Ajax-loader

Benedek Elek könyvei a rukkolán


Herceg Ferenc- - Hevesi Sándor - Rákosi Jenő - Ferenczi Zoltán - Benedek Elek - Surányi Miklós - Pekár Gyula - Tanulmányok
A Petőfi-Társaság fönnállásának ötvenedik évét azzal vélte legméltóbban megünnepelni, ha erre az alkalomra egy sorozatos kiadványban bemutatja tagjainak irodalmi munkásságát. A szép terv megvalósítását a Singer és Wolfner irodalmi intézet rt. áldozatkészsége tette lehetővé. Így a Magyar írómesterek 12 kötete a Társaság és az irodalmi intézet közös munkájának eredménye. A szerkesztés föladatát a Társaság részéről az elnökség (elsősorban Császár Elemér alelnök), az irodalmi intézet részéről Fodor Gyula végezte. A szerkesztő-bizottság azt szerette volna, ha a Társaság minden tagja egy egész kötettel szerepelhetett volna ebben az ünnepi kiadványban, de erre gondolni sem lehetett. Nemcsak a jelen gazdasági viszonyai miatt, hanem még inkább azért, mert a tagok jó része nem volt abban a helyzetben, hogy egész kötetre való, eddig még meg nem jelent anyagot bocsáthatott volna szerkesztőség rendelkezésére. Mégis sikerült tizenegy tagunknak nagyobb-szabású munkáját vagy elbeszélés-gyűjteményét 9 kötetben megjelentetni. A Társaság többi tagja kisebb dolgozatokkal szerepel a gyűjteményben. Ezeket a dolgozatokat műágak szerint három csoportra különítve, ugyanannyi anthologia-kötetben bocsátjuk a közönség elé. Jelen kötet a Társaság essayistáit szólaltatja meg. A szerkesztő-bizottság nagy szomorúságára minden tagtól csak egy-egy tanulmányt közölhetett - olyan nagy számmal vannak a Petőfi-Társaságban jeles esztétikusok és kritikusok! A tanulmányokat megelőző életrajzok az illető szerzők művei - tehát önéletrajzok. TARTALOM Előszó Benedek Elek 1 Benedek Elek: Mikes Kelemen 5 Berzeviczy Albert 13 Berzeviczy Albert: Zrinyi Miklós, a költő 15 Császár Elemér 25 Császár Elemér: A hid 28 Ferenczi Zoltán 41 Ferenczi Zoltán: Az egyszerűség elve Petőfinél 43 Herczeg Ferenc 55 Herczeg Ferenc: Jókai Mór emléke 55 Hevesi Sándor 72 Hevesi Sándor: A mai dráma válsága 73 Kern Aurél 102 Kern Aurél: A magyar zene problémája 104 Pekár Gyula 124 Pekár Gyula: Ünnepi beszéd a párizsi Petőfi-ünnepen 124 Pintér Jenő 136 Pintér Jenő: Bírálatok - Herczeg Ferenc: A fekete lovas 139 Rákosi Jenő 144 Rákosi Jenő: Tavasz 148 Rákosi Jenő: Blaháné szíve 158 Surányi Miklós 163 Surányi Miklós: Tömeg, tehetség, lángész 163 Voinovich Géza 180 Voinovich Géza: Jókai 182

Covers_219597
elérhető
0

Benedek Elek - Katalin
Aki ​elolvassa ezt a tiszta levegőjű írást, rádöbben arra, hogy minden során átsüt a valóság. Az író, Katalin történetével az előítéletek, a köznapi ember-telenségek ellen küzd úgy, hogy sorai mögött ott csillog mindig a szeretet és az emberség. Katalin élete a munka, a gond és a lemondás szavakban fejeződik ki legtökéletesebben. A felvilágosult, sikerorientált világban egy olyan törékeny leányalakból formál óriást, aki a mindennapi kötelességteljesítések hőse lett, és kemény munkával felneveli testvéreit. Katalin lemond a boldogságáról a mások boldogságáért.

Benedek Elek - Hazánk ​története
A ​magyarok története a honfoglalás előtti időktől.

Benedek Elek - Nagy ​magyarok élete
Benedek ​Elek 1905-ben hatalmas vállalkozásba fogott, meg akarta írni a magyar történelem és szellem nagyjainak 18 kötetre tervezett életrajzi gyűjteményét: 13 kötet el is készült a Nagy magyarok életéből, de a történelmi földcsuszamlás, a világháború megakadályozta az írót, hogy bevégezze a "nagy magyarok Patheonjának" fölépítését. E félbeszakadt, nagyratörő sorozat legszebb darabjait: Mikes Kelemen, Kőrösi Csoma Sándor, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Széchenyi István életrajzát veheti most kezébe az olvasó e válogatásban.

Benedek Elek - Magyar mese- és mondavilág 1. [Rovásírással] - A csodaszarvas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 2. [Rovásírással] - A fekete kisasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 3. [Rovásírással] - A tűzmadár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék [Rovásírással]
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék
Negyedik kiadásban lát napvilágot ez a válogatás, mely Benedek Eleknek, a nagy mesemondónak félszáz meséjét tartalmazza. Többségükben rövid, fordulatos és vidám mesék ezek, amelyek híven tükrözik a nép egészséges erkölcsi felfogását, talpraesettségét, meleg kedélyét. Mindezt a maga megvesztegetően kedves, eleven és tréfás elbeszélő modorán közvetíti az író a kis olvasóknak.

Benedek Elek - A magyar történelem nagyjai II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A magyar történelem nagyjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Nagy magyarok élete I-VII.
Benedek Elek népszerű történeti jellemrajzokat tartalmazó könyvsorozata, a Nagy magyarok élte, 1905-1914 között jelent meg 13 kötetben. Könyvünk az első hét könyvet foglalja egybe. A háború előtt több kiadást megért sorozat mára hiánycikké vált, az elmúlt évtizedekben jobbára csak válogatások jelenhettek meg. Könyvünket elsősorban a tanulóknak ajánljuk, hiszen e sorozat több nemzedékre volt jellemformáló hatással.

Benedek Elek - Többsincs ​királyfi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Szélike ​királykisasszony
„Volt ​Tündérország királyának egy gyönyörűséges szép leánya, akinél szebbet a világ nem látott, s aki olyan sebesen tudott szaladni, mint a szél. Nem is volt más az ő neve: Szélike királykisasszony. Egyszer kihirdetteti a király az országban, még azon is túl, hogy annak adja leányát, aki a futásban elhagyja: de úgy próbáljon szerencsét akárki, hogy ha leányát el nem tudja hagyni, karóba kerül a feje. Hiszen próbáltak szerencsét királyfik, hercegek, grófok, bárók s válogatott cigánylegények, de karóba is került a feje valamennyinek…" A mese további részéből megtudhatjuk, hogy János királyúrfi hetedhét országon át vándorol azért, hogy megkaphassa Szélike királykisasszony kezét. Útja során öt barátra tesz szert, akik különleges képességekkel rendelkeznek, melyekre szükségük is lesz a feladat megoldásához, Szélike legyőzéséhez. "A nagy mesemondó", Benedek Elek generációkon át öröklődő meséiből készült válogatás összesen harminchat mesét tartalmaz, mely híven tükrözi a nép ügyességét, jó kedélyét, s mindezt Benedek Elek a maga eleven és tréfás elbeszélő modorában közvetíti a gyermekolvasók számára.

Benedek Elek - A ​három kívánság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​gyémántkrajcár
A ​magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket. A magyar ifjúsági irodalom egyik legnevesebb, de idehaza kissé elfelejtett alkotójának életműve most teljes egészében elérhető lesz, kéthetente kínálva valódi és hiteles, a székely néplélekben gyökerező tündérvilágot az esti mesék hallgatóinak és olvasóinak egyaránt.

Benedek Elek - A ​nagyotmondó legény
Élt ​egyszer egy bolond király, aki kihirdette szerte az országban, hogy annak adja leánya kezét, aki olyat talál mondani, amit ő nem hisz el... és a szegény legény fia is szerencsét próbál, de előtte senkinek sem sikerült a próbatétel. Mit lehet mondani a hiszékeny királynak? Kiderül a bájos és humoros történetből...

Benedek Elek - Ördög ​Rózsa
Helikon ​Klasszikus Mesék Ezeket a meséket és mondákat több száz, esetleg ezer év távlatában kezdte mesélni valaki, aztán mások megint csak továbbmesélték. Először csak azért, hogy eltöltsék az időt, majd talán azért, hogy általuk a gyermekeket jóra és szépre neveljék. Ekkor találkozott velük Benedek Elek, aki lejegyezte és összegyűjtötte ezeket a meséket. Nekünk az a feladatunk, hogy könyve szerkesztve újra meg újra közreadjuk az ő és mások gyűjtését, hogy gyermekeink sose fogyjanak ki a meséből. Hiszen így találkozhatnak a legszebb, árnyalatokban gazdag magyar nyelvvel, azzal a szókinccsel, amely kísérni fogja őket egész életükben. De a mese segíti őket jellemük kialakulásában is, fontos, hogy tudják, ki a hős, ki az igaz, és ki a jó. A mese fontos, mert a mese a mi kultúránk.

Benedek Elek - A ​kétszívű királyfi
Hallottátok-e ​hírét a fekete királynak? Tudjátok-e, miért kapta Pipa Miska ezt a nevet? Ki is valójában a kikent-kifent seprűnyél? Hogyan lett két szíve a királyfinak? Benedek Elek meséiben minderre fény derül, továbbá a népmesék híres-hírhedt alakjait is megismerhetjük: többek között Bolondos Gyurkát, Buktánovics Buktánt, Teddneki Jánost vagy a mindig rosszban sántikáló ravaszdi rókát. A magyar népmesék csodálatos világa tárul elénk a nagy magyar meseíró és népmesegyűjtő, Benedek Elek feldolgozásában. A válogatást az eddigi kötetek (Az aranyalmafa, A kék liliom, Jégország királya) nagy tetszéssel fogadott illusztrátorának, Bányai Évának kedves, humoros rajzai egészítik ki

Benedek Elek - A ​szép Katarina
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek ​Elek meséi I.
Benedek ​Elek nevét említve még a kicsik is tudják, kiről van szó, nemhogy a felnőttek, akik gyermekkori élményeiket felidézve saját gyermekiknek is szívesen újraolvassák a nagy mesemondó élénk, színes történeteit. Benedek Elek életszerű és tréfás elbeszéléseiben olyan szereplők elevenednek meg, akiket a kicsik őszinte érzelmekkel szeretnek, vagy éppen nem szeretnek. Benedek Elek meséink alszik el ma is sok gyerek, és remélhetőleg ez még hosszú-hosszú éveken keresztül így is marad.

Benedek Elek - Pengő ​királyfi
Ez ​a kis kötet Benedek Elek gazdag mesekincséből nyolc, csupa csodálatos elemből szőtt mesét foglal magába. A nyolc mese mindegyike külön világ: sárkányokkal és más természetfölötti erőkkel megvívó hősei bátorsággal, okossággal és szellemes népi furfanggal győznek a természetfölötti erőkön. Az az olvasó, aki most először veszi kezébe Benedek Elek csodálatos meséit, ebből a kis könyvből is kedvet kap, hogy megismerje a nagy mesemondó teljesebb hagyatékát, a _Többsincs királyfi_, _A világszép Nádszálkisasszony_ és _A vitéz szabólegény_ című könyveit.

Benedek Elek - "Jézus ​tanítványa voltam"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​griffmadár
A ​magyar népmesekincs sokszínűségét csillantja fel ez a kötet. Találhatunk benne tündérmesét, állatmesét, tréfás- és csalimesét. „Elek apó" nemzedékek kedvencévé vált feldolgozásában.

