Ajax-loader

Kroó György könyvei a rukkolán


Kroó György - Bartók ​színpadi művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kroó György - A hét zeneműve 1973/2
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kroó György - A hét zeneműve 1974/1
A hét zeneműve rendhagyó hangversenykalauzzá kerekedő sorozat, amelyet az azonos című rádióműsorral párhuzamosan kap kézbe az olvasó. A rádióban a magyar zenetudomány jelentős képviselői a zeneirodalom egy-egy kimagasló alkotását mutatják be közérthető előadások keretében. Sorozatunk célja, hogy a műsorok anyagát nyomtatott formában is hozzáférhetővé tegye az érdeklődő rádióhallgatók és az olvasóközönség számára. A kötetek az adást megelőző negyedév végén jelennek meg, az olvasó belőlük figyelemmel követheti a minden hétfőn elhangzó művet, és természetesen kézbe veheti, valahányszor hanglemezen vagy hangversenyen ismét találkozik az egyes művekkel. Kötetünk tartalma: Beethoven: F-dúr vonósnégyes op. 59. No. 1; Corelli: Concerto grossók, op. 6 (4., 8., 12.); Gershwin: Egy amerikai Párizsban; Weber: A bűvös vadász; Schumann: Szimfonikus etűdök; Stravinsky: Menyegző; Bach: 4. kantáta; Schubert: A szép molnárlány; Brahms: Változatok egy Haydn-témára; Kodály: Pünkösdölő - Mátrai képek - Jézus és a kufárok; Mozart: Haffner-szerenád K 250; Bartók: 1. zongoraverseny.

Kroó György - A hét zeneműve 1975/3
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kroó György - A hét zeneműve 1977/4
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kroó György - Kárpáti János - Muzsikáló ​zenetörténet I-IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kroó György - A ​magyar zeneszerzés 30 éve
Ritka ​alkalom, hogy az olvasó egy izgalmas könyv szerzőjének salaktalan tisztelettel adózhat. Aminthogy ritkán egyesül a tárgy hézagtalan ismerete, sugárzó szeretete önemésztő lelkiismeret vizsgálattal, elfogulatlan értékítélettel. Ritkán még akkor is, ha utód tekint vissza a számára kedves, de mégiscsak távoli múltra. Sokszorosan tiszteletre méltó azonban a kortárs, aki mindezt annak a korszaknak felmérésében egyesíti, amelynek buktatóival, kételyeivel, tévedéseivel, örömeivel együtt bukdácsolt, kétkedett, tévedett, örült. Kroó felmérése visszanyúl a gyökerekig, feltárva azt is a magyar zene örökségéből mi az, ami béklyóba kötött, s mi az, ami szárnyakat adott. Majd végigjárja a magyar zeneszerzők 30 esztendejének igencsak rögös útját, a felszabadulást követő hőskor hívő, tiszta, világos éveitől a Zsdánov nevével csak fémjelzett tévutak idején át az ötvenes évek második felében felfedezett új zenei élmények tengerében utat keresés úgyszólván máig tartó újkoráig. A kötet első megjelenése óta értékes művek sora született, ezek ismertetése Utószóként került az öt esztendeje napvilágot látott első felmérés végére. Így egészült ki máig a kötet, amelyet felszabadulásunk 30. évfordulója alkalmából ad közre a Zeneműkiadó.

Kroó György - Schumann
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kroó György - Rácz ​Aladár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kroó György - Heilawâc ​avagy délutáni álom a kanapén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kroó György - A ​mikrofonnál Kroó György
Kroó ​György rádiókritikáinak válogatását tartja kezében az Olvasó. Kroó kritikái nem szokványosak. Nem azt mondják el, hogy ki mit hogyan adott elő. Képes felidézni az előadások varázsát, a hallgató (és az olvasó) még egyszer átéli a hangversenyt vagy az operaelőadását, közben olvasmányos formában újabb ismereteket nyer a zeneszerzőről, a műről, az előadóművészről. Olyan nevekre emlékezhet az olvasó, mint Szvjatoszlav Richter, Alfred Brendel, Lamberto Gardelli, Székely Zoltán. Ismét végig követhetjük a világhírű magyar zongorista-nemzedék tüneményes pályafutását. Húsz év hazai zeneélete elevenedik meg előttünk: igazi csemege minden zenerajongónak.

