Ajax-loader

Benedek András könyvei a rukkolán


Benedek András - Csoma Gyula - Harangi László - Felnőttoktatási ​és -képzési lexikon
Rendszeresnek ​tekinthető jelenség az emberi kultúra történetében, hogy egy-egy szellemi tevékenység valamely korszakban időszerűvé lesz, ezután háttérbe szorul, hogy később újra és újra aktuálissá váljék. Ez történt és történik jelenleg e lexikon tárgyával is. Felnőttnevelés, élethosszig tartó tanulás, permanens oktatás, andragógia és számos más fogalom manapság újból felettébb időszerű lett, sőt, a szó minden értelmében divatos is! Pedig a felnőttkori tanulás, akárcsak a pszichikus tevékenység, amelyet kifejez, egyidős az embeirséggel. Az ember a kicsinyek tanításának, oktatásának, gyámolításának - az állatvilágból örökölt - evolúciós kényszerén kívül, felnőttként, de még öregkorában, sőt aggastyánként is állandóan tapasztalatokat gyűjtött és rögzített. Minden emberi generációra jellemző e törvényszerűség, méghozzá legjobb tudomásunk szerint az emberi faj első megjelenéséstől kezdve folyamatosan. Eme ősi, élethossziglan folyó tanulási kényszer és képesség végigkíséri tehát a homo sapiens történelmét! Nem véletlen, hogy napjainkban a felnőttoktatási lehetőségek fontosságának hangsúlyozása terén mint az emberi civilizáció és kultúra vonulatában annyiszor, most ismét egy időszerűségi hullám csúcsán vagyunk! Az okoknak és indítékoknak taglalása nem egy lexikon-előszó feladata! Elégedjünk meg most annak a ténynek a hangsúlyozásával, hogy az andragótiai aktualitás lényeges felismerését és tükrözését szolgálja ennek a lexikonnak a megszerkesztése.

Benedek András - Eugene ​O'Neill
Ötven ​éves múltam, s érettebb éveimet kétfelé szabta a háború. Előtte könyvtárban dolgoztam, utána a Nemzeti Színházban, mint dramaturg. Hivatali munkámat hivatásomnak érzem: a mindig újjászülető magyar dráma útját szeretném egyengetni. Színház és drámairodalom érdekel a legjobban, s számos ilyen természetű tanulmányt írtam. Néha magam is megpróbálkoztam a drámaírással, regények dramatizálásával. A mindennapos gyakorlat megtanított a mesterség sok szabályára - egy még ezeket is szeretném könyvbe foglalni - többek között az ábrázolás egyik színpadi fogására: az embert az elemző lélekrajz mellett néha igen jól jellemzi egy-egy mozdulat vagy életrajzi anekdota. Ezzel a módszerrel próbáltam fölidézni O'Neill alakját, szembesítve életrajzot és életművet, azt kutatva, hogy ki volt ez az ember, s mit akart elmondani nekünk önmagáról és az emberiségről.

Benedek András - Változó ​szakképzés
Közel ​két évtizeden át vettem részt a szakképzés fejlesztésének és irányításának különböző szintjein. A 80-as években kutatóként kapcsolódtam be a szakképzési modell kísérletekbe, s a tartalmi fejlesztés kérdései foglalkoztattak. A rendszerváltás kezdetén a Nemzeti Szakképzési Intézet alapítójaként lehetőségem nyílt arra, hogy Magyarországon jelentősebb projektek jóvoltából a nemzetközi együttműködésben aktívan részt vegyek. A szakképzési szerkezet változása ezekben az években rendkívül felgyorsult. Ahhoz, hogy e folyamatokat kellő objektivitással szemléljük, tágabb keretekben célszerű a változás összetevőivel foglalkozni. A munkaügyi és oktatáspolitikai minisztériumi irányításban eltöltött évtized alatt formálódott bennem az az igény, hogy a pedagógiai gondolkodás számára célszerű a legutóbbi évtized változását áttekinteni. Ennek megfelelően készült el 2001-2002 között ez a könyv, mely a foglalkoztatási trendek és a szakképzési szerkezet közötti összefüggések kérdéseit a képzési szerkezet és a szakmaszerkezet változásának szempontjából tekinti át. A téma egyáltalán nem elvont, hiszen a munkálatok hatása a rendszerváltással egy időben érzékelhető volt a szakképzésben kialakult piacgazdasági jelleg megerősödésével, a szakközépiskolai modell megújulásával, valamint az Országos Képzési Jegyzék kialakulásával és bevezetésével. A cím a változásra utal, ugyanakkor az olvasó döntse el gyorsuló fejlődésről beszélhetünk, vagy éppen a rendszerváltás évtizede hozott jelentős változást a hazai szakképzésben? Benedek András

Benedek András - Benedek Marcell - Bereczky Erzsébet - Falus Róbert - Színházi ​kalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek András - Szakmai ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek András - A ​torreádor
"-... ​Az alkotás mégiscsak felsőbbrendű, mint az alvás. Az alkotó a semmiből valamit csinál, vagy nyersanyagból árucikket. Ha megrendezel egy színdarabot, ha ezeket a gyerekeket megtanítod a művészet mesterfogásaira... - Ez csak a forma - vágott közbe Imre - Az alkotásnak végtelen sok formája van, de tartalma mindig ugyanaz: emberi kapcsolatok létrehozása. Mindenféle emberi kapcsolatoké. Az egészük a társadalom. Én mostanáig azt hittem, építem a társadalmat. - Azt is teszed. - Fenét! Csak rázódom a társadalomban, mint dió a mozsárban. Hát érdemes?!... Emberi kapcsolat az, hogy akikkel tíz éve dolgozom - sokukból én csináltam művészt, sokukról azt hittem, barátom -, most egyik napról a másikra leráznak, mint kutya a bolhát? - Tévedés volt, ők is belátták. Ezért vagyok most itt nálad." Benedek András vallja könyvéről: "Életem nagy élménye volt Gellért Endréhez, a felszabadulás utáni Nemzeti Színház »hőskorszaka« felejthetetlen főrendezőjéhez fűző barátság, s adósságnak éreztem, hogy emléket állítsak neki."

Benedek András - Színházi ​dramaturgia nézőknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók