Ajax-loader

Pier Paolo Pasolini könyvei a rukkolán


Pier Paolo Pasolini - Forgatókönyvek II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pier Paolo Pasolini - Petrolio
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pier Paolo Pasolini - The ​Ragazzi
An ​unsentimental depiction of the poverty and chaos of life in the slums of 1950s postwar Rome, this novel follows Ricetto, an Italian youth, and his gang who survive by their wits, their cruelty, and their instincts for survival. Their lives are shaped by hunger, theft, betrayal, and prostitution, and they celebrate their triumphs with brutal abandon and die bleak deaths. This harsh world is portrayed with an understanding that humanity and even humor can exist amidst a hard and amoral society. A novel that caused a scandal upon its first publication more than 50 years ago, this new translation eloquently captures the gritty Roman slang of the Italian original and tells a story that still resonates powerfully to this day.

Pier Paolo Pasolini - Mindenszentek ​és Halottak között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pier Paolo Pasolini - Amado ​mio / Tisztátalan cselekedetek
A ​háború utolsó éveiben járunk: A Pasolini-család, az anya, Paolo és öccse, Guido az északkelet-itáliai Friuli tartományban, az anya szülőföldjén keres menedéket. A kisebbik fiú fegyveres ellenálló lesz (1945-ben egy kommunista partizáncsoport kivégzi), Paolo és az anyja pedig a környékbeli parasztgyerekek számára rendez be elemi iskolát a lakásban, ahol meghúzódnak. A falusi gyerekek, s az alig huszonéves Pier Paolo napjai a kisiskolában, a mezőkön és a folyóparton tett sétákból, fürdőzésből, vasárnapi misékből, mozielőadásokból és táncmulatságokból állnak. Bár Guido a hegyekben harcol, majd tragikus halált hal, az égen rendszeresen bombázórajok húznak át, a borzalmas háborúban e szeglet a béke szigete, mintha a világ fenyegetései, borzalmai ide nem érnének el. Az elveszett éden: a boldog aranykor és a bűnbeesés helye... Pier Paolo Pasolini e kötetben olvasható két kisregényét most először veheti kézbe magyarul az olvasó, olaszul is csak a szerző halála után hét évvel, 1982-ben kerültek először kiadásra. Az 1947 és 1950 között írt, soha be nem fejezett művek az írói életmű legközvetlenebbül életrajzi ihletettségű, legszemélyesebb darabjai. A kitárulkozás és elrejtőzés között oszcilláló szövegekből egyfajta Bildungsroman, nevelődési regény születik, a homoszexualitás születésének, felismerésének, s az első elementális élményeknek a krónikája.

Pier Paolo Pasolini - Korom ​vallása
A ​Pasolini-életműsorozat következő kötete a neves rendező-író verseiből nyújt válogatást, mely hűen reprezentálja Pasolini költészetének többarcúságát, és amely kellően eretnek intellektuális-költői provokációt kínál a mai olvasó számára is.

Pier Paolo Pasolini - Utcakölykök
Pasolini ​1955. április 13-án küldte el a Garzanti kiadónak a _Ragazzi di vita_ teljes kéziratát, regénye még abban az évben megjelent, széles irodalmi sikert könyvelhetett el, de az írásában felvetett témák miatt a cenzúra trágársággal vádolta. A kötet nyers és rendhagyó - a háború utáni Róma utcáin felcseperedő lumpenproletár kamaszok mind kegyetlenebb életéről, zülléséről, az általános szociális romlásról nyújt hiteles képet. Pasolini egy filmrendező szemével jeleneteket fotografál, a nyomor, a mocsok és az erkölcsi hanyatlás képeit, fájó epizódokat, töredékeket fűz össze a kölykök hétköznapjaiból, akik soha nem voltak gyerekek, életterük és iskolájuk az utca. A helyi argó alkalmazása, a beszélt nyelv csonkulásainak és összemosódásainak szinte fonetikus leírása nyelvi kísérlet arra, hogy hűen ábrázolja az utcakölykök egyszerre emberi és embertelen világát.

Pier Paolo Pasolini - Eretnek ​empirizmus
Pier ​Paolo Pasolini a 20. század olasz társadalmának egyik legkiemelkedőbb alakja. Magyarországon elsősorban mint filmrendező ismert, jelentős műveiből jó néhány hozzáférhető video- és DVD-tékákban, illetve olykor a mozikban. Pasolini filmes életműve egyetemi, főiskolai kurzusok tárgyai. Az író, költő, a debatter-újságíró, a tanulmány- és esszéíró azonban jószerivel ismeretlen idehaza, jóllehet néhány költeménye olvasható magyarul. Kötetünk a Magyarországon "ismeretlen" Pasolinit kívánja bemutatni, mindenekelőtt azt az embert, akinek a számára az életben talán a nyelv a legfontosabb. Ezért választottuk közlésre Eretnek empirizmus című kötetét, amely a nyelvről, a szépirodalom nyelvéről, de legfőképpen a film nyelvéről írott munkáit tartalmazza. Köztudott, hogy a hatvanas évek elején megjelent írásai, amelyek közül magyarul eddig A költői filmnyelv olvasható, milyen mély benyomást gyakoroltak a nyelvészekre, szemiotikusokra és a filmalkotókra is. Úgy véljük, az olasz filmrendező hívei és a hazai olvasóközönség jelentős része kíváncsi a gondolkodó, esszéista Pasolinire, amit bizonyítanak a 2005 őszén, halálának harmincadik évfordulóján lezajlott magyarországi megemlékezések is.

Pier Paolo Pasolini - Olaj
Pasolini ​Olaj című regénye gyönyörű és borzasztó torzó, tragikus eseményeknek emléket állító monumentum. Szerzője szándéka szerint ez lett volna a Nagy Mű, melyben a világ elé kívánta tárni mindazt, amit koráról, társadalmáról, kultúrájáról megtapasztalt, gondolt. Hogy milyen lett volna, ha elkészül, a ránk maradt kéziratból épp csak felsejlik, de a világ kusza hálózatának képe így talán még erősebben hat, s a vállalkozás kudarca is a világ egyetlen kézzel, egyetlen tekintettel át nem foghatóságát, egyetlen hanggal el nem mesélhetőségét hirdeti. Még akkor is, ha szerzője nem akarattal hagyta magára el nem készült művét - az erőszakos halál gondoskodott róla, hogy a vállalkozás örökre befejezetlen maradjon.

Pier Paolo Pasolini - Egy ​halott énekei / Ciants di un muàrt / Canti di un morto
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pier Paolo Pasolini - Egy ​erőszakos élet
Pasolini ​egy utcakölyök élettörténetén keresztül visz el bennünket az 1950-es évek Rómájának külvárosába. A főhősnek, Tommasónak, minden igyekezete ellenére lehetetlen szabadulnia abból a korrupt és erkölcs nélküli világból, ahol kegyetlen törvények uralkodnak.

Pier Paolo Pasolini - Forgatókönyvek ​I.
A ​forgatókönyv struktúrája épp ebben áll: az irodalmi szinttől a film szintjéig vezető útban- írta Pasolini 1965-ben. A sorozat következő kötete ezen az úton vezet végig, a Mamma Róma, Máté evangélima, Médeia forgatókönyvei magyar fordításban először olvashatóak.

Pier Paolo Pasolini - Una ​vita violenta
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók