Ajax-loader

Soros György könyvei a rukkolán


Soros György - A ​globális kapitalizmus válsága
"E ​könyvemben az egész világra kiterjedő nyílt társadalom alapjait kíséreltem meg lefektetni. Globális gazdaságban élünk, miközben globális társadalmunk politikai szervezettsége siralmas. Nem tudjuk megőrizni a békét, és kénytelenek vagyunk a pénzpiacok túlkapásait ellensúlyozni. E kettő nélkül pedig a globális gazdaság szükségképpen összeomlik... Könyvem megírásának eredeti célja életfilozófiám ismertetése volt. Sikeres üzletemberként kerültem a köztudatba, később jótékonyságaim tettek híressé. Néha már úgy éreztem magam, mint egy hatalmas emésztőcsatorna: az egyik oldalon befelé áramlott a pénz, a másikon kifelé, holott a két fázis között bonyolult gondolati folyamatok zajlottak le." - írja legújabb könyvében Soros György.

Soros György - A ​2008-as hitelválság és következményei
Soros ​György neve jól ismert Magyarországon, nemcsak mint pénzügyi befektető, gazdasági szakember, hanem mint olyan személy, aki szakértelmét és anyagi eszközeit jobbító szándékkal az oktatás, művelődés területén is „haszon"-nal kamatoztatja – mindannyiunk érdekében. Legutóbbi kötetében a mindenekelőtt az Amerikát sújtó hitelválság okait elemzi, és megpróbálja megtalálni a megoldás kulcsait. Választ keres többek közt arra, miként alakíthatnánk a jövőben másképp a gazdaság menetét, s hogyan tudnánk „megjavítani” a világot.

Soros György - Pénzügyi ​vihar Európában és az Egyesült Államokban
A ​legendás üzletember legújabb könyvében a Financial Times és a New York Review of Booksban megjelent tanulmányait foglalja össze. A 2008-as hitelválság és következményei című művének folytatásaként is felfogható bestseller közérthető magyarázatokkal, lényegre törő eszmefuttatásokkal világítja meg az amerikai és az európai piacokon - s ennek következtében a világgazdaságban - tapasztalható válságot. Kitér a gazdasági összeomlást megalapozó hibás intézkedésekre, és nagy fejezetet szán az euroválság összetett problematikájának.

Soros György - Az ​amerikai hatalmi lufi
Ez ​a könyv 2004 januárjában jelent meg az Egyesült Államokban, és nagy visszhangot váltott ki. Soros célja bevallottan az volt, hogy ráébressze az amerikai embereket: csak Bush elnök leváltása jelenthet reményt arra, hogy az Egyesült Államok visszaszerezze megtépázott tekintélyét a világban, s további veszteségek nélkül kerüljön ki az iraki háborúból, melybe megítélése szerint a Bush-kormányzat felelőtlen külpolitikája vitte bele az országot és szövetségeseit. Ebben a lenyűgöző és őszinte könyvben Soros György részletesen elemzi az Egyesült Államok szerepét a 2001. szeptember 11-e utáni helyzetben, továbbá a Bush-kormányzat szerinte elhibázott külpolitikájának és a terrorizmus ellen indított háborújának legfőbb vonásait. Soros átélte Magyarország náci megszállását, majd a kommunista hatalomátvételt. 1956-ban távozott az Egyesült Államokba. Az amerikai értékek elkötelezett híve, világhírű bankár és emberbarát, aki alapítványai révén évente közel 500 millió dollárral támogatja a nyílt társadalmak létrejöttét világszerte. A pénzügyi világban szerzett tapasztalatait felhasználva Soros vitát kezdeményez a Bush-adminisztrációnak az amerikai szupremációra vonatkozó megtévesztő tevékenységéről, amelyet a tőzsdei fellendülés és hanyatlás „lufi”-jához hasonlít. Hevesen támadja a Bush-doktrínát, amelynek katasztrofális politikája azon a hiten alapul, hogy a nemzetközi kapcsolatokat a hatalom, és nem a törvény szabályozza. Soros érvelése szerint Bush és a Fehér Házat befolyásuk alatt tartó neokonzervatívok számára a törvényesség, a legitimizáció puszta frázis, és a nemzetközi kapcsolatok valódi alapja a katonai erő. A szerző azonban nemcsak kemény kritikával illeti azt a jelenlegi helyzetet, amelybe Bush vezette az Egyesült Államokat és a világot, hanem könyve második részében a Bush-doktrína helyett másik alternatívát javasol, amely multilaterális megállapodásokon nyugszik. Ez az alternatív doktrína a fokozott külföldi segélyezésre, a jobb nemzetközi kereskedelmi szabályok megalkotására helyezi a hangsúlyt, s a katonai akciót csak legvégső megoldásnak tekinti.

Soros György - A ​2008-as összeomlás és következményei
A ​legendás pénzügyi szakember a hatalmas gazdasági káosz kellős közepén a válság gyökereinek felkutatására és a várható következmények felmérésére vállalkozik. Soros György páratlan szakmai tapasztalattal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az egyes piaci szereplők és intézmények hogyan kezelik a globális gazdaság fellendülés- és hanyatlásciklusait. A mostani válságot is ebben a kontextusban mutatja be. Könyvében megállapítja, hogy téves és félrevezető a jelenleg uralkodó nézet, miszerint a piacok egyensúlyi helyzetre törekednek, tehát bármiféle deviancia a véletlen műve. Úgy véli, csak a piacok tényleges működésén alapuló, új paradigmarendszerrel kerülhető el a nagyobb katasztrófa és a gazdaság összeomlása. Lényegre törő írásában gyakorlati és filozófiai megközelítéseket egymásba fűzve felbecsülhetetlen adalékkal szolgál a hitelválság megértéséhez, és segít felmérni a várható következményeket az Egyesült Államokra, illetve a globális gazdaságra nézve. A kötet a 2008-as hitelválság és következményei című könyv új fejezetekkel bővített kiadása.

