Ajax-loader

Máté György könyvei a rukkolán


Máté György - Mandarinok ​útja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Máté György - Viharsarok ​Ázsiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Máté György - Lyukkártya
Egy ​kisvárosban váratlanul meghal Szabó tanár úr, aki negyvenéves működése alatt gondosan került minden állásfoglalást, se ezt annál inkább tehette, mert matematikát tanitott. A meglepetés erejével hat, hogy hagyatékában hatalmas lyukkártyaköteget találnak, amely hatezer tanitványának az adatait és jellemzését tartalmazza. A hagyaték korlátolt, gyáva vagy közönyös átvevői nem tudnak mit kezdeni az értékes anyaggal, és igy annak nagy része széthányódik. A véletlen jóvoltából azonban néhányat sikerül megmenteni, a hozzájuk csatolt függelékkel együtt. S ezekből kirajzolódnak a kisváros életének jellegzetes fonákságai. Máté György kiváló megfigyelőképességgel és fanyar, kérlelhetetlen humorral pécézi ki azokat az emberi és társadalmi fogyatékosságokat, amelyekkel nap nap után találkozunk. Új "görbe tükör" gyűjteménye találó, mulatságos és elgondolkodtató egyszerre.

Máté György - Amerikaiak ​Dél-Vietnamban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Máté György - Úton-útfélen
Szerző ​színes és élvezetes riportokban számol be 1954 és 1955 évben szerzett magyarországi és külföldi tapasztalatairól. Kaleidoszkópszerű színes képekben villannak fel azok az események és problémák, amelyekről az elmúlt két évben legtöbb szó esett. Személyes élményei alapján beszéli el a sok és heves vitát kiváltott labdarúgóvilágbajnokság izgalmas eseményeit, elmondja megfigyeléseit a szarvasmarha tenyésztés kérdéseiről, hozzászól a magyar iskolaügy fejlődéséhez és számos más közös ügyünkhöz. A könyvet sok művészi értékű fényképfelvétel díszíti.

Máté György - Az ​ösvény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Máté György - A ​Párizsi Kommün 72 napja
Történelmi ​napló formájában elevenednek meg e könyvben a párizsi kommün eseményei. Hiteles dokumentumok, visszaemlékezések, korabeli lapok híradásai nyomán követi a könyv szerzője napról napra a párizsi nép történelmi jelentőségű tetteit, az első proletárdiktatúra intézkedéseit, Párizs lakosságának harcait a rövid győzelem és a tragikus vég napjaiban. Az olvasó előtt nemcsak a fegyveres küzdelem, hanem az ideológiai-politikai harcok is feltárulnak. Megismeri a tömérdek veszedelmet, amellyel az új társadalmi forma létrehozóinak szembe kell nézniük, miközben összefogott ellenük a francia és a porosz burzsoázia. A naplót korabeli grafikák és fénykép-felvételek illusztrálják.

Máté György - Csodaszer
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Máté György - Kambodzsa ​tájfun után
Leültem ​egy durván faragott kőre. Valaha talán a khmer király pihente ki rajta reménytelen országlásának fáradalmait. Fölöttem már megjelentek Angkor egének arany csillagait. Éles hang hasított a csendbe. Valamilyen óriás hüllő búcsúztatta a napot. Fájdalmas a tudat, hogy itt emberek éltek, aztán elmentek nyomtalanul. Ma már csak a tömérdek zümmögő rovar uralja a romvárost.

