Ajax-loader

Benedek Elek könyvei a rukkolán


Herceg Ferenc- - Hevesi Sándor - Rákosi Jenő - Ferenczi Zoltán - Benedek Elek - Surányi Miklós - Pekár Gyula - Tanulmányok
A Petőfi-Társaság fönnállásának ötvenedik évét azzal vélte legméltóbban megünnepelni, ha erre az alkalomra egy sorozatos kiadványban bemutatja tagjainak irodalmi munkásságát. A szép terv megvalósítását a Singer és Wolfner irodalmi intézet rt. áldozatkészsége tette lehetővé. Így a Magyar írómesterek 12 kötete a Társaság és az irodalmi intézet közös munkájának eredménye. A szerkesztés föladatát a Társaság részéről az elnökség (elsősorban Császár Elemér alelnök), az irodalmi intézet részéről Fodor Gyula végezte. A szerkesztő-bizottság azt szerette volna, ha a Társaság minden tagja egy egész kötettel szerepelhetett volna ebben az ünnepi kiadványban, de erre gondolni sem lehetett. Nemcsak a jelen gazdasági viszonyai miatt, hanem még inkább azért, mert a tagok jó része nem volt abban a helyzetben, hogy egész kötetre való, eddig még meg nem jelent anyagot bocsáthatott volna szerkesztőség rendelkezésére. Mégis sikerült tizenegy tagunknak nagyobb-szabású munkáját vagy elbeszélés-gyűjteményét 9 kötetben megjelentetni. A Társaság többi tagja kisebb dolgozatokkal szerepel a gyűjteményben. Ezeket a dolgozatokat műágak szerint három csoportra különítve, ugyanannyi anthologia-kötetben bocsátjuk a közönség elé. Jelen kötet a Társaság essayistáit szólaltatja meg. A szerkesztő-bizottság nagy szomorúságára minden tagtól csak egy-egy tanulmányt közölhetett - olyan nagy számmal vannak a Petőfi-Társaságban jeles esztétikusok és kritikusok! A tanulmányokat megelőző életrajzok az illető szerzők művei - tehát önéletrajzok. TARTALOM Előszó Benedek Elek 1 Benedek Elek: Mikes Kelemen 5 Berzeviczy Albert 13 Berzeviczy Albert: Zrinyi Miklós, a költő 15 Császár Elemér 25 Császár Elemér: A hid 28 Ferenczi Zoltán 41 Ferenczi Zoltán: Az egyszerűség elve Petőfinél 43 Herczeg Ferenc 55 Herczeg Ferenc: Jókai Mór emléke 55 Hevesi Sándor 72 Hevesi Sándor: A mai dráma válsága 73 Kern Aurél 102 Kern Aurél: A magyar zene problémája 104 Pekár Gyula 124 Pekár Gyula: Ünnepi beszéd a párizsi Petőfi-ünnepen 124 Pintér Jenő 136 Pintér Jenő: Bírálatok - Herczeg Ferenc: A fekete lovas 139 Rákosi Jenő 144 Rákosi Jenő: Tavasz 148 Rákosi Jenő: Blaháné szíve 158 Surányi Miklós 163 Surányi Miklós: Tömeg, tehetség, lángész 163 Voinovich Géza 180 Voinovich Géza: Jókai 182

Benedek Elek - A ​szabadságharc kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Öcsike ​és az őzike
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_24842
elérhető
0

Benedek Elek - Katalin
Aki ​elolvassa ezt a tiszta levegőjű írást, rádöbben arra, hogy minden során átsüt a valóság. Az író, Katalin történetével az előítéletek, a köznapi ember-telenségek ellen küzd úgy, hogy sorai mögött ott csillog mindig a szeretet és az emberség. Katalin élete a munka, a gond és a lemondás szavakban fejeződik ki legtökéletesebben. A felvilágosult, sikerorientált világban egy olyan törékeny leányalakból formál óriást, aki a mindennapi kötelességteljesítések hőse lett, és kemény munkával felneveli testvéreit. Katalin lemond a boldogságáról a mások boldogságáért.

Benedek Elek - A ​farkas és a róka
"Réges-régen ​a farkas meg a róka nagy erős barátságban s komaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arrafelé. Nap nap után, éjszaka éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éhségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni."

Benedek Elek - Az ​aranyalmafa
Az ​aranyalmafa Benedek Elek külföldi népmese-feldolgozásainak gyűjteménye. A tartalmas kötet tizennyolc nemzet népmesekincséből ad ízelítőt. Valamennyi mese megőrizte sajátos népi jellegét, de Benedek Elek ízes magyar nyelve mégis közel hozza a mi fiatal olvasóinkhoz.

Benedek Elek - Hazánk ​története
A ​magyarok története a honfoglalás előtti időktől.

Benedek Elek - Nagy ​magyarok élete
Benedek ​Elek 1905-ben hatalmas vállalkozásba fogott, meg akarta írni a magyar történelem és szellem nagyjainak 18 kötetre tervezett életrajzi gyűjteményét: 13 kötet el is készült a Nagy magyarok életéből, de a történelmi földcsuszamlás, a világháború megakadályozta az írót, hogy bevégezze a "nagy magyarok Patheonjának" fölépítését. E félbeszakadt, nagyratörő sorozat legszebb darabjait: Mikes Kelemen, Kőrösi Csoma Sándor, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Széchenyi István életrajzát veheti most kezébe az olvasó e válogatásban.

Benedek Elek - Magyar mese- és mondavilág 1. [Rovásírással] - A csodaszarvas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 2. [Rovásírással] - A fekete kisasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 3. [Rovásírással] - A tűzmadár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék [Rovásírással]
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék
Negyedik kiadásban lát napvilágot ez a válogatás, mely Benedek Eleknek, a nagy mesemondónak félszáz meséjét tartalmazza. Többségükben rövid, fordulatos és vidám mesék ezek, amelyek híven tükrözik a nép egészséges erkölcsi felfogását, talpraesettségét, meleg kedélyét. Mindezt a maga megvesztegetően kedves, eleven és tréfás elbeszélő modorán közvetíti az író a kis olvasóknak.

Benedek Elek - A magyar történelem nagyjai II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A magyar történelem nagyjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Nagy magyarok élete I-VII.
Benedek Elek népszerű történeti jellemrajzokat tartalmazó könyvsorozata, a Nagy magyarok élte, 1905-1914 között jelent meg 13 kötetben. Könyvünk az első hét könyvet foglalja egybe. A háború előtt több kiadást megért sorozat mára hiánycikké vált, az elmúlt évtizedekben jobbára csak válogatások jelenhettek meg. Könyvünket elsősorban a tanulóknak ajánljuk, hiszen e sorozat több nemzedékre volt jellemformáló hatással.

Benedek Elek - Bolondos ​mesék
10 ​gazdagon illusztrált bolondos mese a nagyszerű mesemondótól, Benedek Elektől.

Benedek Elek - Válogatás ​Benedek Elek meséiből
Csali ​mese Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, meg az üveghegyeken is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember kiment a fiával a földre szántani, s amint egyet fordul, egyszerre csak elkiáltja magát a fiú: – Nézze, apámuram, nézze, egy kulcsot találtam. – Az ám, egy kulcs – mondja a szegény ember. –Ejnye, de jó volna, ha egy ládát is találnál hozzá! Na, ez annyiban maradt. Tovább szántanak, kettőt-hármat térülnek-fordulnak. Megint elkiáltja magát a fiú: – Nézze édesapám, megtaláltam a ládát is! Próbálják a kulcsot, hát jól belétalál a zárba. Kinyitják a ládát, felemelik a fedelét, nézik, mi van benne, hát abban bizony nem volt egyéb, csak egy kurta farkú egerecske. Ha az egérnek hosszú farka lett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Pallas Antikvárium Kft., Gyöngyös, 2006.

Benedek Elek - A ​magyar nép múltja és jelene II. - A bölcsőtől a sírig
Ez ​a könyv változatlan utánnyomása (új borítóval) Benedek Elek A magyar nép múltja és jelen című könyve második kötetének, ami az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat kiadásában, 1898-ban jelent meg Budapesten. A borítón látható színes képek a könyv illusztrációinak színezett változatai. Az eredeti kiadás nem jelölte az illusztrációk készítőit.

