Ajax-loader

Montágh Imre könyvei a rukkolán


Montágh Imre - Montághné Rieger Nelli - Vinczéné Bíró Etelka - Gyakori beszédhibák a gyermekkorban
A gyermekek nagy százalékánál fordulnak elő beszédhibák. Az ő tanulmányi fejlődésükben, személyiségük formálódásában ez jelentős nehézséget, hátrányt jelent. A könyv a beszédhibák korai felismeréséhez, azok kiküszöböléséhez nyújt segítséget. Kitér azokra az esetekre is, amikor a pedagógus feladata a gyermek logopédushoz irányítása.

Montágh Imre - Nyelvművesség ​– A beszéd művészete
" ​Közel húsz esztendeje foglalkozom a gyermekkori beszédhibák leküzdésével, amatőr színészek beszédtanításával és több mint tíz éve színpadi beszédet oktatok a Színművészeti Főiskolán. Innen vettem a bátorságot, hogy egy most bontakozó mozgalomba bekapcsolódjam. Néhány alapvető tudnivaló után - amelyet a hályogkovácsság és a jogos lelkesedés okozta esetleges sarlatánság elkerülése miatt közlök - kísérletezési célra rendelkezésre bocsátom azokat a gyakorlataimat, amelyeket az imént jelzett három területen hoztam létre." - írta kiadónknál megjelent utolsó könyvének bevezetőjében Montágh Imre. Rendkívüli sikerű műveinek egy kötetbe szerkesztett változata jó szívvel ajánlható mindazoknak, akiknek fontos, hogy mondandójukat szépen, pontosan, megnyerően közöljék.

Montágh Imre - Montághné Riener Nelli - Vinczéné Bíró Etelka - Gyakori ​beszédhibák a gyermekkorban
A ​gyermekek nagy százalékánál fordulnak elő beszédhibák, amik tanulmányi fejlődésükben, személyiségük formálódásában jelentős nehézséget, hátrányt jelentenek. Több kiadásban jelent meg A gyakori beszédhibák című könyvünk, amely a beszédhibák korai felismeréséhez, azok kiküszöböléséhez nyújtott segítséget. Kitért azokra az esetekre is, amikor a pedagógus feladata a gyermek logopédushoz való irányítása. Új kiadványunkat hasonló céllal jelentettük meg. A régi könyvből átmentettük a sajnálatosan korán elhunyt Montágh Imre kitűnő összegzését a pöszeségről, ugyanakkor szerzőink beszámolnak a logopédia terén elért tudományos eredményeikről és módszereikről is. Gyakorló és leendő pedagógus, valamint beszédhibás gyermekét nevelő szülő egyaránt haszonnal forgathatja könyvünket.

Montágh Imre - Tiszta ​beszéd
A ​magyar nyelv, a magyar beszéd ápolásának klasszikusa, Montágh Imre e kötetben foglalja össze mindazt, amit az élő szó használatáról - lélegzéstől egészen a beszédstílusig - tudnunk kell. A kötet amely eredetileg a Színművészeti Főiskola növendékainek képzésére szolgált, az iskolai oktatás valamennyi szintjén valamint a beszédművelők körében haszonnal forgatható. Az elméleti bevezetőt szemelvényekkel ellátott légző-, hang-, kiejtés-, hangsúly- és ritmusgyakorlat követi.

Montágh Imre - Figyelem ​vagy fegyelem?!
Montágh ​Imre 'Figyelem vagy fegyelem?' című munkája nem sokkal halála előtt, 1986 tavaszán jelent meg. Mindaz, amit a szerző az első kiadás előszavába leírt, a rendszerváltás óta bekövetkezett új társadalmi és politikai helyzetben is aktuális, időszerű. A jelenség: kommunikációnk igénytelen, szegényes, gyakran félreérthető volta, általános ellomposodásunk a közlésben, viselkedéskultúránkban, szükségessé teszi e könyv újbóli megjelenését. S mivel Montágh Imre mindig és mindenhol a kulturált magatartású személyiségében fejlett, szabadon gondolkozó fiatalságért dolgozott, igen fontos és szükséges, hogy könyve ott szerepeljen a választható tankönyvek között; ott, ahol a jelen és a jövő számára tanítják, nevelik az ifjúságot.

Montágh Imre - Mondjam ​vagy mutassam?
Sokak ​emlékezetében ma is elevenen él a tragikusan fiatalon elhunyt kiváló pedagógus és rádiós-televíziós személyiség, Montágh Imre. Kevesen tudják, hogy pályáját süket-néma gyerekek tanításával kezdte, majd évekig dolgozott logopédusként, illetve szép magyar beszédre (no és a gesztusok nyelvére) tanította a színészpalántákat. Mindig azt tartotta a legfontosabbnak, hogy értelmes, szép magyar beszéd elsajátítása mellett tanítványaiban tudatosítsa az emberi érintkezés íratlan szabályait is. E téren szerzett tapasztalatait - számtalan játékos gyakorlatsorral, melyeket gazdag rajz- és fotóanyag illusztrál - foglalja össze ez a könyv.

Montágh Imre - Mondd ​ki szépen
Montágh ​Imre, a kiváló pedagógusegyéniség könyve segít a szülőknek abban, milyen módon foglalkozhatnak gyermekeikkel. Játékos gyakorlatai kedvet csinálnak gyereknek, szülőnek a tiszta beszéd elsajátításához.

Montágh Imre - Gyermekszínjátszók ​beszédnevelő könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók