Ajax-loader

Kerékgyártó István könyvei a rukkolán


Kerékgyártó István - Szentandrássy ​István
Üstökösként ​emelkedõ alkotói pálya Szentandrássy Istváné. Vagy mégis inkább olyan, mintha valaki egy õserdõn küzdené át magát. Vagy még inkább, mint aki a mélységbõl feljut egy széljárta magaslatra. Kezdetben verseket, drámákat ír és rajzol. 1979-ben Csapiban, egy cigány olvasótáborban megismerkedik az elsõ magyarországi hivatásos roma festõmûvésszel, Péli Tamással, aki felfigyel rá és tanitványául fogadja. Szentandrássy, Péli nyomán a reneszánsz hagyományokra támaszkodva, sajátosan egyéni képi nyelvet hozott létre.

Kerékgyártó István - Trüffel ​Milán
Kerékgyártó ​István új regénye egy nagystílű szélhámos élettörténete. Az író Trüffel Milán alakjában egy olyan vonzó kalandort teremtett, aki a századfordulón a budai Tabánból indulva az egész Osztrák-Magyar Monarchiát bejárja és leleményes csalásaival rászedi a legmagasabb úri köröket is. Ám a regény főhőse egyben életművész is, akinek életszeretete és kalandjai az olvasót is magával ragadják.

Kerékgyártó István - A ​rendszerváltó
A ​rendszerváltó című regény közel negyven évet fog át, Vidra Milán életét követheti az olvasó joghallgató korától napjainkig. A történetmesélés nem folyamatos, a főhős életének jellemző csomópontjait emeli ki a szerző. A kötet origója a rendszerváltás éve, ehhez képest lépdel előre a történet, úgy, hogy minden 1990 után játszódó jelenet közé egy flashback kerül, egy visszatekintés Vidra ifjúkorára, a későszocializmus nevetségesen kisszerű világára. Tudományt gyűlölő egyetemi oktatók, kommunisztikus elveket valló, kommunába szerveződött egyetemisták, akiket a politikai rendőrség zavar szét, volt ötvenhatos klasszikafilológus, aki kazánfűtésből tartja el magát, diáklányok elcsábította tanárok és tanárok elcsábította diáklányok, ostoba, pöffeszkedő pártvezetők, kispályás titkosrendőrök, csempészitalból vásárolt filozófiakönyvek, egyházi kisközösségek magánszeánszai vonulnak föl az olvasó előtt, mint egy letűnt rendszer kisszerűségében sírni- és nevetnivaló reliktumai. Mindez sok humorral és sok szomorúsággal.

Kerékgyártó István - Vagyonregény
Az ​1989 és 1997 között játszódó történetben úgy tárul szemünk elé a rendszerváltás legtitokzatosabb jelensége " egyesek igen gyors meggazdagodása, az új tulajdonosi réteg létrejötte ", hogy láthatóak lesznek a leginkább rejtett mozgatórugók is. Így az olvasó az egyik szereplővel együtt elmondhatja:"évek óta a lelátóról kísérhettem csak figyelemmel ezt a páratlanul izgalmas vagyonszerzési játékot, s most egy váratlan szerencse révén a küzdőtér mögötti öltőzőkbe, a taktikai megbeszélésekre, a gyúrószobákba és a zuhanyzókba is bepillanthattam." A szerző egyszerre avatja be olvasóját a fölemelkedés és összeomlás különös fordulataiba, hősei mindennapjainak hétpecsétes titkaiba. Kerékgyártó István különös, fordulatokban gazdag életanyagának, és sodró lendületű mesélőkedvének találkozásából érdekfeszítő olvasmány született a fikció és a tényregény határán. A szerzőről: Kerékgyártó István dolgozott egyetemi oktatóként és privatizációs tanácsadóként, volt már al-, közép- és főhivatalnok, valamint kis-, közép- és nagyvállalkozó. Negyvenhét évesen viszont " látszólag minden előzmény nélkül " hátat fordított korábbi "versenypályáinak", és megírta ezt a könyvet.

Kerékgyártó István - Szeretett ​gazdám
A ​szerző új regénye a hetvenes évek közepétől a kilencvenes évek elejéig követi hősét, aki szegény sorból küzdi föl magát a politika felső régióiba. Egy rendhagyó fejlődésregényt tart kezében az olvasó, ahol a falusi környezet, a sárba ragadt világvégi társadalom húzza vissza a főhőst, Luko Voditit, aki már gyerekkorában arról álmodik, hogy innen elkerülve nagy dolgokat visz majd véghez. A történet valahol Kelet-Európában játszódik, de nincs pontosan meghatározva az ország, a személy- és helységnevek többféle nyelvből merítenek. Egyszerre fejlődésregény, társadalmi tabló, félig disztopikus, félig régiónk közelmúltjának érzékletes leírása, a hatalmi függések patológiájának lélektani elemzése. Egy különös narrátorral és sok párbeszéddel tárja elénk a rendszerváltás ellentmondásosságát, közös kelet-európai múltunk sötét oldalait. Sodróan izgalmas olvasmány.

Kerékgyártó István - Orosz ​János
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely Csaba - Brestyánszki B. R. - Kerékgyártó István - Tasnádi István - Mohácsi István - Mohácsi János - A ​felejtés ellen
Élő ​színház nem létezhet kortárs dráma nélkül. De vajon a kortárs színházban született szövegek kiállják-e az olvasás próbáját? Kiadónk új sorozata olyan kortárs színdarabokból válogat, amelyek nemcsak a színpadon, hanem olvasmányként is képesek megszólítani, fontos kérdéseket feltenni. Az első kötet darabjai az emlékezéssel, a múlttal való szembenézés elkerülhetetlenségével foglalkoznak. Brestyánszki B.R.: Vörös Mohácsi testvérek: e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY Kerékgyártó István: Rükverc Székely Csaba: Vitéz Mihály Tasnádi István: Memo - A felejtés nélküli ember

Fejes Endre - Tasnádi István - Székely Csaba - Pass Andrea - Kerékgyártó István - Gábor Sára - Kortánc
Az ​Olvasópróba sorozat hetedik kötetében olyan színdarabok olvashatók, amelyek a körtánc szerkezetét követve festenek képet korunkról, de közben visszautalnak klasszikus szerzőkre, irodalmi hagyományokra is. Tasnádi István Fejes Endre 1962-ben megjelent kultikus regényét adaptálta színpadra, és írta tovább egészen napjainkig. A Hábetler család egymást követő nemzedékeiben és a változó történelmi korokban azonosságot csak a mozgástér szűkössége és a választási lehetőségek korlátozottsága teremt. Kerékgyártó István - Schnitzler Körtáncát idézve - nyolc találkozás történetét mondja el, minden egyes jelenetben azt mutatva be, hogyan szorul a hurok (metaforikusan és valóságosan is) az egyes szereplők nyaka körül. Székely Csaba darabjának szintén láncszerűen egymáshoz kapcsolódó történeteiben és bonyolult emberi kapcsolataiban a tízparancsolat jelenti a viszonyítási pontot. Pass Andre darabjában egy az óvódások által rajongva szeretett plüsskutya jár körbe, és leplezi le a családok titkait, mai élethazugságait. Gábor Sára a láncmesék szerkezetét idézve beszél egy fiatal cigány pár küzdelméről, hogy kitörjenek abból a reménytelenségből, amire születésük predesztinálná őket.

Kerékgyártó István - Makk ​ász az olajfák hegyén
A ​szerző új regénye a nagy feltűnést keltett Vagyonregény után ezúttal a hatvanas évek elejéhez tér vissza. Egy kisváros peremén élő nagycsalád életének tragikomikus fordulatain és egy kiskamasz nézőpontján keresztül mutatja be a korai Kádár-korszak emberi választásait, azokat a kisebb és nagyobb csalásokat, megalkuvásokat és józan megfontolásokat, amelyekből a korszak nagy és máig ható hazugsága összeállt.Kerékgyártó könnyed cselekményvezetéssel, vesébe látó emberismerettel párosuló iróniája ismeretlen, új tónus a mai magyar prózában, párhuzamait a közelmúlt és a jelen cseh irodalmában, Hrabal, Páral és Viewegh regényeiben találhatjuk meg.

Mezei Ottó - Kerékgyártó István - Veressné Deák Éva - Veress ​Pál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerékgyártó István - Hurok
Kerékgyártó ​új regénye, akár az előző, a Rükverc, mely színházi darabként is sikert aratott napjainkban játszódik. A szerző kegyetlenül éles reflektorfénnyel pásztázza a magyar társadalom szinte teljes keresztmetszetét, a minisztertől a drogos fiúig, a nagyvállalati vezérigazgatótól a bolti eladóig. A történet mintázata régről ismert, Arthur Schnitzler a huszadik század fordulóján írt Körtáncának szerkezetét eleveníti fel a szerző, de míg ott a történet továbblendítője az erotika, a szexuális aktus a társadalom különféle bugyraiból újabb és újabb csábítók és elcsábítottak tűnnek föl, addig a Hurokban napjaink emberének alávetettsége, kiszolgáltatottsága mozgatja a történetet.

Kerékgyártó István - Emma, ​aki Leo Kabrióval megmentette a Földet
Emlékeztek ​még Márkra, aki hatévesen megmentette a világot? Akkor biztos emlékeztek Emmára is, a kistestvérére. Most rajta a sor, hogy megmentse a Földet! Emma az ausztrál erdőtüzek elől menekülő koalákat látva rádöbben, hogy valami nincs rendben a Földdel. Levelet ír az amerikai filmsztárnak, Leó ­Kabriónak, aki ismert természetvédő. Leó éppen Magyar­országon forgat, találkoznak, és amikor megismeri Emma terveit, mellé áll... Kalandos, vicces, izgalmas meseregény, ráadásul nagyon komoly és aktuális mondandóval, amiről nem lehet eleget beszélni, főként a legfogékonyabb kis­iskolás korosztálynak.

Kerékgyártó István - Tersánszky ​Józsi Jenő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerékgyártó István - Fecske ​Milán élete, jó sora és viszontagságai
A ​szatirikus hangvételű regény Fecske Milánt, a pikareszk hőst követi a dunántúli domboktól a Himaláján át a Pireneusok lábához. Főszereplője korunk csavargója, aki a társadalom peremén, ügyessége és eszessége révén próbál boldogulni. Ő Kakuk Marci mai utódja, aki - ha csak teheti - úton van, messzi tájak, különleges ételek éles szemű megfigyelője, és persze a nőket jobbára sikerrel hajkurászó hódító. Csak kevesen tudják úgy szóra bírni, megnyitni az útjai során megismert embereket, mint Milán, és csak kevesen tudnak néhány oldalban teljes életeket úgy ábrázolni, mint a kötet szerzője. Fecske Milán - hogy csak néhányat említsünk - belelát a göteborgi magyar emigráns magányába, a párizsi szálloda tunéziai recepciósának kettős életébe, az amerikai tengerészgyalogos szexuális nyomorúságába, a gangeszi csónakos szégyenébe, a svéd házaspárok titkos nemi életébe, az orosz vonatkalauznő buja szokásaiba, a lapp lány titkos kapcsolatába sámán őseivel, az etióp szépség gasztronómiai szokásaiba, az érinthetetlen indiai halottégetők családi ünnepségeibe. Csupa szeretnivaló kisember titkába. Talpraesett hősünk meghitt kapcsolatba kerül velük, hogy aztán mindezeket sok humorral, sodró lendülettel elénk tárja. "Mint egy sült fagylalt, olyan volt az az örebrói diszkó. Körben a lányok - az édes, remegő tojásfehérjehab, ami fölforrósodott a sütőben -, belül, a pultnál meg a jéghideg fagylalt, a részeg férfiak, akik, mint a fagylalt a piskótaalapra, úgy tapadtak a pulthoz. Na, Milán, most te jössz, mondtam magamnak, hát nemhiába sajátítottad te el az Ifjúsági- és Úttörőház táncszakkörében Elemér bácsitól a társastáncok ördöngös lépéseit. Nagy hasznát veheted most ennek! Csak bátran! És bizony kellett a biztatás, mert mit tudhattam én, hogy a fiútársaság nem fordul-e hátra, hogy idegen szívrabló közeleg. Egy igazi ravasz róka, aki éppen valamelyik fiatal jércéjükre kíván lecsapni. Mert bizony a szülővárosom környéki települések diszkóin, báljain igencsak megverték az efféle betolakodókat. De a legnagyobb meglepetésemre, egyáltalán nem érdekelte őket, hogy sorra kérem föl a lányaikat. És azért sorra, mert ki kellett fürkésznem, hol élnek, miből élnek, tanulnak vagy dolgoznak-e. Hiszen korántsem a legfiatalabb, leghamvasabb Anita Ekberg-hasonmásokat kerestem, hanem a lakással rendelkező szőkéket, akik minimum állják a cechjüket, sőt, esetleg a csóró magyart is meghívják."