Máté György - Vida Ferenc - Hűség ​és hűtlenség
1942 ​tavaszán a Petőfi-szobor előtt lezajlott március 15-i tüntetést követően nagyméretű letartóztatási hullám indult a függetlenségi mozgalom résztvevői, elsősorban a kommunisták ellen. A vezérkari főnökség kémelhárító osztálya, a "del", a rendőrség, csendőrség nyomozóinak közreműködésével sok száz ellenálló között a kommunista párt két vezetőjét, Rózsa Ferencet és Schönherz Zoltánt is foglyul ejtette. E kötet szerzői, maguk is a hírhedt Andrássy-laktanya egykori foglyai mint szemtanúk és vádlottak hiteles leírást adnak a háborús politika szilárd védelmezője, a def "hétköznapi" munkájáról. Hogyan bántak a letartóztatottakkal, hogy próbálták a legkegyetlenebb eszközökkel vallomásra bírni a foglyokat, mindenekelőtt Rózsa Ferencet. Máté György szinte naplószerűen felidézi Rózsa Ferenc kínvallatását, utolsó óráit. Vida Ferenc Schönherz alakját állítja emlékezése középpontjába. Megrázó erővel eleveníti fel egy éjszakán át tartó beszélgetését Schönherz Zoltánnal. Mint jogász a Schönherz-per aktáit is revízió alá veszi, s meggyőzően bizonyítja, hogy a horthysta katonai vészbíróság az akkori jogrendszert is megcsúfolva hozta meg halálos ítéletét a szabad, független, demokratikus Magyarország önfeláldozó harcosával szemben.

Máté György - Mészáros András - Ki ​lehet bírni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Máté György - Ólom, ​rizs, heroin
Nem ​sokkal a párizsi egyezmény aláírása után tettem meg Dél-Vietnam fölött a már leírt repülőutat. Zakatoló szívvel néztem fentről a nevükkel is fájdalmas emlékeket ébresztő városokat, utakat, erdőket, folyókat. Olvasmányaimból, térképről sok mindent tudtam az alant elsuhanó tájról. Nagy magasságban szálltunk. Csak a motorbúgás törte meg a csendet. Milyen egyszerű lehetett a magasban kioldani a bombaterhet, rázúdítani erre a vidékre, amelyet se ágyú, se rakéta nem véd. Romok... Bombatölcsérek... Felperzselt erdők... Ugyan miféle emberek élnek most odalent? Hogyan hatott rájuk a véget érni nem akaró háború, a pusztítás, a nyomorúság, az amerikai jelenlét, az örökös létbizonytalanság, a népellenes propaganda? És hogyan fogadnak majd egy magyart ott lent a kommunistaüldözésre képzett dél-vietnami hatóságok? A kétmotoros - mintha csak megértette volna a bennem feszülő bizonytalanságot - simán leereszkedett a Da Nang-i óriás repülőtér betonjára...

Máté György - Oleg Ignatyev - Szabadságharcosok ​között Afrikában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hahn István - Máté György - Karthágó
Az ​ókori világ szédítő magasságokba emelkedett és onnan legmélyebbre zuhant, leggazdagabbnak tartott és legkegyetlenebbül elpusztított városának másfél évezredes történetét jeleníti meg könyvünk. Célja: egységben látni és a maga folyamatos történetiségében bemutatni a sokszínű, sokarcú város történetének egyes szakaszait: a föníciai gyarmatvárost, a pun gyarmatbirodalom urát, Róma félelmetes vetélytársát, majd a pun város romjain született római coloniát, amely fennállásának utolsó századában ismét politikai központtá: a vandál királyok fővárosává lett, végül egy pillantást vetni a Karthágó helyébe lépett arab város, Tunisz mozgalmas történetére is. Könyvünk kísérlet a pun, római, a vandál és a bizánci Karthágó életének egységes szempontú ismertetésére. Végigkíséri azokat a történeti eseményeket, amelyeknek ez a város volt a kiindulópontja vagy színhelye. A politikai történet hullámveréseinél, győztes és vesztes háborúk sorsfordulatainál nagyobb hangsúlyt helyeznek azonban a könyv szerzői a gazdasági és társadalmi fejlődés folyamatára, a város lakóinak mindennapi életére, a pusztulás szakadékain átívelő történeti folyamatosság megannyi jelenségére: az egykori életnek történeti hagyományokban, vallási szokásokban, kulturális eredményekben tovább élő vagy művészeti emlékekben, épületek romjaiban megkövült emlékeire.

