Ajax-loader

Martin Rees könyvei a rukkolán


Balázs Éva - Martin Rees - Univerzum
Felejthetetlen ​utazásra indulhat az olvasó, a Naprendszer szívétől az ismert Világegyetem külső határáig. Az enciklopédia feltárja a világűr félelmetes csodáit. Más könyvek leírják a tér különféle arculatát, az „Univerzum” megmutatja őket, miközben látványos kiránduláson deríti fel a bámulatos tulajdonságok és jelenségek minden fajtáját.

Martin Rees - Just ​Six Numbers
Just ​six numbers govern the shape, size, and texture of our universe. If their values were only fractionally different, we would not exist: nor, in many cases, would matter have had a chance to form. If the numbers that govern our universe were elegant--1, say, or pi, or the Golden Mean--we would simply shrug and say that the universe was an elegant mathematical puzzle. But the numbers Martin Rees discusses are far from tidy. Was the universe "tweaked" or is it one of many universes, all run by slightly different, but equally messy, rules? This is familiar ground, though rarely so comprehensively explored. What makes Rees's book exceptional is his conviction that cosmology is as materialistic and as conceptually simple as any of the earth sciences. Indeed, cosmology is simpler in one important respect: once the starting point is specified, the outcome is in broad terms predictable. All large patches of the universe that start off the same way end up statistically similar. In contrast, if the Earth's history were re-run, it could end up with a quite different biosphere. Rees demonstrates how the cosmos is full of "fossils" from which we can deduce how our universe developed as surely as we infer the earth's past from the relics found in sedimentary rocks. Rees's theme is nothing less than the colossal richness of the universe. It is an ambitious book, but if anything, it deserves to be longer.

Martin Rees - Ütött ​az utolsó óránk?
Milyen ​mértékben fenyegeti a terror, a tévedés és a környezeti katasztrófa az emberiség jövőjét? A tudomány sokkal gyorsabban fejlődik, mint korábban bármikor, és sokkal szélesebb területen: a biotechnika, a kibernetika és a nanoméretű technológia rendkívüli távlatokkal kecsegtet, csakúgy, mint a világűr kutatása. A 21. századi technikának azonban árnyoldalai is vannak, amelyek sokkal fenyegetőbbek és kiszámíthatatlanabbak lehetnek, mint az a nukleáris fenyegetettség, amivel évtizedeken keresztül szembesültünk. Az ember által a globális környezetre gyakorolt nyomás sokkal nagyobb kockázatokat rejt magában, mint a különféle ősrégi veszélyek, a földrengések, vulkánkitörések és aszteroida-becsapódások. A könyv ezekkel a veszélyekkel foglalkozik: tehát a fegyverkezési versennyel, az új technológiákkal, a környezeti válsággal, a tudományos találmányok céljával és korlátaival, valamint a Földön kívüli élet lehetőségeivel. Martin Rees angol csillagász, természetkutató, akinek A kezdetek kezdete című könyve sorozatunkban 1999-ben már sikert aratott.

Martin Rees - Kozmikus ​otthonunk
Az ​a világegyetem, amelyben élünk, különös módon "biofilnak", vagyis az életet vendégszeretően fogadó világegyetemnek tűnik. Vajon miért? Martin Rees szerint az erre a kérdésre adandó válasz attól függ, hogy mi a válasz Einstein régi kérdésére: "Vajon tudott volna Isten másfajta világot teremteni?" Ez a hallhatatlanul lebilincselő könyv az "igen" válasz esetén lehetséges megdöbbentő következményeket veszi nagyító alá. Rees alaposan megvizsgálja azt az elképzelést, hogy a mi világunk csak része egy hatalmas "multiverzumnak", vagyis a világegyetem együttesének, amelyben a többi világegyetem túlnyomórészt nem rendelkezik élettel. Ebben az esetben az, amit a természet törvényeinek nevezünk, nem más, mint egy sor helyi jellegű szabály, amelyek saját ősrobbanásunk következményei. Ebben a megjelenítésben kozmikus otthonunk különleges, minden valószínűség szerint egyedi világegyetem, ahol az uralkodó fizikai törvények lehetővé tették az élet létrejöttét. Rees azzal kezdi, hogy megvizsgálja Naprendszerünk természetét és egy sor olyan, ezzel kapcsolatos kérdést, mint például azt, hogy vajon véges vagy végtelen-e a mi világunk? Ezután előretekint a hosszú távú kozmikus jövőbe, mielőtt végigkövetné az oksági láncolatot a kezdetekig. Végül pedig megpróbálja kibogozni azt a paradoxont, hogy egész Világegyetemünk, amely minden irányban több mint 10 milliárd fényévre terjed ki, egyetlen végtelenül parányi foltból alakult ki.

Martin Rees - Illustrated ​Encyclopedia of the Universe
The ​ultimate guided tour of our universe From the fiery mass of the Sun’s core to the black hole at the centre of the Milky Way, take off into the farthest limits of space and discover our universe. Explore the latest discoveries in astronomy, spectacular star charts and stunning images from space probes and telescopes. A dazzling visual exploration of all the astonishing features and phenomena of space. Out-of-this-world reference for all the family.

Martin Rees - A ​kezdetek kezdete
Korunk ​egyik legkreatívabb tudósa ebben a mulatságos munkájában a legfrissebb kutatási eredményeket tárja elénk a fekete lyukakról, sötét anyagról és arról, hogyan vezetett a kozmikus evolúció a magányos atomoktól az élet sokszínűségéig.

John Gribbin - Martin Rees - The ​Stuff of the Universe
Is ​our universe 'special'? Did life on Earth evolve by chance or do the remarkable and unusual set of circumstances that brought this about have some deeper cosmic meaning? In trying to make sense of our relationship with the cosmos, scientists have concluded that the majority of the universe is made up of so-called 'dark matter', the controlling factor in its dynamics, structure and eventual fate. In this illuminating account, acclaimed science writer John Gribbin and eminent physicist Martin Rees give us the most comprehensive yet accessible treatment of the major theories and latest advances in understanding the nature of dark matter which leads on to the monumental question of why the universe is the way it is. Among the areas explored are black holes, bright stars, brown dwarfs and basic blocks of matter such as quarks and quark nuggets. They discuss the search for a unified theory of all the particles and forces of nature: cosmic strings, superstrings and the possibility of a theory of everything. The authors also speculate on the possibility of the existence of other universes and of other intelligent life in our own.

Martin Rees - Csak ​hat szám
Sir ​Martin Rees a kozmológia nemzetközileg legismertebb szakértője. A Cambridge Egyetem professzora, Királyi Csillagász, a Royal Society tagja. A fekete lyukak, a galaxisok és a nagyenergiájú asztrofizika számos kulcskérdésével foglalkozik. Mély kapcsolat van a csillagok és az atomok között, Rees bemutatja, miként határozza meg csupán hat, a Nagy Bummba vésett szám a fizikai Világegyetemet. Ha közülük csak egy is más lett volna, nem léteznének sem a csillagok, sem az élet. Ez a felismerés az univerzum, a benne elfoglalt helyünk és a fizikai törvények gyökeresen új szemléletéhez vezet.

Martin Rees - On ​the Future
Humanity ​has reached a critical moment. Our world is unsettled and rapidly changing, and we face existential risks over the next century. Various outcomes--good and bad--are possible. Yet our approach to the future is characterized by short-term thinking, polarizing debates, alarmist rhetoric, and pessimism. In this short, exhilarating book, renowned scientist and bestselling author Martin Rees argues that humanity's prospects depend on our taking a very different approach to planning for tomorrow. The future of humanity is bound to the future of science and hinges on how successfully we harness technological advances to address our challenges. If we are to use science to solve our problems while avoiding its dystopian risks, we must think rationally, globally, collectively, and optimistically about the long term. Advances in biotechnology, cybertechnology, robotics, and artificial intelligence--if pursued and applied wisely--could empower us to boost the developing and developed world and overcome the threats humanity faces on Earth, from climate change to nuclear war. At the same time, further advances in space science will allow humans to explore the solar system and beyond with robots and AI. But there is no "Plan B" for Earth--no viable alternative within reach if we do not care for our home planet. Rich with fascinating insights into cutting-edge science and technology, this accessible book will captivate anyone who wants to understand the critical issues that will define the future of humanity on Earth and beyond.

Martin Rees - A ​jövőről
Mi ​vár ránk a jövőben? Martin Rees, a világ egyik legkiemelkedőbb tudósa ebben a könyvében erre a kérdésre keresi a választ. Nyugtalan, rohamosan változó világunkban létünket fenyegető problémákkal kell szembenéznünk. Ha el akarjuk kerülni ezeket az ijesztő veszélyeket, akkor globálisan, távlatokban kell gondolkodnunk. Rees szerint az élhető jövőbe vezető út megtalálása, elválaszthatatlan a tudomány és a technika fejlődésétől. A biotechnológia, a kibernetika, a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése segíthet leküzdeni az emberiséget fenyegető veszélyeket az éghajlatváltozástól az atomháborúig. Az űrtudományok további fejlődése pedig lehetővé teszi az emberiség számára, hogy robotjaink segítségével felderítsük a Naprendszert és az azon túli világot. A legnagyobb kihívás, hogy vigyázzunk a Földre és törődjünk vele, mert nincsen számunkra B-terv, elérhető távolságban a Föld az egyetlen hely, ahol élhetünk. A jövőről lebilincselő bepillantást nyújt az élenjáró tudományos kutatás és a csúcstechnológiák világába; közérthető és bárkit magával ragad, aki meg akarja érteni az emberiség földi és földönkívüli jövőjét meghatározó kritikus kérdéseket.

Kollekciók