Ajax-loader

Georges Ohnet könyvei a rukkolán


Georges Ohnet - Utolsó ​szerelem
A ​"Vasgyáros" írójának legújabb sikerkönyve egy romantikusan szép, tragikus szerelemről.

Georges Ohnet - A ​szirén
Pusztító ​detonáció dönti romba de Trémont tábornok villáját Egy eddiginél hatékonyabb robbanóanyaggal kísérletező főtiszt életében kevéssel korábban egy titokzatos nő bukkan fel. Néhány éve Cominges százados főbe lövi magát, mert a szupertitkos mozgósítási terveket ellopják a lakásáról Egy asszony keresztezte az útját.. Fontenailles kapitány is a halált választja, mert a rejtjeles táviratok kulcsát elorozzák tőle. Nemrégen egy hölgy társaságában látták.A hadügyben egyetlen "szirénre” gyanakodnak. Megfogadják: a világ végére is üldözni fogják, hogy megbosszulják szegény bajtársaikat...

Georges Ohnet - A ​gyermek joga
David ​Herbelin, a zseniális és dúsgazdag feltaláló, sok évnyi boldognak hitt házasság után rádöbben, hogy imádott, gyönyörű hitvese, Louise, megcsalja valakivel. Bosszúja rendhagyó, ám mielőtt az kiteljesedne, Louise csábítója ismét felbukkan, csakhogy ezúttal Herbelin immáron egyetlen kincsére, 17 éves leányára, Cécile-re veti ki hálóját...

Georges Ohnet - Megtört ​férfiszív
Georges ​Ohnet műve a "Vasgyáros" címen legalább két tucat kiadást ért meg magyar nyelven és generációk érzékenyülhettek el e romantikus történetek olvastán. Joggal, mert Ohnet regényei, romantikus megközelítésükben vetekszenek H. Courts-Mahler műveivel. Művei nem most játszódnak, hanem jó emberöltővel korábban, de az érzelmek, szenvedélyek és fájdalmak ugyanolyanok, mint a ma emberéé, ezért mindig aktuálisak. Ebben a regényben egy boldogtalan szerelem történetét kísérhetjük figyelemmel, amely azonban mégsem okoz szomorúságot az olvasónak. Főhőse egy vállalkozó, egy gyáros, a "vasgyáros", aki beleszeret egy előkelő család előkelő és gőgös leányába. A szerelem, úgy tűnik, nem reménytelen, hiszen a leány hozzámegy feleségül. Szerelme azonban nem talál viszonzásra és csakhamar rá kell döbbennie, hogy helyzete reménytelen: felesége nemcsak hogy nem szereti, de még le is nézi az egyszerű polgárt. Sorsát férfias tartással viseli, elfogadja, hogy a fájdalom állandó élettársa lesz, s ennek megfelelően rendezi be életét. Felesége különböző családi és magánéleti viszontagságok után kezd ráébredni arra, hogy férje nem közömbös a számára. Úgy tűnik azonban, hogy már minden késő... Valóban minden késő? Helyre lehet-e hozni egy hideg, kegyetlen házasságot? Meg lehet-e gyógyítani egy megtört férfi szívét? Ezekre a kérdésekre ad választ a regény olyan módon, hogy az olvasó úgy érezheti, a dolgok vele történtek meg vagy történhettek volna. Ajánljuk e könyvet mindazoknak, akik kedvelik a romantikus történeteket, akik nem elégszenek meg azzal, ha egy könyv csak érdekes és fordulatos, hanem elvárják, hogy érzelmeket is közvetítsen.

Georges Ohnet - A ​vasgyáros
"Philippe ​látva, hogy Claire hallgatag és mozdulatlan maradt, közelebb ment hozzá. Lehajtotta fejét, és ajka megérintette a nő fehér homlokát. - Holnap - mondta. De amint beszívta a szőke haj illatát, amint ajkán érezte az édes homlokot, egyszerre mámor kábította el. megszűnt magán uralkodni. S megfeledkezve ígéretéről, nem gondolt többet a felzavart szív érzékenységével, mely az övéhez olyan közel dobogott. Csak a bájos nőt látta, akit őrülten szeretett, s aki az övé volt. S ellenállhatatlan hévvel ragadta őt karjaiba, lángoló szemekkel mondotta: - Ha tudná, mennyire szeretem! Claire, ki eleinte meg volt lepve, elfehéredett, meggörnyesztette derekát s karjait férje vállának feszítve, iparkodott menekülni az érintéstől, melytől irtózott. - Hagyjon - kiáltotta dühösen." Georges Ohnet, a századforduló közkedvelt francia írója A vasgyárossal jutott el a világhírig. Nemzedékek olvasták meghatódva e rendhagyó szerelmi regényt ,két szenvedélyes ember egymásra találásának izgalmas, megható történetét.

Georges Ohnet - Régi ​harag
Alig ​néhány órával fényes menyegzője után szökni kényszerül az ifjú pár. Ám terveiket összeesküvés keresztezi. A szép, szerelmes, fiatal feleség férje helyett mást talál a titokban előállott, lefüggönyözött hintóban. Egy húsz esztendeje esett sérelem, a szakítás szörnyű bosszúra sarkallja a kárvallott felet...

