű igazságot is jó szívvel elviselő emberek között.

Mireisz László - A ​semmi virágai
A ​tibeti lámaista panteonban előkelő helyet foglalnak el az ősguruk vagy gyökérlámák, a nyolcvannégy "mahásziddha". Ezeknek az indiai buddhista mestereknek jelentős szerepük volt a vadzsrajána buddhizmus kialakításában. Életrajzaik, megvilágosodásuk és tanításaik az időn és téren átívelő szellemi erővel közvetítik felénk Buddha ősi szavait a tudatról, az ürességről, a részvétről, a bölcsességről és a megvilágosodásról.

Kollekciók