Ajax-loader

Benedek Elek könyvei a rukkolán


Herceg Ferenc- - Hevesi Sándor - Rákosi Jenő - Ferenczi Zoltán - Benedek Elek - Surányi Miklós - Pekár Gyula - Tanulmányok
A Petőfi-Társaság fönnállásának ötvenedik évét azzal vélte legméltóbban megünnepelni, ha erre az alkalomra egy sorozatos kiadványban bemutatja tagjainak irodalmi munkásságát. A szép terv megvalósítását a Singer és Wolfner irodalmi intézet rt. áldozatkészsége tette lehetővé. Így a Magyar írómesterek 12 kötete a Társaság és az irodalmi intézet közös munkájának eredménye. A szerkesztés föladatát a Társaság részéről az elnökség (elsősorban Császár Elemér alelnök), az irodalmi intézet részéről Fodor Gyula végezte. A szerkesztő-bizottság azt szerette volna, ha a Társaság minden tagja egy egész kötettel szerepelhetett volna ebben az ünnepi kiadványban, de erre gondolni sem lehetett. Nemcsak a jelen gazdasági viszonyai miatt, hanem még inkább azért, mert a tagok jó része nem volt abban a helyzetben, hogy egész kötetre való, eddig még meg nem jelent anyagot bocsáthatott volna szerkesztőség rendelkezésére. Mégis sikerült tizenegy tagunknak nagyobb-szabású munkáját vagy elbeszélés-gyűjteményét 9 kötetben megjelentetni. A Társaság többi tagja kisebb dolgozatokkal szerepel a gyűjteményben. Ezeket a dolgozatokat műágak szerint három csoportra különítve, ugyanannyi anthologia-kötetben bocsátjuk a közönség elé. Jelen kötet a Társaság essayistáit szólaltatja meg. A szerkesztő-bizottság nagy szomorúságára minden tagtól csak egy-egy tanulmányt közölhetett - olyan nagy számmal vannak a Petőfi-Társaságban jeles esztétikusok és kritikusok! A tanulmányokat megelőző életrajzok az illető szerzők művei - tehát önéletrajzok. TARTALOM Előszó Benedek Elek 1 Benedek Elek: Mikes Kelemen 5 Berzeviczy Albert 13 Berzeviczy Albert: Zrinyi Miklós, a költő 15 Császár Elemér 25 Császár Elemér: A hid 28 Ferenczi Zoltán 41 Ferenczi Zoltán: Az egyszerűség elve Petőfinél 43 Herczeg Ferenc 55 Herczeg Ferenc: Jókai Mór emléke 55 Hevesi Sándor 72 Hevesi Sándor: A mai dráma válsága 73 Kern Aurél 102 Kern Aurél: A magyar zene problémája 104 Pekár Gyula 124 Pekár Gyula: Ünnepi beszéd a párizsi Petőfi-ünnepen 124 Pintér Jenő 136 Pintér Jenő: Bírálatok - Herczeg Ferenc: A fekete lovas 139 Rákosi Jenő 144 Rákosi Jenő: Tavasz 148 Rákosi Jenő: Blaháné szíve 158 Surányi Miklós 163 Surányi Miklós: Tömeg, tehetség, lángész 163 Voinovich Géza 180 Voinovich Géza: Jókai 182

Benedek Elek - A ​szabadságharc kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Öcsike ​és az őzike
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Nagy ​magyarok élete
Benedek ​Elek 1905-ben hatalmas vállalkozásba fogott, meg akarta írni a magyar történelem és szellem nagyjainak 18 kötetre tervezett életrajzi gyűjteményét: 13 kötet el is készült a Nagy magyarok életéből, de a történelmi földcsuszamlás, a világháború megakadályozta az írót, hogy bevégezze a "nagy magyarok Patheonjának" fölépítését. E félbeszakadt, nagyratörő sorozat legszebb darabjait: Mikes Kelemen, Kőrösi Csoma Sándor, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Széchenyi István életrajzát veheti most kezébe az olvasó e válogatásban.

Benedek Elek - A ​farkas és a róka
"Réges-régen ​a farkas meg a róka nagy erős barátságban s komaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arrafelé. Nap nap után, éjszaka éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éhségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni."

Benedek Elek - Hazánk ​története
A ​magyarok története a honfoglalás előtti időktől.

Covers_24842
elérhető
0

Benedek Elek - Katalin
Aki ​elolvassa ezt a tiszta levegőjű írást, rádöbben arra, hogy minden során átsüt a valóság. Az író, Katalin történetével az előítéletek, a köznapi ember-telenségek ellen küzd úgy, hogy sorai mögött ott csillog mindig a szeretet és az emberség. Katalin élete a munka, a gond és a lemondás szavakban fejeződik ki legtökéletesebben. A felvilágosult, sikerorientált világban egy olyan törékeny leányalakból formál óriást, aki a mindennapi kötelességteljesítések hőse lett, és kemény munkával felneveli testvéreit. Katalin lemond a boldogságáról a mások boldogságáért.

Benedek Elek - Magyar mese- és mondavilág 1. [Rovásírással] - A csodaszarvas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 2. [Rovásírással] - A fekete kisasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 3. [Rovásírással] - A tűzmadár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék [Rovásírással]
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék
Negyedik kiadásban lát napvilágot ez a válogatás, mely Benedek Eleknek, a nagy mesemondónak félszáz meséjét tartalmazza. Többségükben rövid, fordulatos és vidám mesék ezek, amelyek híven tükrözik a nép egészséges erkölcsi felfogását, talpraesettségét, meleg kedélyét. Mindezt a maga megvesztegetően kedves, eleven és tréfás elbeszélő modorán közvetíti az író a kis olvasóknak.

Benedek Elek - A magyar történelem nagyjai II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A magyar történelem nagyjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Nagy magyarok élete I-VII.
Benedek Elek népszerű történeti jellemrajzokat tartalmazó könyvsorozata, a Nagy magyarok élte, 1905-1914 között jelent meg 13 kötetben. Könyvünk az első hét könyvet foglalja egybe. A háború előtt több kiadást megért sorozat mára hiánycikké vált, az elmúlt évtizedekben jobbára csak válogatások jelenhettek meg. Könyvünket elsősorban a tanulóknak ajánljuk, hiszen e sorozat több nemzedékre volt jellemformáló hatással.

Benedek Elek - Egy ​szalmaözvegy levelei
Miféle ​kalandokba bonyolódik az 1890-es évek derekán egy minisztériumi tisztviselő, aki hat héten át - felesége gyógyfürdőre utazván - nevelője lesz hat gyermekének: három kisfiának, három kisleányának? Benedek Elek, aki ekkor már jó nevű szerző, s 'véletlenül' éppen három fiú és három leánygyermek édesapja, nemcsak a szalmaözvegyi sors nehézségeit ecseteli egy mai szemmel nézve szokatlanul nagy család fejeként, hanem - s ez adja a mű különleges érdekességét számunkra - megörökíti a XIX. század legvégének fővárosi polgári életét is. Megismerkedünk a megbízhatatlan szakácsnékkal és cselédekkel, a pletykálkodó újságírókkal, a könyörtelen háziurakkal és sok más korabeli figurával. Piros egészvászon kötés, rajzos védőborító, az előzékeken korabeli színezett fotók, belül színes és fekete-fehér illusztrációk.

