Ajax-loader

Szerényi Gábor könyvei a rukkolán


Berend Mihály - Szerényi Gábor - Biológia ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berend Mihály - Szerényi Gábor - Biológia ​I.
Ez ​a négykötetes tankönyvcsalád a biológiával komolyabban foglalkozóknak, érettségire, felvételire felkészülőknek készült, Bőséges ismeretanyaga és a kapcsolódó feladatgyűjtemény lehetővé teszi az eredményes felkészülést a tanulmányi versenyekre, érettségire, felvételire. Azokban az iskolákban, ahol a kerettantervi óraszámoknak megfelelően csak 3 évig tanulnak biológiát, az első és második kötet (természetesen megfelelően szelektált) anyagrészei együtt képezik a 10. évfolyam anyagát. A növénytani anyag egymás után következik, nem tagolódik szét, nem keveredik az állattani vagy embertani ismeretekkel. A növényszervezettan az evolúciós megjelenés sorrendjében, a rendszertani anyagban kapott helyet. A növényélettanban különleges hangsúlyt kaptak a csak növényekre jellemző életműködések.

Berend Mihály - Szerényi Gábor - Gömöry András - Biológia ​IV.
Az ​önfenntartás és az önszabályozás szervezetszintű tananyaga elsősorban az emberrel foglalkozik, de az állatvilággal kapcsolatos információkat is tartalmazza. Az etológia a magatartásgenetikával, a magatartás belső, endogén tényezőivel is foglalkozik.

Gömöry András - Dr. Müller Erzsébet - Szerényi Gábor - Biológia ​II. A gimnáziumok 11. évfolyama számára
A ​Műszaki Könyvkiadó új gimnáziumi biológia tankönyvcsaládjának második kötete. A kétszintű érettségi követelményeinek megfelelően nagy figyelmet fordít az embertani ismeretek mellett a gyakorlati egészségtani ismeretek közvetítésére is. Számos gyakorlati feladat és egyéni megfigyelés teszi könnyebbé a tananyag feldolgozását.

Szerényi Gábor - A kétszintű biológia érettségi, próbaérettségi nagykönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szerényi Gábor - Zempléni ​kalandozások
Messze ​kéklő hegyek, várakkal ékes hegycsúcsok - sűrű történelmi levegő, gazdag állat és növényvilág, megannyi természeti kincs. A Zempléni-hegység legvadregényesebb északi tömbjét bemutató kötet ízelítőt ad a romantikus táj szépségéből és történelméből, s lenyűgöző természetfotókkal segít körbenézni e pompás vidéken.

Szerényi Gábor - Biológia, ​egészségtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szerényi Gábor - Biológia ​érettségi 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berend Mihály - Dr. Berendné Németh Éva - Szerényi Gábor - Kiss János - Biológiai ​feladatsorok felvételizőknek
Könyvünk ​a középiskolai biológia tananyaghoz kapcsolódó gondolkodtató feladatsorok gyűjteménye. Az ilyen jellegű feladatsorok a gondolkodóképesség, a kreativitás, valamint a tananyag-áttekintő képesség fejlesztésére és mérésére kiválóan alkalmasak, így fontos helyet töltenek be a biológiai gondolkodásmód és tudásszint értékelése sorén, mind az egyetemi felvételi vizsgák új rendszerében, mind a középiskolai oktatásban. Feladatsoraink többsége az ún. problémamegoldó feladatsorok közé sorolható, amelyek instrukciókból és hozzájuk kapcsolódó tesztkérdésekből állnak. Eredményes megoldásukhoz alapvető fontosságú az eligazítások sokoldalú, alapos átgondolása, továbbá a feladatok sajátos felépítésével, kérdésfelvételével is meg kell barátkozni az olvasónak, amihez gyakorlat kell. Mindehhez sok segítséget nyújt ez az összeállítás, mely az ötletek sokaságának gazdag tárháza. Mivel egyetemi felvételi vizsgákon egyéb feladattípusok is szerepelnek, beiktattunk számítási, táblázatmegoldási, ábraelemzési és esszéfeladatokat, továbbá instrukció nélküli tesztkérdéseket is. A kötet a feladatok megoldásait is tartalmazza, melyek nem csupán az ellenőrzést segítik, hanem a magyarázatok által újabb, még alaposabb tanulás lehetőségét, új információk megszerzését is biztosítjuk. Könyvünket egyaránt ajánljuk azoknak a diákoknak, akik felsőfokú biológiatanulmányokra készülnek, és azoknak a biológiatanároknak, akik tanóráikat feladatmegoldásokkal változatosabbá kívánják tenni.

