Ajax-loader

Domokos József könyvei a rukkolán


Domokos József - Két ​per egy kötetben
Hosszú ​út vezetett az Áchim-pertől Sopronkőhidáig, közben harminchárom év telt el. Egész emberöltő. Ezalatt Bajcsy-Zsilinszky Endréből,a merénylőből. az antifasiszta ellenállás halhatatlan mártirja lett.

Domokos József - Az ​ötödik ujj
Fiatal ​író első könyvét tartja kezében az olvasó. Tartalma egy kisregény és négy elbeszélés. Írójuk 1944-ben született Budapesten. Harmincöt évesen, megbecsült közgazdászként tévedt az irodalom "rögös" útjaira. Bevallása szerint, mint minden magára adó kamasz, versekkel bíbelődött tizenévesen, húszas évei legelején átváltott a prózára. Megírt három-négy novellát, aztán abbahagyott mindenféle irodalmi kicsapongást. Akkor hát mi késztette most arra, hogy nem is egy év leforgása alatt megírjon egy regényt és néhány elbeszélést? -- merül föl joggal a kérdés az olvasóban. De ha belekóstol ezekbe a különös légkörű, hangulatú írásokba, rá kell jönnie, hogy Domokos is azokhoz az írókhoz tartozik, akik tudják, hogy az írás önmagunk megváltása. A gyermek felajzó és fárasztóan leverő múltját rekonstruálja Az ötödik ujj alig eszmélő gyerekhősének lélekrajzában: a különböző élethelyzetekbe sodródott lélek szorongásait, szűkölését, reménykedését és beletörődését, vágyakozását és tehetetlenségét egy széthulló családban. Az ötvenes évek felemás, sokszor nemcsak a gyermeknek érthetetlen világa szublimálódik a gyerek tudatában, illetve képzelgéseiben; a forradalmi átalakulásokért vívott küzdelmekbe elmerülő apa elidegenedése családjától, az anya esztelen harca egy megrendült érzelmi pozíció fennmaradásáért, a válás megalázóan alantas csatározásai. Domokos tudja, hogy az ember csak úgy juthat a jövő felé, ha szüntelen idézi történetét. Regényében az ötödik ujj hiányzott az anyai arcon elcsattanó pofon kéznyomából, de a gyermeki töprengés és különbejáratú mesebirodalom rádöbbenti hősét, hogy az emberi kéz csak méltatlan tetteken hagyja ott hiányosan a nyomát.

Domokos József - "...emlékezz ​proletár!"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Domokos József - Késhegyen
Néha ​elfog a vágy, hogy biztató ügyekért emeljek szót. De végül is sem médiaügynök nem vagyok, sem köptetőszirup. Kezdettől bizonyos voltam abban, hogy a leghelyesebb verses naplót írnom. Sosem, csöppet sem zavart, hogy az írás ilyen romantikus formáját választottam. Vannak képek, melyektől képtelenség szabadulnom. Bort iszom a Sátánnal, állati nyelve véresen kilibben. Egy hajléktalan fagyottan fekszik, a fején csuklya. A folyóparton vak nőt vezetek, arany kontya kibomlik. És a bőség szép napjaiban megélhetem, hogy a képek egy szempillantás alatt a tényekhez kapcsolódnak. A létezés fundamentuma örök, az eszközök és módszerek se nagyon változnak. Eszembe sincs, hogy az írás révén megváltoztassam magamat, sem a megformálás sáncai mögé visszavonulni nem kívánok. Pont ellenkezőleg! Ezzel a módszerrel szeretném nyomon követni az eseményeket, a versek nagylelkű segítségével legyőzni az átkozott feledékenységem. Öröm, hogy vendég lehetek a házamban, hogy szemtanúja lehetek az életemnek.

Domokos József - Áchim ​L. András
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók