Ajax-loader

Balázs Zoltán könyvei a rukkolán


Balázs Zoltán - A ​politikai közösség
A ​könyv politikaelméleti-politikafilozófiai munka, vagyis egyszerre nyújtja a nyugati hagyomány legfontosabb politikaelméleti fogalmainak az elemzését, hogy ezek révén a politikai közösség vagy társulás értelmét és lényegét is megragadja, és teremt keretet a bennük zajló folyamatok értékeléséhez. Abból a feltételezésből indul ki, hogy a politika gyakorlati és elvi feltételeinek megléte folytonos ellenőrzésre szorul, amelyet a politikai filozófia dolga elvégezni, tehát a politikai filozófia reflexió minden politikai közösség egyik legelemibb létfeltétele.

Balázs Zoltán - Modern ​hatalomelméletek
A ​szerző monografikus igénnyel megírt munkájában rendszerezetten tárja fel a modern hatalomfelfogásokat, rámutat a közöttük lévő kapcsolatokra. A társadalomtudományi álláspontok bemutatásán túl saját véleményét is kifejti a hatalom jellegéről. A kötet közreadása hiánypótló.

Balázs Zoltán - A ​jó vonzásában
A ​magyar nyelvű bölcselet meglepően kevéssé érdeklődik az etika, a morálfilozófia iránt, Balázs Zoltán üdítő kivétel. Remek stílusban, közérthetően megírt kötete bemutatja, hogy az etikai gondolkodás milyen sokféle területen hozhat eredményeket.

Kollekciók