Ajax-loader

Benedek Elek könyvei a rukkolán


Benedek Elek - A ​táltos kecske
A ​magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket. A magyar ifjúsági irodalom egyik legnevesebb, de idehaza kissé elfelejtett alkotójának életműve most teljes egészében elérhető lesz, kéthetente kínálva valódi és hiteles, a székely néplélekben gyökerező tündérvilágot az esti mesék hallgatóinak és olvasóinak egyaránt.

Jakob Grimm - Wilhelm Grimm - Benedek Elek - Jean de La Fontaine - Állatmesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - 100 ​Benedek Elek-mese
Nemzedékek ​sora nőtt fel Benedek Elek, a nagy mesemondó történetein. A legendás író és mesegyűjtő jóvoltából maradt ránk nemzetünk korábban szájhagyomány útján terjedő kultúrkincse, neki köszönhetően meríthetünk a legtisztább forrásból, a népművészetből. Gazdagon illusztrált kötetünkben százat nyújtunk át Benedek Elek halhatatlan történeteiből, közte olyan ékköveket, mint a Szélike királykisasszony, a Gyöngyike vagy a Fadöntő. A 100 Benedek Elek-mese tökéletes olvasmány az egész család számára: a szülők és nagyszülők újra átélhetik gyermekkoruk legszebb pillanatait, a gyermekek pedig ízelítőt kaphatnak a legnagyobb magyar mesemondó csodálatos világából.

Benedek Elek - A ​hétszépségű királykisasszony és más mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Nagy ​Benedek Elek meséskönyv
TARTALOM Az ​élet vize A kerek kő A gyémántkrajcár A két bors ökröcske A csúnya királyfi és a szép királykisasszony A kis gömböc Három kívánság Az aranytulipán Az okos leány Az aranyszőrű bárány Az elrabolt királykisasszony Kacor király A tizenkét varjú Bolond Istók A csillagszemű juhász A talléros kalap

Benedek Elek - A ​szegény ember királysága
Válogatás ​Benedek Elek népszerű meséiből, Kun Fruzsina gyönyörű illusztrációival. Meseszép kötet!

Benedek Elek - Nagyapó ​mesefája 10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek ​Elek legszebb meséi 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Magyar ​mese- és mondavilág 2. - A fekete kisasszony
„Nagy ​lelki örömmel hallom, hogy könyvem a családos házak kedves barátja s az iskolai oktatásnak segítőtársa lett: hogy nagyok és kicsinyek gyönyörűséggel és haszonnal olvassák. A magyar népé ezért az érdem elsősorban. Az ő lelkének kincsei ezek a mesék. Én csupán a nép mesemondó fia vagyok” – írta kilencven évvel ezelőtt Benedek Elek, a kisbaconi székely mesemondó, író, a Cimbora gyerekújság szerkesztője. És álma valóra vált. Meséit azóta is szeretik felnőttek és gyerekek, falun és városban, élnek a könyvekben, és még ma is terjednek élőszó útján. Vajon ki ne emlékeznék a régiek közül A csodaszarvas mondájára vagy a kisfiúra, aki megtalálta az Isten kardját, és ezzel új erőt öntött a hunok lelkébe, a csetlő-botló Szent Péterre és a kedélyesen igazságtevő Krisztusra, aki Szent Péterrel járja a világot ; és melyik gyerek ne andalodna el a második kötetet bevezető Fekete Kisasszonyon, aki megszabadulván az átoktól, megint gyönyörű! És melyik gyerek ne ismerné el a Világszép Nádszál kisasszony örök történetét. Vitézek, garabonciás diákok, bugyuta legények, hősiesen küzdő testvérek népesítik be ezt a felejthetetlen világot.

Benedek Elek - Magyar ​mese- és mondavilág II.
Benedek ​Elek 1894–96 között megjelentetett öt kötete az akkori, addig publikált eredeti népmesék feldolgozott változatát, a saját meséit és a magyar mondavilág remekeit tartalmazta. A különböző Benedek Elek-mesekönyvek mindig ezekből a válogatásokból készülnek. A Pallas-Akadémiánál megjelenő kötet egyedisége a szokásos válogatásokkal szemben az, hogy az eredeti, 1894-es gyűjtés meséit tartalmazza, amire a magyarországi könyvkiadásban az utóbbi években volt példa, az erdélyiben viszont nem.

