Ajax-loader

Peter Fiell könyvei a rukkolán


Charlotte Fiell - Peter Fiell - Il ​design
Dagli ​spazzolini da denti alle automobili: i prodotti di tutti i giorni, ma disegnati dagli autori più noti e apprezzati del panorama mondiale.

Charlotte Fiell - Peter Fiell - Scandinavian ​Design
Scandinavians ​are exceptionally gifted in design. They are world-famous for their inimitable, democratic designs which bridge the gap between crafts and industrial production. The marriage of beautiful organic forms with everyday functionality is one of the primary strengths of Scandinavian design and one of the reasons why Scandinavian creations are so cherished and sought after. This all-you-need guide includes a detailed look at Scandinavian furniture, glass, ceramics, textiles, jewelry, metalware and industrial design from 1900 to the present day, with in-depth entries on over 180 designers and design-led companies, plus essays on the similarities and differences in approach between Norway, Sweden, Finland, Iceland, and Denmark. Also included is a list of important design-related places to visit for readers planning to travel to Scandinavia.

Charlotte Fiell - Peter Fiell - Design ​del XX secolo
Elencati ​in ordine alfabetico, troviamo i designer più importanti nell'ambito dell'arredamento, del tessile, della grafica, delle applicazioni, dell' elettronica, della ceramica e quant' altro.

Charlotte Fiell - Peter Fiell - Design ​a 20. században
A ​20. század folyamán a design, más szóval a formatervezés, a kultúra és a mindennapi élet jelentős tényezője volt. Hatalmas területet fog át, többek között háromdimenziós tárgyakat, grafikai közléseket és integrált rendszereket, az információs technológiától a városi környezetig. A legátfogóbb meghatározása értelmében a minden emberkéz alkotta termék kigondolását és megtervezését jelentő design alapjában véve az életminőség javításának eszközeként fogható fel.

Charlotte Fiell - Peter Fiell - Design ​kézikönyv
Története ​folyamán a design, más szóval a formatervezés összefonódott a mindennapi élettel és a kultúrával. Hatalmas területet fog át, többek között háromdimenziós tárgyakat, az alkalmazott grafikát és integrált rendszereket, az információs technológiától egészen a városi környezetig. Legtágabb meghatározása szerint a design, mint minden emberkéz alkotta termék elgondolása és megtervezése, mindenütt jelenvaló. Manapság azonban rendszerint az ipari forradalomtól, a gépesítés megjelenésétől számítjuk kezdeteit. Az új ipari előállítási folyamatok és a munkamegosztás kialakulásával a tervezés maga elvált az előállítástól. Ám kezdetben a design mindössze egy volt a gépesített termelés számtalan egymással összefüggő aspektusa közül. Csak megújítói, elsősorban William Morris munkássága révén tett szert elméleti és filozófiai dimenziókra. A design történetének tanulmányozása során mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a formatervezést nem lehet megérteni társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális és technológiai összefüggései nélkül. A fogyasztói igények szüntelenül változnak, a tervezők és a gyártók pedig nyomon követik a költség és a kereslet gyors változásait. Valójában a nyugati gazdasági élet ciklusai szintén hatottak a formatervezőkre, amint azt a formatervezés és a styling viszonya is tanúsítja. Míg a styling a tárgy felületének alakítására irányul, a design elsősorban problémamegoldással foglalkozik: a tárgyat rész és egész összefüggéseiben látja, és általában egyszerűségre, lényegi megfogalmazásra törekszik. Ez a könyv hangsúlyozza a formatervezés sokszínűségét, és a designtörténet belső vitáit, amelyek fókuszában olyan kérdések állnak, mint a technika szerepe és az ipari fejlődés; a hasznosság, az egyszerűség és megfizethetőség elsőbbsége a fényűzéssel és az egyediséggel szemben; továbbá a funkció, az esztétika, a díszítés és a szimbolika jelentősége a használati tárgyaknál. A könyv anyaga földrajzilag nagyrészt Európára és Észak-Amerikára korlátozódik. A téma gazdagsága válogatást igényelt, és az egyes fejezetek jellegzetes példákat nyújtanak a formatervezés különféle megközelítési lehetőségeire..A kötet a design plurális jellegének megvilágítása révén bizonyítani kívánja azt is, hogy a formatervezők által közvetített eszmék és értékek nem abszolút érvényűek, sokkal inkább viszonylagosak. A formatervezési megoldások mindig rövid életűek, mivel változnak a formatervezők, a gyártók és a fogyasztók igényei. - Részlet a bevezetőből. Fordította: Kada Júlia -

Charlotte Fiell - Peter Fiell - 1000 ​Chairs
_The ​ubiquitous chair in all its shapes and forms (TASCHEN's 25th anniversary special edition)_ More than any other piece of furniture, the chair has been subjected to the wildest dreams of the designers. The particular curve of a back-rest, or the twist of a leg, the angle of a seat or the colour of the entire artefact all reflect the stylistic consciousness of each era. From Gerrit Rietveld and Alvar Aalto via Verner Panton to Eva Zeisel; from Art Nouveau to International Style, from Pop Art to Postmodernism, the phenomenon of the chair is so complex that it requires a reference work as comprehensive as this to do it full justice. They are all here: Thonet's bentwood chairs and Hoffmann's sitting-machines, Marcel Breuer's Wassily chair and Ron Arad's avant garde armchairs. The book, a slightly abbreviated version of our classic title 1000 Chairs, devotes one page to each chair, displayed on its own as pure form, with biographical and historical information about the chair.

Charlotte Fiell - Peter Fiell - Graphic ​Design for the 21st century
Covering ​a vast range of cutting-edge graphics, with politically charged anti-commercial work placed in the same context as Nike's latest ads, this book presents a sweeping look at today's most progressive graphic currents - from signage at packaging to branding and web design.

Charlotte Fiell - Peter Fiell - Design ​a 21. században
Ez ​a könyv az első kiemelkedő jelentőségű írás a design jövőjéről. Azokra a személyiségekre összpontosít, akik a legtöbbet adtak hozzá az új termékek kigondolásához és tervezéséhez - tehát magukra a designerekre helyezi a hangsúlyt. Ők azok a kreatív gondolkodók, akik képesek meghatározni a társadalom valós szükségleteit és problémáit, és válaszolnak is azokra. Ugyanakkor döntéseik alapvető hatással vannak az új termékek jellegére és sikerére, az előállítási stratégiákra és a piaci trendekre. Amit ők a jövőről gondolnak, az valóban komoly jelentőséggel bír - így a Design a 21. században c. könyv bemutatja a holnapról alkotott elképzeléseiket, 45 kortárs formatervező és formatervező csoport legutóbbi, legprogresszívebb munkáin keresztül.

Kollekciók