Ajax-loader

Jámbor Gyuláné könyvei a rukkolán


Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes - Biológia ​7 - Munkafüzet
Nat ​2007-es kerettantervhez készült, a Nat 2012-es kerettantervnek is megfeleltethető MS-2610 tankönyvhöz készült munkafüzet. A munkafüzet jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Fehér Andrea - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes - Biológia ​8. osztály
Biológia ​8. - Az ember szervezete és egészsége tankönyv Kerettantervi tankönyv az általános iskola nyolcadik osztályos tanulói számára.

Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné - Természetismeret ​6. osztály
Természetismeret ​tankönyv színes illusztrációkkal az általános iskola hatodik osztálya számára.

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes - Biológia ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász Tibor - Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné - Természetismeret ​5.
Az ​ötödikes könyv a biológiai ismereteket a vegetációs időszakhoz illesztve (őszi és tavaszi fejezetre bontva) tárgyalja, ezek között kaptak helyet az integrált földrajzi-fizikai témák. A tankönyv a természetszeretetre, az élőlények védelmére és a környezet megóvására nevel.

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes - Biológia ​7. - Életközösségek, rendszertan
Biológiai ​tankönyv a 7. évfolyam számára.

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Biológia ​8. munkafüzet
Biológia ​munkafüzet a 8. évfolyam számára.

Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Jámbor Gyuláné - Kissné Gera Ágnes - Bio ​logika
A ​taneszköz vázlatok, táblázatok, fogalmak gyűjteménye, mely több évtizedes tanítási gyakorlat tapasztalatából született. Áttekinthető, tömör vázlatok, táblázatok formájában dolgozza fel az alapvizsgáig terjedő teljes általános és középiskolai biológia tananyagot. Iskolatípustól függetlenül eredményesen használhatják a 12-16 éves korosztály tanulói, a pályakezdők és a többéves tanítási gyakorlattal rendelkező pedagógusok. A kiadvány illeszkedik a NAT koncepciójához, teljes egészében lefedi ennek tananyagát.

Csókási Andrásné Czegléd Anna - Horváth Andrásné - Jámbor Gyuláné - Kissné Gera Ágnes - Jól ​felkészültem-e?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Jámbor Gyuláné - Kissné Gera Ágnes - Biológia ​9.
A ​hazai és távoli tájak, életközösségek megismerése után középiskolában a növényi és állati szerkezet felépítésének és működésének, valamint az élőlények és a környezetük kapcsolatának vizsgálatával folytatódnak a biológiai tanulmányaitok. A tanév során feltárulnak előttetek a növényi és állati test hasonlóságai és különbségei, működésük csodái. Eközben megismerhetitek az élőlények szervezete és életmódja. valamint a testük felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggéseket is.

Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné - Halász Tibor - Természetismeret ​- Közvetlen környezetünk
A ​Mozaik Kiadó a természettudományos tárgyak oktatásához kínál korszerű taneszközöket A TERMÉSZETRŐL TIZENÉVESEKNEK sorozat színes tankönyveivel, munkafüzeteivel, feladatlapjaival. A kötetek a modern környezeti nevelés célkitűzéseihez igazodva, egységes, összehangolt szerkezetükkel vezetik el a diákot ötödik osztálytól az érettségiig.

Vízvári Albertné - Jámbor Gyuláné - Természetismeret ​munkafüzet 6.
Természetismeret ​munkafüzet fekete-fehér illusztrációkkal az általános iskola hatodik osztálya számára.

Jámbor Gyuláné - Dr. Kiss Ferenc - Egészségtan ​6. osztály
Az ​egyik legérdekesebb, és számotokra legfontosabb tankönyvet tartjátok a kezetekben, mely rólatok és nektek szól. Abban különbözik sok más társától, hogy benne az ismereteken kívül helyes életviteli szokások, hasznos tanácsok, figyelmeztetések találhatók. Ha ezeket megszívlelitek, és eszerint alakítjátok életeteket megőrizhetitek legdrágább kincseteket, az egészséget. A könyv használata során feltárul előttetek az emberi test, mint egy csodálatos egész, melynek részei - egészség esetén - harmonikusan együttműködnek. Megismerhetitek szervezetetek kamaszkori változásait, azok okait és a vele kapcsolatos tennivalókat. Tudatosulnak a bennetek lévő környezeti hatások. Közben elsajátíthatjátok azokat a helyes életviteli szokásokat, melyekkel a károsító tényezők hatása csökkenthető, esetleg kiküszöbölhető, és a betegség megelőzhető. Azt is felismeritek, hogy ha időben fordultok orvoshoz, a betegség könnyebben és gyorsabban gyógyul. Látni fogjátok a reális önismeret fontosságát. Felismeritek a család, a jól választott társak, barátok segítő, formáló szerepét egészséges, harmonikus testi és lelki fejlődésetekben.

Kollekciók