Soros György - A ​nyílt társadalom védelmében
Amikor ​Soros György 1979-ben létrehozta alapítványát, célja a nyílt társadalom előmozdítása volt. Később a Szovjetunió és a hozzá hasonló elnyomó rezsimek összeomlottak, a nyílt társadalmak pedig fejlődtek. A 2008-as pénzügyi válsággal a trend megfordult, 2016 pedig újabb mélypontot jelentett az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban, előbbiben a Brexit, utóbbiban Donald Trump elnökké választása miatt. A világhírű üzletember ebben a könyvében korábbi írásait gyűjtötte össze, amelyekben a nyílt társadalom védelmében megfogalmazott gondolatait tartalmazzák, közben megismerhetjük életútját és a filozófiáját is.

Soros György - A ​lehetetlen megkísértése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Soros György - A ​gyarlóság kora
A ​gyarlóság kora Soros György negyedik olyan könyve, amely a Scolar Kiadó gondozásában jelenik meg. Részlet a műből: "A stabil és igazságos világrend kialakulásának útjában a legfőbb akadály az Egyesült Államok. Sajnos meggyőződésem, hogy ez a kíméletlen - számomra fájdalmas - kijelentés igaz. Az Egyesült Államok szeptember 11-e után sem hagyott fel azzal, hogy irányítsa a világot, pedig a befolyása már meggyengült. Bush politikája nacionalista szemléletű: az erő alkalmazására koncentrál, mellőzve az olyan globális problémákat, amelyeket csak nemzetközi összefogással lehet megoldani. A világ ennek ellenére úgy táncol, ahogy az Egyesült Államok fütyül, és ha ez huzamosabb ideig így marad, a civilizációnk kerül veszélybe. Az Egyesült Államok szemléletének és politikájának megváltoztatása továbbra is a legfőbb prioritásom..."

Soros György - A ​nyílt társadalom
Soros ​György előző munkája, A globális kapitalizmus válsága világszerte sikert aratott: egyfajta kötelező olvasmánnyá vált mindazok számára, akik figyelemmel kísérik a globális gazdaságot uraló piaci erőket, és tisztában vannak azzal, hogy ezek az erők jólétet és gazdasági bizonytalanságot egyaránt magukkal hozhatnak. Soros György most egy egészen új, meghökkentő szemszögből veszi nagyítóüveg alá eddigi elképzeléseit, oly módon, hogy közben a legfrissebb globális gazdasági és politikai fejleményeket is bevonja elemzési körébe, feltárva ezzel a gazdasági és politikai rendszer összehangolatlanságát. Rámutat arra is, hogy mivel az intézmények szuverén államok uralma alatt állnak, egy „Nyílt Társadalom Szövetség" megalakítására van szükség. Ez a szövetség egyrészt segítené a nyílt társadalmak kialakulását, másrészt megalapozná a globális nyílt társadalmat. Koncepciójának kifejtése során Soros György önmagáról is lerántja a leplet, és megismerteti olvasóival azokat az alapelveket, amelyeket pénzügyi és jótékonysági (Nyílt Társadalom Alapítvány) tevékenységei során szem előtt tartott. Ez a könyv egy kivételes ember életművét összegzi. Soros György minden idők legsikeresebb alapkezelője, állam nélküli államférfi és eredeti gondolkodó.

Soros György - A ​pénz alkímiája
Soros ​György olyan befektetési rekordot ért el a pénzügyi piacokon, hogy neve éppúgy fogalommá vált a nyugati pénzvilágban, mint e rekordmennyiségből finanszírozott emberbaráti tevékenysége nyomán Kelet-Európában. Minden érdekeltet izgatott a kérdés: hogyan érte el ezt a páratlan sikert. Sorosnak nincs csalhatatlan receptje, van azonban egy elmélete a piac működéséről. És hogy az elméletet ellenőrizze a gyakorlatban, 1985 augusztusában belefogott egy kísérletbe: befektetési döntéseit naplószerűen rögzítette és kommentálta 1986. november végéig. A kísérlet fényesen igazolta az elméletét, amelynek az a lényege, hogy a társadalomtudományokban, jelesül a közgazdaságtanban nem alkalmazhatóak a természettudomány kritériumai, mivel az általuk tanulmányozott jelenségeknek és helyzeteknek gondolkodó résztvevői vannak, akik értelmezik - de szükségképpen tökéletlenül értik meg - a helyzetüket, és ez az értelmezés visszahat a helyzet további alakulására. E visszaható kapcsolatok elemzése és gyakorlati működésének leírása alkotja a könyv gerincét. A gyakorlati rész elsősorban a pénzembereknek szól, az elméleti rész azonban minden érdeklődő olvasót hozzásegít, hogy jobban megértse annak a világnak a működését, amelynek egyre inkább mi is - olykor szenvedő - részesei vagyunk itt Magyarországon.

Kollekciók