Ajax-loader

Mary Renault könyvei a rukkolán


Mary Renault - Funeral ​Games
After ​Alexander’s death in 323 B.C .his only direct heirs were two unborn sons and a simpleton half-brother. Every long-simmering faction exploded into the vacuum of power. Wives, distant relatives, and generals all vied for the loyalty of the increasingly undisciplined Macedonian army. Most failed and were killed in the attempt. For no one possessed the leadership to keep the great empire from crumbling. But Alexander’s legend endured to spread into worlds he had seen only in dreams.

Mary Renault - The ​Last of the Wine
Alexias, ​a young Athenian of good family, grows up just as the Peloponnesian War is drawing to a close. The adult world he enters is one in which the power and influence of his class have been undermined by the forces of war, and more and more Alexias finds himself drawn to the controversial teachings of Sokrates. Among the great thinker's followers Alexias meets Lysis, and the two youths become inseparable, wrestling together in the palaestra, journeying to the Olympic Games and fighting in the wars against Sparta. On the great historical canvas of famine, siege, and civil conflict, their relationship captures vividly the intricacies of classical Greek culture.

Mary Renault - The ​Praise Singer
In ​the story of the great lyric poet Simonides, Mary Renault brings alive a time in Greece when tyrants kept an unsteady rule and poetry, music, and royal patronage combined to produce a flowering of the arts. Born into a stern farming family on the island of Keos, Simonides escapes his harsh childhood through a lucky apprenticeship with a renowned Ionian singer. As they travel through 5th century B.C. Greece, Simonides learns not only how to play the kithara and compose poetry, but also how to navigate the shifting alliances surrounding his rich patrons. He is witness to the Persian invasion of Ionia, to the decadent reign of the Samian pirate king Polykrates, and to the fall of the Pisistratids in the Athenian court. Along the way, he encounters artists, statesmen, athletes, thinkers, and lovers, including the likes of Pythagoras and Aischylos. Using the singer's unique perspective, Renault combines her vibrant imagination and her formidable knowledge of history to establish a sweeping, resilient vision of a golden century.

Mary Renault - The ​Mask of Apollo
Set ​in fourth-century B.C. Greece, The Mask of Apollo is narrated by Nikeratos, a tragic actor who takes with him on all his travels a gold mask of Apollo, a relic of the theater's golden age, which is now past. At first his mascot, the mask gradually becomes his conscience, and he refers to it his gravest decisions, when he finds himself at the center of a political crisis in which the philosopher Plato is also involved. Much of the action is set in Syracuse, where Plato's friend Dion is trying to persuade the young tyrant Dionysios the Younger to accept the rule of law. Through Nikeratos' eyes, the reader watches as the clash between the two looses all the pent-up violence in the city.

Mary Renault - Apollón ​maszkja
Az ​ókori tárgyú regényeiről ismert írónő ebben a művében ritka témát választott: egy görög színész történetét beszéli el - illetve mondatja el magával a főszereplővel. Nikératosz athéni, de sokat turnézik, és összeköttetésbe kerül Dionüsziosszal, Szirakúza zsarnokával is, akinek a színdarabjában szerepel. Dionüszosz fiának Platón, a filozófus a nevelője - izgalmas kísérlet: vajon a filozófia meg tudja -e javítani az államfőt és rajta keresztül az államot? A kísérlet persze kudarccal végződik, s csak öldöklés, pusztulás fakad belőle. Nikératosznak alkalma nyílik betekinteni kora történetének kulisszái mögé - az Olvasónak pedig a kor színészeinek mindennapi életébe: plasztikus képet kap arról, hogyan kerültek színre a görög tragédiák. Mary Renault könyve tehát, amely sokat merít hiteles forrásokból, szépirodalom és kultúrtörténeti tanulmány egyszerre.

Mary Renault - A ​királynak meg kell halnia
Elég ​e könyvbe csak belelapozni, s a mesevilág, a történelmi hitelességet nem nélkülöző kalandok, a görög tájak leírása máris lenyűgözik az olvasót. Évezredeket léphet át könnyedén a fantázia, hogy mai, elven, tanulságos történetként élje meg a hajdani görög múlt egyik legsikeresebb hősének, Thészeusznak történetét. Eleuszisz kriályának tudnia kell, hogy uralkodása mindössze egy évig tart, mert elteltével alattvalói föláldozzák őt az istenanyának. Ám az ifjú Thészeusz nem pusztulni akar, hanem Eleuszisz királysága után valódi jussát, Athén trónját megszerezni. A sors hősünket újabb és újabb próbatételek elé állítja, istenek és emberek akadályozzák célja elérésében. Egy athéni ifjakból álló rabszolgacsapat tagjaként kerül Krétára, Minósz király palotájába, hogy valamelyik viadalon a felbőszült bika áldozatává legyen. De Thészeusz Minósz lányában, Ariadnéban pártfogóra lel, s egy éjszaka a Labürinthosz kiúttalan járataiban szembetalálkozhat a palota életét zsarnokként irányító bikafejű, embertestű szörnnyel, a Minótaurosszal. Félelmetes percek következnek, a két mindenre kész ellenfél egymás pillantását keresi, mielőtt a történelemformáló küzdelem elkezdődne... Vér, háború hőstett hármassága szövi át a történeteket, ám ami igazán maivá, mindenkihez szólóvá teszik az a szerelem. Mary Renault fantasztikus írói leleménnyel, könnyedséggel fejti föl a Thészeusz-mítosz történelmi magját, olyan regényvilágot kerekítve, amely a múlt varázsát megőrizve tud pótolhatatlant mondani koruk emberének. A számtalan nyelven több kiadást, sok millió példányt megért könyv Robert Graves művei mellett világszerte a legsikeresebb regény a régmúlt görögségének történetéről.

