Ajax-loader

Turcsányi Márta könyvei a rukkolán


Turcsányi Márta - Irodalom munkafüzet 6.
A munkafüzet Turcsányi Márta 6. osztályosoknak szóló irodalom tankönyvéhez kapcsolódó olvasmánynapló és feladatgyűjtemény. A mindenki számára kötelezően vagy ajánlottan elsajátítandó anyagrészekhez ad - nyelvi és irodalmi - feladatokat, melyek változatos kiegészítői lehetnek a tankönyvi kérdéssoroknak.

Turcsányi Márta - Irodalom ​5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Turcsányi Márta - Osztovits Szabolcs - Irodalom 12.
A 15 feladatsort tartalmazó új taneszköz azzal a céllal és segítő szándékkal készült, hogy a szövegértési és fogalomhasználati képességek fejlesztése a magyar nyelv és irodalom oktatásának ne csak az érettségire való felkészülés kampányfeladata legyen, hanem szerves és állandó részét képezze. A szövegértés tantárgyközi kompetencia, minden tantárgy tanításában kiemelten fejlesztendő képesség, de a magyartanítás a saját tantárgyi kereteihez kötődő fejlesztéssel is segíti a tantárgyfüggetlen kompetenciafejlesztést. Ez a könyv a 12. évfolyam irodalmi ismeretanyagához kapcsolódó, a 12. évfolyamos diákok képességszintjének megfelelő feladatsorokat tartalmaz. A feladatsorok szemléletükben és felépítésükben a magyar nyelv és irodalom érettségi feladattípusainak mintájára készültek, és ehhez igazodnak a 40 pontos értékelési lehetőségek is. A 10 szövegértési feladatsor az évfolyam irodalmi ismeretanyagának szerzőihez kapcsolódóan közöl Kassák Lajos, Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Illyés Gyula, Örkény István, Esterházy Péter, Albert Camus írásaiból részleteket, illetve esszé- és tanulmányrészleteket József Attiláról, Franz Kafkáról, Nagy László költészetéről, Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című költeményéről, Weöres Sándor Psychéjéről. Célkitűzés a kiemelkedő szerzők műveivel, illetve jelentős tanulmányok, értekezések, esszék részleteivel való szövegszintű ismerkedés is. Az 5 nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor a kiemelt, életmű szinten megismerendő szerzőre: József Attilára irányul, illetve az évfolyam ismeretanyagához (Karinthy, Pilinszky, Radnóti, Orbán Ottó) kapcsolódik, Összefoglaló jellegűek, az érettségi vizsga előtti mérések lehetőségével. Az öt feladatsor így nemcsak a 12. évfolyam ismeretanyagához kapcsolódik, hanem áttekintő ellenőrzésre is alkalmas.

Forgács Anna - Osztovits Szabolcs - Turcsányi Márta - Irodalom ​az 5. évfolyam számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Turcsányi Márta - Irodalom ​7. tankönyv
Turcsányi ​Márta négy évfolyamra írt tankönyv családjának egyes tagjai nem hagyományos értelemben vett tankönyvek. A kötetek a tankönyv, olvasmánygyűjtemény és feladattár szerepét is betöltik. Az egyes kötetek közel száz olvasmányt tartalmaznak, melyek feldolgozását bőséges, típus szerint differenciáló feladatanyag segíti. A szaktanár   figyelembe véve a tanulók előképzettségét, olvasási és szövegértési készségszintjét, érdeklődési körét   a pedagógiai céloknak megfelelően válogathat a szöveg- és feladatkínálatból. A tankönyvcsalád használatával a következő kiemelt feladatok valósíthatók meg:   az olvasás megszerettetése, az olvasói kedv felébresztése és megerősítése;   a szövegértési és szöveg alkotási készségek fejlesztése szóban és írásban;   a megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanítás;   az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzék meg alapozása;   a kulturált nyelvi magatartás kialakítása; a tanulási képesség fejlesztése;   az új érettségi vizsgára való felkészülés előkészítése, alapozása.

Turcsányi Márta - Irodalom ​8. tankönyv
Turcsányi ​Márta négy évfolyamra írt tankönyv családjának egyes tagjai nem hagyományos értelemben vett tankönyvek. A kötetek a tankönyv, olvasmánygyűjtemény és feladattár szerepét is betöltik.

Turcsányi Márta - Osztovits Szabolcs - Irodalom ​11. - Szövegértés és fogalomhasználat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Turcsányi Márta - Irodalom ​6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelecsényi László Zoltán - Osztovits Szabolcs - Turcsányi Márta - Középiskolai ​kötelező olvasmányok elemzése
A ​könyv írói mindhárman gyakorló iskolai vezető tanárok. A műelemzések közismert szempontrendszere alapján, de abból mindig az adott mű sajátossága szerint válogatva dolgozták fel az egyes regényeket, drámákat. Az elemzések tömörek, lényegre törőek és átfogó jellegűek, de az egyéni olvasó élményeket is mozgósítják.

Kollekciók