Ajax-loader

Seres Krisztina könyvei a rukkolán


Nagy Erika - Seres Krisztina - Adela Milán Vela - Ana Orenga Portolés - Spanyol ​nyelvkönyv II.
Könyvünk ​a Spanyol nyelvkönyv I. folytatása. Ezért ezt a kötetet elsősorban a középiskolában heti 3-5 órában tanuló 15-17 éves korosztálynak ajánljuk, de jól tudják használni azok is, akik nyelviskolában vagy egyénileg tanulnak. Az ebben a könyvben szereplő nyelvtan és szókincs szorosan kapcsolódik az első kötethez. A módszer kiválasztásakor a globális megközelítést tartottuk a legjobbnak. Ennek tükrében mind a leíró szövegek és a párbeszédek, mind a kommunikációs és a nyelvtani-lexikai feladatok arányának egyensúlyára törekedtünk. Külön szükségesnek tartjuk a kontrasztív gyakorlatokat, melyek segítségével a diákok alaposabb és pontosabb tudásra tesznek szert.

Nagy Erika - Seres Krisztina - Ana Orenga Portolés - Colores ​Spanyol nyelvkönyv 2.
A ​Colores 2. című könyv a Colores 1. szerves folytatása, mind szerkezeti és tematikus felépítését, mind a nyelvtani anyagok sorrendjét tekintve. Ezt a könyvet ajánljuk középiskolai diákoknak, egyetemi hallgatóknak, nyelviskolai tanulóknak és mindazoknak, akik nemcsak a tanóra keretei között, hanem önálló munka során kívánják megismerni a spanyol nyelv rejtelmeit.

Nagy Erika - Seres Krisztina - Adela Milán Vela - Spanyol ​nyelvkönyv I.
Ajánljuk ​ezt a könyvet annak, aki középiskolában, kis csoportban, vagy egyedül tanulja a spanyol nyelvet, alapos nyelvtudásra törekszik, érdeklődik a spanyol kultúra iránt.

Nagy Erika - Seres Krisztina - Ana Orenga Portolés - Colores ​Spanyol munkafüzet 2.
Bőséges ​gyakorlóanyag Változatos feladattípusok Érettségi típusú feladatok Ismétlő fejezetek CD-melléklet A tankönyv és a munkafüzet hanganyagának szövegátirata

Nagy Erika - Seres Krisztina - Colores ​Spanyol munkafüzet 1.
•Gazdag ​gyakorlóanyag •Változatos feladattípusok •Nyelvtani, lexikai, szövegértési, fordítási feladatok •Ismétlő fejezetek •Audio-CD melléklet •A tankönyv és a mubkafüzet hanganyagának szövegkönyve

Nagy Erika - Seres Krisztina - Colores ​Spanyol nyelvkönyv 1.
- ​Kezdő nyelvtanulóknak. - A hétköznapi élet témái. - Korszerű, beszélt nyelvi szókincs. - Szituációs gyakorlatok. - A beszédkészség és a nyelvtani ismeretek egyidejű fejlesztése. - Magyar nyelvű nyelvtani magyarázatok. - Szövegértési feladatok. - Országismereti tudnivalók. Bőséges gyakorlóanyag. - Munkafüzet. - Audio-CD-melléklet a könyvhöz és a munkafüzethez is.

Gajdos Zsuzsanna - Nagy Erika - Seres Krisztina - Colores ​3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gajdos Zsuzsa - Nagy Erika - Ana Orenga Portolés - Seres Krisztina - Spanyol ​nyelvkönyv III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gajdos Zsuzsanna - Nagy Erika - Seres Krisztina - Colores ​- Spanyol nyelvkönyv 3.
A ​COLORES 3 a Nemzeti Tankönyvkiadó megújított spanyol nyelvkönyvsorozatának harmadik, sorozatzáró kötete audio CD melléklettel. A könyv B1-B2 tudásszintre juttatja el a nyelvtanulókat. A kötet egyik újdonsága, hogy színes oldalakon, gazdag illusztrációs anyaggal jelenik meg, amely a célnyelvi környezetet tükrözi, módot adva ezáltal arra, hogy a diák civilizációs ismereteket szerezhessen Latin-Amerika országairól. A könyv elején részletes, táblázatos tartalomjegyzék tájékoztat a 12 lecke témájáról, a hozzájuk tartozó kommunikációs szándékokról, civilizációs ismeretekről és nyelvtani anyagokról. További újdonságot jelentenek az új, érettségi típusú, szövegalapú készségfejlesztő feladatok, amelyek egy része a tankönyvhöz tartozó munkafüzetben kaptak helyett (56498/M). A könyv az egyszerű beszédmintáktól az összetett, nehezebb szövegekig különböző szintű anyagokat tartalmaz. Arra törekedtünk, hogy ezek a szövegek beszélt nyelvi fordulatokat és modern szókincset tartalmazzanak.

Kollekciók