Ajax-loader

Georges Duby könyvei a rukkolán


Georges Duby - A ​nő a középkorban
A ​történeti kutatások egyre újabb és újabb szempontok szerint vizsgálják a középkor életét. Georges Duby, a jeles francia kutató ezúttal annak járt utána, mit tudhatunk a nőknek a 12. században játszott szerepéről. Néhány női életút áttekintésével, irodalmi források tanulmányozásával arra a megállapításra jut, hogy ez az időszak egyértelműen a férfiak kora, s a nőkről szóló ismereteink is az ő közvetítésükkel jutottak el hozzánk. A nőkben a középkor költői, teológusai minden rossz, az erdendő bűn forrását látták, Évát, akinek csak a paráználkodáson jár az esze, aki titokzatos, hátborzongató viszonyban él a születés és halál rejtelmeivel. Duby kutatásai nyomán feltárul előttünk az érett középkor asszonyainak világa, és sajátos vonásaival kiegészíti azt a képet, amelyet a korszakról A katedrálisok kora című nagy sikerű kötetében korábban épp ő maga vázolt fel.

Georges Duby - Le ​chevalier, la femme et le prêtre
Les ​origines et l'histoire de l'institution du mariage, mise en place entre l'an mil et le début du XIIIe siècle, au terme d'un conflit long et spectaculaire mené par les dirigeants de l'Eglise qui souhaitaient encadrer le peuple laïque dans la cellule conjugale, cadre consacré contrôlé par le clergé.

Georges Duby - Emberek ​és struktúrák a középkorban
Az ​i. sz. 1000. év utáni Európában egyre jobban szembetűnik a bőség sokféle megnyilvánulása: a demográfiai emelkedés, a városok és az árucsere újraéledése, a politikai rend megerősödése csakúgy, mint a kulturális virágzás. Mindez és a középkori Európa egész fellendülése kétségkívül - Fernand Braudel kifejezésével szólva - "mezőgazdasági sikerből" fakad.

Georges Duby - A ​lovag, a nő és a pap
Az ​ezredik év és a 13. század kezdete közé esik az európai házasság történetének egy igen fontos szakasza: az egyház vezetőinek kemény küzdelme azért, hogy saját koncepciójukat érvényesítsék a házasság intézményében. Miközben, nem minden nehézség nélkül, rászorították a papokat a nőtlenségre, a világi népességet a keresztény házasságnak megszentelt és a papság által ellenőrzött keretébe kívánták zárni. Az a rend, amelynek a bevezetésére törekedtek, egy másik házassági modell helyébe lépett, szembehelyezkedett a régi szokásokkal és egy korábbi rend erkölcsi kötelezettségeivel. A lovagok nem egykönnyen fogadták el, hogy többé nem bocsáthatják el kényük-kedvük szerint feleségüket, ha az nem ajándékozza meg őket fiúgyermekkel, vagy ha egyszerűen jobb házasság kínálkozik. Abba is nehezen törődtek bele, hogy többé nem vehetik el unokatestvérüket. A konfliktus hosszan tartó és látványos volt: I. Fülöp francia királyt háromszor közösítették ki olyan magatartásáért, amelyet az egyházi vezetők házasságtörésnek, bigámiának, vérfertőzésnek neveztek. Mégis, míg a házasság elfoglalta helyét az egyház hét szentsége között, bizonyos kompromisszumok lehetővé tették a két erkölcs összebékülését: az egyházi szigor ellenpontjaként, a feudális társadalomban kibontakozott a lovagi szerelem kultusza. Mindazonáltal a keresztény házasság szabályai és szertartásai egyeduralkodóvá váltak. Ez a rendszer egészen korunkig működött, a házasság intézményének újabb válságáig, amelynek manapság szemtanúi vagyunk.

Georges Duby - Folytonos ​történelem
Georges ​Duby (1919-1996) önéletrajzi ihletésű művének eredeti címe többféleképpen is értelmezhető és visszaadható. A történelem, a történetírás folytonossága mellett értelmezhető úgy is, hogy folyamatos és folytatódik a történet, amelyet elmond, történészi mesterségének fél évszázados története. Ebben a fél évszázadban a számára meghatározó jelentőségű humánföldrajz és más humán tudományok hatására nemcsak a történelemszemlélet újult meg, hanem a történetírás eredményeinek átadása, társadalmi befogadása is. A középkorral foglalkozó Georges Duby könyvében belülről, művei és tevékenysége történetével, gazdagodó szemléletének új szempontjait érvényesítő visszatekintő elemzésével ad számot erről a változásról. A szakmáját, az embereket és az életet őszintén szerető alkotó írásaiból megismerjük műveinek műhelymunkája mellett neves történész pályatársainak, mestereknek és tanítványoknak és a kapcsolódó tudományágak több jeles képviselőjének szakmai portréját, a francia történetírás társadalmi közegét, a történészi munka alkotói örömét, mindezt a tudományos munkáira is jellemző tömörséggel, ám szépírói igényességgel.

Georges Duby - Robert Mandrou - A ​francia civilizáció ezer éve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georges Duby - Andrée Duby - Jeanne ​d'Arc perei
"A ​roueni bíróság ülnökei nem voltak becstelenek. Többségüket nem az érdek vezette, hanem őszinte aggodalommal és végtelen zavarral figyelték a pert"

Georges Duby - Die ​Ritter
Stolze ​Burgen, edle Turniere -- so stellen wir uns das Leben der Ritter im Mittelalter vor. Aber wie wurde man eigentlich ein edler Ritter? Georges Duby, der berühmte französische Mittelalterforscher, gibt in diesem Buch einen detaillierten Einblick in das Leben während des 12. Jahrhunderts. Er erzählt anhand historischer Dokumente von den wahren Verhältnissen auf den Burgen und beschreibt auch die Veränderungen -- vom Aufbruch zu den Kreuzzügen ins Heilige Land und vom Ende der ritterlichen Tugenden. Ein faszinierendes und spannendes Buch mit vielen historischen Abbildungen und einer umfassenden Zeittafel im Anhang.

Georges Duby - A ​katedrálisok kora
Az ​ismert francia történész a középkori társadalom és művészet történetét mutatja be 980-tól 1420-ig, kapcsolatukra helyezve a hangsúlyt. Azt akarja megfejteni, hogyan változott a művészet szerepe a szóban forgó több mint négy évszázad folyamán, és milyen célt szolgáltak a templomok, szobrok, képek.

Georges Duby - Guy Lardreau - Párbeszéd ​a történelemről
Georges ​Duby, a neves francia történész meghatározó alakja a második világháború utáni európai történetírásnak. Magyarul is olvasható, közkedvelt monográfiái, tanulmányai a középkor művelődés-, társadalom- és művészettörténetéről útmutatóak mindazok számára, akik egy-egy korszak kulturális kifejezésformáit a maguk teljességében, összetettségében akarják megismerni. A filozófus Guy Lardreau-val folytatott beszélgetésben Duby kifejti nézeteit a történetírás feladatairól, a kutatómunkában alkalmazott módszerekről, a XX. század történetírásának főbb fejlődési szakaszairól, beszámol azokról a személyes vagy szakmai indíttatásokról, amelyek munkái megírására ösztökélték. A kötet olvasmányos, stílusa élvezetes, és roppant érdekfeszítő nyomon követni az okfejtések tiszta logikáját.

Georges Duby - Histoire ​des femmes en Occident III.
De ​quelque côté que l'on se tourne, elle est présente, infiniment présente, du XVIe au XVIIIe siècle, sur l'ensemble des scènes domestique, économique, intellectuelle, publique, conflictuelle, et même ludique, de la société : la femme est là. D'elle on parle beaucoup, à perte de vue, afin de mettre l'univers en ordre : mais ici gît le paradoxe. Car ce discours pléthorique et ressassé sur la femme et sa nature est un discours traversé par le besoin de la contenir. On le pressent dès maintenant : le discours ne rend pas compte de la réalité de son existence ; aveugle, il ne la voit qu'à travers une image, celle de la femme risquant d'être dangereuse par ses excès, elle qui est si nécessaire par ses fonctions de mère. Le discours ne la montre pas, il l'invente, la définit à travers un regard savant qui ne peut que la soustraire à elle-même.

Kollekciók