Ajax-loader

Hegedűs T. András könyvei a rukkolán


Hegedűs T. András - Forray R. Katalin - Az ​újjáépítés gyermekei - a konszolidáció gyermekei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András - Két ​tanulmány a cigány gyermekekről
Két ​tanulmány egy kötetben. 1985-ben, Az együttélés rejtett szabályaiban bemutattuk egyetlen, aránylag zárt, budapesti cigány közösség életén keresztül, hogy vannak olyan csoportok is, amelyeket társult helyi alakzatként kell megérteni, nem elegendő sem a hátrányos helyzet, sem a marginalitás magyarázó elve. 1990-ben jutottunk el ahhoz az elmélethez, hogy többféle cigány kultúra és újjászülető cigány etnikum található Magyarországon. Sok a probléma, sok a konfliktus, kevés az eredmény, mert kevesen és keveset teszünk. Ezért kísérleteztünk azzal, hogy az elméletet a gyakorlatban is ellenőrizzük: 1990 nyarán három héten keresztül csináltunk továbbtanulási ambíciókat ébresztő tábort. A tábor több résztvevőt eljuttatott a középfokú képzésbe. Ez sok is, kevés is. De álmunk egy sokszínű, multikulturális országról csak akkor valósulhat meg, ha a cigány etnikum eljut oda, hogy saját értelmiséggel rendelkezzen, hogy szilárd identitása legyen. Fontosnak tartjuk, hogy a kísérlet gyakorlattá váljon – bárki csinálja, bármilyen konkrét céllal, biztosan segíti a magyar nép és a cigány nép együttműködését, s ez regionálisan is, etnikailag is modell lehet Európának ebben az övezetében.

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András - Cigány ​gyermekek szocializációja
A ​rendszerváltás óta sok elméleti koncepció született, sok gyakorlati lépés történt a cigány gyermekek és fiatalok iskolázásának támogatására. Mindennapos fordulattá vált a "másság", az "eltérő családi szocializáció", a multikulturalizmus; az oktatáspolitikában polgárjogot nyert az interkulturális nevelés. A pedagógusnak, szociális munkásnak, szociálpolitikusnak, szociálpedagógusnak készülő hallgatók egyre több főiskolán és egyetemen vesznek részt a cigányságot ismertető kurzusokon, és szerveződnek az első romológiai/ciganológiai egyetemi és főiskolai szakok. A cigány gyermek, fiatal az iskolában és más társadalmi szervezetekben rövidesen már nem egy ismeretlen világ titokzatos tagja lesz, hanem némely tekintetben sokaktól eltérő, de megismerhető, megközelíthető fiatal ember. A kötetben három régebbi írásunkon csak stiláris átdolgozást hajtottunk végre. Az empirikus adatokat nem lehet "felfrissíteni", ám a kibővített szakirodalmi apparátus, és a szakirodalom alapján elvégzett elemzések felhasználhatók a felsőfokú oktatásban és a továbbképzésekben. Az egyik újabb tanulmány a multikulturális/interkulturális nevelés szakirodalmát tekinti át, a másik pedig a cigány lányok és fiúk eltérő családi nevelését és karrieresélyeit elemzi. A könyvet az egyetemek és a főiskolák hallgatóinak és oktatóinak ajánljuk, de haszonnal olvashatják politikusok és az érdeklődő nagyközönség is.

Kollekciók