Benedek Elek - Kék ​mesekönyv
"Van ​nekem egy csodalámpám, gyerekek, melynek tündéri fényességet árasztó világa mellett országot-világot bejárok, s úgy szedegetem össze a világ legszebb meséit. Világjáró nagy utamból, íme, itt egy könyvre-való mese: olvassátok, gyönyörködjetek bennök, aztán hozok én nektek újabb meg újabb könyveket, melyekből a nagyvilág népeinek legszebb meséit ismeritek meg. Az én csodalámpám nemcsak a világ legszebb meséit mutatja meg, de mutat mindenféle gyönyörűséges színeket is: ez a magyarázata, hogy ennek a kötetnek Kék mesekönyv külön jelzője van. Az ezután következő köteteknek is valamely szín lesz a jelzője, azt példázván ezzel, hogy a mesék világa, melyet én bejártam, színekben pompázó világ. Mostan pedig üljetek ide körém. Kezdődik a mesemondás, mégpediglen minden mesék ősforrásán - a Pancsatantrán... Benedek Elek"

Benedek Elek - "Jézus ​tanítványa voltam"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​honfoglalás kora
Kik ​éltek itt előttünk? Miként hódítottuk el e területet? Hogyan lett keresztény a pogány magyar? Ezen kívül még számos kérdésre választ ad Benedek Elek: Hazánk története című 11 részes sorozatának első kötete, mely időrendben halad végig a magyarok történelmén a Honfoglalástól egészen Erdély aranykoráig. Általános iskolás gyermeknek élvezetes olvasmány, s az olvasás élményét csak még gazdagabbá teszik Veres László gyönyörű illusztrációi.

Benedek Elek - A ​rászedett ördög
A ​magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket. A magyar ifjúsági irodalom egyik legnevesebb, de idehaza kissé elfelejtett alkotójának életműve most teljes egészében elérhető lesz, kéthetente kínálva valódi és hiteles, a székely néplélekben gyökerező tündérvilágot az esti mesék hallgatóinak és olvasóinak egyaránt. A kötet meséi: ● KÍGYÓ DARVITÉZ ÉS TATÁRVITÉZ HÁROM NEMESLEGÉNY ● VENTURNÉ ● MELYIK ÉR TÖBBET? ● A RÁSZEDETT ÖRDÖG ● A VÖRÖS TEHÉN ● JÉGORSZÁG KIRÁLYA ● AZ ARANYGYAPJAS KOSOK ● A TŰZ ● A SZEGÉNY EMBER KAKASA

Benedek Elek - Székelyföldi ​mondák és mesék
Benedek ​Elek saját gyűjtésű meséiből és mondáiból válogat e kötet, melyek Székelyföldhöz kötődnek. Nevezetes helyek, régmúlt személyek és csodás lények történetei elevenednek meg a lapokon a jó és a rossz örök harcának tükrében. A nagy mesemondó egyedi előadásmódja hős királyfik, világszép királykisasszonyok, gonosz és jó tündérek, ördög szántotta vidékek, hatalmas várak és sziklák, titokzatos folyók és tavak, mesebeli üveghegyek és selyemrétek csodálatos világát vetíti elénk. A felejthetetlen történeteket Sárkics György hangulatos illusztrációi kísérik.

Benedek Elek - Vége ​jó, minden jó
"Kis ​manók, kis és nagy bűbájosok, bölcsek és varázslók, mind ahányan vagytok, induljatok egyszeribe itt legyetek, földi ember és hegyi tündér fiának palotát építsetek! - mormogta Nagy Bűbájos, és abban a szempillantásban megtelt a kert apró manókkal, pápaszemes varázslókkal, bűbájosokkal, akik gyorsan munkába fogtak, dolgoztak éjjel-nappal, s mire az első tavaszi napsugár a fák ágai közt beszűrődött a rengeteg erdőbe, hatalmas palota állt a kis házikó helyén." Hét nap, hét éjjel tartott a lakodalom, s mindenki nagyon boldog volt. Így végződik Bűbájosnak és Mirkó király leányának története. Vége jó, minden jó - az olvasó is megelégedetten teszi le a könyvet, egy nagy élménnyel gazdagabban. Benedek Eleknek - a magyar nép Elek nagyapójának - minden meséje élmény, szín, szó, érzelem. A világszép Nádszál kisasszony, a Többsincs királyfi, a Vitéz szabólegény és A kék liliom után ebben a kötetben még mindig új, ismeretlen motívációjú meséket talál az olvasó.

Benedek Elek - Nagy ​mesekönyv 1.
"Nagy ​lelki örömmel hallom, hogy könyvem a családos házak kedves barátja s az iskolai oktatás segítőtársa lett; hogy nagyok és kicsinyek gyönyörűséggel és haszonnal olvassák. A magyar népé az érdem elsősorban. Az ő lelkének kincsei e mesék. Én csupán a nép mesemondó fia vagyok. Köszönöm, hogy hallgatjátok a mesemondásomat." A nagy székely mesemondó, Benedek Elek (1859-1929) vall így az olvasónak vagy mesehallgatónak. Mi, késői utódok pedig úgy érezzük, nekünk kell megköszönnünk a mesék halhatatlan gyűjtőjének és írójának, "Elek nagyapó"-nak mindazt, amivel megajándékozott minket. Bizonyosak vagyunk benne, hogy az ízes magyarsággal megírt, fordulatos, szívet derítő mesékben kicsi és nagy, gyermek vagy felnőtt, a mesét hallgató és a mesélő egyaránt örömét leli. A mesemondó magyar nép halhatatlanságának emlékköve öt kötetben jelenik meg a Heted7világ mesetár sorozatban, magyar művészek képeivel ad feledhetetlen élményt.

Benedek Elek - Székely ​mesék
Tartalom: Fekete ​ország A csoda lélek A világszép leány Szép Czerczeruska A mostoha testvérek A papucsszaggató királykisasszonyok Erős János Az égig érő fa Bolond Istók A mindentudó legény Péter és Jancsi Babszem Jankó A vitéz szőcs A szalonnafa Még egy mese a papucsszaggató királykisasszonyokról

Benedek Elek - A ​magyar történelem nagyjai I-II.
18-19. ​századi magyar szellemi élet hőseit vonultatja föl: a Rákóczi-szabadságharc bukását követő évtizedektől Arany János haláláig, a dualista Monarchia idejéig. A szerző célja ezúttal is az volt, hogy hőseit példaképül állítsa a tanulóifjúság és az érdeklődő fiatalok elé, ezért elsődlegesen szereplőinek lelki alkatát, szorgalmát, akaraterejét, munkabírását, önfeláldozását, jellemét, hazafias érzületét, nemzeti tudatát szemlélteti. A húsz életrajz túlnyomó többsége íróé, költőé, tudósé (Kisfaludy Sándor, Berzsenyi Dániel, Bolyai Farkas, Horváth Mihály, Eötvös József, Toldy Ferenc stb.), politikai személyiség, történelmi nagyság csak egy van közöttük (Batthyány Lajos) - ezért kifejezőbb az eredeti, Benedek Elek adta cím, a Nagy magyarok élete. ; A biográfiák ezúttal terjedelmesebbek, hiszen írójuk nem csupán egy-egy szálat gombolyít végig hősei életéből, hanem teljes képet igyekszik adni; kevesebb a fiktív-epikus elem és több a konkrét históriai-irodalomtörténeti tényadat, az idézet és műre való hivatkozás. Mindezzel együtt a portrék sora nem tudományos igényű írások gyűjteménye, de a legszínvonalasabb ismeretterjesztést reprezentáló, szórakoztatva tanító - műveltségszerző és jellemábrázoló - pedagógiai segédlet. - Minden fiatalnak és felnőttnek jó szívvel ajánlható.

Benedek Elek - A ​táltos asszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Egy ​szalmaözvegy levelei
Miféle ​kalandokba bonyolódik az 1890-es évek derekán egy minisztériumi tisztviselő, aki hat héten át - felesége gyógyfürdőre utazván - nevelője lesz hat gyermekének: három kisfiának, három kisleányának? Benedek Elek, aki ekkor már jó nevű szerző, s 'véletlenül' éppen három fiú és három leánygyermek édesapja, nemcsak a szalmaözvegyi sors nehézségeit ecseteli egy mai szemmel nézve szokatlanul nagy család fejeként, hanem - s ez adja a mű különleges érdekességét számunkra - megörökíti a XIX. század legvégének fővárosi polgári életét is. Megismerkedünk a megbízhatatlan szakácsnékkal és cselédekkel, a pletykálkodó újságírókkal, a könyörtelen háziurakkal és sok más korabeli figurával. Piros egészvászon kötés, rajzos védőborító, az előzékeken korabeli színezett fotók, belül színes és fekete-fehér illusztrációk.

Benedek Elek - Jégország ​királya
Benedek ​Elek (1859-1927) a legismertebb magyar meseíró és népmese-feldolgozó. Gyűjteményei folyamatosan jelennek meg, népszerűsége hosszú évtizedek óta mit sem kopott. Gyermekek milliói nőttek fel művein, a maiak éppúgy szeretik történeteit, mint a szüleik, nagyszüleik. Ebben a kötetben többek között a Jégország királyává váló Jánossal, a színében változó királynéval, a csudaállatokkal, a nagy orrú királyfival, a cserfes Csiricsári kisasszonnyal találkozhatunk, akik újabb csodás kalandokba viszik el a gyerekeket. Mint a korábbi Benedek-köteteinket (Az aranyalmafa, A kék liliom), ezt is Bányai Éva magával ragadó rajzaival ajánljuk minden kedves olvasónknak.

Benedek Elek - Nagyapó ​mesefája 15.
Benedek ​Elek 1894–96 között megjelentetett öt kötete az akkori, addig publikált eredeti népmesék feldolgozott változatát, a saját meséit és a magyar mondavilág remekeit tartalmazta. A különböző Benedek Elek-mesekönyvek mindig ezekből a válogatásokból készülnek. A Pallas-Akadémiánál megjelenő kötet egyedisége a szokásos válogatásokkal szemben az, hogy az eredeti, 1894-es gyűjtés meséit tartalmazza, amire a magyarországi könyvkiadásban az utóbbi években volt példa, az erdélyiben viszont nem.

Benedek Elek - Anikó ​regénye
A ​kis Anikó naplószerűen leírt élettörténete egy szegény kisleány meséje, akit hőssé tesz az igyekezet, hogy özvegy édesanyja sorsán könnyítsen. Édesanyja érte áldoz mindent, ő pedig az édesanyjáért. Boldogok lesznek így együtt és mikor Anikó nem is gondol reá, megjelenik az igazi királyfi is egy derék, kedves ember alakjában. Benedek Elek szíve egész melegét beleöntötte ebbe a kis regénybe.

Benedek Elek - Nagyapóéknál
Hat ​gyermek és szüleik, az egész család utazik Pestről Székelyföldre, hogy meglátogassák rég látott nagyszüleiket. A legnagyobb fiú, Bandi naplójába tekinthet be az olvasó. Megismerheti a hegyek lábánál megbújó kicsi falu, Bacon lakóit, a helyi szokásokat és a mindennapi élet tevékenységeit, a székely falvak életét a 19. század végén. A bölcs nagyapó elbeszéléseiben szerepel a gazdag székely mondakör egy-egy darabja: a hunok sírjáról, a Szent Anna-tó keletkezéséről, az almási barlangról és a Bálványos vár építéséről szóló mondák. A kötetet a felnőtt olvasók figyelmébe is ajánljuk.

Benedek Elek - Az ​adószedő
A ​szülőföld ihlette "regény a székely népéletből" eseménysorának főhőse Talabér József. Ez a felkapaszkodott, gőgös, törtető jobbágyivadék a választók megtévesztésével, megvesztegetésével (a magyar történelemben nincs új a nap alatt), etetésével, itatásával, lerészegítésével jut hozzá Kotormány község adószedői tisztségéhez. A nemes székely famíliák keseredett szívvel nézik a basáskodó, hatalmával visszaélő, felfuvalkodott Talabért, s Gazdag Antal Mózes szemére is vetí, hogy amióta "kaputos paraszt" lett, elfelejtette a származását. Kettőjük küzdelme során Benedek Elek annyi váratlan fordulatot, szélsőséges jellemet és abszurd helyzetet teremt - gyilkosság, öngyilkosság, halálos baleset, reménytelen szerelem stb. -, hogy az egy romantikus rémtörténet írójának isbecsíiletére válna. A mű a fiatal Benedek Elek első igazi erőpróbája, melynek a mára már nehézkes, idegenül ható "A kollektor" címet adta. A regény mégis olyan irányt jelez az útkereső író próbálkozásai sorában, amelyben - ha folytatja -, elkerülte volna a későbbi eszményítés és illúzióteremtés veszélyeit. Már a témaválasztás is sokat ígérő. Azt a világot hozza, amelyet később Szabó Dezső, Nyirő József, Tamási Áron, napjainkban pedig Sütő András, Kányádi Sándor tedez fel: az erdélyi havasok lábainál fekvő székely falvak küzdelmes, tragikus, zsibongó életét, az egymásnak feszülő indulatokat, a lobbanó szenvedélyeket, az ösztönvilág vulkánkitöréseit, a lelki szenny, a bűn, a gonoszság kútforrásait. Benedek erős drámai sodrást teremt a cselekményszövéssel, s a fikció, a kitalálás, az írói lelemény is nagyobb szerepet játszik itt, rnint néhány későbbi történetében.