Georges Ohnet - Pierre ​lelke
"A ​mi ködös, borongós, misztikus szláv vidékünkön hisznek a lélekcserében" - meséli a párizsi társaságnak Davidov orvos - "A halálos beteg meggyógyul, ha valaki annyira szereti, hogy rátestálja lelkét." Pierre,a festőművész ez a szerelem jegyében porig alázott férfi a halálba akar menekülni egy szeszélyes asszony, Clémence Villa miatt. S bár nem hisz az orvos meséjében, utolsó üzenetként lelkét tüdőbeteg barátjának ajánlja fel. A beteg meggyógyul, de halálos szerelemre lobban. Pierre pedig elindul, hogy végezzen magával, nem is sejti, hogy megannyi kaland után újra életre kel majd, mert várja őt az igazi. Georges Ohnet-nak a Vasgyáros újrafelfedezett, ismét népszerű szerzőjének eme regénye a pusztító és a gyógyító szerelemről szól.

Georges Ohnet - A ​könnyűvérűek
Az ​egykor jobb napokat látott Róza Prévinguiéres, egy kis vidéki kalapszalon társtulajdonosa szerény körülmények között él, miközben apja a Fokföldön próbál vagyont szerezni. Szerencsével jár, s feltűnően szép és finom lelkű lánya ily módon visszakerül a fényes társaságba. A könnyűvérű nőknek, szerelmi kalandokra mindig kész férfiak között, kemény próba elé kerül a tisztessége...

Georges Ohnet - Hiábavaló ​gazdagság
A ​puritán és jólelkű Mösslerné, akit mesés gazdagsága miatt Párizsban egyszerűen csak "aranykirálynénak"; hívnak, rajongásig szereti fogadott fiát, Valentin Chef de Coutras grófot. Az ifjú, jó megjelenésű, behízelgő modorú arisztokrata nem szolgál rá erre a szeretetre. Nagy lábon él, kártyázik, lépten-nyomon megcsalja gyönyörű fiatal hitvesét, Henriette-tet. Miközben a szép és mindezidáig erényes Céline-t ostromolja, az ő felesége mellett is felbukkan egy makacs hódoló. Párbaj lesz. Halállal fenyegető párbaj...

Georges Ohnet - Párizs ​királya
A ​"világ fővárosában", a századforduló kavargó, színes, titokzatos Párizsában, ahol e romantikus történet játszódik, különös televényben burjánzik bűn és erény, gazdagság és talmi csillogás, élnek egymás mellett a társadalmi és művészi arisztokrácia tagjai s a mindent behálózó alvilág elszánt figurái. A fiatalnak már nem mondható, de gyönyörű Diernstein hercegnő végzetes szerelemre lobban Prédalgonde márki iránt. A szépasszony gyötrelmes döntés elé kerül: az élet gyönyöreit hajszoló szerelmese vagy művésszé lett, az arisztokráciát mélységesen megvető fia, Jean Hiénard mellett van-e a helye? De ki is voltaképp Roger Prédalgonde márki? Hogyan lett a párizsi társaság kedvence, a nők imádatának, a férfiak irigységének tárgya? S kicsoda az őt árnyékként kísérő titokzatos nagybácsi? Hogy megmentse anyja becsületét, a fiú nyomozásba kezd...

Georges Ohnet - Harc ​a szerelemért
A ​Harc a szerelemért két fiatal regénye, akik szüleik minden tiltó szava ellenére egymásba szeretnek. Persze a neheze csak ekkor kezdődik: meg kell győzniük hajlíthatatlan szüleiket érzelmeik maradandóságáról. Henry és Gilberte a maguk eszközeivel vívják meg harcukat a boldogságért. Hogy győznek-e végül, vagy elbuknak, erről szól a lebilincselően izgalmas regény.

Georges Ohnet - A ​bánya
Egy ​ragyogó nyári reggelen a kies normandiai táj szépségeiben gyönyörködik Antoinette Clairefont, a szépséges arisztokrata hölgy, mikor váratlanul összetalálkozik egy idegennel, aki utat tévesztett a mezőn. A fiatalember első látásra beleszeret a modern amazonba, és a kisasszony is szimpatikusnak találja a „vándort". Ám amikor bemutatkoznak egymásnak, mindketten megdöbbennek. Antoinette Clairefont és Pascal Carvajan családja már harminc éve halálos ellenségek. Nem sokkal a végzetes találkozás után Szent Firmin ünnepének éjszakáján vérfagyasztó sikoly hallatszik... gyilkosság történt A titokzatos, elhagyott bányában megölt cselédlányt utoljára az ifjú gróffal, Antoinette bátyjával látták. A grófi család a - mint kiderült - sikeres jogászt, Pascalt kéri fel védőügyvédül, aki apja akaratával szembeszállva vállalja a megbízatást.. A per az ifjú ügyvéd fényes diadalával végződik, de Pascal úgy határoz, mielőbb elutazik Neuville-ből. Hacsak valami vagy valaki vissza nem tartja...

Georges Ohnet - Az ​örvény fenekén
Az ​egykor ünnepelt világfi, de Freneuse Jack embertelen körülmények között, fegyencként sínylődik, távol Párizstól, egy böntönszigeten. Szeretője meggyilkolásával vádolták, s élete végéig megfosztották szabadságától. Sorsába beletörődött, fizikailag, lelkileg megtört. Barátai merész tengeri akcióval, kiszabadítsára szövetkeznek...

Georges Ohnet - Sarah ​grófnő
Sarah, ​az alacsonynál is alacsonyabb sorba születik, élete nagy szerencséje, hogy O'Donnor, a dúsgazdag angol hölgy örökbe fogadja. Az idők során ünnepelt szépséggé serdült, s a világot járván, megismerkedik Canalheilles gróffal. Valósággal megigézi a nálánál jóval idősebb francia tábornokot, aki feleségül veszi őt. Sarah grófnő azonban végzetesen beleszeret Pierre Séveracba, a tábornok fiatal hadsegédjébe. Szenvedélyének nem szab határokat, noha tudja az életükkel játszik…

Kollekciók