Ajax-loader

Nagy Erika könyvei a rukkolán


Gajdos Zsuzsanna - Nagy Erika - Seres Krisztina - Colores ​3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros Rezső - Nagy Erika - Pál Viktor - Nagy Gábor - Boros Lajos - A ​globális gazdaság földrajzi dimenziói
A ​mű a globális gazdaságot a társadalomföldrajz eszköztárával mutatja be naprakész adatokkal, széleskörű szakirodalmi háttérrel, kiválóan illusztrált elemzésekkel, valamint az információs technológiák révén gyökeresen átalakult globális gazdaság térszerkezetének bemutatásával. A lebilincselően olvasmányos mű a földrajzi és közgazdasági képzések számára éppúgy meggyőződéssel ajáajánlható, mint a téma iránt érdeklődő szakembereknek.

Nagy Erika - másVilág
A ​tollforgatóként és irodalomszervezőként is megbecsültségnek örvendő szerző, Nagy Erika új kötete két olyan történetet tár az olvasó elé, amelyeket maga az élet írt, s alighanem éppen ezért felülmúlják a regényírói képzelet számos alkotását. Drámai, megrendítő sorsok bontakoznak ki a kötet lapjain: a főszereplők az emberi lét határhelyzeteiben küzdenek a megmaradásért, méltóságuk és arcuk megőrzéséért. A rendkívül erős érzelmi töltéssel megírt, letehetetlenül izgalmas könyv megrendítő tanúságtétel az elmúlás árnyaival vívott harcról, a reménytelenséggel is dacoló helytállásról. A mű Ernest Hemingway legendás öreg halászának, Santiagónak az igazát bizonyítja: "Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni."

Nagy Erika - Seres Krisztina - Colores ​Spanyol nyelvkönyv 1.
- ​Kezdő nyelvtanulóknak. - A hétköznapi élet témái. - Korszerű, beszélt nyelvi szókincs. - Szituációs gyakorlatok. - A beszédkészség és a nyelvtani ismeretek egyidejű fejlesztése. - Magyar nyelvű nyelvtani magyarázatok. - Szövegértési feladatok. - Országismereti tudnivalók. Bőséges gyakorlóanyag. - Munkafüzet. - Audio-CD-melléklet a könyvhöz és a munkafüzethez is.

Nagy Erika - Seres Krisztina - Adela Milán Vela - Ana Orenga Portolés - Spanyol ​nyelvkönyv II.
Könyvünk ​a Spanyol nyelvkönyv I. folytatása. Ezért ezt a kötetet elsősorban a középiskolában heti 3-5 órában tanuló 15-17 éves korosztálynak ajánljuk, de jól tudják használni azok is, akik nyelviskolában vagy egyénileg tanulnak. Az ebben a könyvben szereplő nyelvtan és szókincs szorosan kapcsolódik az első kötethez. A módszer kiválasztásakor a globális megközelítést tartottuk a legjobbnak. Ennek tükrében mind a leíró szövegek és a párbeszédek, mind a kommunikációs és a nyelvtani-lexikai feladatok arányának egyensúlyára törekedtünk. Külön szükségesnek tartjuk a kontrasztív gyakorlatokat, melyek segítségével a diákok alaposabb és pontosabb tudásra tesznek szert.

Gajdos Zsuzsa - Nagy Erika - Ana Orenga Portolés - Seres Krisztina - Spanyol ​nyelvkönyv III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Erika - Seres Krisztina - Ana Orenga Portolés - Colores ​Spanyol nyelvkönyv 2.
A ​Colores 2. című könyv a Colores 1. szerves folytatása, mind szerkezeti és tematikus felépítését, mind a nyelvtani anyagok sorrendjét tekintve. Ezt a könyvet ajánljuk középiskolai diákoknak, egyetemi hallgatóknak, nyelviskolai tanulóknak és mindazoknak, akik nemcsak a tanóra keretei között, hanem önálló munka során kívánják megismerni a spanyol nyelv rejtelmeit.

Nagy Erika - Seres Krisztina - Ana Orenga Portolés - Colores ​Spanyol munkafüzet 2.
Bőséges ​gyakorlóanyag Változatos feladattípusok Érettségi típusú feladatok Ismétlő fejezetek CD-melléklet A tankönyv és a munkafüzet hanganyagának szövegátirata

Nagy Erika - Seres Krisztina - Adela Milán Vela - Spanyol ​nyelvkönyv I.
Ajánljuk ​ezt a könyvet annak, aki középiskolában, kis csoportban, vagy egyedül tanulja a spanyol nyelvet, alapos nyelvtudásra törekszik, érdeklődik a spanyol kultúra iránt.

Gajdos Zsuzsanna - Nagy Erika - Seres Krisztina - Colores ​- Spanyol nyelvkönyv 3.
A ​COLORES 3 a Nemzeti Tankönyvkiadó megújított spanyol nyelvkönyvsorozatának harmadik, sorozatzáró kötete audio CD melléklettel. A könyv B1-B2 tudásszintre juttatja el a nyelvtanulókat. A kötet egyik újdonsága, hogy színes oldalakon, gazdag illusztrációs anyaggal jelenik meg, amely a célnyelvi környezetet tükrözi, módot adva ezáltal arra, hogy a diák civilizációs ismereteket szerezhessen Latin-Amerika országairól. A könyv elején részletes, táblázatos tartalomjegyzék tájékoztat a 12 lecke témájáról, a hozzájuk tartozó kommunikációs szándékokról, civilizációs ismeretekről és nyelvtani anyagokról. További újdonságot jelentenek az új, érettségi típusú, szövegalapú készségfejlesztő feladatok, amelyek egy része a tankönyvhöz tartozó munkafüzetben kaptak helyett (56498/M). A könyv az egyszerű beszédmintáktól az összetett, nehezebb szövegekig különböző szintű anyagokat tartalmaz. Arra törekedtünk, hogy ezek a szövegek beszélt nyelvi fordulatokat és modern szókincset tartalmazzanak.

Nagy Erika - Seres Krisztina - Colores ​Spanyol munkafüzet 1.
•Gazdag ​gyakorlóanyag •Változatos feladattípusok •Nyelvtani, lexikai, szövegértési, fordítási feladatok •Ismétlő fejezetek •Audio-CD melléklet •A tankönyv és a mubkafüzet hanganyagának szövegkönyve

Bánki Timea - Csete Beatrix - Nagy Erika - Correcto ​- 300 ejercicios gramaticales
Ejercicios ​para la clase y para casa; Ejercicios para la automatización y para la práctica oral; Ejercicios para la (auto)evaulación. Si necesitas más ejercicios de lo que hay en tu libro de espanol, si quieres repasar la gramática, si te preparas para un examen, si tienes dudas gramaticales,este libro te ayuda.

Kollekciók