Ajax-loader

Paul de Man könyvei a rukkolán


Paul de Man - Olvasás ​és történelem
A ​belga származású amerikai irodalomtudós, Paul de Man (1919-1983) egyike a legtöbbet hivatkozott szerzőknek Magyarországon, s két könyve, Az olvasás allegóriái és az Esztétikai ideológia már magyarul is hozzáférhető. Jelen kötet átfogó válogatást ad életművéből, az ötvenes évekből származó recenzióktól egészen a nyolcvanas évek elejének nagy hatású tanulmányaiig. Hiánypótlónak számítanak a romantika szakirodalmához kapcsolódó tanulmányok, amelyek Hölderlin, Wordsworth, Keats (illetve később Baudelaire és Yeats) kapcsán a romantikakutatás nemzetközi megújulásának kezdeményező szövegeivé váltak, és az irodalomelméleti gondolkodás számára is kihívást jelentettek. Megjelenésükkel az utóbbi évtized intenzív magyarországi de Man recepciója valóban teljessé válhat, hiszen majd minden lényeges szöveg olvasható lesz magyarul.

Harold Bloom - Paul de Man - Jacques Derrida - Geoffrey H. Hartman - J. Hillis Miller - Deconstruction ​and Criticism
Five ​essential and challenging essays by leading post-modern theorists on the art and nature of interpretation: Jacques Derrida, Harold Bloom, Geoffrey Hartman, Paul de Man, and J. Hillis Miller.

Paul de Man - Esztétikai ​ideológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul de Man - Az ​olvasás allegóriái
"Az ​olvasás allegóriái történeti tanulmányként indult és az olvasás elméleteként végezte" - értékeli munkáját a könyv előszavában a szerző, Paul de Man. A belga származású amerikai irodalmár (irodalomtörténész és elméletíró) leghíresebb, legnagyobb hatású, 1979-es művének 1999-es magyar kiadása az utóbbi években a hazai irodalomtudomány egyik legtöbbet idézett műve volt. Gyakran idézik a "dekonstruktív" olvasásmód mintájaként és elgondolkodtató szövegelemzései miatt egyaránt. Második, frissített és apróbb javításokkal kiigazított kiadását nemcsak a tudományos vitákban játszott szerepe, hanem az egyetemi oktatásban betöltött funkciója is indokolja. A mű hathatósan közreműködött abban, hogy a kortárs irodalmi és filozófiai gondolkodásban elmélyedő kutatók olyan 18-19. századi szerzőknél találják magukat, mint a kötetben elemzett Rousseau és Nietzsche, másfelől pedig, hogy az említett szerzők szövegei hatékonyan alakítsák jelenkori gondolkodásunkat nem csupán az irodalomtudomány és a filozófia, hanem a társadalomtudomány tágabb területén is.

Kollekciók