Ajax-loader

Csapody Vera könyvei a rukkolán


Csapody Vera - Magyarország ​kultúrflórája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csapody Vera - Tóth Imre - A ​Colour Atlas of Flowering Trees and Shrubs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csapody István - Csapody Vera - Rott Ferenc - Erdei ​fák és cserjék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jávorka Sándor - Csapody Vera - Erdő ​mező virágai
Aki ​nyitott szemmel vizsgálja a természet tarka képeskönyvét, előbb-utóbb vágyat érez, hogy megismerje a különféle növények nevét, élőhelyét és rendszertani besorolását is. Ezt az érdeklődést elégíti ki a nagyhírű szerzőhármas sokat keresett könyvének újabb kiadása. A 120 színes táblán bemutatott akvarellek, valamint a könnyen használható rendszerezés lehetővé teszi a Magyarországon legelterjedtebb virágos növények gyors felismerését. A gyönyörködtetésen túl alapot nyújt a növényvilág mélyreható tanulmányozására is. Haszonnal forgathatja a gazda, az erdész és a természetjáró egyaránt.

Debreczy Zsolt - Csapody Vera - Télen ​is zöld kertek
Örök ​tavasz a téli zózmarás, kopasz kertben? - Nem, ez nem túlzás! Lehet a magyar tájakon télen is züld kertet építeni? - Igen, mindenki megpróbálhatja! Élnek hazánkban vagy megtelepíthetők nagy számban olyan növények, melyek szélsőséges időjárásunkat elviselik vagy éppen kedvelik? - Valóban sok ilyen van, e könyv tanúsága szerint csak a legfontosabb fajok száma mintegy 800! Lényeges a különbség a télen is zöld kertek növényei között? - Igen, ezért most ismerkedjünk meg e csoportok bélyegeivel!

Simon Tibor - Csapody Vera - Kis ​növényhatározó
Őszinte ​örömömre szolgál, hogy néhány bevezető szót írjak kitűnő tanítványom és munkatársam, dr. Simon Tibor egyetemi docens, a biológiai tudományok kandidátusa Kis Növényhatározójához. A középfokú biológiai oktatásban nélkülözhetetlen a környezetünkben élő növények és állatok megismerése. Egyben minden további növénytani tudás, kutatás alapja is a növényismeret. A növénytani oktatás szervesen egészül ki a gyakorlati megismeréssel, és ennek célját szolgálja e könyv. Nagyon örvendetes, hogy a Művelődésügyi Minisztérium illetékes szervei egy ilyen segédkönyv szükségességét felismerték és annak kiadását elrendelték. Mert hiszen nemcsak a biológiatanítás, hanem a mindennapi gyakorlati élet számára is fontos elsősorban mezőgazdaságunk termesztette növények és azok gyomjainak ismerete, de milyen örömül szolgál később, a természetjáró felnőttnek is erdők, rétek, vizek virágjainak felismerése! A szerző helyesen válogatta össze az anyagot és jól, könnyen használható határozókulcsokat írt. Munkáját nemcsak kiegészíti, de nagymértékben emeli a mintegy 300 növény jól sikerült színes képe is, amelyek dr. Csapody Verának, az ismert növényfestőnek művészi kezét dicsérik.

Csapody Vera - Priszter Szaniszló - Magyar ​növénynevek szótára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jávorka Sándor - Csapody Vera - Iconographia
Jávorka ​Sándor: a magyar flórakutatás nemzetközileg elismert tudósa (1883 - 1961.) 1924-25-ben jelent meg a "Magyar Flóra / Flóra Hungarica" című kétkötetes növényhatározója, amelyben 1307 oldalon dolgozta fel a Kárpátok, a Kárpátmedencei flóra fajait. A hazai viszonylatban elsőként napvilágot látott mű mérföldkő a magyar flórakutatás történetében. A nagy növényhatározó kiegészítéséül ugyancsak ebben az időszakban jelent meg füzetenként 1926-1934 között másik jelentős műve, a "Magyar Flóra képekben" címmel, amelyhez mintegy négyezer növény rajzát Csapody Vera munkatársa készítette el. E művészi rajzokkal kiegészített tudományos munkát ma is az európai botanikai irodalom egyik legértékesebb termékeként tartják számon. 1975-ben a Magyar Tudományos Akadémia ismét kiadta, - majd németül is 1979-ben - amelyben a botanikai tudomány további haladásának megfelelően szükséges kiegészítéseket a szerző egykori munkatársai-tanítványai készítettek el. Az 576 oldalas mű 40 színes táblán, 576 oldalon 4090 rajzával a hazai és külföldi botanikusok, ökológusok, erdő- és mezőgazdasági szakemberek, a növénykedvelők hasznos könyve.

Csapody Vera - Priszter Szaniszló - Orchideák ​Csapody Verától
Csapody ​Vera életművének állítunk emléket ezzel a válogatással. Töredéke ez annak a több tízezernyi növényábrázolásnak, amelyet hosszú élete során létre hozott. Munkásságával örök értéket hagyott a tudományra és a természet szépségeit csodáló utókorra. Gyűjtötte, festette és rajzolta a növényeket a természetben, hegyen, völgyön, erdőn, mezőn, szántóföldön, kertben és üvegházban. Amelyik növénynek az ábrázolására a helyszínen nem volt idő - vagy éppen bealkonyult festés közben -, azt hazavitte, vázába tette, úgy örökítette meg. Kérte pályatársait is, hogy vigyenek neki olyan példányokat, amilyeneket még nem festhetett le. Ilyenkor egy - az eredetivel teljesen megegyező - másolatot is készített az ajándékozónak.Festett önmagának és másoknak, minden szakmunkához, ismeretterjesztő publikációhoz, tankönyvhöz, botanikailag hitelesen és művészien. Számára a Természet csodája minden köntösben lenyűgöző és megörökítendő volt. Alkotásainak titkát ma sem tudjuk megfejteni. Képein a növények kiemelkednek a papírlap síkjából, élnek, illatoznak, szinte érezni a levelek és szirmok hűvös, a gumók és szára érdes érintését. Eszközei éppoly egyszerűen voltak, mint Ő maga. Minden, amit készített, a Természetről, az Életről szól.

Csapody István - Csapody Vera - Jávorka Sándor - Erdő-mező ​növényei
Aki ​nyitott szemmel vizsgálja a természet tarka képeskönyvét, előbb-utóbb vágyat érez, hogy megismerje a különféle növények nevét, élőhelyét és rendszertani besorolását is. Ezt az érdeklődést elégíti ki a nagyhírű szerzőhármas sokat keresett könyvének újabb kiadása. A 120 színes táblán bemutatott akvarellek, valamint a könnyen használható rendszerezés lehetővé teszi a Magyarországon legelterjedtebb virágos növények gyors felismerését. A gyönyörködtetésen túl alapot nyújt a növényvilág mélyreható tanulmányozására is. Haszonnal forgathatja a gazda, az erdész és a természetjáró egyaránt.

Kollekciók