Benedek Elek - Rózsaszín ​mesekönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Táltos ​Jankó
Benedek ​Elek legszebb írásait válogattam nektek össze, hogy elvezesselek benneteket egy nagyon távoli világba, a mesék világába. Ha figyelmesen hallgatjátok, olvassátok a meséket, pillanatok alatt ott teremhettek a szereplők között. Velük együtt küzdhettek sárkány boszorkány, zsivány ellen a jó szolgálatában. A mesékből kiderül, hogy csak az érheti el célját, aki segít másokon, mert a gonosz mindig megkapja méltó büntetését.

Benedek Elek - Illyés Gyula - A ​deszkavári királyfi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Szülőföldem
Benedek ​Elek ezt a könyvét felnőtteknek írta. Ma már kevesen tudják, hogy a 20. század elején Jókai Mór mellett ő volt az ország legolvasottabb írója. Ennek a könyvnek édes-bús történetei vallomások a szülőföldről, az otthonról. Az írásokban papok, szegények, tehetõsebb gazdák, öreg bányászok, szerelmes lányok és kis emberek – székelyek – jelennek meg, hirdetve a köznapi szeretet egyszerű, de mégis nagyszerű diadalát. De mégsem ők az igazi hõsei ezeknek a novelláknak, hanem Benedek Elek legnagyobb titka: az ezerarcú szeretet. Ma is ez az egyetlen útlevelünk az élethez. Az író ebben a tizenhat novellában olyan tiszta jellemű emberekről mesél, akiknek az adott szó még szent. Ebben a világban a szeretet nagy parancsa alól semmi nem adhat felmentést, mert a látszatra vereséget szenvedő jó végül mindig győzedelmeskedik ezekben a sokszor bukolikus hangú, bibliás hangvételû történetekben. A mi eldurvult világunkban gyógyszernek tûnik ez a könyv, tanítómesternek a jóra, a szépre, az igazra, egy szóval: a szeretetre. Amikor sorról sorra végig ízlelgetjük igéit, úgy érezhetjük, hogy egy kicsit tisztábbak, egy kicsit emberibbek lettünk.

Benedek Elek - Mesék ​Krisztusról
Mikor ​az Úristen megteremtette az embert, odament az ördög, s azt mondta nagy hetykén: - Hát ez mi? Ember? Így én is meg tudom teremteni. Mondta az Úr mosolyogva: -Jól van, hát csak teremtsd meg! Az ördög mindjárt munkának látott, s egy óra sem telt bele, megformázta az emberi testet. - Ihol az ember! - mondta az ördög. - Nagyon jó - mondta az Úr -, most csak állítsd talpra! Próbálja az ördög, mesterkedik mindenféleképpen, de bizony az ő embere nem tudott talpra állni. - Látod, látod, nem áll meg - mondta az Úr. - Mért nem áll meg? - Mert nincs benne lélek. - Hát honnét vegyek lelket belé? - Az a te dolgod. Tovább mesterkedett az ördög, de bizony lelket nem tudott adni a testbe. Akkor az Úristenhez fordult: Adj lelket ebbe is! Mondta az Úr: -Lelket nem adok az ördögnek, elégedj meg a testtel!

Benedek Elek - Kacor ​király
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Törökvész ​és német elnyomás
"Még ​ravatalon feküdt az utolsó nemzeti király s jelentkezett I. Ferdinánd ama részéért az országnak, amely János királyé volt. A derék György barát minden követ megmozgatott,hogy egyelőre maradjon minden a régiben amíg Ferdinánd össze tudja mérni fegyverét a törökkel." ......

Benedek Elek - Az ​én első könyvem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Galambok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​szárnyas királyfi
Mi ​mindenre van szüksége egy igazi hősnek? Hogyan kell megállni helyünket az életben? A mesekönyv olvasása közben választ kaphatunk ezekre a kérdésekre. Megtanulhatjuk belőle, hogy ha kitartóak vagyunk, akár Jégország királyát is legyőzhetjük, hogy ésszel és furfanggal túljárhatunk az ördögök eszén is, s egy repülni képes szerkezet (a sárkányrepülő elődje) segítségével elnyerhetjük a királylány kezét. A próbák hozzátartoznak egy igazi hős életéhez, s bár segítség mindig akad, győztes mégis abból lesz, aki élete kockáztatásával is belevág a küzdelmekbe. A mesehősök számára fontos tulajdonsággá válik az emberismeret, mint az "Aranygyapjas kosok" című mesében, s a célok eléréséhez hasznos a gyors döntési képesség, ahogy "A táltos kecske" című mese tanít bennünket. A férfias küzdelmeket felvonultató mesék kisfiúk számára különösen nagyszerű időtöltést ígérnek, s jelentenek majd igazi élményt. A gondolatébresztő illusztrációk megindítják a gyerekek fantáziáját, kiemelik a mesék lényegét, és az érzelmekre hatva egészítik ki a tartalmat.

Benedek Elek - Édes ​Anyaföldem!
A ​nagy székely mesemondó hatvanesztendős korában kezdte papírra vetni emlékeit, amikor már Erdélybe visszaköltözve a Cimbora című gyermeklap szerkesztésén és szülőföldje szellemi föllendítésén munkálkodott. Számot ad származásáról, nemzetségéről, fölidézi szülei, nagyszülei alakját, feleleveníti a kisbaconi tündérkertet, megrajzolja a székely házak belső világát, saját gyerekkori önarcképét, mely a falu lakóinak csoportképébe illik. Szól a szülői háztól való elszakadásról, föltárja a székelyudvarhelyi kollégium mindennapjait, szokásrendjét, érdekes figurákkal és epizódokkal jelenítve meg ottani diákéveit. Egymásra halmozódó emlékrétegekből bontakozik ki az erdélyi táj és a benne élők, a szerzőt oly mélyen érintő világa. Fogyhatatlan kedély, mesélő közvetlenség, friss ábrázolókészség és a szeretet líraisága hatja át a könyv minden sorát. "Az önéletrajznak természettől fogva szerénytelen és szemérmetlen műfajában páratlan írás ez, nemcsak Arany János szemérmével és tartózkodásával, ami a személyes vallomásokat illeti, hanem azzal a szerénységgel is, amellyel írója a tenorista helyéről a kórusba húzódik vissza" - írja a kötet előszavában a szerző fia, Benedek Marcell. Az önéletrajz utolsó fejezeteiben már a székely kollégiumból kinőtt, pesti bölcsészetre került Benedek Elek sorsát is nyomon követhetjük. Tanúi lehetünk például a találkozásnak, amikor az egyetemista diák első népköltési gyűjteményét teszi le Gyulai Pál asztalára. A fiatalember, aki a pesti aszfalton sem szégyell az édesanyja szőtte-fonta ruhában járni, a kötet utolsó soraiban is így búcsúzkodik: "- Tiéd a szívem, tiéd a lelkem, tiéd mindenem, édes anyaföldem!" Erdély szépségeit, az ott élő emberek szokásait lírai képsorokban megelevenítő munka.

Benedek Elek - A ​honfoglalás mondái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Mese, ​mese, meskete, minden hétre egy mese
Benedek ​Elek meséiben az egész élet, az emberiség egész történelme benne van. A rémségekkel, gonoszságokkal szemben ott van a segítség, a csodák, a jóság, a hűség világa. (...) A mesékben megörökített népet még Isten örök törvényei vezetik, nem ismerik a relativitást. Ebbe a kiszámítható, élhető világba vezetnek vissza a népmesék, amelyekről -ha figyelmesen végignézzük a képeket- megállapíthatjuk, hogy nem mesék ezek, hanem a való élet lényegét megragadó történetek, arról szólnak, hogy aki hinni, remélni és szeretni tud, méltó a csodára. A mesék képi megformálása igazodik a valósághoz, ezzel arra ösztönzi a mesélőket és a mesehallgatókat egyaránt, hogy olvasás vagy mesehallgatás után a képekről saját szavaikkal tovább örökíthessék a meséket, tanuljanak meg újra mesélni, hinni, remélni és szeretni.

Kollekciók