Máté György - Budapest ​szabad!
„Krónikás ​napló ez a könyv, apró mozaikokból. Régi újság-cikkek, visszaemlékezések, Déry Tibor, Sőtér István, Nagy Lajos, Illés Béla, Békés István, Darvas József, Várnai Ferenc, Kertész Róbert, Kassák Lajos és még sok ismert és kevéssé ismert ember írásai, szovjet haditudósítók jelentései, volt fasiszták vallomásai adják a mozaikdarabokat, és a szerző kommentárjai, saját emlékezései formálják egésszé.”

Máté György - Pol ​Pot
Kambodzsának ​nyolcmillió lakosa volt, amikor 1975 nyarán a Khmer Kraham, a vörös khmer hatalomra került. A Pol Pot-rendszer idején sem háború, sem járvány nem pusztította a népet. Mégis amikor kormányzata 1979 januárjában összeomlott, mindössze ötmillió ember élt már Kambodzsában...

Máté György - Partraszállás ​Sehol-szigeten
A ​Sehol-sziget - Utópia - nevében is azt fejezi ki, hogy nem létezik. Csak az emberek képzeletében született meg egy olyan csodás sziget, amelynek lakói testvéri közösségben, emberhez méltó módon, teljes egyenlőségben, boldogan élnek. Ezt a szigetet a kegyetlen társadalom közepette, hosszú évszázadokon át próbálták létrehozni a bátor kísérletezők és az egyes népek százezres tömegei. - Kik voltak ezek, milyen módon,milyen utakon igyekeztek a boldog sziget felé, és mi lett a sorsuk? - errl vall a könyv izgalmas történeteivel és számos rajzzal, korabeli illusztrációval.

Máté György - Az ​ismeretlen Szahara
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Máté György - Távirat ​éjfélkor
Csupa ​kaland és izgalom: csempész az osztrák határon, piros ejtőernyő villan, sortűz dörren a Keleti-Kárpátokban, hajsza a vonatból kiugrott ember után, tűzharc a pincében...Az izgalmas történetek sorozata nem írói kitalálás. Szereplőit évtizedeken át, 1945-ig meg-megújuló erővel, egyre kegyetlenebbül üldözte az államhatalom. Pedig egyszerű emberek voltak, éppúgy dolgoztak, éreztek, szerettek, mint mások. Csak az életük célja volt több: terjeszteni a kommunista párt szavát, figyelmeztetni az embereket a rájuk törő veszélyre. S a röpcédulákon, illegális újságokon megjelent igaz szót detektívek hadával, fegyverrel hajszolta a rendőrség. Máté György könyvében drámai feszültséggel eleveníti meg e küzdelem a kommunista sajtó fejlődésének történetét.

Máté György - Fények ​a dzsungelben
Máté ​Györgyöt nem kell bemutatni a magyar olvasóknak. Ezúttal útiélményeiből szedett össze egy csokorra valót. Az élmény azonban az író egyéniségétől függően sokféle lehet. Van, akinek a Távol-Kelet elsősorban csodálatos kincseket, ősrégi különös építményeket, titokzatosan mosolygó Buddha-szobrokat, esetleg fülledt őserdőt, vérengző tigrist és veszedelmes mérgeskígyót jelent. Aki azonban csak ezt keresi és csak ezt látja, az éppen a legnagyobb, legszebb élmény mellett megy el süketen és vakon. A vérbeli újságíró és író mindenütt és mindenekelőtt az embert keresi, őt akarja megismerni, aki a különös, idegen tájakon él, dolgozik, szeret és harcol, ha kell. Ez az a többlet, amely Máté György könyvét kiemeli a szokványos útirajzok sorából. Ő maga így fogalmazza meg úticélját: A Távol-Kelet "igazi lelkét... a primitív kis kunyhókban lehet csak megismerni - valamelyest. Ezt az ismerkedést nem lehet megunni soha." S ha ehhez az úticélhoz Máté György bátorsága, kedves humora és írni tudása társul, akkor bizonyos, hogy az olvasó színes, szép és izgalmas képet kap a Távol-Keletnek talán legérdekesebb országairól: Vietnamról és Laoszról.

