Ajax-loader

Benedek Elek könyvei a rukkolán


Herceg Ferenc- - Hevesi Sándor - Rákosi Jenő - Ferenczi Zoltán - Benedek Elek - Surányi Miklós - Pekár Gyula - Tanulmányok
A Petőfi-Társaság fönnállásának ötvenedik évét azzal vélte legméltóbban megünnepelni, ha erre az alkalomra egy sorozatos kiadványban bemutatja tagjainak irodalmi munkásságát. A szép terv megvalósítását a Singer és Wolfner irodalmi intézet rt. áldozatkészsége tette lehetővé. Így a Magyar írómesterek 12 kötete a Társaság és az irodalmi intézet közös munkájának eredménye. A szerkesztés föladatát a Társaság részéről az elnökség (elsősorban Császár Elemér alelnök), az irodalmi intézet részéről Fodor Gyula végezte. A szerkesztő-bizottság azt szerette volna, ha a Társaság minden tagja egy egész kötettel szerepelhetett volna ebben az ünnepi kiadványban, de erre gondolni sem lehetett. Nemcsak a jelen gazdasági viszonyai miatt, hanem még inkább azért, mert a tagok jó része nem volt abban a helyzetben, hogy egész kötetre való, eddig még meg nem jelent anyagot bocsáthatott volna szerkesztőség rendelkezésére. Mégis sikerült tizenegy tagunknak nagyobb-szabású munkáját vagy elbeszélés-gyűjteményét 9 kötetben megjelentetni. A Társaság többi tagja kisebb dolgozatokkal szerepel a gyűjteményben. Ezeket a dolgozatokat műágak szerint három csoportra különítve, ugyanannyi anthologia-kötetben bocsátjuk a közönség elé. Jelen kötet a Társaság essayistáit szólaltatja meg. A szerkesztő-bizottság nagy szomorúságára minden tagtól csak egy-egy tanulmányt közölhetett - olyan nagy számmal vannak a Petőfi-Társaságban jeles esztétikusok és kritikusok! A tanulmányokat megelőző életrajzok az illető szerzők művei - tehát önéletrajzok. TARTALOM Előszó Benedek Elek 1 Benedek Elek: Mikes Kelemen 5 Berzeviczy Albert 13 Berzeviczy Albert: Zrinyi Miklós, a költő 15 Császár Elemér 25 Császár Elemér: A hid 28 Ferenczi Zoltán 41 Ferenczi Zoltán: Az egyszerűség elve Petőfinél 43 Herczeg Ferenc 55 Herczeg Ferenc: Jókai Mór emléke 55 Hevesi Sándor 72 Hevesi Sándor: A mai dráma válsága 73 Kern Aurél 102 Kern Aurél: A magyar zene problémája 104 Pekár Gyula 124 Pekár Gyula: Ünnepi beszéd a párizsi Petőfi-ünnepen 124 Pintér Jenő 136 Pintér Jenő: Bírálatok - Herczeg Ferenc: A fekete lovas 139 Rákosi Jenő 144 Rákosi Jenő: Tavasz 148 Rákosi Jenő: Blaháné szíve 158 Surányi Miklós 163 Surányi Miklós: Tömeg, tehetség, lángész 163 Voinovich Géza 180 Voinovich Géza: Jókai 182

Benedek Elek - Öcsike ​és az őzike
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Hazánk ​története
A ​magyarok története a honfoglalás előtti időktől.

Benedek Elek - A ​farkas és a róka
"Réges-régen ​a farkas meg a róka nagy erős barátságban s komaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arrafelé. Nap nap után, éjszaka éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éhségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni."

Benedek Elek - A ​szabadságharc kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_24842
elérhető
0

Benedek Elek - Katalin
Aki ​elolvassa ezt a tiszta levegőjű írást, rádöbben arra, hogy minden során átsüt a valóság. Az író, Katalin történetével az előítéletek, a köznapi ember-telenségek ellen küzd úgy, hogy sorai mögött ott csillog mindig a szeretet és az emberség. Katalin élete a munka, a gond és a lemondás szavakban fejeződik ki legtökéletesebben. A felvilágosult, sikerorientált világban egy olyan törékeny leányalakból formál óriást, aki a mindennapi kötelességteljesítések hőse lett, és kemény munkával felneveli testvéreit. Katalin lemond a boldogságáról a mások boldogságáért.

Benedek Elek - Nagy ​magyarok élete
Benedek ​Elek 1905-ben hatalmas vállalkozásba fogott, meg akarta írni a magyar történelem és szellem nagyjainak 18 kötetre tervezett életrajzi gyűjteményét: 13 kötet el is készült a Nagy magyarok életéből, de a történelmi földcsuszamlás, a világháború megakadályozta az írót, hogy bevégezze a "nagy magyarok Patheonjának" fölépítését. E félbeszakadt, nagyratörő sorozat legszebb darabjait: Mikes Kelemen, Kőrösi Csoma Sándor, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Széchenyi István életrajzát veheti most kezébe az olvasó e válogatásban.

Benedek Elek - Magyar mese- és mondavilág 1. [Rovásírással] - A csodaszarvas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 2. [Rovásírással] - A fekete kisasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 3. [Rovásírással] - A tűzmadár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék [Rovásírással]
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék
Negyedik kiadásban lát napvilágot ez a válogatás, mely Benedek Eleknek, a nagy mesemondónak félszáz meséjét tartalmazza. Többségükben rövid, fordulatos és vidám mesék ezek, amelyek híven tükrözik a nép egészséges erkölcsi felfogását, talpraesettségét, meleg kedélyét. Mindezt a maga megvesztegetően kedves, eleven és tréfás elbeszélő modorán közvetíti az író a kis olvasóknak.

Benedek Elek - A magyar történelem nagyjai II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A magyar történelem nagyjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Nagy magyarok élete I-VII.
Benedek Elek népszerű történeti jellemrajzokat tartalmazó könyvsorozata, a Nagy magyarok élte, 1905-1914 között jelent meg 13 kötetben. Könyvünk az első hét könyvet foglalja egybe. A háború előtt több kiadást megért sorozat mára hiánycikké vált, az elmúlt évtizedekben jobbára csak válogatások jelenhettek meg. Könyvünket elsősorban a tanulóknak ajánljuk, hiszen e sorozat több nemzedékre volt jellemformáló hatással.

Benedek Elek - Bolondos ​mesék
10 ​gazdagon illusztrált bolondos mese a nagyszerű mesemondótól, Benedek Elektől.

Benedek Elek - Kolontos ​Palkó
"Élt ​egyszer egy szegényember a fiával, akit Kolontos Palkónak hívtak. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert bolondság volt annak minden szava, tette." Benedek Elek meséje nyomán készült ez a tréfás mese, amiből megtudhatjuk, hogyan lett Kolontos Palkó a király fő-fő udvari bolondja. A könyvet Zórád Ernő rajzai színesítik.

Benedek Elek - Az ​ismeretlen Benedek Elek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​szárnyas királyfi
Mi ​mindenre van szüksége egy igazi hősnek? Hogyan kell megállni helyünket az életben? A mesekönyv olvasása közben választ kaphatunk ezekre a kérdésekre. Megtanulhatjuk belőle, hogy ha kitartóak vagyunk, akár Jégország királyát is legyőzhetjük, hogy ésszel és furfanggal túljárhatunk az ördögök eszén is, s egy repülni képes szerkezet (a sárkányrepülő elődje) segítségével elnyerhetjük a királylány kezét. A próbák hozzátartoznak egy igazi hős életéhez, s bár segítség mindig akad, győztes mégis abból lesz, aki élete kockáztatásával is belevág a küzdelmekbe. A mesehősök számára fontos tulajdonsággá válik az emberismeret, mint az "Aranygyapjas kosok" című mesében, s a célok eléréséhez hasznos a gyors döntési képesség, ahogy "A táltos kecske" című mese tanít bennünket. A férfias küzdelmeket felvonultató mesék kisfiúk számára különösen nagyszerű időtöltést ígérnek, s jelentenek majd igazi élményt. A gondolatébresztő illusztrációk megindítják a gyerekek fantáziáját, kiemelik a mesék lényegét, és az érzelmekre hatva egészítik ki a tartalmat.

Benedek Elek - Táltos ​Jankó
Benedek ​Elek legszebb írásait válogattam nektek össze, hogy elvezesselek benneteket egy nagyon távoli világba, a mesék világába. Ha figyelmesen hallgatjátok, olvassátok a meséket, pillanatok alatt ott teremhettek a szereplők között. Velük együtt küzdhettek sárkány boszorkány, zsivány ellen a jó szolgálatában. A mesékből kiderül, hogy csak az érheti el célját, aki segít másokon, mert a gonosz mindig megkapja méltó büntetését.

Benedek Elek - A ​varjúkirály és más mesék
Nem ​ettek egy befaló falást sem, futott, mint a rút idő, hogy a lelkit is majd kiszuszogta, haza sem tért, míg a vacsoracsillag föl nem jött, nem sokáig állottak, sem glédában, sem semmiképpen, kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Immár hatodik alkalommal idézzük meg a nagy mesemondó, Benedek Elek alakját, meséinek ízes nyelvezetét, eredeti stílusát. Ismét találkozhatunk nemcsak a jól ismert népmesehősökkel, a szépséges királykisasszonnyal, a vasorrú bábával vagy a griffmadárral, de megismerhetjük a székely népmesék világának szereplőit is: a huncut kecskét, a kővé vált királyt, a gazdáját éhhaláltól megmentő kiskakast, a csodafarkast és a szegény ember teheneire szemet vető varjak királyát. Az újabb utazást Benedek Elek meséinek varázslatos világába Bányai Éva, a kiadónknál az elmúlt években megjelent kötetek (Az aranyalmafa, A kék liliom, Jégország királya, A kétszívű királyfi, A csodaóra) illusztrátora teszi emlékezetessé.