Szerényi Gábor - Kétszintű ​érettségi nagykönyvek - biológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas György - Szerényi Gábor - Biológia ​II.
Hosszú ​szünet után végre megjelent egy olyan, a biológia alapjait is tartalmazó mű, amely nem hiányozhat egyetlen biológiával foglalkozó szakember és laikus polcáról sem. A több évtizedes oktatási tapasztalattal rendelkező magyar szerzők munkája nem címszavak szerint haladó lexikon, hanem fejezetekre tagolt enciklopédia, mely magában foglalja az általános és középiskolai ismeretanyagot, ugyanakkor messze többet tartalmaz, mint a gimnáziumi biológiai tananyag. A szakmai igényességgel, közérthető stílusban megfogalmazott tudnivalók megértését több mint 1500 ábra segíti. A kötetekben való eligazodást a mintegy 5500 címszót tartalmazó tárgymutató könnyíti meg. A könyv felöleli a biológia legfontosabb elméleti (biokémia, rendszertan, szervezettan, élettan, mikrobiológia, ökológia, genetika, evolúció, etológia) és alkalmazott részterületeit (egészségtan, orvoslás, növénytermesztés, állattenyésztés, környezet- és természetvédelem, védett növények és állatok), közben érinti a megértésükhöz szükséges fizikai és kémiai alapokat. A kötetek felépítése is a szaktudomány szerkezetét tükrözi: az atomok, a molekulák alapjáról indulva jut el a bioszféráig, a legmagasabb szerveződésű biológiai szintig. A témaköröket gazdag tudománytörténeti áttekintés vezeti be. Hasznos segédeszköze lehet minden biológiatanárnak, az érdeklődő általános iskolai tanulónak és főleg a középiskolás diákoknak. Különösen ajánlható az érettségi és az egyetemi felvételi vizsgára készülő középiskolásoknak, és eredményesen használhatják az egyetemi és főiskolai hallgatók is.

Szerényi Gábor - Csuka József - Prosinger Lívia - Gerőcs László - Honyek Gyula - ÉQ
Az ​ÉQ, érettségi hányados éppúgy mérhető minden embernél, mint az IQ. Annak a tudásanyagnak a meglétét mutatja, mely az érettségin számonkérhető - érettségi előtt és után (akár több tíz évvel utána is) megmérhető, összehasonlítható. Készen állsz, hogy megtudd, mennyi az ÉQ-d? A kiadvány magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából és biológiából tartalmaz tantárgyanként 13+1 tesztet, s mindegyik teszt 13+1 kérdést. A 13+1 "feladatsor" tematikus rendszerezéssel taglalja az érettségi alapvető - de nem minden részletre kiterjedő - ismeretanyagát. Összesen tehát tantárgyanként közel 200 kérdésen keresztül tudja az érettségiző játékosan, csak mégis hasznosan lemérni, hogy milyen területeken van még szükség tudásának mélyítésére. Ajánljuk a könyvet azoknak is, akik már érettségiztek, de a kíváncsiság furdalja az oldalukat, hogy miként is sikerülne a vizsga az új, kétszintű érettségi rendszerében.

Szerényi Gábor - Biológia ​tankönyv érettségizőknek 11.
A ​közép- és az emelt szintű biológia érettségire felkészítő tananyag egyetlen forgalomban lévő tankönyvben sem található meg maradéktalanul. Szerényi Gábor munkája sok tekintetben hiánypótló mű. Tartalmazza a biológia érettségi tételes követelményrendszerét, a tankönyvekben nem szereplő vonatkozó tananyagot, az érettségi sikeres letételéhez szükséges kísérleteket, azok anyag- és eszközszükségletének leírását és a várható eredmény rövid értelmezését. Gazdag ábraanyaga a tanultak elmélyítésének nélkülözhetetlen segédlete. A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik biológiából érettségizni és továbbtanulni szándékoznak.

Szerényi Gábor - Biológia ​érettségizőknek 1-2.
A ​Biológia érettségizőknek c. kétkötetes kiadvány mind a gimnáziumokban, mind pedig a szakközépiskolákban érettségizők jól használhatják a felkészülésük során. A könyvek szerkezete eltér a hagyományos tankönyvekétől, hiszen az ismereteket nem leckénként, hanem témakörönként tartalmazza. Egységes, következetes szerkezete, megjelenése biztosítja a tantárgy fogalom- és ismeretrendszerének átláthatóságát, az összefüggések megértését, a tantárgyon belüli koncentrációt. A könyv egyaránt használható a tanórákon és az otthoni, illetve önálló tanuláshoz is. Bármely középiskolás biológia tankönyv hasznos kiegészítője lehet.