Kroó György - Berlioz
Francia ​romantikus zeneszerző, ragyogó író és kritikus. Orvosi tanulmányait félbehagyva tért át a zeneszerzésre. A Párizsi Konzervatórium növendékeként elnyerte a Római nagydíjat. Műveinek java programzene, irodalmi eredetű témák feldolgozása, fantáziadús zenei színekkel. Jellemző vonásuk az egységet biztosító visszatérő téma. Elismert karmester volt. Hangszereléstana máig alapvető kézikönyv. Művei nyitányok, szimfóniák, kórusművek, operák, dalok. Meghangszerelte a Rákóczi-indulót és befoglalta a "Faust elkárhozása" című szimfónikus művébe. Leghíresebb műve a Fantasztikus szimfónia, amelyben először alkalmazta a tételeken végigvonuló vezérmotívumot, mely mindig új hangulatot, érzelmet hoz. Az elsők között volt, aki a művész legbensőbb érzéseit, szenvedéseit zenei vallomássá, programzenei alkotássá formálta. Szinte rákényszeríti a hallgatót, hogy együtt örüljön, együtt szeressen és szenvedjen az alkotóval. Az 5 tételes zenemű szöveges programja szerint egy szerelmében csalódott művész látomásairól,vízióiról szól a szimfónia. (1803-1869)

Kroó György - A ​magyar zeneszerzés 25 éve
Ritka ​alkalom, hogy az olvasó egy izgalmas könyv szerzőjének tisztelettel adózhat. Aminthogy ritkán egyesül a tárgy hézagtalan ismerete, sugárzó szeretete önemésztő lelkiismeretvizsgálattal, elfogulatlan értékítélettel. Ritkán még akkor is, ha utód tekint vissza a számára kedves, de mégiscsak távoli múltra. Sokszorosan tiszteletre méltó azonban a kortárs, aki mindezt annak a korszaknak felmérésében egyesíti, amelynek buktatóival, kételyeivel, tévedéseivel, örömeivel együtt bukdácsolt, kétkedett, tévedett, örült. Kroó felmérése visszanyúl a gyökerekig, feltárva azt is, a magyar zene örökségéből mi az, ami béklyóba kötött, s mi az, ami szárnyakat adott. Majd végigjárja a magyar zeneszerzők 25 esztendejének igencsak rögös útját, a felszabadulást követő hőskor hívő, tiszta, világos éveitől a Zsdánov nevével csak fémjelzett tévutak idején át az ötvenes évek második felében felfedeztt új zenei élmények tengerében utat keresés úgyszólván máig tartó újkoráig. Függelékként, mintegy szubjektív reflexióként, a Magyar zeneszerzők műhelyében címmel a rádióban, Kroó György vezetésével lezajlott vita csatlakozik a történelemhez: tisztaságnak, harci dühnek, bölcsességnek tanulságos, a nemzedékek közös harcait és belső összecsapásait közvetlenül tükröző pillanatképe.

Kroó György - Bartók ​kalauz
Ezt ​az útmutatót az író is, a kiadó is a hangversenylátogató közönség kezébe szánja. Bartók zenekari, színpadi és kamaraműveihez igyekszik bevezetéssel szolgálni. Ennek nagyrésze máris a koncertek repertoár-darabjává vált, rendszeresen felcsendül rádióműsorokban, egy-egy jellegzetes dallamfordulatuk, hangszínük, ritmusok tudva-tudattalanul talán bele is került már a muzsika elfogulatlan barátainak zenei emlékei közé. De van Bartók zenei hagyatékának kevésbé játszott, kevésbé ismert, nehezebben megközelíthető része is. Ezekhez, mint a hegycsúcsokhoz, hosszú, néha meredek út vezet. Módszerünk abból a meggyőződésből fakad, hogy minden műalkotás mögött egy darab élet áll, hogy minden kompozíció korának és alkotójának kettős portréja. Értékes tájékoztatással szolgál a művek keletkezezésének története, formája, nyelve. Mégis elsősorban a hangjukat keressük, a bennük lévő világképet és költői vallomást. Igyekszünk majd felismerni a kompozíciók egyéniségét. Hiszen minden mű sajátos, egyszeri, egyedi tünemény. De a művek fogják egymás kezét is. Így talán az egyes művekhez szóló bevezetők egymásutánjában teljesebb kép bontakozik ki, ha vázlatosan és töredékesen is, de egy életút panorámája, egy életmű kontúrjai. Szeretettel hívjuk az Olvasót, a Zenebarátot a muzsika egyik nagy géniuszának birodalmába.

Kroó György - Richard ​Wagner
Még ​egy Wagner-könyv? - sóhajt fel az idegen nyelven is olvasó zenebarát. csepp a tengerben. A magyar nyelvű Wagner-irodalom már jóval szerényebb. Kiemelkedő képviselője, Molnár Antal úttörő Wagner-breviáriuma a húszas évek elején jelent meg és azt csak a legutóbbi időben követte Sólyom György impozáns, korszerű monográfiája. Ezt a kis könyvet azoknak írtam, akiket életükben legalább egyszer magával ragadott Wagner zenéjének sodrása, akik benne felejtkeztek romantikus varázsába, és átadták magukat ragyogásának.

Kollekciók