Ajax-loader

Gyulai Ferenc könyvei a rukkolán


Gyulai Ferenc - Gyermekfoto
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyulai Ferenc - A ​történeti ökológia alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyulai Ferenc - A ​fényképezés ábécéje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyulai Ferenc - Archaeobotanika
A ​mezőgazdaság történetével kapcsolatban már sokan tettek megjegyzéseket, de csak kevesen foglalkoztak vele kellő mélységben, s még kevesebben a régészeti leletek alapján. Az archeobotanikai leleteket azonban csak alig néhányan vették figyelembe. Pedig ezek tanulsága szerint a Kárpát-medencében a neolitikum kezdete óta folyamatos a növénytermesztés. Szükségesnek ítéltük tehát, hogy a legújabb archeobotanikai eredményeket felhasználva, kísérletet tegyünk a hazai növénytermesztés történetének átfogó ismertetésére, szükséges mértékig utalva és párhuzamot vonva a környező országok hasonló korú leleteivel.

Zákonyi Botond - Gyulai Ferenc - Horgászzsebkönyv
...amikor ​összeállt ennek a könyvnek a kézirata, kuszulmányos salátának neveztem magamban, mert mindenből van benne egy kicsi. Olvasható egybefüggő történetként, mint egy regény: pecabolondok kóborlása a halak birodalmában! De hasznos egzakt táblázatokat, mellékleteket is tartalmaz a zsebkönyv, módszerekről, eszközökről, szerelékekről. S távoli tájakon tett utazások emlékeit. Nagybetűvel szedett javaslatokra találunk benne egy-egy konkrét probléma megoldására. Olvashatunk jóízű, tanulságos, mulattató történeteket arról, amit horgászásnak nevezünk. A szerkesztői lelemény eredményeképpen alkalmas rá ez a zsebkönyv, hogy a tartalomjegyzék s a mellékletek alapján a legjelentősebb magyarországi halakkal kapcsolatos tudnivalókról útbaigazítson. Irodalomjegyzéke segítségével a halfogás tudományos alapjait és hagyományait veheti számba a témában búvárkodni szándékozó. Jó szívvel ajánljuk nagybecsű figyelmébe. (Gyulai Ferenc)

Gyulai Ferenc - A ​színesfényképezés gyakorlata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyulai Ferenc - Művészi ​aktfotó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lovász György - Gyulai Ferenc - Ördög Ferenc - Vándor László - Halász Imre - Kerecsényi Edit - Novák Ferenc - Zalakaros
Kedves ​Olvasó! Településünk életének több évszázados történetét tartja Ön most a kezében, melyet tisztelettel nyújtunk át államiságunk millenniumán

Gyulai Ferenc - Archaeobotany ​in Hungary
This ​volume presents an inventory of all seed, fruit and beverage remains from 130 years of excavations in Hungary and stretching back some 8000 years. Ferenc Gyulai's accompanying analysis traces the history of archaeobotanical research in Hungary, reviews methodologies for collecting, processing and identifying finds, and then presents a comprehensive history of agriculture in Hungary. Aside from plant cultivation, the discussion covers types of food and drink, and nutritional aspects.

Gyulai Ferenc - Fényképészmester ​könyve
Ez ​az első olyan természetű könyv, amelyik egy kötetben tartalmazza mindazt az elméleti és gyakorlati tudnivalót, ami a fényképész kisiparos munkája közben felmerülhet. Természetesen minden könyv terjedelme megszabott, a fényképezés ismeretei pedig hallatlanul szerteágazóak. A megíráskor nehéz feladat előtt állottam. Célom az volt, hogy mindenről (amikről egyébként köteteket írtak és lehet írni) a legszükségesebbet, könnyen érthető formában bocsássam rendelkezésre. Művem a fényképezés egész anyagán - a színes fényképezés kivételével - végigvezet.

Gyulai Ferenc - Fotoiskola
Foto ​Ottó, a fényképezés tudományának tanára konferálja végig tankönyvünket: a fototörténelemtől kezdve, a gépismereten, a fizika-fénytanon, a kémia-vegyszerismereten keresztül egészen a gyakorlati fényképész-mesterségig, természetesen számtalan házifeladaton, fotozárthelyin és pótvizsgán keresztül. (Sebaj: a pótvizsgák díja az elrontott filmtekercsek árában bennefoglaltatik! - Viszont e vastag tankönyvben az értelmes szöveg az ábrákat, a beszédes ábrák meg a szöveget teszik teljesen fölöslegessé. F. O.)

Gyulai Ferenc - Aktfényképezés
Huszonnegyedik ​könyvem megírásakor szeretettel köszöntöm az Olvasót. Az elmúlt 14 év alatt immár huszonnegyedik alkalom, hogy fotószakkönyvben szólhatok a magyar fényképezőkhöz. A magyar közönség szeretettel fogadta a könyveimet, amit bizonyít az, hogy a legtöbb könyvem rövid idő alatt teljesen elfogyott. E könyvemben az aktfényképezést fényképekben mutatom be és csak magyarázó szöveggel látom el a képeket.

Gyulai Ferenc - Halszerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bencze Zoltán - Gyulai Ferenc - Sabján Tibor - Takács Miklós - Egy ​Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók