Ajax-loader

Christoph Hein könyvei a rukkolán


Christoph Hein - Az ​idegen barát
A ​mai NDK-beli irodalom egyik kiemelkedő tehetségű, jelentős alakja Christoph Hein, aki hazájában már Az idegen barát című, e legutóbbi, irodalmi feltűnést keltő regényét megelőzően is magára vonta a jó könyvek barátainak, az irodalomértőknek figyelmét. Az idegen barát-ot 1984-ben Drachenblut (Sárkányvér) címmel az NSZK-ban is kiadták, ahol szintén jelentős visszhangra talált. "Amihez kedvem támad, azt megengedhetem magamnak. Amit elérhettem, azt mind elértem. Nem tudok olyat, ami hiányozna. Én jól vagyok." - Ezekkel a mondatokkal fejeződik be a regény, a negyven év körüli elvált asszony, a sikeres berlini orvosnő-rezonőr önértékelése. De vajon igazán "jól van"-e a főhősnő, aki egyedül maradt, miután legjobb, de örökre "idegennek" érzett barátja tragikus körülmények között meghal? Lényegében erről, a főszereplő s a hozzá hasonló nem kevesek életérzéséről szól ez az érdekes regény, amely nemegyszer Camus Közönyének "idegen"-jét juttatja eszünkbe (az eredeti francia cím: L'étranger magyar megfelelője, 'az idegen'), egyben az eltéréseket is érzékeltetve, és amely mű végigolvasása során a háttérben maradó író állásfoglalására is fény derül - sajátosan egyéni módon, mindvégig nyugtalan várakozást-feszültséget keltve az olvasóban.

Christoph Hein - Meghívás ​polgári lever-re
A ​német nyelvterület kétségkívül egyik legizmosabb új tehetsége a negyvenes dráma-, regény- és novellaíró: Christoph Hein. A magyar olvasó legelőször egy elbeszéléskötet szerzőjeként ismerkedhet meg Heinnel, s így mindjárt érékelheti is sokoldalúságát, lenyűgöző hangulat-, jellem- és stílusteremtő készségét. A napjaink Berlinjének egy-egy tragikus-tragikomikus emberi sorsát felvillantó novellafüzér több regény nyersanyagát, valóságtartalmát sűríti magába - s éppen e tömörségben rejlik meggyőző művészi ereje. Valóság és fikció elegyedik szétbonthatatlanul abban a levélsorozatban, melyet Humboldt inasa küld haza a feleségének anno 1829 a távoli Oroszországból, egy tudományos expedícióról. A tudós és szolgájának viszontagságait a cári birodalomban mesteri stílusparódia közvetíti az olvasóknak.

Christoph Hein - Der ​fremde Freund / Drachenblut
»Meine ​undurchlässige Haut ist eine feste Burg«, sagt die Ärztin Claudia von sich. Kühl und leidenschaftslos hat sie ihr Leben kalkuliert, es ist so nüchtern wie ihr Einzimmer-Appartement. Die Begegnung mit einem spontanen, risikobereiten Mann und dessen plötzlicher Tod irritieren sie nur kurz. Der Panzer sitzt perfekt. Ihr fehlt nichts. Es geht ihr gut. - »So wortreich ist liebesarmes Leben selten definiert worden. Mangel - beschrieben als Verlangen. Leere - zugestopft mit Wörtern der Fülle. Lebensverfehlung - vorgeführt als Daseinsglück«, urteilte Rolf Michaells über diese Novelle, die Christoph Hein zu einem international bekannten Autor werden ließ.

Christoph Hein - Honfoglalás
Bernhard ​tízéves, amikor 1950-ben családját Sziléziából egy német kisvárosba telepítik. A helyiek ostoba élősködőknek tartják a polákokat. A Haber családot is vak gyűlölet fogadja, de Bernhard konok, tiszteletet parancsoló lénye már iskolás korában is meghátrálásra készteti a csúfolódókat. A fiú életútja később váratlan fordulatokat rejt: először kulákokat terrorizáló népnevelő lesz, majd illegális fuvarokból gazdagszik meg, végül befolyásos üzletemberré válik. Közben felépül, majd leomlik a berlini fal...