Benedek Elek - Nagyapóéknál
Hat ​gyermek és szüleik, az egész család utazik Pestről Székelyföldre, hogy meglátogassák rég látott nagyszüleiket. A legnagyobb fiú, Bandi naplójába tekinthet be az olvasó. Megismerheti a hegyek lábánál megbújó kicsi falu, Bacon lakóit, a helyi szokásokat és a mindennapi élet tevékenységeit, a székely falvak életét a 19. század végén. A bölcs nagyapó elbeszéléseiben szerepel a gazdag székely mondakör egy-egy darabja: a hunok sírjáról, a Szent Anna-tó keletkezéséről, az almási barlangról és a Bálványos vár építéséről szóló mondák. A kötetet a felnőtt olvasók figyelmébe is ajánljuk.

Benedek Elek - Illyés Gyula - A ​deszkavári királyfi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Székely ​népballadák
"Bokrétát ​kötöttem a székely népballada-költészet legszebb virágaiból és szeretettel nyújtom át nektek, magyar testvérek... Lássátok, milyen gazdaglelkű nép ez s a világ minden népe közül a legszomorúbb.. Vidámsága fölött is ott borong az egetverő zord hegyek közé szorult, életét, földjét, házát védő székelység mélabúja." Néhai Benedek Elek, kinek ezt a gyűjteményt köszönhetjük, ilyen szívből fakadó szavakkal ajánlja a válogatott székely balladákat az olvasó szeretetébe. Benedek Elek ott nőtt fel a székely havasok közt, de nem kell semmiféle lokálpatriotizmus ahhoz, hogy a népköltészet e drágaköveit értékelni tudjuk. És nem kell hozzá az az aktualitás sem, amely ma kétszeresen drágává tesz szemünkben mindent, ami székely. A világ minden finomlelkű embere át tudná érezni ezeknek a dalos történeteknek a szépségét. A kötetben megtaláljuk a török császár tömlöcében senyvedő Szilágyi és Hagymási történetét, Júlia Szép Leány históriáját, Kőmives Kelemenné világhírű balladáját. Látjuk Budai Ilonát, hóna alatt kincses ládájával, melyet jobban féltett gyermekeinél, Kádár Katá, a feneketlen tóba vetett jobbágyleányt, Világszép Erzsókot és Kis-Gergő Istvánnét. De a közismert balladákon kívül nem egy olyant, mely éppúgy megérdemli, hogy közkinccsé váljon. Nem is szólva azokról a pajkos, mosolygós, furfangos történetekről, amelyek a székely nép humorát mutatják.

Benedek Elek - Nagy ​mesekönyv 5.
Nemzedékek ​öröksége a magyar mesevilág. A meseirodalom olyan egyedülálló kincse ez, melyhez hasonló nincs a világon. Mesetár sorozatunk 5 kötetével – már 1500 kézzel festett oldalon – őrzi az ezer év mesekölté­sé­ből válogatott magyar mesekincsünket. Ezzel a szép arcú ötödik kötettel is azt szeretnénk elérni, hogy a nagyok olvassák, a kicsik pedig hallgassák a szebb­nél szebb meséket. Olvasni és hallgatni is jó ezeket a meséket, ezért Benedek Eleknek vagyunk há­lásak. Hálánkat úgy tudjuk kifejezésre juttatni, hogy a 21. század kivált­sá­gos, felnövekvõ nemzedékét otthon, az óvodában és az iskolában mese­hallgatásra és meseolvasásra tanítjuk a Nemzedékek könyvébõl. Elek Apó is mesével hajolt le a gyermekekhez, és így nevelt a szeretetre.

Benedek Elek - A ​kínai császár leánya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​magyar nép múltja és jelene I. - A szolgaságtól a szabadságig
Ez ​a könyv változatlan utánnyomása (új borítóval) Benedek Elek A magyar nép múltja és jelen című könyve első kötetének, ami az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat kiadásában, 1898-ban jelent meg Budapesten. A borítón látható színes kép képek a könyv illusztrációinak színezett változatai. Az eredeti kiadás nem jelölte az illusztrációk készítőit.