Benedek Elek - A ​tülökvár
A ​magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket. A magyar ifjúsági irodalom egyik legnevesebb, de idehaza kissé elfelejtett alkotójának életműve most teljes egészében elérhető lesz, kéthetente kínálva valódi és hiteles, a székely néplélekben gyökerező tündérvilágot az esti mesék hallgatóinak és olvasóinak egyaránt. A kötet meséi: SZŰZ MÁRIA KERESZTLÁNYA - A TÜLÖKVÁR - A BANYA - AZ ARANYFOGÚ KIRÁLYFIAK - HAMUPIPŐKE KIRÁLYFI - A BOLONDOK - SZÉP MIKLÓS - A ZÖLD KIRÁLY

Benedek Elek - A ​magyar történelem nagy alakjai I-II.
"E ​könyvemet elsősorban hazám ifjúságának szántam, de hiszem, hogy kedves olvasmánya lesz ez a nagyközönségnek is. Talán sok ember neve fog hiányozni e könyvből, kiket nagynak képzel az olvasó, de bizonyára kevés olyan, aki hazájának, nemzetének tett szolgálataival, példaszerű élete folyásával, cselekedeteivel valóban kiérdemelte a nagy nevet. Ebben a könyvben a nagyság legfőbb mértéke a belső, lelki érték. Aki embernek igazi ember, hazafinak igazi hazafi volt, aki e hazáért élt, dolgozott, nagyokat cselekedett, szólva, tollal, karddal, vésővel, ecsettel, s ha világi hatalom volt kezében, e hatalommal a nép javát munkálta mindig: hely illeti a magyarok panteonjában. Dicséret, dicsőség Istennek, ki megsegélt engem, hogy megírhattam hazám történetét, e haza nagyjainak életét. Ünnepi érzéssel bocsátom útjára könyvemet: fogadjátok szeretettel, olvassátok figyelemmel."

Benedek Elek - A ​csudafa
Benedek ​Elek népszerű mesefüzére az elvarázsolt, rút Bűbájosról szól, aki minden varázstudományát összeszedve igyekszik elnyerni a hétszer szép királykisasszony szerelmét, aki megválthatja őt a gyermekkori átoktól. Baglyok, varázsitalok, a félszemű nagy Bűbájos, a félelmetes Föld Szelleme, a végighas Méz király, a Tündérkirálynő, no és a csudafa segítik-terelgetik Bűbájost kalandos útján.

Benedek Elek - János ​diák
Benedek ​Elek válogatott meséi. A kötetben: A cigány királyfi, A szegény ember hat fiacskája,A szerencsepróbáló királyfi, A francia királykisasszony, Az aranyköles, A kakas és a pipe, Babszem Jankó, A szegény ember és a róka, János diák, A Nap fája, A bátyám lakodalma, A beszélő barlang, A galamb, a réce meg a lúd

Benedek Elek - Törökvész ​és német elnyomás
"Még ​ravatalon feküdt az utolsó nemzeti király s jelentkezett I. Ferdinánd ama részéért az országnak, amely János királyé volt. A derék György barát minden követ megmozgatott,hogy egyelőre maradjon minden a régiben amíg Ferdinánd össze tudja mérni fegyverét a törökkel." ......

Benedek Elek - Nagy ​magyarok élete 2.
"Ez ​a világ nem az én világom" - írta Benedek Elek, amikor otthagyta a polgári újságírást. Nem az ő világa volt a korrupció, a tőkés pénztől való függés. A múltba fordult tehát, a múltba tekintve szabadabb a képzelet. Máig igazolódni látszik az író hiányérzete: a múlt század vége óta nincsenek Széchenyi Istvánhoz fogható egyéniségek a magyar politikában. Szeretnénk, hogy legyenek. Amikor kézbe vesszük ezt a könyvet, ne történelemtudományt, ne is történelem-világnézeti kalauzt keressünk benne, hanem kedvcsinálót ahhoz, hogy példaképeket állítsunk nemzedékünk elé. A kötet Hunyadi János, Mátyás király, Zrínyi Miklós és Báthory István életét mutatja be.

Benedek Elek - Csudalámpa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​magyar nép múltja és jelene II. - A bölcsőtől a sírig
Ez ​a könyv változatlan utánnyomása (új borítóval) Benedek Elek A magyar nép múltja és jelen című könyve második kötetének, ami az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat kiadásában, 1898-ban jelent meg Budapesten. A borítón látható színes képek a könyv illusztrációinak színezett változatai. Az eredeti kiadás nem jelölte az illusztrációk készítőit.

Kollekciók