Christoph Hein - Paula ​Trousseau
Paula ​Trousseau története egy festőművész tragikus életútja, nagyrészt a hősnő szemszögéből elbeszélve. Szépsége, tehetsége kiemelik rettenetes családjából, lehangoló környezetéből, de a siker és a lelki béke sohasem adatik meg neki. Életének értelme a művészete, kész drágán fizetni érte. Megszállott ember, hajlíthatatlan, de nem gáncstalan. Személyiségének és környezetének könyörtelenül pontos rajzával Christoph Hein beavatja az olvasót az NDK hétköznapjainak kevéssé ismert részleteibe és egy művész, nő és anya, dilemmáiba, aki Németország újraegyesítésekor jár negyvenes évei elején. Mit észlel ebből a fordulatból az, aki tudni sem akar a külvilágról? Mit szűr le belőle? Megtartó erő-e a művészet, vagy drog, az élet pótléka?

Christoph Hein - Horn ​halála
A ​magyar olvasók Európa-szerte nagy sikert aratott regénye: Az idegen barát és elbeszéléskötete, a Meghívás polgári lever-re alapján már megismerkedhettek Christoph Heinnel, akit méltán tartanak a német nyelvterület egyik legjelentősebb kortárs irójának - 1957-ben játszódó új regényének címszereplője a koncentrációs pár áldozataként büntetésből került az isten háta mögötti kisváros múzeumigazgatói posztjára. A megkeseredett, embergyűlölő, sokak szemében gyanús történésznek bőven akad ellensége, egyikük fel is jelenti azzal a váddal, hogy Horn, legújabb régészeti leleteire hivatkozva, az érvényes marxista történelemtanítással ellentétes nézeteket hangoztat. A tudós nem várja meg az újabb meghurcoltatásnak végét: öngyilkos lesz. Tragikus életútja, amely híven tükrözi a korszak fojtogató, hazugságokra épülő valóságát, mozaikszerűen tevődik össze a kisváros néhány lakójának: a helybeli orvorsnak, a polgármesternek, a boltosnőnek, a patikusék kisfiának belső monológjaiból.

Christoph Hein - Régi ​tangó
Hans-Peter ​Dallow, történész, egykori egyetemi oktató mindössze annyit tett, hogy diákjai kérésére a beugrott a beteg zongorakísérő helyére egy amatőr és véleménye szerint érdektelen kabaré-előadáson, hogy egy kissé átírt szövegű régi tangó alá játsszon néhány akkordot. Ez a kis beugrás azonban 1966-ban, az NDK-ban, a tangó rendszerellenes szövege miatt huszonegy hónapnyi börtönbüntetést ért. Dallow szabadulása után képtelen mindent ugyanott folytatni, ahol két évvel azelőtt abbahagyta. Közönyösen tekint életének egykor fontos színhelyeire és szereplőire. A meghasonlottság, az önpusztítás éve kezdődik a férfi számára, a töredező kapcsolatok keserves időszaka. Talán benne van a hiba, a harmincnégy évet hibátlanul és maradéktalan szellemi alkalmazkodásban leélt értelmiségiben, akit az észrevétlenül szolgált rendszer oly súlyosan megbüntetett? Dallow nem elemez és nem filozofál: egyszerűen nem tud és nem is akar megbirkózni hamis szabadság és törékeny biztonság lepleződésével. A férfit végül, egy ironikus fordulattal a 68-as csehszlovákiai események rehabilitálják. Azok az események, amelyekről mélységes csömöre miatt talán egyedül ő nem nyilvánított semmilyen kompromittáló véleményt...

Kollekciók