Benedek Elek - Válogatás ​Benedek Elek meséiből
Csali ​mese Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, meg az üveghegyeken is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember kiment a fiával a földre szántani, s amint egyet fordul, egyszerre csak elkiáltja magát a fiú: – Nézze, apámuram, nézze, egy kulcsot találtam. – Az ám, egy kulcs – mondja a szegény ember. –Ejnye, de jó volna, ha egy ládát is találnál hozzá! Na, ez annyiban maradt. Tovább szántanak, kettőt-hármat térülnek-fordulnak. Megint elkiáltja magát a fiú: – Nézze édesapám, megtaláltam a ládát is! Próbálják a kulcsot, hát jól belétalál a zárba. Kinyitják a ládát, felemelik a fedelét, nézik, mi van benne, hát abban bizony nem volt egyéb, csak egy kurta farkú egerecske. Ha az egérnek hosszú farka lett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Pallas Antikvárium Kft., Gyöngyös, 2006.

Benedek Elek - A ​honfoglalás kora
Kik ​éltek itt előttünk? Miként hódítottuk el e területet? Hogyan lett keresztény a pogány magyar? Ezen kívül még számos kérdésre választ ad Benedek Elek: Hazánk története című 11 részes sorozatának első kötete, mely időrendben halad végig a magyarok történelmén a Honfoglalástól egészen Erdély aranykoráig. Általános iskolás gyermeknek élvezetes olvasmány, s az olvasás élményét csak még gazdagabbá teszik Veres László gyönyörű illusztrációi.

Benedek Elek - Mesék ​és elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​szép Katarina
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​magyar nép múltja és jelene II. - A bölcsőtől a sírig
Ez ​a könyv változatlan utánnyomása (új borítóval) Benedek Elek A magyar nép múltja és jelen című könyve második kötetének, ami az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat kiadásában, 1898-ban jelent meg Budapesten. A borítón látható színes képek a könyv illusztrációinak színezett változatai. Az eredeti kiadás nem jelölte az illusztrációk készítőit.

Benedek Elek - Nagyapó ​mesefája 10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​rászedett ördög
A ​magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket. A magyar ifjúsági irodalom egyik legnevesebb, de idehaza kissé elfelejtett alkotójának életműve most teljes egészében elérhető lesz, kéthetente kínálva valódi és hiteles, a székely néplélekben gyökerező tündérvilágot az esti mesék hallgatóinak és olvasóinak egyaránt. A kötet meséi: ● KÍGYÓ DARVITÉZ ÉS TATÁRVITÉZ HÁROM NEMESLEGÉNY ● VENTURNÉ ● MELYIK ÉR TÖBBET? ● A RÁSZEDETT ÖRDÖG ● A VÖRÖS TEHÉN ● JÉGORSZÁG KIRÁLYA ● AZ ARANYGYAPJAS KOSOK ● A TŰZ ● A SZEGÉNY EMBER KAKASA

Benedek Elek - A ​hétszépségű királykisasszony és más mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Uzoni ​Margit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Magyar ​mesék
Benedek ​Elek az elsők között gyűjtötte és dolgozta fel a magyar mesekincs színét-javát, olyan meséket, amelyek a nép életerejéről, találékonyságáról, humoráról, meleg szívéről tesznek tanúbizonyságot, a magyar kultúra örökbecsű darabjai. “Nagy lelki örömmel hallom, hogy könyvem a családos házak kedves barátja s az iskolai oktatásnak segítőtársa lett: hogy nagyok és kicsik gyönyörűséggel és haszonnal olvassák. A magyar népé ezért az érdem elsősorban. Az ő lelkének kincsei ezek a mesék. Én csupán a nép mesemondó fia vagyok" - írta Benedek Elek, a székely író, mesemondó. Meséit azóta is szeretik felnőttek és gyerekek falun és városban, élnek a könyvekben, és ma is terjednek élőszó útján is. Vitézek, garabonciás diákok, bugyuta legények, tündérek, szegényemberek, hősiesen küzdő testvérek népesítik be ezt a csodás, felejthetetlen világot.

Kollekciók