Szerényi Gábor - Barátságos ​biológia
Itt ​az ideje, hogy te és a biológia barátok legyetek! Kíváncsi vagy rá, hogyan utazik a víz a növényekben, mekkorát tudsz fújni, mitől puffadhat fel a tojás, vagy hogy miért tágul ki a pupillád a sötétben? Végezd el a könyvben található 52 kísérletet, és számos dolgot megtudhatsz arról, hogyan működik a mindennapok biológiája. A kísérletekhez mindent megtalálsz otthon, a háztartásban. Állítsd fel a saját laboratóriumodat, készíts oldatokat, kísérletezz bátran, és jegyezd fel a tapasztalataidat, azután vesd össze a tudományos leírásokkal, amelyeket ebben a könyvben megtalálsz! Vigyázat! Mire a könyv végére érsz, a biológia és te jó barátok lesztek!

Szerényi Gábor - Nagy ​biológia feladatgyűjtemény
A ​2005-ben életbe lépett új, kétszintű érettségi vizsgarendszer tartalmi és szerkezeti változásainak figyelembevételével született ez a feladatgyűjtemény, mely a teljes középiskolai tananyagot felöleli. A feladatok négy követelményszinthez készültek: alapszinthez, ill. a középszintű érettségihez, emelt szinthez, tanulmányi versenyekhez és azokhoz a kiegészítő ismeretekhez, amelyek a speciális tanterven szerepelnek.

Gömöry András - Dr. Müller Erzsébet - Szerényi Gábor - Biológia ​I. A gimnáziumok 10. évfolyama számára
A ​Műszaki Könyvkiadó új gimnáziumi biológia tankönyvcsaládja a Nemzeti Alaptanterv, a kerettanterv és a középszintű érettségi követelményeinek figyelembevételével készült, elsősorban a biológiából továbbtanulni nem szándékozó diákok számára. Korszerűen, olvasmányosan és mértéktartóan tárgyalja a biológia tudományának legfontosabb témaköreit, különös figyelmet fordítva a környezeti nevelésre és az egészségnevelésre. Nem akar mindenkiből biológust faragni, de megpróbálja megszerettetni minden diákkal a körülöttünk lévő élővilágot. Megpróbál kialakítani egy mindenki számára létfontosságú, természettisztelő jövőképet és az ember valamint környezete harmonikus együttélését megalapozó viselkedésmódot.

Szerényi Gábor - Természetismereti, ​ökológiai és környezetvédelmi vizsgálatok terepen és laboratóriumban
A ​kötet mindazoknak a terepen és az iskolai laboratóriumban elvégezhető ökológiai vizsgálatoknak a leírását, az anyag- és eszközszükségletét tartalmazza, amelyek az ötödik osztálytól az emelt szintű érettségi letételéig a tananyag empirikus megismerésé segítik, ugyanakkor jóval több is annál. Ötleteket ad a környezetvédelmi, természetvédelmi, természetismereti táborok és terepgyakorlatok, erdei iskolák környezeti nevelési-szakmai programjainak kitöltéséhez is.

Gömöry András - Dr. Müller Erzsébet - Szerényi Gábor - Biológia ​III. A gimnáziumok 12. évfolyama számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szerényi Gábor - Emelt ​szintű és középszintű írásbeli érettségi feladatsorok biológiából
2005-ben ​lép életbe valamennyi tárgyból az új, kétszintű érettségi vizsgarendszer. Az emelt szintű és a középszintű írásbeli érettségi vizsga biológiából nemcsak követelményeiben, hanem tartalmilag és szerkezetileg is újat jelent az évtizedek alatt megszokotthoz képest. Tartalmát tekintve a leglényegesebb változás, hogy a tantervi követelményekben megfogalmazott biológiai ismeretek számonkérésén túl hangsúlyozott szerepet kap azok alkalmazása, a mindennapos életünkkel való kapcsolata, különös tekintettel az ember egészségére és a környezetvédelemre. Szerkezetére jellemző, hogy - új köntösben ugyan, de - megőrzött számos jól bevált és sikerrel alkalmazott korábbi tesztfeladattípust, mellettük azonban a számonkérés új formái is megjelentek: szerepelhetnek nyílt végű kérdések, sőt évtizedes álmaiból felébredt az irányított esszé is, mint feladattípus. Ez a gyűjtemény tíz emelt szintű és tíz középszintű feladatsorból áll, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont elsőként közzétett minta feladatlapja alapján készült. Ennek megfelelően az emelt szintű feladatsorok az írásbeli vizsga korábbi tervezetét tükrözik: 240 percre szánt, összesen 150 pontos feladatlapokból állnak. A legújabb (bár ki tudja végleges-e) álláspont szerint ennek az írásbeli vizsgának a maximális pontszáma csupán 100 lesz. Ennek elienére nem rövidítettük meg a feladatsorokat, hiszen célunk a gyakorlás, és több feladat nagyobb ellenőrzési lehetőséget kínál. A középszintű feladatsorok 120 percre szánt 80 írásbeli feladatból állnak. A kötet végén a megoldások is megtalálhatók. A gyakorláshoz és az érettségi vizsgához sok sikert kíván a szerző és a kiadó

Szerényi Gábor - Nagy ​biológia feladatgyűjtemény - Megoldások
A ​2005-ben életbe lépett új, kétszintű érettségi vizsgarendszer tartalmi és szerkezeti változásainak figyelembevételével született ez a feladatgyűjtemény, mely a teljes középiskolai tananyagot felöleli. A feladatok négy követelményszinthez készültek: alapszinthez, ill. a középszintű érettségihez, emelt szinthez, tanulmányi versenyekhez és azokhoz a kiegészítő ismeretekhez, amelyek a speciális tantervben szerepelnek.

Fazekas György - Szerényi Gábor - Biológia ​I.
A ​könyv felöleli a biológia legfontosabb elméleti (biokémia, rendszertan, szervezettan, élettan, mikrobiológia stb.) és alkalmazott részterületeit (egészségtan, orvoslás, növénytermesztés, állat- tenyésztés, környezetvédelem, védett növények és állatok stb.), és érinti a megértésükhöz szükséges fizikai és kémiai alapokat. Az általános és középiskolai tananyagra épülő, szakmai igényességgel, közérthető stílusban megfogalmazott tudnivalók megértését több mint ezerötszáz ábra segíti. Egyaránt szól az érettségire, felvételi vizsgára készülő diákoknak és tanáruknak, a biológiát egyetemen vagy főiskolán tanuló hallgatóknak, és sok-sok kérdésre választ találhat benne a biológia iránt érdeklődő laikus olvasó is. Az I. kötet fejezetei: • Bevezetés a biológiába • A sejtek felépítése és működése • Az élővilág áttekintése • A vírusok világa • Az egysejtűek világa • A növények világa • A gombák világa • Az állatok világa A II. kötet fejezetei: • Az ember világa • Az élőlény és környezete • Öröklés és változékonyság • Az élővilág fejlődése • A viselkedés biológiája

Fazekas György - Szerényi Gábor - Problémafeladatok ​biológiából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szerényi Gábor - Biológia ​9-10 szakközépiskolásoknak
Dr. ​Szerényi Gábornak a Mozaik Kiadónál megjelent átdolgozott, az új érettségi követelményrendszerhez igazított biológiakönyve bármilyen irányultságú szakközépiskolai osztályban sikeresen használható. A leckék számát figyelembe véve elsősorban azoknak az osztályoknak ajánljuk, akik két éven át heti egy-két órában tanulják a biológiát. A tankönyv egy kötetben tartalmazza az OM-kerettanterv szakközépiskolákra vonatkozó teljes anyagát, és biztosítja a középszintű érettségire való sikeres felkészülés lehetőségét. Mivel a két évfolyam anyaga egy könyvben található, könnyebb a tananyag esetleges átcsoportosítása és a helyi tantervhez való alkalmazkodás. Az új kiadásban: - jelentősen megnövekedett a képek, ábrák aránya; - a kérdések, feladatok az elmélyítést, a képességfejlesztést helyezik előtérbe; - a könnyű tanulhatóságot a közérthető megfogalmazás, a szövegek megfelelő tagolása, egyes fogalmak, kifejezések kiemelése segíti; - szakkifejezéseket csak a szükséges mértékig használ; - az egyes témakörökhöz kísérletek, megfigyelések tartoznak, ezek magyarázata alapos és könnyen érthető; - a leckéket érdekességek, illetve az érettségire való felkészülést segítő szövegek egészítik ki.

Kollekciók