Ajax-loader

Charles-Ferdinand Ramuz könyvei a rukkolán


Charles-Ferdinand Ramuz - Üldözött ​vad / Ádám és Éva
Alpesi ​lavinákról mondják, hogy néha egy apró madár rebbenő szárnya az okozójuk. Így indulnak Ramuz regényei is. A "hegyvidéki Hamlet" történetét elbeszélő balladás remekműve, az Üldözött vad (1909) vagy az egy emberpár sorsát a boldogságtól a széjjelválásig követő Ádám és Éva (1932), amely "Genezis mitikus regénye" ragyogja körül.

Charles-Ferdinand Ramuz - A ​nagy-nagy sondrebondi háború
A ​szép Svájc hegyei közé visz, s egy öreg paraszt ifjúkori háborús élményeit idézi ebben a színpompás környezetben a nagy svájci író elbeszélő költeménye. E háborúban nem sok áldozat esik, mégis: urak háborúja, ezért érthetetlen és borzalmas a népnek, melynek életét színesen és igaz melegséggel ábrázolja Ramuz. A fordítás Örvös Lajos, a művészi illusztrációk Kondor Béla munkája.

Charles-Ferdinand Ramuz - Rémület ​a hegyek között
A ​természet elbájoló és félelmetes szépségeit s az ember feloldódását a természet lenyűgöző hatalmában és végsőkig feszülő küzdelmét letipró ellenséges erőivel, az egész világirodalomban senki olyan tiszta és megragadó költészettel s annyi izgalmas drámaisággal nem tudja megérzékíteni, minz C.F.Ramuz . Ebből a szempontból a Rémület a hegyek között egyik legtökéletesebb remeke. Izgalmas kaland s egyben szinte emberfeletti küzdelem tartja lenyűgözve az olvasót ebben a regényben. Egy kis svájci falu lakói újra kibérelnek egy régóta elhagyott havasi legelőt, magasan a jégmezők tövében. Ezt a legelőt babonás félelem veszi körül, mert sok szerencsétlenség történt ott. Néhány elszánt ember mégis felmegy az elhagyatott tanyára. De alig kezdődik fenn a munka, csakugyan egyik meglepetés a másik után éri őket. Ez a festői háttér szolgál keretül egy csodálatos izzású és a sors hatalmával ellenszegülő szerelemhez. Szinte apokaliptikus iszonyattal és fönséggel bontakozik ki ez a természeti dráma, de közben a ragyogó havasi napsütés, a jégmezők szikrázó pompája, az erdők balzsamos fenyőillata s a szűz csúcsok ózondús, tiszta levegője vesz körül, amelyek költői leírásának Ramuz utólérhetetlen mestere.

Charles-Ferdinand Ramuz - Az ​elbocsátott szolgálólány
Az ​elbocsátott szolgálólány tizenegy novelláját mutatja be, a koraiaktól az érett művekig: a Párizs "vaud-i fiatalembere": maga Ramuz, aki tízévi párizsi tartózkodása során talált rá önmagára, s kötődik még jobban szülőföldjéhez, Vaudhoz, a legkisebb svájci kantonhoz.

Charles-Ferdinand Ramuz - Üldözött ​vad
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charles-Ferdinand Ramuz - Üldözött ​vad / Cirkusz
A ​regény rövid története tragikus, megszokott díszlet és kibékítő vég nélkül, melyben megcsalt férj, a valais-i hegyekben, feleségét és gyermekét pusztítja el őrületében. Ramuz ősi mítoszokat újít fel mai, svájci keretben, a valais-i havasok világában, igazi elbeszélő, aki végzetszerű történetét balladás rövidséggel meséli el.

Charles-Ferdinand Ramuz - Aline
Ramuz ​a nagy hegyek, tisztavizű tavak, nagy magasságok és nagy mélységek költője. Nyugodt, tiszta, egyszerű stílusából a svájci táj fensége, a svájci paraszt méltóságteljes nyugalma sugárzik. Az _Aline_ egyszerű kis szerelmi történetnek indul, s szinte észre sem vesszük, hogyan szélesül nagy, örök emberi tragédiává. Ez a kisregény a világhírű svájci írónak legelső műve. A magyar olvasók körében nagy sikert aratott annak idején a _Rémület a hegyek között_ című híres Ramuz-regény, s hihetőleg ezt az ifjúkori művét is szeretettel fogadja majd az olvasóközönség.

Charles-Ferdinand Ramuz - Ádám ​és Éva
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók