Ajax-loader

Kelecsényi Gábor könyvei a rukkolán


Beke Margit - Brooser Gábor - Puskely Mária - Várszegi Asztrik - Kelecsényi Gábor - Gyürki László - Szállási Árpád - Zsigmondi Mária - Hűséggel ​és szeretettel
A ​szentek és boldogok figyelmeztetnek bennünket, hogy a béke és az emberi társadalom megújulásának útja az életszentség. Batthyány-Strattmann László egyike annak a megszámlálhatatlanul sok Krisztus-követőnek, akik mártíromságukkal vagy hősies fokon gyakorolt erényes életükkel tettek tanúbizonyságot hitükről. Férfiak és nők, ifjak és idősek, világiak és egyháziak, sokszor drámai helyzetben is vállalták a szeretet erejét, a lélek szabadságát, a Krisztus iránti hűséget. Batthyány-Strattmann László magyar főnemesi család hatodik gyermekeként született Dunakilitiben, 1870. október 28-án. Középiskolai tanulmányai után 1900-ban szerzett orvosi diplomát a bécsi egyetemen. Később specializálta magát szemorvosnak. 1898-ban feleségül vette a mélyen vallásos Corret Mária Terézia grófnőt. Tizenhárom gyermekük született, akiket a legnagyobb odaadással neveltek. A szülőknek, főleg az édesapának mindig volt ideje a gyermekeivel való foglalkozásra. A herceg szülői feladatai mellett szenvedélyesen szolgálta betegeit. 1902-ben kórházat alapított a burgenlandi Köpcsényben (Kittsee), hogy a szegényeket minél jobban elláthassa. Az I. világháború után az egész család áttelepült a magyarországi Körmendre, ahol a herceg saját vagyonából szintén kórházat hozott létre. Betegeiben mindig Krisztust látta. Buzgóságának középpontjában az eucharisztikus Krisztus állt. A napi mise a családi közösségben végzett rózsafüzér, a személyes imádság, sok munkája és szülői feladatai mellett természetesen hozzátartozott minden napjához. Tudatosan a szegények orvosa akart lenni. A test gyógyítása mellett mindig törekedett a lélek gyógyítására is. Az orvosi kezelést ingyenesen végezte, a szegényeket pedig még külön, anyagilag is támogatta. Tizennégy hónapi súlyos szenvedés után, amelyet a keresztre feszített Krisztussal egyesülten viselt, 1931. január 22-én halt meg Bécsben, a szentség hírében. Holttestét a burgerlandi Németújváron (Güssing) temették el a családi sírboltban.

Kelecsényi Gábor - Múltunk ​neves könyvgyűjtői
A ​homo bibliophilus mint a homo sapinens különleges alfaja Európa első üzenetei Vitéz János 1408k-1472 Janus Pannonius 1434-1472 Mátyás király 1443-1490 Zsámboky János 1531-1584 Batthány Boldizsár 1543-1580 Zrínyi Miklós 1620-1664 Árva Bethlen Kata 1700-1759 Ráday Gedeon 1713-1793 Klimó György 1710-1777 Kazzay Sámuel 1711 k.-1797 Fáy János 1773-1833 és Sinai Miklós 1730-1808 Brukenthal Sámuel 1721-1803 Két Batthány gróf: Batthányi József 1727-1799, Batthány Ignác 1741-1798 Reviczky Károly 1736-1793 Teleki József 1738-2796 Teleki Sámuel 1739-1796 Széchenyi Ferenc 1754-1820 Illésházy István 1762-1838 Jankovich Miklós 1773?-1846 Literáti Nemes Sámuel 1794-1842 A hamisítások és Literáti Nemes Sámuel Nagy István

Kollekciók