Ajax-loader

E. Kovács Péter könyvei a rukkolán


E. Kovács Péter - Zsigmond ​király és Velence
"Hát ​kérem szépen, először is: ez még nem a végleges könyv -ez csak afféle lenyomat amit ideiglenesen megírtam. Hogy ma van a megjelenés-nap, az nem jelent semmit. A többiek tényleg befejezték a disszertációt, de az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések derültek ki, amiket orvosolni kell. Igen. Különben a Nemzeti Kulturális Alap- ellenőrző és kiegészítő konferencia foglalkozni fog az esettel, a tanfelügyelői középülésén. A kiadó úr, mikor ideadta nekem a honoráriumot, beszédet tartott: kicsit zavarban volt, és tisztelteti az olvasót. Kérlek, kedves E Kovács, mondta, légy szíves közölni a közönséggel, miszerint sajnálatos tévedés történt a szövegeddel, hibás tételek csúsztak bele. A bélyeghatósági szabályrendelet szerint, sajnos, így is ki kell adni a kötetet, de kedves E Kovács , közöld a kollégáiddal, miszerint ez csak olyan iromány, aminek az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg kedves követőidet, ne haragudjanak ezért a tévedésért, az igazi három részest csakhamar kiállítjuk - egyelőre kértem őket, hogy olvassák el ezt, mert az összes iratokat átküldtük a Lendületnek, ahol teljesítés miatt szükség van erre az aláírásra ; de hangsúlyozd kérlek, hogy ez csak formaság. A programvezető személyesen átírt az ELTE-re, derítenék ki, hogy került bele a bizonyítványomba történelemből ez a... ez a ... szám, ami ugyancsak egy közönséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem történelemből - de esetleges félreértésekre ad alkalmat. Tudniillik a Habitusvizsgálat, az csak helyettes tanár nálunk, még nem is osztályozhat, mert előbb vizsgáznia kell osztályzástanból a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályzatot adhat, amit másképpen kell érteni - egyes helyett kettest, kettes helyett négyes - , majd ha letette a vizsgát, akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Most egyelőre kéretik az MTMT-t, ne tessék haragudni egyelőre, és üzeni, hogy én négyszer feleltem történelemből, egyszer aláhúzott kétharmadra, egyszer egyesre, kétszer háromnegyedkettesre, tessék ezt összeadni, számítani középarányost venni, kijön a háromnegyed egyes, aláhúzva. Először Zsigmondból feleltem, de akkor csengettek, másodszor kérdezte a Nápolyi Lászlót, mondtam Alessandro Cutolo, láttam, amikor beírta az egyesfelest, de akkor elvesztette a noteszt" Zsigmond király és Velence (1387-1437) munkámat már el sem olvasta...

E. Kovács Péter - König ​Sigismund in Siena
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. Kovács Péter - Matthias ​Corvinus
Ez ​a könyv Mátyás halálának 500. évfordulója tiszteletére íródott, és arra vállalkozik, hogy a meglévő kutatási eredményeket összegezve a hatalmas mennyiségű szakirodalom alapján Mátyás tevékenységét megpróbálja végigkísérni. Teheti ezt azért, mert a magyar középkorkutatás - valamennyi nehézsége ellenére - számos színvonalas könyvet és tanulmányt szentelt a kérdésnek. Következtetéseikből és a legújabb kutatási eredményekből egy új, a kialakult Mátyás képtől eltérő uralkodói portré kerekedett ki.

E. Kovács Péter - Zsigmond ​király Sienában
2008 ​után újabb kötettel jelentkezett a Corvina Kiadónál E. Kovács Péter. A Hétköznapi élet Mátyás király korában sikere után takaros vállalkozásba kezdett. Könyvet írt Luxemburgi Zsigmond sienai napjairól. Reményeink szerint a tudományos publikációk valamennyi ismérvét felvonultató monográfiát mind a szakma, mind az érdeklődők örömmel veszik a kezükbe. Közel hatszáz év távlatából az uralkodó sorsából kilenc hónap feltárása merészségnek tűnhet, de Klió követőinek ez a feladata. A szöveg elolvasása után el lehet dönteni, igaza van-e a szerzőnek. Valóban a történetírás az egyik legszórakoztatóbb szellemi játék?

E. Kovács Péter - Magánélet ​Mátyás király korában
A ​sorozat izgalmas történelmi intimitások képeskönyve. Feleleveníti a nagy korszakok hétköznapi életét: a kor egyszerű embereinek mindennapjait, szerelmi és családi életét, étkezési szokásait, lakását, öltözködését, mindezt korabeli képekkel illusztrálva. Szerzői azt vallják ugyanis, hogy a kis történetek szerves részei a nagy történelemnek.

E. Kovács Péter - Hétköznapi ​élet Mátyás király korában
A ​Hétköznapi élet Mátyás király korában című kötet nem csak Hunyadi Mátyással foglakozik, hanem számos példát vesz át Luxemburgi Zsigmond, a két Habsburg uralkodó I. Albert és V. László, a Jagelló-házi királyok, I. és II. Ulászló, valamint II. Lajos korából is. Természetesen a könyv „törzsanyagát” az 1458 és 1490 közötti események adják, de ezek a kitérők mindenképpen az olvasók javát szolgálják, hiszen így a könyv érdekesebb lesz, és az olvasók bővebb információkhoz juthatnak. A Mindennapi történelem című sorozat arra vállalkozik, hogy felelevenítse egykor volt emberek életét: mindennapjaikat, erkölcsüket és szokásaikat. Szerzői azt vallják ugyanis, hogy a kis történetek szerves részei a nagy történelemnek.

E. Kovács Péter - Mátyás, ​a reneszánsz király
Mesebeli ​legkisebb fiúként, 15 évesen kezdte uralkodását a török által fenyegetett országban, s halála évében, 1490-ben egy hódításokkal megnövelt, gazdag és erős országot hagyott utódaira. Hős apjáról, családjáról, kora ifjúságáról és trónra kerülésének kalandos történetéről, uralkodásának több évtizedes eseményeiről szól ez a gazdagon illusztrált kötet. Nemcsak a katonái által bálványozott hadvezért, a nagyszabású európai politikai terveket szövő stratégát állítja elénk, hanem a humanista tudósok egyenrangú vitapartnerét, s művészek pártfogóját is. Ő volt a reneszánsz magyarországi meghonosítója, akinek könyvtárával csak a római pápáé volt összevethető.

Kollekciók