Ajax-loader

Oberfrank Ferenc könyvei a rukkolán


Bognár László - Oberfrank Ferenc - Gemmológiai ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oberfrank Ferenc - Rékai Jenő - Drágakövek
"A ​drágakövek világa az élettelen anyag költészete." - olvashatjuk a műben. A drágakő legtöbbször ásvány: különösen szép ásvány. Szépsége minden korban megfogta, megbabonázta az embert. Hogy gyönyörködhessen benne, értékes fémbe foglalta, úgy hordta: nyakban, kézen, ruháján. Hatalmi jelvényeket, királyi koronát díszítenek, ékesítenek a legszebb kövek. S mennyi vér, izgalom, kaland jelzi egy-egy híresebb darab útját. A megtalált kő a legtöbbször persze még nem viselhető - meg kell munkálni; vágni, formázni, csiszolni kell. Csodálatosan szép szakma jött létre e feladatok ellátására. A "Drágakövek" első kiadása óta számos hallgató végzett sikeresen azokon a szakmai tanfolyamokon, amelyeken a könyv anyagát segédeszközként használták. Ez is indokolta az újabb kiadást. Tíz év alatt a drágakőtudományban, az iparban és a kereskedelemben is rengeteg változás történt: ezeknek is helyet kellett kapniuk az új kiadásban. Különösen a gyémántról szóló részt kellett alaposan átdolgozni, kiegészíteni. Helyet kapott számtalan új szintetikus kő, utánzat és fantáziacsiszolású kő ismertetése, át kellett dolgozni a drágakövek mérhető adatait közlő táblázatokat. A mű kiváló szakkönyv, de nem csupán az. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretik a szépet: a szép ékszert, ékköveket, és többet akarnak tudni róla; az ásványok kedvelőinek: gyűjtőknek és érdeklődőknek is.

Oberfrank Ferenc - Az ​aranyművesség története
Az ​aranyművesség történetének első kiadása 1986-ban jelent meg, és régés-régen elfogyott. Talán említeni sem kell, hogy azóta mennyi változás történt a világon, különösen Európának abban a régiójában, ahol hazánk is elhelyezkedik.A magyar ötvösség helyzete hűen tükrözi a múlt és korunk politikai és gazdasági változásait: sok öröm és még több csalódás adatott és adatik művelőinek. A nemesfémiparban és -kereskedelemben világszerte alapvető átrendeződések zajlanak: szinte átrajzolódik a térkép, alig ismerjük ki magunkat rajta. A magyar ötvösség fönnmaradásának csak akkor van esélye, ha fölkészültebb, rugalmasabb, mint versenytársai. Az aranyművesség története c. mű olyan szakmai tanfolyamok oktatási anyagává vált, amelyeken az elmúlt esztendőkben több mint ezer hallgató vett részt. Úgy gondoltuk, hogy legalább a mi szakmánkban fogadjuk meg Széchenyi István, intelmét, amely szerint a haza fölvirágoztatásának útja három lépcsőfokon át vezet: a kulturális fölemelkedés (és ezen ő nem csupán a humán, hanem a szakmai kultúrát is értette - erről tanúskodik egész életműve), a gazdasági megerősödés és a politikai szabadság (nála a sorrend sem közömbös!). Az átdolgozás és a bővítés révén áttekinthetőbb szerkezetűvé vált a könyv, információi korszerűbbek és bőségesebbek.

Kollekciók