Ajax-loader

Tringer László könyvei a rukkolán


Tringer László - A ​gyógyító beszélgetés
A ​XX. század elejétől kibontakozó pszichoterápiás irányzatok három nagy csoportot alkotnak. A Freud által megalapozott mélylélektani iskola a kóros lelki jelenségeket és gyógyításukat a tudatalatti folyamatok segítségével elemzi. A tanuláselméleti megközelítés szigorúan a kísérleti evidenciák alapján írja le és módosítja a magatartás kórosnak minősíthető megnyilvánulásait. Mindkét szemlélet hátterét az emberről alkotott determinisztikus elképzelés alkotja. A pszichoterápiák harmadik áramlata a Carl R. Rogers nevével fémjelezhető irányzat, a személyközpontú megközelítés, amely a humanisztikus pszichológiai iskolákra támaszkodik. Ebben az értelmezésben az egyén szabad, önvezérelt döntési lehetőségek birtokában önmagát megvalósító személyiség. Rogers iskolája az 1980-as évektől hazánkban is jelen van. E könyv a személyközpontú pszichoterápia jegyében született. Az eltelt évtized során az irányzat sokat fejlődött, változott. Könyvünk bepillantást enged a pszichoterápiás irányzatok integrációs törekvéseibe is, amelyekben Rogers iskolája jelentős szerepet játszik. A szerző a Semmelweis Egyetem tanára, aki a személyközpontú pszichoterápia oktatásában mintegy negyedszázados tapasztalattal rendelkezik.

Tringer László - A ​szorongás és a szorongásos zavarok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Popper Péter - Rihmer Zoltán - Tringer László - Rosszkedv, ​szomorúság, depresszió
Ez ​a kötet az első témakör előadásait tartalmazza, vagyis a rosszkedvről, a szomorúságról és a depresszióról szól. Ezekről a lelki jelenségekről, de nem azért, hogy eltöröljük őket az emberek lelkéből... Vajon milyen lenne a világ, ha mindenki állandó jókedvben lubickolna? Talán olyan, mintha a tárgyaknak nem lenne árnyékuk, s mindent csak a kopár fény ragyogna be. Az élet változékony, örömre és szomorúságra, jókedvre és rosszkedvre egyaránt szolgáltat természetes okokat a lelkileg egészséges embernek is. Ám a depresszió más: lelki betegség. Gyógyítani kell. Ezért nem érdemes és nem szabad minden rossz hangulatunkat, letörtségünket depressziónak kinevezni. A mi kultúránkban a legtöbb ember kizárólag a sikerre, a győzelemre, s a haszonra állítja be magát. S egyszerűen nincs eszköze arra - s ez nevelés hibája is - hogy elviselje a kudarcot, túltegye magát a vereségeken és a csalódásokon. Mérei Ferenc nemzetközi hírű pszichológus mondta egyszer, hogy a hiteles élet titka az, hogy az életben nem kell mindig jól járni! Aki le tud mondani erről a kényszeréről, az belsőleg nagyon szabad lesz és nagyon erős.

Tringer László - A ​pszichiátria tankönyve
Tringer ​László a Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett, majd számos szakból, többek között pszichiátriából, neurológiából, csoportpszichoterápiából, klinikai farmakológiából, orvosi pszichológiából, klinikai szakpszichológiából, pszichoterápiából, magatartásterápiából, addiktológiából, geriátriából szerezte meg szakvizsgáit. 1994-től 2004-ig a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatója. Ebben a minőségében jelentős változtatásokat kezdeményez. Fokozott figyelmet fordít az oktatás korszerűsítésére. Új tárgyak oktatását kezdi meg (gyógyszerészi és fogorvosi pszichológia, pszichoterápia, orvosi rehabilitáció). Belső szervezeti átalakítások mellett krízis intervenciós osztályt létesít, pszichiátriai konzultációs szolgálatot, közösségi pszichiátriai programot indít, klinikai farmakológiai csoport kialakítását kezdeményezi. Tudományos munkásságának tengelyében a lelki jelenségek, magatartási zavarok és terápiájuk, valamint ezek biológiai, szociális és filozófiai összefüggései állnak. Munkásságát 173 publikáció, ebből hat önálló monográfia, 30 könyvfejezet, valamint 385, jelentős részben idézhető előadás jellemzi. Nemzetközi folyóiratokban angol, német és francia, illetve litván nyelven jelentek meg cikkei. Számos nemzetközi és hazai tudományos társaság, valamint szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja. "A pszichiátria tankönyve" immáron harmadik kiadása jelzi, hogy nem csupán az egyetemi hallgatóság és a szakképzésben lévő orvosok használják szívesen, hanem a könyv olvasmányos stílusa lehetővé teszi, hogy érdeklődő kívülállók is haszonnal forgathassák.

Kollekciók