Ajax-loader

Trócsányi László könyvei a rukkolán


Trócsányi László - Párizsi ​Napló
A ​magyar-francia kapcsolatok évszázadokra nyúlnak vissza, és ellentmondásoktól sem mentesek. Franciaország Szent Lajos, XIV. Lajos, Napóleon és De Gaulle országa. Mindezek a nevek magyarázzák azt, hogy a magamfajta, a frankofónia iránt elkötelezett jogász számára miért jelent kihívást és nagy élményt, hogy Franciaországban rendkívüli és meghatalmazott nagykövetként képviselhettem hazámat. A második Orbán-kormány (2010-2014) idején szemtanúja lehettem a francia politikai élet megrázkódtatásainak és rezzenéseinek, Nicolas Sarkozy elnöksége utolsó éveinek és François Hollande elnöki időszaka első esztendeinek. A két eltérő - és a francia társadalom által erősen kritizált - habitusú köztársasági elnök kül- és belpolitikai törekvéseinek figyelemmel kísérése mellett láthattam, hogy a hagyományos politikai pártok milyen belső válságokon mennek keresztül, s hogy mi tette lehetővé Emmanuel Macron köztársasági elnökké választását. Egyetemi tanári és korábbi alkotmánybírói megbízatásomra tekintettel nagykövetként szerepet kaphattam a magyar alkotmányos identitás védelmezésében, az alkotmányozás folyamatának bemutatásában. Ugyanakkor a magyar-francia gazdasági kapcsolatokban az úgynevezett vállalati viták rendezésében ügyvédi tapasztalataimat is hasznosítani tudtam. Párizsi nagyköveti éveim alatt naplót vezettem, rögzítettem mindazt, amit láttam és átélhettem. Mindamellett igyekeztem bemutatni a diplomáciai élet mindennapjait, egy nagykövetség küzdelmeit és örömeit

Trócsányi László - Schanda Balázs - Bevezetés ​az alkotmányjogba
Magyarország ​Alaptörvényének a bevezetésével és a kapcsolódó sarkalatos törvények hatályba lépésével a magyar alkotmányjog mélyreható átalakuláson megy keresztül. Célunk, hogy olvasóink a hatályos rendelkezések rendszerezett áttekintésén túl az alkotmányjog kultúrájából kapjanak ízelítőt. A Bevezetés az alkotmányjogba, az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei című kötet hiánypótló mű. Szeretnénk elérni, hogy közérthető formában válaszoljunk a legfontosabb közjogi változásokkal felmerült kérdésekre. A kötet az első kísérlet az átalakulás óta, hogy összefoglaló jelleggel betekintést adjon az új alkotmányos intézményrendszerbe.

Bárdosi Vilmos - Trócsányi László - Magyar-francia-magyar ​jogi szótár
A ​Magyar-francia-magyar jogi szótár hiánypótló mű. E területen ugyanis az elmúlt 70 évben nem jelent meg Magyarországon szótár. A mintegy 7000 francia és magyar jogi címszót, valamint további több ezer kapcsolódó jogi kifejezést tartalmazó szótár anyagának kiválasztásakor a "jogi szaknyelv" értelmezése elsősorban az alábbi területekre korlátozódott: a jogalkotás intézményei (francia, magyar és EU-intézmények) és folyamata; a joganyag: polgári jog, büntetőjog, családjog, munkajog, gazdasági jog stb.(benne kiemelten az EU-jog); a jogalkalmazás intézményei (hatóságok, közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek: magyar és francia bíróságok és az Európai Közösségek Bírósága) és folyamata.

Kollekciók