Kerékgyártó István - Rükverc
A ​kötet az örök vesztes, bizonyos Vidra Zsolt életét kíséri végig napjainktól az ötvenes évekig, időben visszafelé haladva, halálától a születéséig. Dohos albérletek, szűk panellakások, szürke gyárak, füstös kocsmák, kietlen laktanyák, kórházi elfekvők, börtönök, hajléktalanszállók környékén kanyarognak a kegyetlenül őszinte történetek. Hőseik perifériára került kisemberek, akik – míg volt munkájuk – pincérek, kocsikísérők, bolti eladók, biztonsági őrök voltak, és akik éppúgy vesztesei az előző rendszernek, mint a mostaninak. Hajnóczy Péter és Tar Sándor hőseinek rokonai ők, alkoholista, munkanélküli, beteg, vagy csak öregségükben magukra maradó el- és cserbenhagyott nők és férfiak. Kerékgyártó István jól ismeri a helyszíneket, ahol tanulatlan, kiszolgáltatott hősei mozognak, a trükköket, megaláztatásokat, melyeket elszenvednek. A kötetben feltűnően sok a pergő, metsző, kegyetlen párbeszéd, melynek köszönhetően a szerző egészen kis tereken igazi tágasságot, egyetemességet képes felmutatni. Kerékgyártó István 1953-ban született Kaposváron. Jogot és filozófiát tanult, volt egyetemi oktató, hivatalnok és üzletember. Negyvenhét évesen hátat fordított addigi életének, és írni kezdett. Művei: Vagyonregény 2001 Makk ász az Olajfák hegyén 2003 Trüffel Milán 2009 Rükverc 2012

Kerékgyártó István - Márk, ​aki hatévesen megmentette a világot
- ​Kedves Márk - hallatszott a készülékből -, csak te mentheted meg a világot, az emberiség jövője a te kezedben van. Vállalnál egy űrutazást a Szaturnuszra? Ott bekellene hatolnod a Spero űrbázisba, ami csak neked sikerülhet. Márk belegondolt a feladat nagyságába, sóhajtott, majd bólintott egy aprót, és ezt mondta a telefonba: - Igen, vállalom. Ha ezzel megmenthetem az emberiséget, akkor természetesen vállalom." Kerékgyártó István (Trüffel Milán, Rükverc, Hurok) első meseregénye a hatéves Márkról - Márkhoz hasonlóan ügyes, okos, bátor ovisok és kisiskolások részére!

Kollekciók