Máté György - Algéria
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Máté György - Orvosminiszter ​a dzsungelben
Ha ​lehetne a csodákban hinni, joggal lehetne a háborúban álló Vietnam egészségügyi állapotát valamely emberfeletti lény gondoskodásának tekinteni - holott nagyon is emberi, bár megdöbbentő erőfeszítéssel érték el e csodát. Számunkra szinte elképzelhetetlenül elmaradott, szociális körülmények között - higiéniát nem ismerő, varázslók uralta falvakban -, az amerikaiak bombáitól lerombolt városokban létrejött egy fehér köpenyes hadsereg, és néhány év alatt megteremtette a mindenhová és mindenre kiterjedő egészségvédelmet és gyógyítást. A trópusi országban évszázadok óta pusztító népbetegségek megszűntek, a varázslókból felcserek lettek. Az ősi gyógymódokat és a modern orvostudomány eredményeit felhasználva új gyógyszereket és kezelési módokat alkalmaznak - a dzsungelba menekült egyetemen tanult fiatal orvosok. És aki mindennek megszervezője és irányítója volt: a császári családból származó, Párizsban tanult orvos, tudós, a kommunistává lett vietnami egészségügyi miniszter: dr. Pham Ngoc Thach. Az ő elbeszélése és a könyv szerzőjének saját tapasztalatai, élményei alapján tárul fel az olvasó előtt a VDK népének csodálatra méltó egészségvédelmi és gyógyító harca.

Máté György - A ​Nap verejtéke - Aranykönyv
Milyen ​szerepet játszott és játszik az arany az ókortól napjainkig az emberiség történetében? Ez a fizikai tulajdonságait tekintve szinte haszontalan fém az évezredek során hogyan vált a vagyon és a gazdagság jelképévé, a pompa és a fényűzés eszközévé? Milyen úton-módon éri el az arany azt a hatását, hogy az emberek szemét elkápráztatva a legalantasabb cselekedetre buzdítsa őket? És tovább lehetne sorolni a kérdéseket, melyekre a szerző a rendelkezésére álló tényanyag sokoldalú feldolgozása során keresi a választ. Legfőbb célkitűzése - s e tekintetben jól egészíti ki a magyar és idegen szerzőktől megjelent művek sorát, - hogy az arany kultúrtörténeti és politikai szerepével ismertesse meg az olvasót. A témakör legizgalmasabb régészeti vonatkozása kétségkívül az ókori egyiptomi sírleletek felkutatás és feltárása, az ezekkel kapcsolatos legendák sokfélesége és igazságtartalma, a világ múzeumaiban megtekinthető és a többnyire sírrablások útján magángyűjteményekbe került aranykincsek históriája. Az aranynak a kereskedelem fejlődésben betöltött szerepe ismertetésével párhuzamosan színes képet rajzol azokról a személyekről is, akik az aranykereskedelemben kiemelkedő szerepet játszottak. Így például a leghíresebb bankárdinasztiák (Fuggerek, Rothschildok) tevékenységével ismerkedhet meg az olvasó. Mindemellett szemtanúja lehet emberi sorsok alakulásának, tiszavirág-életű gazdagságnak, óriási tömegeket megmozgató aranylázaknak, gyilkosságok és öngyilkosságok véget nem érő sorozatának. Megismerkedhet az aranyművesség alapvető fogásaival, miközben régmúlt korok uralkodóinak messze földön híres ötvösműhelyeiben látogathat el. A szerző érinti a témakör irodalmi vonatkozásait is, így például az arany kultúrtörténeti szerepének boncolgatása során a Nibelung-legendát és az Attila kincséről szóló mondát is elemzi. Természetesen nem marad el az alkímia sokoldalú és színes ismertetése sem. A hasznos ismeretanyagot közlő, szórakoztató stílusban megírt, szépen illusztrált mű az Univerzum Könyvtár olvasóinak, reméljük, sok örömet szerez.

Máté György - Nem ​szentírás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Máté György - Notesz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Máté György - Elég ​baj...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók