Ajax-loader

Benedek Elek könyvei a rukkolán


Herceg Ferenc- - Hevesi Sándor - Rákosi Jenő - Ferenczi Zoltán - Benedek Elek - Surányi Miklós - Pekár Gyula - Tanulmányok
A Petőfi-Társaság fönnállásának ötvenedik évét azzal vélte legméltóbban megünnepelni, ha erre az alkalomra egy sorozatos kiadványban bemutatja tagjainak irodalmi munkásságát. A szép terv megvalósítását a Singer és Wolfner irodalmi intézet rt. áldozatkészsége tette lehetővé. Így a Magyar írómesterek 12 kötete a Társaság és az irodalmi intézet közös munkájának eredménye. A szerkesztés föladatát a Társaság részéről az elnökség (elsősorban Császár Elemér alelnök), az irodalmi intézet részéről Fodor Gyula végezte. A szerkesztő-bizottság azt szerette volna, ha a Társaság minden tagja egy egész kötettel szerepelhetett volna ebben az ünnepi kiadványban, de erre gondolni sem lehetett. Nemcsak a jelen gazdasági viszonyai miatt, hanem még inkább azért, mert a tagok jó része nem volt abban a helyzetben, hogy egész kötetre való, eddig még meg nem jelent anyagot bocsáthatott volna szerkesztőség rendelkezésére. Mégis sikerült tizenegy tagunknak nagyobb-szabású munkáját vagy elbeszélés-gyűjteményét 9 kötetben megjelentetni. A Társaság többi tagja kisebb dolgozatokkal szerepel a gyűjteményben. Ezeket a dolgozatokat műágak szerint három csoportra különítve, ugyanannyi anthologia-kötetben bocsátjuk a közönség elé. Jelen kötet a Társaság essayistáit szólaltatja meg. A szerkesztő-bizottság nagy szomorúságára minden tagtól csak egy-egy tanulmányt közölhetett - olyan nagy számmal vannak a Petőfi-Társaságban jeles esztétikusok és kritikusok! A tanulmányokat megelőző életrajzok az illető szerzők művei - tehát önéletrajzok. TARTALOM Előszó Benedek Elek 1 Benedek Elek: Mikes Kelemen 5 Berzeviczy Albert 13 Berzeviczy Albert: Zrinyi Miklós, a költő 15 Császár Elemér 25 Császár Elemér: A hid 28 Ferenczi Zoltán 41 Ferenczi Zoltán: Az egyszerűség elve Petőfinél 43 Herczeg Ferenc 55 Herczeg Ferenc: Jókai Mór emléke 55 Hevesi Sándor 72 Hevesi Sándor: A mai dráma válsága 73 Kern Aurél 102 Kern Aurél: A magyar zene problémája 104 Pekár Gyula 124 Pekár Gyula: Ünnepi beszéd a párizsi Petőfi-ünnepen 124 Pintér Jenő 136 Pintér Jenő: Bírálatok - Herczeg Ferenc: A fekete lovas 139 Rákosi Jenő 144 Rákosi Jenő: Tavasz 148 Rákosi Jenő: Blaháné szíve 158 Surányi Miklós 163 Surányi Miklós: Tömeg, tehetség, lángész 163 Voinovich Géza 180 Voinovich Géza: Jókai 182

Benedek-elek-katalin_xxbxtlag
elérhető
0

Benedek Elek - Katalin
Aki ​elolvassa ezt a tiszta levegőjű írást, rádöbben arra, hogy minden során átsüt a valóság. Az író, Katalin történetével az előítéletek, a köznapi ember-telenségek ellen küzd úgy, hogy sorai mögött ott csillog mindig a szeretet és az emberség. Katalin élete a munka, a gond és a lemondás szavakban fejeződik ki legtökéletesebben. A felvilágosult, sikerorientált világban egy olyan törékeny leányalakból formál óriást, aki a mindennapi kötelességteljesítések hőse lett, és kemény munkával felneveli testvéreit. Katalin lemond a boldogságáról a mások boldogságáért.

Benedek Elek - Magyar mese- és mondavilág 1. [Rovásírással] - A csodaszarvas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 2. [Rovásírással] - A fekete kisasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 3. [Rovásírással] - A tűzmadár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék [Rovásírással]
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék
Negyedik kiadásban lát napvilágot ez a válogatás, mely Benedek Eleknek, a nagy mesemondónak félszáz meséjét tartalmazza. Többségükben rövid, fordulatos és vidám mesék ezek, amelyek híven tükrözik a nép egészséges erkölcsi felfogását, talpraesettségét, meleg kedélyét. Mindezt a maga megvesztegetően kedves, eleven és tréfás elbeszélő modorán közvetíti az író a kis olvasóknak.

Benedek Elek - A magyar történelem nagyjai II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A magyar történelem nagyjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Nagy magyarok élete I-VII.
Benedek Elek népszerű történeti jellemrajzokat tartalmazó könyvsorozata, a Nagy magyarok élte, 1905-1914 között jelent meg 13 kötetben. Könyvünk az első hét könyvet foglalja egybe. A háború előtt több kiadást megért sorozat mára hiánycikké vált, az elmúlt évtizedekben jobbára csak válogatások jelenhettek meg. Könyvünket elsősorban a tanulóknak ajánljuk, hiszen e sorozat több nemzedékre volt jellemformáló hatással.

Benedek Elek - Többsincs ​királyfi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Szélike ​királykisasszony
„Volt ​Tündérország királyának egy gyönyörűséges szép leánya, akinél szebbet a világ nem látott, s aki olyan sebesen tudott szaladni, mint a szél. Nem is volt más az ő neve: Szélike királykisasszony. Egyszer kihirdetteti a király az országban, még azon is túl, hogy annak adja leányát, aki a futásban elhagyja: de úgy próbáljon szerencsét akárki, hogy ha leányát el nem tudja hagyni, karóba kerül a feje. Hiszen próbáltak szerencsét királyfik, hercegek, grófok, bárók s válogatott cigánylegények, de karóba is került a feje valamennyinek…" A mese további részéből megtudhatjuk, hogy János királyúrfi hetedhét országon át vándorol azért, hogy megkaphassa Szélike királykisasszony kezét. Útja során öt barátra tesz szert, akik különleges képességekkel rendelkeznek, melyekre szükségük is lesz a feladat megoldásához, Szélike legyőzéséhez. "A nagy mesemondó", Benedek Elek generációkon át öröklődő meséiből készült válogatás összesen harminchat mesét tartalmaz, mely híven tükrözi a nép ügyességét, jó kedélyét, s mindezt Benedek Elek a maga eleven és tréfás elbeszélő modorában közvetíti a gyermekolvasók számára.

Benedek Elek - Benedek ​Elek legszebb meséi
Ahogy ​a cím is sugallja, Benedek Elek legszebb meséit tartalmazza ez a gyűjtemény. Ismerje meg ezeket a gyönyörű meséket!

Benedek Elek - Mesék ​az arany és az ezüst mesekönyvből
Miért ​készítettem el gyerekeknek, felnőtteknek azt a Csodalámpa sorozatból való mese-válogatást, amely Benedek Elek magyarításában ad ízelítőt a világirodalom legszebb meséiből? Mert minden életkorban nagy szerepe van a mesének, és szeretném, ha a meséken keresztül olyan tartalmakkal ismerkednének meg az érdeklődők, amelyek a szolidaritást, a kitartást, a saját magukba vetett hitet erősítik meg, ugyanakkor egyfajta nyitottságra és más népek kultúrájának befogadására is késztetnek. A mesék olvasásakor, a hangzóanyagok hallgatásakor, a kifesthető rajzok színezése során a kis és a nagy olvasók megismerkedhetnek a világ mese-vándormotívumainak kincseivel is, hiszen az angol, német, spanyol, török, izlandi, japán, magyar, maláj, zsidó, szicíliai mesék között nemegyszer fedezhető fel hasonlóság, azonosság. Művészi tolmácsolásban a magyar nyelv szépségét, Benedek Elek átültetésében a világirodalom kincsestárát kívántam megszólaltatni és megismertetni azzal a generációval, amelyik a kultúra jövőbeni igényes befogadója lesz. Szívből ajánlom a felnőtt közönségnek is, hiszen a mesék üzenete, a mindig legyen idő egy jó cselekedetre- korosztálytól független. Havas Judit (a meséket válogatta és elmeséli)

Benedek Elek - Hunor ​és Magyar
- ​Hát menjetek el ti - mondták a magyarok -, mi itt maradunk. Ha találtok elég nagy földet, adjátok hírül, s utánatok megyünk. Ha nem találtok, forduljatok vissza, majd összeszorulunk, ahogy lehet. Kicsi helyen is megférnek, kik egymást szeretik. Helyeselték mindannyian ezt a beszédet. Menjenek a hunok, maradjanak a magyarok. Hanem mikor éppen indulóban voltak, búcsúzkodtak, megszólal Atilla, Bendegúz fia: - Hát az Isten kardja kié lesz ezután: hunoké-e, vagy a magyaroké? Mert, hogy szavamat ne felejtsem, mikor a magyarok és hunok elfoglalták Szittyaországot, egy kardot szenteltek az Istennek, aki megsegítette, hogy legyőzhetik Szittyaország népét. Ezt a kardot Isten kardjának hívták, jussa volt hozzá minden nemzetségnek. Azt mondták a táltosok: míg ez a kard meglesz, ne féljetek semmiféle népektől, veletek az Isten.

Benedek Elek - Üssed, ​üssed, botocskám!
A ​magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket. A magyar ifjúsági irodalom egyik legnevesebb, de idehaza kissé elfelejtett alkotójának életműve most teljes egészében elérhető lesz, kéthetente kínálva valódi és hiteles, a székely néplélekben gyökerező tündérvilágot az esti mesék hallgatóinak és olvasóinak egyaránt. A kötet meséi: ● MEGÖLŐ ISTÉFÁN ● MI VAN A LÁDIKÓBAN? ● ÜSSED, ÜSSED, BOTOCSKÁM! ● A FAZÉKFEDŐ ● A ZARÁNDOK ● A KÉTSZÍVŰ KIRÁLYFI ● BÉKA-KIRÁLYKISASSZONY ● A KÉT BORSÖKRÖCSKE ● GÁCSERA ● RAPSÓNÉ ● SZERENCSÉNEK SZERENCSÉJE

Benedek Elek - Karácsonyfa
"Ne ​gondoljátok, hogy a bagoly, ez a rettenetesen komoly, mogorva képű madár, mely különös szeretettel húzódik meg a régi, lakatlan házak és omladékok között, az egész életét bús mogorvaságban tölti!" Bagoly úr és családja viszontagságainak mulatságos meséje mellett még közel húsz történet, s majd' kétszer annyi gyermekvers sorakozik a kötetben. A mesék legtöbbjében furfangos népi hősök - Bolond Istók, Erős János, Babszem Jankó és társaik - szerencsés sorsfordulatainak krónikája elevenedik meg, s egyben a gyermekolvasók előtt föltárul a magyar népmesék birodalma is. Olvashatnak meséket a magyar haza nagyjairól (Wesselényi Miklós bora), ám legalább annyira leköthetik figyelmüket azok a történetek, amelyekben gyerekekkel esnek meg kisebb-nagyobb bonyodalmak (Sárika uzsonnája; Az éléskamrában). Jellegzetes portrék sorát alkotják a mondókák és a versek: a portékáját, réz sípot, játékpuskát, kis bicskát kínálgató vándor árusé (A játékos tót), a katonásdit játszó Palkó fiúé (A kis vitéz), az Óperenciás tengeren is túlra igyekvő Iluskáé (Hová, hová, gyerekek?) Sok vers enged bepillantást a természet közelségében élő, falusi emberek hétköznapjaiba. E versek között akad olyan, amelyiknek nem sok köze van a valósághoz, mert mesévé, romantikává szelídíti a szegénységet (A libapásztor; Aratáskor; A kalász-szedők), de akad szociografikus érzékenységű életkép is, amely rámutat a nélkülözés, a szenvedés embert próbáló terheire (Özvegy asszony). ; A Benedek Elek gyermekverseiből, mondókáiból és meséiből válogatott kötetet századforduló korabeli illusztrációk díszítik, amelyeken az "Elek apó" által megálmodott, felejthetetlen mesevilág szereplői láthatók. - A kötet az óvodás korú gyerekenek és nagyobbacska társaiknak derűs, szép órákat ígér.

Benedek Elek - A ​honfoglalás mondái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​kolozsvári bíró
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Bolond ​Istók
A ​magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket. A magyar ifjúsági irodalom egyik legnevesebb, de idehaza kissé elfelejtett alkotójának életműve most teljes egészében elérhető lesz, kéthetente kínálva valódi és hiteles, a székely néplélekben gyökerező tündérvilágot az esti mesék hallgatóinak és olvasóinak egyaránt. A kötet meséi: ● BABSZEM JANKÓ ● SZALONNAFA ● A CSODAÓRA ● RÓZSA KIRÁLYFI ● BOLOND ISTÓK ● MIRKÓ KIRÁLYFI

Benedek Elek - Az ​aranymadár
A ​magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket A magyar népmese-irodalom ismert alakjai és motívumai mellett Elek apó ízes nyelvezetű meséi a csodaszarvas-mondától kezdve a magyar királyok legendáin át a szabadságharcig a magyar történelem legismertebb alakjait is felelevenítik.

Benedek Elek - A ​szív könyve
Benedek ​Elek a magyar mesék klasszikusa, nagy álmodója volt. „Tündérszavú ember”, akinek történetein generációk növekedtek fel, tanultak emberséget. Kevesen tudják róla, hogy remek novellista is volt, akinek írásait egy-egy vasárnapi lap tálca-rovatában ezrek és ezrek várták. A szív könyve ezekből a novelláiból válogat, amelyben a szülőföldhöz, az otthonhoz való hűség adja az alaphangot. Egy olyan világról szól, ahol a becsület és a tisztesség volt az uralkodó. Ezek a történetek ma is hatnak. Amikor Benedek Elek meghalt, szülőfaluja, Kisbacon egy búzakoszorút helyezett a sírjára. Ezt írták a szalagjára: „A kis falu sír – siratja nagy fiát.” A kalászokból kihullott a búza és a szívekben kikelt, mert az igaz történetek, a szépen mondott mesék igazi talaja a szív, ahol megsokszorozódik a szépen mondott szó.

Benedek Elek - Benedek ​Elek meséi és más történetek
Egyszer ​volt,hol nem volt, az Óperenciás-tengeren és az Üveghegyen innen, volt egyszer egy régi-régi meséskönyv. Nagyon vastag volt, mert belsejében igen sok mese kapott helyet, de egyben szép is, mert itt-ott színes képek bújtak meg benne, hogy felvidítsák az oldalait. Réges-régen egy nagy varázsló írta bele a meséket, aki a szavak mágusa volt, s messze ismerték a nevét. A könyvét pedig mindenki szerette, az anyukák és az apukák minden este felolvastak belőle a gyerekeiknek. Aztán nagyot fordult a világ kereke, s a könyvet szépen lassan elfelejtették. Mígnem egy derűs napon valaki rátalált, a kezébe fogta, s kinyitotta...

Benedek Elek - A ​táltos kecske
A ​magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket. A magyar ifjúsági irodalom egyik legnevesebb, de idehaza kissé elfelejtett alkotójának életműve most teljes egészében elérhető lesz, kéthetente kínálva valódi és hiteles, a székely néplélekben gyökerező tündérvilágot az esti mesék hallgatóinak és olvasóinak egyaránt.

Benedek Elek - Az ​aranytojó madár
Ez ​a kötet Benedek Elek néhány híres kincsét tartalmazza, köztük például A hazug legényt, A bujdosó macskát, vagy Az aranyekét...

Benedek Elek - Lúdas ​Matyi és más mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​szabadságharc kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Kolontos ​Palkó és más mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Pajkos ​Peti újabb huncutkodásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​pelikánmadár
"- ​Azért sír az egyik szemem, mert volt nekem ifjúkoromban egy szépen zengő pelikánmadaram, ha annak az énekét hallottam, elfeledtem minden búmat, bajomat. Ezt a madarat valaki ellopta, s ámbátor bejártam utána az egész világot, meg nem találtam. Azóta sír az egyik szemem. A másik azért nevet, mert világjáró utamban sok szép leányt láttam, de hozzád hasonlatos szépet nem! ... volt a király udvarában egy kicsi nemes legény, s ez, hogy látta s hallotta, mi nagy szomorúság van a palotában, mit gondolt, mit nem, hamuba sült pogácsát süttetett a szakácsnéval, s azzal, azt sem mondta senkinek, hová, merre, csak elindult toronyirányába."

Benedek Elek - A ​magyar nép múltja és jelene II. - A bölcsőtől a sírig
Ez ​a könyv változatlan utánnyomása (új borítóval) Benedek Elek A magyar nép múltja és jelen című könyve második kötetének, ami az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat kiadásában, 1898-ban jelent meg Budapesten. A borítón látható színes képek a könyv illusztrációinak színezett változatai. Az eredeti kiadás nem jelölte az illusztrációk készítőit.

Benedek Elek - Vidám ​állatmesék
Ebben ​a mesekönyvben Benedek Elek ismert és kevésbé ismert állatmeséiből válogattunk. Olvassátok szeretettel!

Kollekciók