Benedek Elek - Gyémánt ​mesekönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek - Nagy ​magyarok élete - Hunyadi János - Hunyadi Mátyás
Egy ​nagy ívű sorozat első kötetét tartja kezében az Olvasó! Benedek Elek hazánk történetén kalauzol át bennünket a legjelentősebb magyar uralkodók, politikusok életének bemutatásával. Az első kötetben a két Hunyadi, János és Mátyás sorsa és munkássága alapján bontakozik ki Magyarország történelme úgy, hogy közben mindenki élvezheti a szerző ízes, régies elbeszélését. A történelmi és szépirodalmi kalandozás kellemes perceit kínáljuk Olvasóinknak!

Benedek Elek - Benedek Elek - Nagy ​magyarok élete - Hunyadi János - Hunyadi Mátyás
Egy ​nagy ívű sorozat első kötetét tartja kezében az Olvasó! Benedek Elek hazánk történetén kalauzol át bennünket a legjelentősebb magyar uralkodók, politikusok életének bemutatásával. Az első kötetben a két Hunyadi, János és Mátyás sorsa és munkássága alapján bontakozik ki Magyarország történelme úgy, hogy közben mindenki élvezheti a szerző ízes, régies elbeszélését. A történelmi és szépirodalmi kalandozás kellemes perceit kínáljuk Olvasóinknak!

Benedek Elek - Pajkos ​Peti újabb huncutkodásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Nagy ​mesekönyv 3.
Egyszer ​volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren innen, az Üveghegyen túl, volt egyszer egy mesevilág, melynek csodálatos történeteit hosszú téli estéken a fonóban vagy tollfosztáskor találták ki és mesélték tovább nemzedékeken át. És volt egyszer egy nagy mesélő, aki a XX. század elején csokorba gyűjtötte és ízes magyar nyelven papírra vetette ezeket a szép és tanulságos meséket. Világszép királykisasszonyokról és csavaros eszű, bátor legényekről, ravaszdi állatokról és szépen szóló gyümölcsfákról, a becsületes, dolgos szegény ember szerencséjéről...

Benedek Elek - Ezer ​esztendő
Ezt ​a könyvet 100 évvel ezelőtt hatósági határozattal elkoboztatták, majd szigorú cenzori utasításra bezúzatták Ferenc József császár személyes parancsára! Ha végigolvassuk ezt a nemzeti múltunk jeles és tanulságokkal terhes epizódjait megörökítô könyvet, értetlenül állunk a császári parancs előtt. Hiszen ez az írás önismeretre, jó erkölcsre és soviniszta gőgtől mentes hazafiságra oktat. Benedek Elek tudta, hogy enélkül nem találjuk meg helyünket, küldetésünket a világban, de ha az ezer esztendő tanulságait életünkben kamatoztatni tudjuk, lesz jövőnk. Ahhoz, hogy emberek maradjunk, múltunk mérlegére kell állnunk. önismeretre kell jutnunk. Ez a könyv nemzeti önismeretünk egyik tankönyve. Szeretettel ajánljuk mindazoknak akik vállalják, hogy történelmünk az élet tanítómestere legyen. Orthutay Gyula ötven évvel ezelőtt mondott szavai ma is igazak: „Benedek Elek most is itt él, mesél és tanít közöttünk, köréje ülünk most is, hallgatjuk őt el nem múló emlékezéssel.”

Kollekciók