Benedek Elek - A ​szegény ember királysága
Válogatás ​Benedek Elek népszerű meséiből, Kun Fruzsina gyönyörű illusztrációival. Meseszép kötet!

Benedek Elek - A ​hétszépségű királykisasszony és más mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​gyémántkrajcár
A ​magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket. A magyar ifjúsági irodalom egyik legnevesebb, de idehaza kissé elfelejtett alkotójának életműve most teljes egészében elérhető lesz, kéthetente kínálva valódi és hiteles, a székely néplélekben gyökerező tündérvilágot az esti mesék hallgatóinak és olvasóinak egyaránt.

Benedek Elek - Olvasókönyv
Aki ​egyszer is találkozott Benedek Elek felejthetetlen hangulatú meséivel mindig szívesen fog emlékezni rájuk. A kötetben többek között az alábbi történetek olvashatók: -A vitéz szabólegény -A király és a bognár -A zöld királyfi -Szélike királykisasszony -Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack -Bolondos Mihók

Benedek Elek - A ​magyar történelem nagy alakjai I-II.
"E ​könyvemet elsősorban hazám ifjúságának szántam, de hiszem, hogy kedves olvasmánya lesz ez a nagyközönségnek is. Talán sok ember neve fog hiányozni e könyvből, kiket nagynak képzel az olvasó, de bizonyára kevés olyan, aki hazájának, nemzetének tett szolgálataival, példaszerű élete folyásával, cselekedeteivel valóban kiérdemelte a nagy nevet. Ebben a könyvben a nagyság legfőbb mértéke a belső, lelki érték. Aki embernek igazi ember, hazafinak igazi hazafi volt, aki e hazáért élt, dolgozott, nagyokat cselekedett, szólva, tollal, karddal, vésővel, ecsettel, s ha világi hatalom volt kezében, e hatalommal a nép javát munkálta mindig: hely illeti a magyarok panteonjában. Dicséret, dicsőség Istennek, ki megsegélt engem, hogy megírhattam hazám történetét, e haza nagyjainak életét. Ünnepi érzéssel bocsátom útjára könyvemet: fogadjátok szeretettel, olvassátok figyelemmel."

Benedek Elek - Magyar ​mese- és mondavilág II.
Benedek ​Elek 1894–96 között megjelentetett öt kötete az akkori, addig publikált eredeti népmesék feldolgozott változatát, a saját meséit és a magyar mondavilág remekeit tartalmazta. A különböző Benedek Elek-mesekönyvek mindig ezekből a válogatásokból készülnek. A Pallas-Akadémiánál megjelenő kötet egyedisége a szokásos válogatásokkal szemben az, hogy az eredeti, 1894-es gyűjtés meséit tartalmazza, amire a magyarországi könyvkiadásban az utóbbi években volt példa, az erdélyiben viszont nem.

Benedek Elek - A ​tülökvár
A ​magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket. A magyar ifjúsági irodalom egyik legnevesebb, de idehaza kissé elfelejtett alkotójának életműve most teljes egészében elérhető lesz, kéthetente kínálva valódi és hiteles, a székely néplélekben gyökerező tündérvilágot az esti mesék hallgatóinak és olvasóinak egyaránt. A kötet meséi: SZŰZ MÁRIA KERESZTLÁNYA - A TÜLÖKVÁR - A BANYA - AZ ARANYFOGÚ KIRÁLYFIAK - HAMUPIPŐKE KIRÁLYFI - A BOLONDOK - SZÉP MIKLÓS - A ZÖLD KIRÁLY

Benedek Elek - János ​diák
Benedek ​Elek válogatott meséi. A kötetben: A cigány királyfi, A szegény ember hat fiacskája,A szerencsepróbáló királyfi, A francia királykisasszony, Az aranyköles, A kakas és a pipe, Babszem Jankó, A szegény ember és a róka, János diák, A Nap fája, A bátyám lakodalma, A beszélő barlang, A galamb, a réce meg a lúd

Benedek Elek - Az ​én első könyvem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​tetejetlen fa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Mesék ​Krisztusról
Mikor ​az Úristen megteremtette az embert, odament az ördög, s azt mondta nagy hetykén: - Hát ez mi? Ember? Így én is meg tudom teremteni. Mondta az Úr mosolyogva: -Jól van, hát csak teremtsd meg! Az ördög mindjárt munkának látott, s egy óra sem telt bele, megformázta az emberi testet. - Ihol az ember! - mondta az ördög. - Nagyon jó - mondta az Úr -, most csak állítsd talpra! Próbálja az ördög, mesterkedik mindenféleképpen, de bizony az ő embere nem tudott talpra állni. - Látod, látod, nem áll meg - mondta az Úr. - Mért nem áll meg? - Mert nincs benne lélek. - Hát honnét vegyek lelket belé? - Az a te dolgod. Tovább mesterkedett az ördög, de bizony lelket nem tudott adni a testbe. Akkor az Úristenhez fordult: Adj lelket ebbe is! Mondta az Úr: -Lelket nem adok az ördögnek, elégedj meg a testtel!

Kollekciók