Ajax-loader

Rihmer Zoltán könyvei a rukkolán


Bitter István - Rihmer Zoltán - Gyakorlati ​pszichofarmakológia
Kinek ​és mikor rendeljünk nyugtatót, altatót, antidepresszív vagy antipszichotikus hatású gyógyszert? Melyik szert válasszuk, hogyan és mennyi ideig adagoljuk? Hogyan kezeljük a szkizofrénia negatív szindrómáját vagy a különböző szorongásos állapotokat, beleértve a pánikbetegségeket is? Melyek a gyógyszeres terápia mai lehetőségei és hatásai az alkohol- és gyógyszerdependens betegek kezelésében? Mi a teendő a heveny zavartsági vagy nyugtalansági szindrómákban? Melyek a pszichofarmakonok mellékhatásai, azok hogyan kontrollálhatók és előzhetők meg? Pszichofarmakonok rendelésekor milyen gyógyszerkölcsönhatásokról kell tudnunk? Mikor és milyen diétát kell előírnunk betegeinknek? Hogyan változtatják meg a pszichofarmakonok az alvást, a teljesítményt? Lehet-e gépkocsit vezetni ezen gyógyszerek szedése mellett? Többek között e kérdésekre ad választ Bitter István dr., a Semmelweis Orvostudományi Egyetem adjunktusa és Rihmer Zoltán dr., az Országos Ideg- és Elmegyógyintézeti Intézet osztályvezető főorvosa, e kis kötetben. A szerzők nagy gyakorlati tapasztalatú pszichiáterek, a pszichofarmakológiai kutatás elismert szakértői. A könyv a gyakorlat számára készült, magába foglalva a legújabb szakirodalom elméleti ismereteit is. Lényegretörő, rövid leírásai jól hasznosíthatók a kórházi gyakorlatban éppúgy, mint az ambuláns és sürgősségi ellátásban is. E hézagpótló könyv - annak második kiadása is - hazánkban hasznos olvasmánya és kézikönyve lehet minden orvosnak és orvostanhallgatónak, továbbá nagy segítséget nyújthat a klinikai pszichológusoknak, s mindazoknak, akik pszichofarmakonokkal kezelt betegekkel is foglalkoznak, vagy korszerű áttekintést kívánnak kapni a pszichofarmakonok alkalmazásának kérdéséről.

Bánóczi Rozália - Rihmer Zoltán - Latin ​nyelvkönyv joghallgatók számára
E ​nyelvkönyv az állam- és jogtudományi karokon folyó alapszintű (kezdő) latin nyelvi oktatás tankönyveként íródott. Célja a latin nyelvű (elsősorban római) jogi forrásszövegek megértéséhez szükséges szóanyag és nyelvtani ismeretek megtanítása, továbbá az I. évfolyam elméleti-történeti tárgyai (római jog, magyar és egyetemes állam- és jogtörténet) főbb kifejezésanyagának elsajátíttatása. A könyv I. részének 16 leckéje olvasmányokat, szószedeteket, rendszeres nyelvtani anyagrészeket és feladatokat tartalmaz. A leckék olvasmány-anyaga két részre oszlik: az első a nyelvtani tudnivalókat illusztráló kultúrtörténeti, római jogi és jogtörténeti kifejezésekből és mondatokból épül fel, a második pedig a római jog tanmenetének megfelelő rendben közöl eredeti forrásszövegeket. A két szöveghez közös, ábécérendben álló szószedet tartozik, amely a könnyebb használhatóság érdekében mindig az olvasmányokkal szemközti oldalakra került. A leckék grammatikai anyaga felöleli a latin nyelv szinte teljes alaktanát, továbbá a mondattan jelentős részét. A feladatok elsősorban a nyelvtani jelenségek felismerését, tudatosítását és gyakorlását szolgálják, a leckék végén elhelyezett fakultatív feladatok azonban további jogi szövegekkel bővítik a hallgatók ismereteit, sőt a klasszikus latin irodalomra is kitekintést nyitnak. Az I. részben helyet kapott még négy kultúrtörténeti olvasmányból és ismétlő jellegű feladatokból álló - összefoglaló lecke, valamint a félévek végén egy-egy 50 kérdésből álló feleletválasztós teszt is. A nyelvtani tudnivalók jobb áttekintését a II. részben közölt összefoglaló táblázatok, továbbá a könyv végén elhelyezett két lapnyi kivágható táblázat segíti elő. A III. rész jegyzetekkel ellátott szemelvényei az ókori római jog, valamint a középkori külföldi és hazai jog legfontosabb forrástípusaiból adnak ízelítőt, ugyanakkor további lehetőséget biztosítanak az elsajátított nyelvi és tárgyi ismeretek alkalmazására. A IV. részben közölt kisszótár az I. rész leckéinek összesített szóanyagát tartalmazza. A kötelezően megtanulandó regulák és fordításaik a borítólapok belső oldalain olvashatók. A forrásszövegekhez csatlakozó jegyzetek, az aprólékos nyelvtani magyarázatok és a feladatok függelékben közölt megoldásai a nyelvkönyvet önálló használatra is alkalmassá teszik.

Popper Péter - Rihmer Zoltán - Tringer László - Rosszkedv, ​szomorúság, depresszió
Ez ​a kötet az első témakör előadásait tartalmazza, vagyis a rosszkedvről, a szomorúságról és a depresszióról szól. Ezekről a lelki jelenségekről, de nem azért, hogy eltöröljük őket az emberek lelkéből... Vajon milyen lenne a világ, ha mindenki állandó jókedvben lubickolna? Talán olyan, mintha a tárgyaknak nem lenne árnyékuk, s mindent csak a kopár fény ragyogna be. Az élet változékony, örömre és szomorúságra, jókedvre és rosszkedvre egyaránt szolgáltat természetes okokat a lelkileg egészséges embernek is. Ám a depresszió más: lelki betegség. Gyógyítani kell. Ezért nem érdemes és nem szabad minden rossz hangulatunkat, letörtségünket depressziónak kinevezni. A mi kultúránkban a legtöbb ember kizárólag a sikerre, a győzelemre, s a haszonra állítja be magát. S egyszerűen nincs eszköze arra - s ez nevelés hibája is - hogy elviselje a kudarcot, túltegye magát a vereségeken és a csalódásokon. Mérei Ferenc nemzetközi hírű pszichológus mondta egyszer, hogy a hiteles élet titka az, hogy az életben nem kell mindig jól járni! Aki le tud mondani erről a kényszeréről, az belsőleg nagyon szabad lesz és nagyon erős.

Kollekciók