Mary Renault - The ​Persian Boy
The ​Persian Boy traces the last years of Alexander’s life through the eyes of his lover, Bagoas. Abducted and gelded as a boy, Bagoas was sold as a courtesan to King Darius of Persia, but found freedom with Alexander after the Macedon army conquered his homeland. Their relationship sustains Alexander as he weathers assassination plots, the demands of two foreign wives, a sometimes-mutinous army, and his own ferocious temper. After Alexander’s mysterious death, we are left wondering if this Persian boy understood the great warrior and his ambitions better than anyone.

Mary Renault - The ​King Must Die
A ​spellbinding blend of myth, legend, history and imagination, here is Mary Renault's famous novel of Theseus, a prince of ancient Greece said to have been conceived of a union between a royal priestess and the powerful god Poseidon. It is the story of a boy in search of his heroic birthright; of a young man whose strange moira, or fate, was to be revealed in the deadly bull ring and decadent courts of Crete, in the arms of women royal and lowly, in extraordinary adventures that challenged his passion, wit and daring, and in strange kingdom where the mother goddess ruled as queen and the king was a lustily pampered consort condemned to death at the end of his year's reign...

Mary Renault - Fire ​from Heaven
At ​twenty, when his reign began, Alexander the Great was already a seasoned soldier and a complex, passionate man. Fire From Heaven tells the story of the boy Alexander, and the years that shaped him. Resolute, fearless, and inheriting a striking beauty, Alexander still needed much to make him The Great. He must survive - though with lifelong scars - the dark furies of his Dionysiac mother, who kept him uncertain even of his own paternity; respect his father's talent for war and kingcraft, though sickened by his sexual grossness; and come to terms with his heritage from both.

Mary Renault - Thészeusz ​ifjúsága
Thészeusz ​királyfinak, az antik világ népszerű görög mondahősének regényes története, ifjúságának sok kalandos eseménye elevenedik meg Mary Renault, finom tollú angol írónő könyvének lapjain. A fordulatos cselekmény történelmi hitelét erősíti, hogy a szerző a görög szigeteken, és elsősorban a Krétán végzett újabb ásatások tudományosan földolgozott legfrissebb adataira építi regényét. Színpompás leírásokból ismeri meg az olvasó a világhíres krétai bikaviadalok számtalan részletét, Mínósz király Labürinthoszának titkait, Thészeusz és Ariadné szenvedélyes, de boldogtalan szerelmének történetét, a görög tájak szívet gyönyörködtető szépségeit.

Mary Renault - Égi ​tűz
A ​neves történelmi regényíró művei közül nálunk is nagy sikert aratott a Thészeusz ifjúsága és az Apollón maszkja. Ez a regénye az ókori történelemnek egy izgalmas fejezetét dolgozza fel: Nagy Sándor ifjúságát, gyermekkorától trónra lépéséig. A szerző ebben a regényes fejlődésrajzban azokat a motívumokat kutatja, amelyek a kivételes gyermeket és fiatalembert előkészítették a hatalmas történelmi szerepre. A regény érdekessége, hogy nem a közismert görög, hanem makedón szemszögből mondja el a jól ismert történetet; a görög (athéni) polisz lezüllöttségét szembeállítja a civilizálatlan, félbarbár, de életerős, és a történelmi valóságot élénken érzékelő makedón társadalommal. A legendás főhős legendás ifjúsága köré hiteles történelmi környezetet teremt; a regényes Nagy Sándor-életrajz sikeresen ötvözi egybe a látomást a valósággal.

Mary Renault - The ​Charioteer
After ​enduring an injury at Dunkirk during World War II, Laurie Odell is sent to a rural veterans` hospital in England to convalesce. There he befriends the young, bright Andrew, a conscientious objector serving as an orderly. As they find solace and companionship together in the idyllic surroundings of the hospital, their friendship blooms into a discreet, chaste romance. Then one day, Ralph Lanyon, a mentor from Lauries`s schoolboy days, suddenly reappears in Laurie`s life, and draws him into a tight-knit social circle of world-weary gay men, forcing him to choose between the sweet ideals of innocence and the distinct pleasures of experience.

Kollekciók